Non Nước Việt Nam

MỘT THOÁNG DINH  BẢO ĐẠI – ĐÀ LẠT

MỘT THOÁNG DINH BẢO ĐẠI – ĐÀ LẠT

<div align="justify">Di sản của Đ&agrave; Lạt ngo&agrave;i kh&iacute; hậu m&aacute;t mẻ quanh năm l&agrave; những ng&ocirc;i biệt thự cổ một tầng, với những m&aacute;i ng&oacute;i đỏ r&ecirc;u phong. Trong đ&oacute;, biệt điện của Cựu ho&agrave;ng Bảo Đại l&agrave; nơi thu h&uacute;t kh&aacute; đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham quan. </div>
   08/06/2007 16:24
Trên Núi có Hồ Ba Bể

Trên Núi có Hồ Ba Bể

<p align="justify">Ở nơi ấy, ta cứ tưởng m&igrave;nh đang đi trong chốn ti&ecirc;n bồng tịch li&ecirc;u, với kh&ocirc;ng gian thanh tịnh đến mức c&oacute; thể nghe được tiếng của một chiếc l&aacute; rơi, nhịp của một m&aacute;i ch&egrave;o khua hay tiếng chim ch&oacute;c v&eacute;o von đ&acirc;u đ&oacute; trong những c&aacute;nh rừng xanh ng&uacute;t ng&agrave;n. Ở đ&oacute; l&agrave; Hồ tr&ecirc;n n&uacute;i - Hồ Ba Bể, một trong những thắng cảnh tuyệt vời nhất nước ta thuộc tỉnh Bắc Cạn, ph&iacute;a Bắc Việt Nam.</p>
   08/06/2007 11:33
Ngọt Ngào Sóc Trăng

Ngọt Ngào Sóc Trăng

<p align="justify"><font face="Arial">Xu&ocirc;i về miền t&acirc;y theo hướng cầu Mỹ Thuận, du kh&aacute;ch sẽ đi qua những địa danh nổi tiếng ở xứ Long Hồ v&agrave; T&acirc;y Đ&ocirc; xưa, nổi tiếng bởi những vườn c&acirc;y trĩu quả, những c&aacute;nh đồng l&uacute;a mơn mởn xanh v&agrave; S&oacute;c Trăng chợt hiện ra như một kh&aacute;m ph&aacute; bất ngờ đầy th&uacute; vị.C&aacute;ch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh khoảng gần 250 km, S&oacute;c Trăng l&agrave; tỉnh gi&aacute;p với những địa danh nổi tiếng như Cần Thơ, Tr&agrave; Vinh v&agrave; Bạc Li&ecirc;u. Cư d&acirc;n ở đ&acirc;y bao gồm 3 tộc người ch&iacute;nh l&agrave; Việt, Khmer, v&agrave; Hoa. Tr&ecirc;n đường về S&oacute;c Trăng, du kh&aacute;ch sẽ bắt gặp những c&aacute;nh đồng xanh mượt chạy dọc theo hai b&ecirc;n đường, những chiếc cầu bắt ngang d&ograve;ng k&ecirc;nh, những chiếc xuồng ba l&aacute; xu&ocirc;i m&aacute;i ch&egrave;o y&ecirc;n ả. <br /> </font></p>
   11/05/2007 11:06
Êm Ả Lăng Cô

Êm Ả Lăng Cô

<p align="justify"><font face="Arial">Từ h&agrave;ng trăm năm qua, Lăng C&ocirc; vẫn l&agrave; l&agrave;ng ch&agrave;i &ecirc;m ả, thơ mộng v&agrave; trữ t&igrave;nh. Với d&atilde;y c&aacute;t trắng nghi&ecirc;ng m&igrave;nh &oacute;ng &aacute;nh, mang vẻ đẹp độc đ&aacute;o ri&ecirc;ng tư, c&ugrave;ng một kh&ocirc;ng gian ấm nồng hương vị nhiệt đới, Lăng c&ocirc; đ&atilde; thu h&uacute;t biết bao lữ kh&aacute;ch gh&eacute; thăm. Lăng C&ocirc; c&aacute;ch kinh th&agrave;nh Huế xưa khoảng 60 km về ph&iacute;a Bắc v&agrave; c&aacute;ch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng khoảng 40 km về ph&iacute;a Nam. Được v&iacute; như một chốn bồng lai ti&ecirc;n cảnh, Lăng C&ocirc; hiện ra trước mắt du kh&aacute;ch như một bức tranh hữu t&igrave;nh với non xanh, nước biếc, m&acirc;y phủ đầu non. Nằm lọt thỏm giữa một nh&aacute;nh rẽ của d&atilde;y Trường Sơn đ&acirc;m ra biển, một đầu l&agrave; đ&egrave;o Hải V&acirc;n, đầu kia l&agrave; đ&egrave;o Ph&uacute; Gia, Lăng C&ocirc; l&agrave; một d&atilde;y cồn c&aacute;t tuyệt đẹp dưới những h&agrave;ng c&acirc;y xanh m&aacute;t.<br /> </font></p>
   11/05/2007 10:37
Miệt Vườn Vĩnh Long

Miệt Vườn Vĩnh Long

<p align="justify"><font face="Arial">Từ độ cao gần 40m tr&ecirc;n chiếc cầu thế kỷ &ndash;Mỹ Thuận, Vĩnh Long hiện ra trước mắt du kh&aacute;ch như một d&atilde;i lụa xanh, giăng tr&ecirc;n chiếc gương bạc của d&ograve;ng Tiền giang, Hậu giang c&ugrave;ng &aacute;nh nắng chan h&ograve;a miền nhiệt đới. <br /> </font></p>
   14/03/2007 16:53
Hào Khí Của Võ Tây Sơn

Hào Khí Của Võ Tây Sơn

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; v&ugrave;ng đất T&acirc;y Sơn (B&igrave;nh Định) trở th&agrave;nh đất v&otilde; để rồi từ gi&agrave; đến trẻ, v&otilde; học đ&atilde; trở th&agrave;nh m&aacute;u, thịt kh&ocirc;ng thể dứt rời. <br /> Nhắc đến B&igrave;nh Định, người ta thường nghĩ đến c&acirc;u ca dao:<br /> <em>&ldquo;Ai về B&igrave;nh Định m&agrave; coi<br /> Con g&aacute;i B&igrave;nh Định m&uacute;a roi, đi quyền&rdquo;</em><br /> </font></p>
   14/03/2007 16:37
Thi Nhân “Họ Hàn”

Thi Nhân “Họ Hàn”

<p align="justify"><font face="Arial">Dẫu kh&ocirc;ng phải l&agrave; một địa danh nổi tiếng, nhưng người đến với đất Quy Nhơn kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng đến với khu Ghềnh R&aacute;ng, trại phong Quy H&ograve;a, để nghe th&ocirc;ng reo vi vu trong gi&oacute;, ngắm nh&igrave;n biển cả m&ecirc;nh m&ocirc;ng v&agrave; d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian để đứng tưởng niệm b&ecirc;n ng&ocirc;i mộ của cố nh&agrave; thơ H&agrave;n Mặc Tử, một t&agrave;i hoa vắn số m&agrave; giờ đ&acirc;y t&acirc;m hồn thơ của &ocirc;ng vẫn l&agrave; huyền thoại trong l&ograve;ng biết bao người.</font></p>
   14/03/2007 16:36
Thăm "Đất Tổ" Của Nghệ Tuồng

Thăm "Đất Tổ" Của Nghệ Tuồng

<p align="justify"><font face="Arial">Trong nghệ thuật h&aacute;t tuồng, nếu miền bắc nổi tiếng với nghệ thuật h&aacute;t ch&egrave;o, miền nam l&agrave; nghệ thuật cải lương th&igrave; B&igrave;nh Định l&agrave; một trong hai c&aacute;i n&ocirc;i sản sinh ra loại h&igrave;nh nghệ thuật h&aacute;t bội l&agrave;m say đắm bao người nơi v&ugrave;ng đất v&otilde;.&nbsp;&nbsp; <br /> </font></p>
   14/03/2007 16:35
Bình Định - Tình Đất Tình Người

Bình Định - Tình Đất Tình Người

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm thuộc d&atilde;i đất miền Trung Trung bộ của nước ta, nước non B&igrave;nh Định từ bao đời nay đ&atilde; được biết đến như một nơi &ldquo;địa linh nh&acirc;n kiệt&rdquo;, qu&ecirc; hương của người anh h&ugrave;ng &aacute;o vải T&acirc;y Sơn &ndash; Nguyễn Huệ. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i của nghệ thuật tuồng h&aacute;t bội trứ danh, tiếng trống trận rền vang v&agrave; điệu v&otilde; T&acirc;y Sơn ng&ugrave;n ngụt h&agrave;o kh&iacute;, của những th&aacute;p cổ nghi&ecirc;ng b&oacute;ng trong chiều v&agrave; những b&atilde;i biển xa thẳm m&ecirc;nh m&ocirc;ng.<br /> </font></p>
   14/03/2007 16:34
Thác YANGBAY Giữa Lòng Phố Biển

Thác YANGBAY Giữa Lòng Phố Biển

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ đẹp với những cảnh quan biển cả bao la, Nha Trang c&ograve;n được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n d&acirc;ng tặng nhiều cảnh n&uacute;i non, s&ocirc;ng hồ&hellip; h&ugrave;ng vĩ v&agrave; thơ mộng. Một trong những điểm đến l&yacute; th&uacute; &ldquo;giữa l&ograve;ng th&agrave;nh phố biển m&agrave; kh&ocirc;ng phải biển&rdquo; ở Nha Trang ch&iacute;nh l&agrave; th&aacute;c Yang Bay.<br /> </font></p>
   14/03/2007 16:23
Tháp Bà PONAGAR

Tháp Bà PONAGAR

<p align="justify"><font face="Arial">C&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố khoảng 4 km về ph&iacute;a Bắc, Th&aacute;p B&agrave; Ponagar l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c Chăm ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất Nha Trang. Th&aacute;p được x&acirc;y dựng v&agrave;o khoảng năm 817 v&agrave; li&ecirc;n tục được bổ sung v&agrave; tu bổ cho đến thế kỷ XII, nhằm tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn B&agrave; Mẹ xứ sở c&oacute; t&ecirc;n gọi P&ocirc;nưgar (hay Ponagar). <br /> </font></p>
   14/03/2007 16:22
Nha Trang Xinh Đẹp

Nha Trang Xinh Đẹp

<p align="justify"><font face="Arial">Ở giữa miền Trung nắng gi&oacute;, th&agrave;nh phố Nha Trang lại hiện ra kiều diễm như một người thiếu nữ đẹp v&agrave; quyến rũ lạ l&ugrave;ng. Những b&atilde;i biển xanh m&agrave;u ngọc b&iacute;ch, những con đường ven biển l&atilde;ng mạn n&ecirc;n thơ, một đ&ocirc; thị hiền h&ograve;a v&agrave; ngăn nắp&hellip; đ&atilde; đem đến cho miền th&ugrave;y dương c&aacute;t trắng Nha Trang một vẻ đẹp l&agrave;m m&ecirc; đắm l&ograve;ng người.<br /> </font></p>
   14/03/2007 16:17
Thế Giới Dưới Đại Dương

Thế Giới Dưới Đại Dương

<p align="justify"><font face="Arial">C&oacute; người n&oacute;i, đến Nha Trang m&agrave; bỏ qua th&uacute; lặn biển l&agrave; chuyến đi chẳng c&ograve;n g&igrave; th&uacute; vị. Quả thật, bạn sẽ rất tiếc nuối nếu kh&ocirc;ng được ngắm nh&igrave;n những sắc m&agrave;u lung linh của những rạng san h&ocirc;, c&aacute;c loại&nbsp; thủy sinh trong thế giới đại dương huyền b&iacute; tại đ&acirc;y.<br /> </font></p>
   14/03/2007 16:16
Ngọan Du Đến Những Hòn Đảo Xanh

Ngọan Du Đến Những Hòn Đảo Xanh

<p align="justify"><font face="Arial">Như một sự xếp đặt, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đ&atilde; sẵn d&agrave;nh cho Nha Trang nhiều ưu đ&atilde;i rất ri&ecirc;ng, đặc biệt l&agrave; những b&atilde;i tắm đẹp, những rạng san h&ocirc; đầy sắc m&agrave;u v&agrave; c&ograve;n nữa, thấp tho&aacute;ng trong l&agrave;n sương nhẹ l&agrave; những đảo xanh kỳ diệu.<br /> </font></p>
   14/03/2007 16:14
Kiến trúc Lăng Tẩm Và Nét Riêng Của Huế

Kiến trúc Lăng Tẩm Và Nét Riêng Của Huế

<p align="justify"><font face="Arial">Theo quan niệm truyền thống bao đời nay &ldquo;sống l&agrave; gửi, th&aacute;c l&agrave; về&rdquo;, v&igrave; vậy nơi &ldquo;trở về&rdquo; ấy lu&ocirc;n được quan t&acirc;m chuẩn bị một c&aacute;ch chu đ&aacute;o, đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c vua triều Nguyễn. V&igrave; thế, nhiều lăng tẩm với c&aacute;c phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c kh&aacute;c nhau đ&atilde; được x&acirc;y dựng khắp tr&ecirc;n đất kinh đ&ocirc;, tạo n&ecirc;n n&eacute;t ri&ecirc;ng đặc sắc cho mảnh đất n&agrave;y.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:42
Kinh Thành Huế - Dấu Ấn Vàng Son

Kinh Thành Huế - Dấu Ấn Vàng Son

<p align="justify"><font face="Arial">C&oacute; người n&oacute;i rằng, Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kỳ vĩ như Angkor, ho&agrave;nh tr&aacute;ng như Vạn L&yacute; Trường th&agrave;nh m&agrave; chỉ n&eacute;p m&igrave;nh c&ugrave;ng những kiến tr&uacute;c nhỏ b&eacute;, nhưng sự nhỏ b&eacute; ấy chứa đựng cả một phần của nền văn h&oacute;a l&acirc;u đời, được cả thế giới y&ecirc;u mến, trong đ&oacute; c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c của kinh th&agrave;nh Huế.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:41
Nhã Nhạc Cung Đình

Nhã Nhạc Cung Đình

<p align="justify"><font face="Arial">Nh&atilde; nhạc l&agrave; một thể loại nhạc lễ cung đ&igrave;nh, bao h&agrave;m tất cả c&aacute;c tổ chức của d&agrave;n nhạc lễ xuất hiện tại 4 nước đồng văn l&agrave; Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Ti&ecirc;n v&agrave; Việt Nam. Xuất hiện đầu ti&ecirc;n ở Trung Quốc dưới thời nh&agrave; Chu (thế kỷ VI &ndash; III TCN), nh&atilde; nhạc đ&atilde; tỏa dần sang c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng như Nhật Bản (TK VIII), Triều Ti&ecirc;n (TK XII) v&agrave; Việt Nam (TK XV). Ở Việt Nam, nh&atilde; nhạc bắt đầu xuất hiện v&agrave;o thế kỷ XV, nhưng phải đến thời kỳ nh&agrave; Nguyễn (1802-1945) mới ph&aacute;t triển ở đỉnh cao v&agrave; n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh một nghệ thuật biểu diễn c&oacute; t&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:39
Trở Lại Huế Thương

Trở Lại Huế Thương

<p align="justify"><font face="Arial">Dẫu c&oacute; đi bao nhi&ecirc;u l&acirc;u, bao nhi&ecirc;u xa rồi trở lại, cố đ&ocirc; Huế vẫn sẽ đ&oacute;n bạn như người bạn cố tri. D&ograve;ng s&ocirc;ng Hương thầm lặng như kh&ocirc;ng muốn tr&ocirc;i, những l&acirc;u đ&agrave;i th&agrave;nh qu&aacute;ch, lăng tẩm&hellip; ghi dấu một thời vương quyền vẫn kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh tấm &aacute;o n&acirc;u của thời gian, im l&igrave;m trước bao biến đổi.<br /> </font></p>
   14/03/2007 14:37
NÉT RIÊNG CỦA PHÚ QUỐC

NÉT RIÊNG CỦA PHÚ QUỐC

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; những b&atilde;i biển đẹp v&agrave; những điểm du lịch tuyệt vời, Ph&uacute; Quốc c&ograve;n sở hữu những t&agrave;i nguy&ecirc;n, vật phẩm độc đ&aacute;o v&agrave; đặc biệt m&agrave; kh&ocirc;ng phải nơi n&agrave;o cũng c&oacute;.<br /> <strong>Ngọc Trai Ph&uacute; Quốc</strong><br /> </font></p>
   14/03/2007 14:17
THỦ PHỦ DƯƠNG ĐÔNG

THỦ PHỦ DƯƠNG ĐÔNG

<font face="Arial">L&agrave; cảng c&aacute; lớn nằm ở trung t&acirc;m ph&iacute;a T&acirc;y của đảo, thị trấn Dương Đ&ocirc;ng &ndash; thủ phủ của Ph&uacute; Quốc vừa l&agrave; một l&agrave;ng ch&agrave;i n&aacute;o nhiệt v&agrave; phồn vinh, vừa l&agrave; một điểm du lịch th&uacute; vị v&agrave; đầy m&agrave;u sắc.<br /> </font>
   14/03/2007 14:16