Non Nước Việt Nam

Phố cổ trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)

Phố cổ trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)

<p align="justify">Đồng Văn thuộc tỉnh H&agrave; Giang, nằm ở v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n Đ&ocirc;ng Bắc nước ta. Đ&atilde; từ l&acirc;u, cao nguy&ecirc;n đ&aacute; Đồng Văn đ&atilde; trở th&agrave;nh 1 điểm săn ảnh nổi tiếng của giới nhiếp ảnh.</p>
   04/09/2007 09:42
Lên đỉnh núi Thần

Lên đỉnh núi Thần

<div align="justify">Ở miền Đ&ocirc;ng Nam bộ c&oacute; n&uacute;i B&agrave; R&aacute; (thuộc huyện Phước Long, tỉnh B&igrave;nh Phước). Đồng b&agrave;o S&rsquo;Ti&ecirc;ng gọi ngọn n&uacute;i n&agrave;y với c&aacute;i t&ecirc;n đầy th&agrave;nh k&iacute;nh: &ldquo;Bơnom Brah&rdquo;, c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;ngọn n&uacute;i Thần&rdquo;</div>
   04/09/2007 09:39
Về Hưng Yên thăm đền Kim Đằng

Về Hưng Yên thăm đền Kim Đằng

<p align="justify">Đền Kim Đằng nằm ở trung t&acirc;m th&ocirc;n Kim Đằng, phường Lam Sơn, thị x&atilde; Hưng Y&ecirc;n, tỉnh Hưng Y&ecirc;n ng&agrave;y nay. Xưa kia, nơi đ&acirc;y l&agrave; trang Đằng Man, tổng An Tảo, phủ Kho&aacute;i Ch&acirc;u, trấn Sơn Nam thượng. Tương truyền, đền được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n mảnh đất Đinh Điền chọn l&agrave;m đại bản doanh với thế &quot;Thanh Long, Bạch Hổ chầu về&quot;.</p>
   04/09/2007 09:36
Đà Lạt - Thành phố của thơ nhạc và hoa

Đà Lạt - Thành phố của thơ nhạc và hoa

<p align="justify">Bạn thực sự muốn t&igrave;m đến với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, những khoảng lặng l&atilde;ng mạn để thưởng thức &acirc;m nhạc v&agrave; thơ ca? Đ&agrave; Lạt mộng mơ sẽ l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng như thế. Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với hồ Xu&acirc;n Hương, ga xe lửa, nh&agrave; thờ Con G&agrave;, d&ograve;ng th&aacute;c Cam Ly&hellip; th&agrave;nh phố cao nguy&ecirc;n n&agrave;y c&ograve;n lưu ch&acirc;n kh&aacute;ch bởi m&ugrave;i hương v&agrave; vẻ đẹp của c&aacute;c lo&agrave;i hoa, bởi rừng th&ocirc;ng vi v&uacute;t m&agrave; ở đ&oacute; bạn c&oacute; thể kh&aacute;m vẻ vẻ đẹp kiến tr&uacute;c của những ng&ocirc;i biệt thự cổ từ những năm 20-30 của thế kỷ trước. </p>
   27/08/2007 09:31
Du ngoạn Vân Long - Kênh Gà (Ninh Bình)

Du ngoạn Vân Long - Kênh Gà (Ninh Bình)

<p align="justify">Ngồi tr&ecirc;n thuyền đi quanh V&acirc;n Long (tỉnh Ninh B&igrave;nh), du kh&aacute;ch thỏa sức ho&agrave; m&igrave;nh với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, m&acirc;y trời, ngắm lo&agrave;i voọc trắng lấp l&oacute; tr&ecirc;n những d&atilde;y đ&aacute; v&ocirc;i. Đ&acirc;y l&agrave; Khu bảo tồn ngập nước lớn nhất miền Bắc, vốn được mệnh danh l&agrave; &quot;Hạ Long tr&ecirc;n cạn&quot;. </p>
   27/08/2007 09:28
Hang Bua - Vẻ đẹp Miền Tây xứ Nghệ

Hang Bua - Vẻ đẹp Miền Tây xứ Nghệ

<p align="justify">C&aacute;ch th&agrave;nh phố Vinh 170km về ph&iacute;a T&acirc;y Bắc theo quốc lộ 1A, tuyến xe Vinh &ndash; H&agrave; Nội đi qua ga Y&ecirc;n L&yacute; theo quốc lộ 46 du kh&aacute;ch sẽ đến với hang Bua, một thắng cảnh đẹp của miền T&acirc;y Nghệ An.<span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p>
   27/08/2007 09:26
Nét duyên thầm Mai Châu

Nét duyên thầm Mai Châu

<p align="justify">Mai Ch&acirc;u được biết đến l&agrave; điểm du lịch văn ho&aacute;, sinh th&aacute;i hấp dẫn. <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Với độ cao từ 200-1.500m so với mực nước biển, đ&atilde; đem lại cho Mai Ch&acirc;u kh&iacute; hậu m&aacute;t mẻ, trong l&agrave;nh quanh năm. Con người Mai Ch&acirc;u c&oacute; tấm l&ograve;ng ch&acirc;n thật, đ&ocirc;n hậu. Họ l&agrave;m &quot;du lịch&quot; với tất cả những g&igrave; vốn c&oacute;, giới thiệu với du kh&aacute;ch n&eacute;t đẹp của bản- mường qua những nếp nh&agrave; s&agrave;n xinh xắn, những tấm thổ cẩm với hoa văn sắc n&eacute;t v&agrave; hương vị x&ocirc;i &quot;đồ&quot; thơm dịu d&agrave;ng trong b&agrave;i thơ &quot;T&acirc;y Tiến&quot; của Quang Dũng- &quot;Mai Ch&acirc;u m&ugrave;a em thơm nếp x&ocirc;i&quot;. </span></p>
   27/08/2007 09:23
Bái Đính - Khu chùa lớn nhất Việt Nam ở Ninh Bình

Bái Đính - Khu chùa lớn nhất Việt Nam ở Ninh Bình

<p align="justify">Đ&acirc;y l&agrave; một khu ch&ugrave;a lớn nhất Việt Nam, đang được x&acirc;y dựng, dự kiến đến năm 2010 sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh để kỷ niệm 1.000 năm Vua L&yacute; Th&aacute;i Tổ dời đ&ocirc; từ Hoa Lư ra Thăng long (1010 &ndash; 2010).</p>
   24/08/2007 09:23
Khám phá Prenn – Khu du lịch cửa ngõ Đà Lạt

Khám phá Prenn – Khu du lịch cửa ngõ Đà Lạt

<p style="TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&ldquo;Ai l&ecirc;n du lịch cao nguy&ecirc;n, đừng qu&ecirc;n gh&eacute; th&aacute;c Prenn hữu t&igrave;nh&rdquo;- c&acirc;u thơ xưa kh&ocirc;ng biết đ&atilde; c&oacute; từ bao giờ, chỉ biết rằng n&oacute; đ&atilde; như một lời mời gọi du kh&aacute;ch thập phương dừng ch&acirc;n l&atilde;ng du để tận hưởng những ph&uacute;t gi&acirc;y giao h&ograve;a c&ugrave;ng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</span></p>
   24/08/2007 09:20
Hàm Rồng – vùng sông núi chiến trận trở thành khu du lịch văn hóa

Hàm Rồng – vùng sông núi chiến trận trở thành khu du lịch văn hóa

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">C&aacute;ch th&agrave;nh phố Thanh H&oacute;a 3km về ph&iacute;a Bắc, tr&ecirc;n trục quốc lộ 1A l&agrave; quần thể danh lam thắng cảnh - di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a H&agrave;m Rồng m&agrave; trong tương lai kh&ocirc;ng xa, với dự &aacute;n c&oacute; tổng kinh ph&iacute; đầu tư 518 tỷ đồng, nơi đ&acirc;y sẽ trở th&agrave;nh khu du lịch văn h&oacute;a tầm cỡ quốc gia.</span></p>
   24/08/2007 09:17
Khám phá lại “kho báu” Hạ Long

Khám phá lại “kho báu” Hạ Long

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&ldquo;H&oacute;a ra để tạo n&ecirc;n kỳ quan số một n&agrave;y, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n chỉ d&ugrave;ng: Đ&aacute; v&agrave; Nước... Chỉ c&oacute; hai chất liệu trong v&ocirc; v&agrave;n chất liệu c&oacute; thể c&oacute;, để viết, để vẽ, để đi&ecirc;u khắc, để s&aacute;ng tạo n&ecirc;n tất cả&rdquo; - nh&agrave; văn Nguy&ecirc;n Ngọc đ&uacute;c kết về vẻ đẹp biến ảo, đa dạng của vịnh Hạ Long như thế.</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   24/08/2007 09:13
Thăm đền thờ Thủ khoa Huân ở Tiền Giang

Thăm đền thờ Thủ khoa Huân ở Tiền Giang

<p align="justify">Đền thờ Thủ khoa Nguyễn Hữu Hu&acirc;n c&oacute; diện t&iacute;ch 3.500m2, tại ấp H&ograve;a Quới, x&atilde; H&ograve;a Tịnh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) được x&acirc;y dựng kh&aacute; khang trang theo lối kiến tr&uacute;c truyền thống, c&aacute;ch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; 500m về ph&iacute;a Bắc v&agrave; Quốc lộ 1A 3km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng.</p>
   24/08/2007 09:10
Thới Sơn- viên ngọc quý hạ lưu sông Tiền

Thới Sơn- viên ngọc quý hạ lưu sông Tiền

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Với hệ sinh th&aacute;i mang đậm n&eacute;t đặc trưng của v&ugrave;ng s&ocirc;ng nước Nam bộ, từ l&acirc;u, c&ugrave; lao Thới Sơn lu&ocirc;n l&agrave; điểm dừng ch&acirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu của du kh&aacute;ch tới Tiền Giang. Kh&ocirc;ng những thế, Thới Sơn c&ograve;n l&agrave; điểm hấp dẫn của v&ugrave;ng s&ocirc;ng nước miền T&acirc;y.</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p>
   20/08/2007 08:29
Thắng cảnh Hà Tiên

Thắng cảnh Hà Tiên

<p align="justify">H&agrave; Ti&ecirc;n l&agrave; một thị x&atilde; bi&ecirc;n giới, tỉnh Ki&ecirc;n Giang, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Rạch Gi&aacute; 90km đường bộ. H&agrave; Ti&ecirc;n l&agrave; nơi hội tụ của nhiều danh lam thắng cảnh, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang sơ đầy quyến rũ: c&oacute; hang s&acirc;u, động hiểm, nhiều đảo đ&aacute; tr&ecirc;n biển; c&oacute; s&ocirc;ng, hồ, ch&ugrave;a, lăng tẩm v&agrave; nhiều b&atilde;i tắm đẹp. </p> <strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><br /> &nbsp;</p> </span></strong>
   20/08/2007 08:27
Đình Vĩnh Phong: Di tích nghệ thuật của Long An

Đình Vĩnh Phong: Di tích nghệ thuật của Long An

<p align="justify">C&oacute; dịp xu&ocirc;i d&ograve;ng kinh Tr&agrave; C&uacute;, đến v&agrave;m Rạch C&acirc;y G&aacute;o du kh&aacute;ch sẽ nh&igrave;n thấy một ng&ocirc;i đ&igrave;nh cổ nằm soi b&oacute;ng b&ecirc;n d&ograve;ng nước - đ&oacute; l&agrave; đ&igrave;nh Vĩnh Phong, nơi lưu niệm &ocirc;ng Mai Tự Thừa, người đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng khai cơ lập l&agrave;ng, lập chợ tạo n&ecirc;n sự phồn thịnh của Thị trấn Thủ Thừa ng&agrave;y nay.<span style="FONT-SIZE: 10pt"></span></p>
   15/08/2007 14:11
Chùa Âng hay (Chùa Angkorette) – Một di tích văn hoá của Trà Vinh

Chùa Âng hay (Chùa Angkorette) – Một di tích văn hoá của Trà Vinh

<p align="justify">Ch&ugrave;a &Acirc;ng, ng&ocirc;i ch&ugrave;a cổ nhất trong hệ thống ch&ugrave;a Khmer ở Tr&agrave; Vinh, c&aacute;ch trung t&acirc;m thị x&atilde; Tr&agrave; Vinh khoảng 7 km, ẩn m&igrave;nh trong rừng c&acirc;y cổ thụ của Ao B&agrave; Om. Ch&ugrave;a toạ lạc tr&ecirc;n khu đất 4 ha với kiến tr&uacute;c cổ k&iacute;nh độc đ&aacute;o h&agrave;i ho&agrave; trong cảnh sắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.<br /> </p>
   15/08/2007 14:07
Thiên nhiên hoang dã của vườn Cát Tiên

Thiên nhiên hoang dã của vườn Cát Tiên

<p align="justify">C&aacute;t Ti&ecirc;n l&agrave; khu rừng nguy&ecirc;n sinh lớn nhất Việt Nam được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; khu dự trữ sinh quyển thế giới bởi nơi đ&acirc;y quy tụ một hệ động thực vật v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng v&agrave; phong ph&uacute;. </p>
   15/08/2007 14:05
Cù Lao Câu (Bình Thuận)– “thiên đường” du lịch hấp dẫn

Cù Lao Câu (Bình Thuận)– “thiên đường” du lịch hấp dẫn

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Tuy Phong c&oacute; chiều d&agrave;i bờ biển tr&ecirc;n 50km với nhiều cảnh quan du lịch được du kh&aacute;ch gần xa biết đến như ch&ugrave;a Cổ Thạch, G&agrave;nh Son, Đồi Dương, lặn biển Scuba v&agrave; C&ugrave; Lao C&acirc;u... C&ugrave; Lao C&acirc;u c&aacute;ch đất liền 7km đường biển thuộc địa phận x&atilde; Phước Thể, c&oacute; chiều d&agrave;i 1.500m, chiều rộng lớn nhất 800m, nhỏ nhất 300m. </span></p>
   15/08/2007 14:03
Thắng cảnh Hương Sơn – Hà Tây

Thắng cảnh Hương Sơn – Hà Tây

<div align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Khu danh thắng Hương Sơn thuộc x&atilde; Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh H&agrave; T&acirc;y, c&aacute;ch H&agrave; Nội 70km. </font><font face="arial, helvetica, sans-serif">Nơi đ&acirc;y phong cảnh hữu t&igrave;nh, c&oacute; &quot;Nam Thi&ecirc;n đệ nhất động&quot; (động đẹp nhất trời Nam). </font></div> <div align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif"></font>&nbsp;</div>
   15/08/2007 14:01
Ninh Thuận quyến rũ một sắc màu

Ninh Thuận quyến rũ một sắc màu

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Quyến rũ một sắc m&agrave;u l&agrave; điểm nhấn quan trọng trong tour du lịch của Festival Ninh Thuận 2007. Du kh&aacute;ch đến thăm vườn nho Ba Mọi, l&agrave;ng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, l&agrave;ng gốm B&agrave;u Tr&uacute;c, th&aacute;p Pokong Garai, h&ograve;a nhập c&ugrave;ng vũ điệu Chăm. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những tour du lịch mang đậm t&iacute;nh nh&acirc;n văn, gắn liền với những sắc m&agrave;u quyến rũ ri&ecirc;ng c&oacute; của Ninh Thuận. Du kh&aacute;ch lưu luyến với giữa thi&ecirc;n nhi&ecirc;n trong l&agrave;nh &ldquo;vườn ai mướt qu&aacute; xanh như ngọc&rdquo; của trang trại nho Ba Mọi. V&agrave; được tận mắt chi&ecirc;m ngưỡng hoạt động nhộn nhịp ở c&aacute;c l&agrave;ng nghề truyền thống gắn liền với n&eacute;t đẹp quyến rũ của c&aacute;c vũ điệu d&acirc;n gian Chăm v&agrave; th&aacute;p Poklong Garai.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:26