Non Nước Việt Nam

Về thăm miệt vườn Cồn Ốc – Bến Tre

Về thăm miệt vườn Cồn Ốc – Bến Tre

<div align="justify"> Cồn Ốc l&agrave; cồn nổi lớn nhất tr&ecirc;n s&ocirc;ng H&agrave;m Lu&ocirc;ng, thuộc x&atilde; Hưng Phong, huyện Giồng Tr&ocirc;m, tỉnh Bến Tre, c&aacute;ch thị x&atilde; Bến Tre khoảng hơn 10km, c&oacute; diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n 647ha. Ban đầu, nơi đ&acirc;y chỉ l&agrave; một cồn nhỏ v&agrave; thấp, c&oacute; nhiều ốc b&aacute;m v&agrave;o c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y ngập nước tr&ecirc;n nền ph&ugrave; sa, v&igrave; vậy mới c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Cồn Ốc.</div>
   23/11/2007 08:32
Cửa biển Lộc An - Một di tích lịch sử của Vũng Tàu

Cửa biển Lộc An - Một di tích lịch sử của Vũng Tàu

<div align="justify"> Đường đi đến Lộc An rất đẹp, theo quốc lộ 51B đến B&agrave; Rịa, rẽ v&agrave;o lối đi đến thị trấn Long Hải qua khu n&uacute;i Minh Đạm, nếu đ&uacute;ng dịp lễ Gi&aacute;ng Sinh v&agrave; năm mới du kh&aacute;ch sẽ được chứng kiến cảnh đẹp của rừng c&acirc;y Anh Đ&agrave;o bạt ng&agrave;n thi nhau đua sắc đủ m&agrave;u; trắng tinh, trắng xanh, hơi t&iacute;m v&agrave; hơi v&agrave;ng tr&agrave;n ra hai b&ecirc;n đường như vẫy gọi; như ch&agrave;o mời l&agrave;m cho du kh&aacute;ch qu&ecirc;n đi nỗi mệt mỏi đường xa, qua rừng Anh Đ&agrave;o hai b&ecirc;n đường l&agrave; rừng c&acirc;y chạy d&agrave;i tới cửa biển. Tại đ&acirc;y du kh&aacute;ch c&oacute; dịp đến thăm chợ c&aacute; của x&atilde;, chứng kiến từng đo&agrave;n ghe thuyền của ngư d&acirc;n ra v&agrave;o, neo đậu ở cửa biển, ghi lại những h&igrave;nh ảnh lao động cần c&ugrave; của ngư d&acirc;n.</div>
   23/11/2007 08:06
Cụm đảo Hòn Khoai- Những địa danh nổi tiếng của Cà Mau

Cụm đảo Hòn Khoai- Những địa danh nổi tiếng của Cà Mau

<div align="justify">Cụm đảo H&ograve;n khoai nằm c&aacute;ch đất liền mũi C&agrave; Mau 14 hải l&yacute; nh&igrave;n từ hướng Đ&ocirc;ng Nam, thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh C&agrave; Mau. Cụm đảo H&ograve;n Khoai được tạo th&agrave;nh bởi 5 h&ograve;n ch&iacute;nh nằm quần tụ th&agrave;nh cụm đảo đẹp như H&ograve;n Tượng, H&ograve;n Sao, H&ograve;n Đồi Mồi, H&ograve;n Kh&ocirc;, H&ograve;n Lớn..., trong đ&oacute; H&ograve;n Khoai (H&ograve;n Lớn) c&oacute; độ cao 318m so với mặt nước biển v&agrave; diện t&iacute;ch rộng 4km.</div>
   23/11/2007 08:03
Ngôi chùa có nhiều kỷ lục (TP.Phan Thiết)

Ngôi chùa có nhiều kỷ lục (TP.Phan Thiết)

<div align="justify"> Tọa lạc tại đường Trần Quang Khải (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết), ch&ugrave;a Phật Quang được x&acirc;y dựng v&agrave;o khoảng những năm đầu của thế kỷ 18. Theo lịch sử, đ&acirc;y l&agrave; thời điểm những người Việt đầu ti&ecirc;n đến v&ugrave;ng đất Phan Thiết-B&igrave;nh Thuận n&ecirc;n ch&ugrave;a xem l&agrave; ng&ocirc;i ch&ugrave;a l&acirc;u đời nhất của th&agrave;nh phố biển Phan Thiết.</div>
   23/11/2007 07:59
Đèo Tam Điệp : Một di tích, danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình

Đèo Tam Điệp : Một di tích, danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình

<div align="justify"> Đ&egrave;o Tam Điệp l&agrave; một tuyến ph&ograve;ng ngự rất lợi hại, mang vị tr&iacute; chiến lược quan trọng trong qu&acirc;n sự cũng như bức tường th&agrave;nh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n &aacute;n ngữ cong đường thi&ecirc;n l&yacute; ra Bắc v&agrave;o Nam.</div>
   19/11/2007 08:06
Cô Tô - Non xanh nước biếc

Cô Tô - Non xanh nước biếc

<p align="justify">N&uacute;i C&ocirc; T&ocirc;, c&ograve;n gọi l&agrave; n&uacute;i T&ocirc; hay Phụng Ho&agrave;ng Sơn, bởi nh&igrave;n xa giống như con chim phụng ho&agrave;ng khổng lồ đang sải c&aacute;nh giữa đồng bằng m&ecirc;nh m&ocirc;ng.</p>
   06/11/2007 11:12
Ao Bà Om - Nàng tiên giữa đồng bằng

Ao Bà Om - Nàng tiên giữa đồng bằng

<p align="justify">Ao B&agrave; Om (hay Ao Vu&ocirc;ng) - ấp T&agrave; C&uacute;, x&atilde; Nguyệt H&oacute;a, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Tr&agrave; Vinh - l&agrave; một thắng cảnh nổi tiếng của v&ugrave;ng T&acirc;y Nam Bộ, một địa danh độc đ&aacute;o gắn liền với văn h&oacute;a Khmer. Ao c&oacute; h&igrave;nh chữ nhật, rộng 300m, d&agrave;i 500m, được bao bọc xung quanh bởi c&aacute;c g&ograve; c&aacute;t mấp m&ocirc; với c&aacute;c h&agrave;ng c&acirc;y sao, c&acirc;y dầu cổ thụ h&agrave;ng trăm năm tuổi c&oacute; rễ nổi l&ecirc;n khỏi mặt đất tạo n&ecirc;n những h&igrave;nh th&ugrave; kỳ th&uacute;. Mặt nước ao l&uacute;c n&agrave;o cũng trong xanh, phẳng lặng v&agrave; được phủ đầy bởi hoa sen, hoa s&uacute;ng. </p>
   06/11/2007 11:06
Đền và Đức thánh làng Lệ Mật

Đền và Đức thánh làng Lệ Mật

<p align="justify">L&agrave;ng cổ Lệ Mật nằm ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng H&agrave; Nội, vốn nổi tiếng với nghề bắt rắn. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n lưu lại những truyền thuyết về chiến c&ocirc;ng của Đức th&aacute;nh Lệ Mật - người đ&atilde; gi&uacute;p vua chiến thắng thuỷ qu&aacute;i v&agrave; lập &quot;Thập Tam trại&quot; của nh&agrave; vua tại đất kinh kỳ. Khi ng&agrave;i ho&aacute; đ&atilde; được vua ban &quot;thượng đẳng ph&uacute;c thần&quot; v&agrave; bốn m&ugrave;a thờ c&uacute;ng.<br /> </p>
   06/11/2007 09:57
Cao nguyên đá - Niềm tự hào của người dân Hà Giang

Cao nguyên đá - Niềm tự hào của người dân Hà Giang

<p align="justify">Cao nguy&ecirc;n Đồng Văn bao gồm c&aacute;c huyện Quản Bạ, Y&ecirc;n Minh, Đồng Văn v&agrave; M&egrave;o Vạc của tỉnh H&agrave; Giang. Đ&acirc;y l&agrave; cao nguy&ecirc;n độc nhất v&ocirc; nhị ở Việt Nam v&igrave; c&oacute; đến hơn 90% diện t&iacute;ch trong tổng số khoảng 2300km2 l&agrave; n&uacute;i đ&aacute; v&ocirc;i, ch&iacute;nh v&igrave; vậy cao nguy&ecirc;n Đồng Văn c&ograve;n được gọi với c&aacute;c t&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; Cao nguy&ecirc;n đ&aacute;. </p>
   06/11/2007 09:36
Thác Bà (Yên Bái) - Ðiểm đến hấp dẫn của khách du lịch

Thác Bà (Yên Bái) - Ðiểm đến hấp dẫn của khách du lịch

<p align="justify">Đến Y&ecirc;n B&aacute;i, nếu kh&ocirc;ng đi thăm hồ Th&aacute;c B&agrave; th&igrave; cũng coi như du kh&aacute;ch chưa biết Y&ecirc;n B&aacute;i. Bởi, kh&ocirc;ng phải đương nhi&ecirc;n m&agrave; hồ Th&aacute;c B&agrave;, hồ nh&acirc;n tạo lớn nhất Việt Nam được v&iacute; l&agrave; &quot;Hạ Long tr&ecirc;n n&uacute;i&quot;.<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p>
   06/11/2007 09:31
Ruộng bậc thang - Kỳ tích của người mông Mù Cang Chải

Ruộng bậc thang - Kỳ tích của người mông Mù Cang Chải

<p align="justify">V&agrave;o những ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 9 đầu th&aacute;ng 10, vượt qua đ&egrave;o Khau Phạ d&agrave;i 27 km để đến M&ugrave; Cang Chải (Y&ecirc;n B&aacute;i), trước mắt ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một m&agrave;u v&agrave;ng của l&uacute;a trải d&agrave;i tr&ecirc;n c&aacute;c triền n&uacute;i của v&ugrave;ng cao, lớp nọ gối tiếp lớp kia như bất tận, khiến anh bạn đi c&ugrave;ng cho&aacute;ng ngợp phải dừng xe để bấm m&aacute;y ảnh lia lịa. </p>
   06/11/2007 09:21
Tượng Chúa Kitô: Một Góc Nhìn Về Thành Phố Biển Vũng Tàu

Tượng Chúa Kitô: Một Góc Nhìn Về Thành Phố Biển Vũng Tàu

<div align="justify">Nằm ở trung t&acirc;m th&agrave;nh phố biển Vũng T&agrave;u, tượng Ch&uacute;a KiT&ocirc; l&agrave; một trong những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nh&acirc;n tạo tuyệt diệu được x&acirc;y dựng từ b&agrave;n tay của những người thợ t&agrave;i hoa nơi đ&acirc;y. </div>
   01/11/2007 09:01
Chinh Phục Phanxipăng – Nóc Nhà Đông Dương

Chinh Phục Phanxipăng – Nóc Nhà Đông Dương

<div align="justify">Được mệnh danh l&agrave; &ldquo;N&oacute;c nh&agrave; Đ&ocirc;ng Dương&rdquo;, đỉnh Phanxipăng hiện ra giữa điệp tr&ugrave;ng n&uacute;i non h&ugrave;ng vĩ, mang đến cho du kh&aacute;ch sự l&atilde;ng mạn của trời đất giao h&ograve;a, c&ugrave;ng với những cảm gi&aacute;c kỳ th&uacute; tr&ecirc;n bước đường chinh phục đỉnh cao m&acirc;y ng&agrave;n gi&oacute; lộng.</div>
   01/11/2007 08:46
Khu di tích khảo cổ học Thần Sa – Thái Nguyên

Khu di tích khảo cổ học Thần Sa – Thái Nguyên

<p align="justify"><span><span>Từ xa xưa Thần Sa (V&otilde; Nhai) đ&atilde; c&oacute; mỏ khai th&aacute;c v&agrave;ng sa kho&aacute;ng. Đến những thập ni&ecirc;n 80-90 của thế kỷ XX, Thần Sa lại rộ l&ecirc;n trở th&agrave;nh một tụ điểm khai th&aacute;c v&agrave;ng lớn. V&agrave; ng&agrave;y nay Thần Sa lại được nhiều người trong v&agrave; ngo&agrave;i nước biết đến hơn bởi nơi đ&acirc;y l&agrave; qu&ecirc; hương của nền văn h&oacute;a khảo cổ học. </span></span></p>
   23/10/2007 15:27
Huyền diệu Thác Đa (Hà Tây)

Huyền diệu Thác Đa (Hà Tây)

<p align="justify"><span><span>C&aacute;ch thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội v&agrave; th&agrave;nh phố H&agrave; Đ&ocirc;ng hơn 50 km về ph&iacute;a T&acirc;y, sau hơn 1 giờ đi &ocirc;t&ocirc; hoặc xe m&aacute;y theo đường cao tốc L&aacute;ng - H&ograve;a Lạc, qua quốc lộ 21B, theo đường tỉnh lộ 414 sẽ tới quần thể du lịch nổi tiếng Ao Vua, Th&aacute;c Đa, Khoang Xanh, Suối Ti&ecirc;n... thuộc huyện Ba V&igrave;.</span></span></p>
   23/10/2007 15:19
Di tích nghệ thuật Đình Phú Lễ - Bến Tre

Di tích nghệ thuật Đình Phú Lễ - Bến Tre

<p align="justify"><span><span>Căn cứ v&agrave;o bia c&ograve;n lưu lại tại đ&igrave;nh cho biết ni&ecirc;n đại x&acirc;y đ&igrave;nh v&agrave;o năm Minh Mạng thứ 7(1826) tr&ecirc;n cơ sở ng&ocirc;i đ&igrave;nh bằng gỗ l&aacute;, được sắc phong v&agrave;o năm Tự Đức thứ 5(1851). Thềm v&agrave; m&oacute;ng được cấu tr&uacute;c bằng đ&aacute; xanh, b&ecirc;n tr&ecirc;n x&acirc;y gạch. Đ&igrave;nh gồm tất cả 10 gian: 6 gian ch&iacute;nh d&iacute;nh liền với m&aacute;i v&agrave; 4 gian phụ bố tr&iacute; theo lối chữ &ldquo;Đinh&rdquo;. Đ&igrave;nh ch&iacute;nh gồm v&otilde; ca, vi&ecirc;n đường, th&iacute;nh đường, ch&aacute;nh đường v&agrave; hậu đường. Cột đ&igrave;nh bằng gỗ lim, đường k&iacute;nh 40cm, m&aacute;i lợp ng&oacute;i vảy c&aacute;.</span></span></p>
   23/10/2007 15:00
D'Krong kỳ vĩ và thơ mộng

D'Krong kỳ vĩ và thơ mộng

<p align="justify">Từ thị x&atilde; Đ&ocirc;ng H&agrave; (Quảng Trị), theo quốc lộ 9 đi về ph&iacute;a T&acirc;y hướng bi&ecirc;n giới Việt - L&agrave;o khoảng 47 km, du kh&aacute;ch sẽ đến với con s&ocirc;ng D&rsquo;Krong xinh đẹp, &ocirc;m ấp trong m&igrave;nh những huyền thoại đượm đầy chất sử thi, với chiếc cầu treo duy&ecirc;n d&aacute;ng, vắt ngang qua sườn n&uacute;i giữa đại ng&agrave;n Trường Sơn kỳ vĩ.</p>
   16/10/2007 13:33
Du lịch mùa nước nổi: Thế mạnh đặc trưng của An Giang

Du lịch mùa nước nổi: Thế mạnh đặc trưng của An Giang

<p align="justify"><span>Với những nỗ lực đầy s&aacute;ng tạo nhằm th&iacute;ch nghi với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n để vượt kh&oacute;, để tồn tại, dường như con người đang chiến thắng v&agrave; đang tận hưởng xứng đ&aacute;ng th&agrave;nh quả từ nguồn lợi m&agrave; m&ugrave;a nước mang lại. Trong đ&oacute;, khai th&aacute;c dịch vụ du lịch m&ugrave;a nước nổi vốn l&agrave; một thế mạnh v&agrave; An Giang l&agrave; một trong số c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh ĐBSCL chiếm nhiều lợi thế .</span></p>
   16/10/2007 11:59
Thành cổ Quảng Trị - Ðiểm du lịch hấp dẫn

Thành cổ Quảng Trị - Ðiểm du lịch hấp dẫn

<p align="justify"><span><span>&nbsp;Soi m&igrave;nh b&ecirc;n d&ograve;ng Thạch H&atilde;n hiền h&ograve;a, Th&agrave;nh cổ Quảng Trị uy nghi, trầm mặc. Đ&acirc;y được xem l&agrave; biểu tượng s&aacute;ng ngời của chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng với kh&aacute;t vọng tự do, độc lập. Nơi đ&acirc;y, dưới lớp cỏ non Th&agrave;nh cổ, l&ograve;ng đất đ&atilde; thấm đẫm m&aacute;u của h&agrave;ng ng&agrave;n chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o Quảng Trị. V&agrave; ng&agrave;y nay, giữa kh&ocirc;ng gian thanh b&igrave;nh, Th&agrave;nh cổ Quảng Trị đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm đến, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi &ocirc;n lại truyền thống lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm du lịch hấp dẫn.</span></span></p>
   16/10/2007 11:53
Ngao du thác Bản Giốc, Cao Bằng

Ngao du thác Bản Giốc, Cao Bằng

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">C&oacute; thể n&oacute;i, th&aacute;c Bản Giốc l&agrave; một trong những m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; gi&aacute; m&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đ&atilde; ban tặng cho v&ugrave;ng đất Cao Bằng. Đ&oacute; l&agrave; một th&aacute;c nước tuyệt đẹp c&oacute; độ cao 53m, rộng 300m với 3 tầng gồm nhiều ngọn th&aacute;c lớn, nhỏ kh&aacute;c nhau.</span></span></span></p>
   11/10/2007 11:29