1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Vòng Quanh Thế Giới

Geneve (Thụy Sĩ) - hoa viên của thế giới

Geneve (Thụy Sĩ) - hoa viên của thế giới

<div align="justify"> Chỉ cần mở rộng cửa sổ ta c&oacute; thể thấy đỉnh n&uacute;i Alps ngay trước mắt, hồ Geneve lấp l&aacute;nh trong tầm nh&igrave;n, đỉnh n&uacute;i tuyết in b&oacute;ng tr&ecirc;n mặt hồ, rừng th&ocirc;ng xanh biếc, hoa cỏ mơn mởn, những ng&ocirc;i nh&agrave; đỉnh nhọn với m&aacute;i ng&oacute;i đỏ thấp tho&aacute;ng trong rừng c&acirc;y v&agrave; d&aacute;ng đứng sừng sững của ng&ocirc;i gi&aacute;o đường th&aacute;p nhọn.</div>
   31/10/2007 17:02
Thăm nàng tiên cá Copenhagen (Ðan Mạch)

Thăm nàng tiên cá Copenhagen (Ðan Mạch)

<p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">Thủ đ&ocirc; Copenhagen l&agrave; một th&agrave;nh phố cổ k&iacute;nh với những to&agrave; l&acirc;u đ&agrave;i v&agrave; kiểu kiến tr&uacute;c c&oacute; gi&aacute; trị lịch sử văn ho&aacute; l&acirc;u đời. Cư d&acirc;n ở đ&acirc;y hiếu kh&aacute;ch, rất &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường. Đan Mạch l&agrave; một nước Bắc &Acirc;u, c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ (43.000 km2) v&agrave; d&acirc;n số chỉ 5,5 triệu người, nhưng c&oacute; nền kinh tế rất ph&aacute;t triển v&agrave; mức sống thuộc loại cao nhất thế giới.</p>
   31/10/2007 16:59
Jerusalem - Thành phố của những hoài niệm bí ẩn

Jerusalem - Thành phố của những hoài niệm bí ẩn

<p align="justify"><span><span>Jerusalem - miền đất hội tụ 3 t&ocirc;n gi&aacute;o lớn nhất tr&ecirc;n thế giới: Do Th&aacute;i, Cơ Đốc v&agrave; đạo Hồi. Mỗi người khi đặt ch&acirc;n đến đ&acirc;y đều cảm thấy như đang tr&ocirc;i trong những giấc mơ b&iacute; ẩn bởi mỗi vi&ecirc;n đ&aacute; tr&ecirc;n c&aacute;c con đường hay mỗi bức tường... đều như gợi lại lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh th&agrave;nh phố Jerusalem. Đ&oacute; cũng l&agrave; l&yacute; do v&igrave; sao giữa l&uacute;c chiến tranh xảy ra, Jerusalem vẫn rất hấp dẫn du kh&aacute;ch.</span></span></p>
   23/10/2007 15:03
Ngày mới ở Busan (Hàn Quốc)

Ngày mới ở Busan (Hàn Quốc)

<p align="justify"><span><span>Busan nằm về ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam của H&agrave;n Quốc, l&agrave; đ&ocirc; thị lớn thứ hai sau Seoul, d&acirc;n số khoảng 4 triệu người. Busan được biết đến như th&agrave;nh phố của những bờ biển đẹp v&agrave; l&agrave; nơi tổ chức Li&ecirc;n hoan phim quốc tế.</span></span></p>
   16/10/2007 11:16
Đến với khu công viên sa mạc ở Trung Quốc

Đến với khu công viên sa mạc ở Trung Quốc

<p align="justify"><span>Với mong muốn gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội được kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; hiểu th&ecirc;m về địa l&yacute; v&ugrave;ng sa mạc, vừa qua, c&aacute;c quan chức Du lịch Trung Quốc đ&atilde; khai trương C&ocirc;ng vi&ecirc;n sa mạc quốc gia Alashan tại khu vực Tự trị Nội M&ocirc;ng.</span></p>
   16/10/2007 10:09
Chicago - thành phố của gió

Chicago - thành phố của gió

<div align="justify">Được rong ruổi bằng xe hơi tr&ecirc;n những free way của Mỹ l&agrave; một cảm gi&aacute;c th&uacute; vị kh&oacute; tả. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một chuyến phi&ecirc;u lưu như thế khi chạy xe hơi với tốc độ 100 dặm một giờ xuy&ecirc;n suốt c&aacute;c bang Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois&hellip; </div>
   11/10/2007 09:37
Đến với những di sản do UNESCO lựa chọn

Đến với những di sản do UNESCO lựa chọn

<p align="justify">Sau khi UNESCO giới thiệu tiếp tục 15 địa danh sẽ c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch những địa danh di sản thế giới (th&aacute;ng 6 vừa qua), lập tức danh s&aacute;ch n&agrave;y gần như một thứ kim chỉ nam cho những người đam m&ecirc; du lịch tr&ecirc;n thế giới l&ecirc;n đường. Dưới đ&acirc;y l&agrave; 5 điểm đến được quan t&acirc;m nhất trong danh s&aacute;ch n&agrave;y. </p>
   01/10/2007 09:19
Đến Roma - Thành phố bảo tàng

Đến Roma - Thành phố bảo tàng

<p align="justify"><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Roma (th&agrave;nh Rome) l&agrave; một bảo t&agrave;ng nghệ thuật vĩ đại. Từng vi&ecirc;n đ&aacute; dưới mỗi bước ch&acirc;n đều mang hơi thở con người của hơn 2.000 năm trước.</span></strong><strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></strong></p>
   01/10/2007 09:11
Khám phá “xứ sở muôn hoa”

Khám phá “xứ sở muôn hoa”

<p align="justify">&quot;Xứ sở mu&ocirc;n hoa&quot;, một c&aacute;i t&ecirc;n rất chuẩn x&aacute;c m&agrave; cả thế giới đặt cho đất nước H&agrave; Lan. Ở đ&acirc;y, kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những lo&agrave;i hoa như tulip, uất kim hương, thủy ti&ecirc;n v&agrave; mu&ocirc;n ng&agrave;n lo&agrave;i hoa kh&aacute;c, H&agrave; Lan c&ograve;n l&agrave; một địa điểm du lịch hấp dẫn. </p>
   16/09/2007 10:49
Hành trình khám phá Italia

Hành trình khám phá Italia

<div align="justify">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng l&agrave; Kinh đ&ocirc; thời trang, Italy c&ograve;n được biết đến bởi những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đẹp v&agrave; nổi tiếng như th&aacute;p nghi&ecirc;ng Pisa, t&ograve;a th&aacute;nh Vatican, th&agrave;nh Rome v&agrave; mới đ&acirc;y nhất đấu trường Colosseum đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận l&agrave; một trong 7 kỳ quan mới của thế giới.</div>
   10/09/2007 10:07
Costa Rica - thiên đường du lịch sinh thái

Costa Rica - thiên đường du lịch sinh thái

<p align="justify">Costa Rica giống như một ốc đảo b&igrave;nh y&ecirc;n giữa c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng ồn &agrave;o v&agrave; l&agrave; một thi&ecirc;n đường du lịch, nhất l&agrave; loại h&igrave;nh du lịch sinh th&aacute;i, được v&iacute; l&agrave; &ldquo;h&ograve;n ngọc của Trung Mỹ&rdquo;. Hơn một phần tư diện t&iacute;ch Costa Rica l&agrave; những khu bảo tồn quốc gia. Diện t&iacute;ch chỉ 51.000km2, nhưng Costa Rica c&oacute; số lượng c&aacute;c lo&agrave;i động vật nhiều hơn cả hai nước Mỹ v&agrave; Canada cộng lại; hệ thực vật phong ph&uacute; kh&ocirc;ng k&eacute;m với hơn 3.000 chủng lo&agrave;i hoa lan dại...<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   04/09/2007 10:20
Thung lũng Thừa Đức 'ôm trọn' sắc màu Trung Hoa

Thung lũng Thừa Đức 'ôm trọn' sắc màu Trung Hoa

<div align="justify">Ba thế kỷ trước, Thừa Đức l&agrave; nơi thăm th&uacute;, du ngoạn của c&aacute;c vua nh&agrave; Thanh v&agrave; những thủ lĩnh miền cao như: Tạng, M&ocirc;ng. Nhiều người nhận x&eacute;t, sắc m&agrave;u Trung Hoa được g&oacute;i trọn trong thung lũng n&agrave;y. </div>
   04/09/2007 10:18
Hòn đảo cát hồng Harbour

Hòn đảo cát hồng Harbour

<p align="justify">Nổi tiếng với những b&atilde;i biển m&agrave;u hồng trải d&agrave;i ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng v&agrave; l&agrave;n nước trong xanh ấm &aacute;p, Harbour được coi l&agrave; một trong những điểm du lịch l&yacute; tưởng nhất ở quần đảo Bahamas. </p>
   04/09/2007 10:16
Luang Prabang (Lào) - Thành phố cổ kính được lựa chọn nhiều nhất trong năm

Luang Prabang (Lào) - Thành phố cổ kính được lựa chọn nhiều nhất trong năm

<p align="justify">Luang Prabang l&agrave; một th&agrave;nh phố của L&agrave;o c&oacute; lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh từ năm 700 sau C&ocirc;ng nguy&ecirc;n v&agrave; năm 1995 đ&atilde; được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; một di sản văn h&oacute;a thế giới. Tuy chỉ l&agrave; một th&agrave;nh phố nhỏ b&eacute; với vỏn vẹn 22.000 d&acirc;n, Luang Prabang đang l&agrave; một điểm du lịch quan trọng nhất của L&agrave;o đối với du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i. Mới đ&acirc;y, Luang Prabang lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 th&agrave;nh phố được lựa chọn nhiều nhất năm 2007 do bạn đọc tạp ch&iacute; uy t&iacute;n Leisure Travel b&igrave;nh chọn. </p>
   15/08/2007 14:18
Machu Picchu (Peru)- Thành phố phế tích

Machu Picchu (Peru)- Thành phố phế tích

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Nằm ở độ cao 2.350 m&eacute;t tại Peru, Machu Picchu l&agrave; một khu phế t&iacute;ch c&ograve;n ở hiện trạng tốt nhất của người Inca c&ograve;n s&oacute;t đến ng&agrave;y nay. Với địa h&igrave;nh n&uacute;i non hiểm trở xung quanh, m&atilde;i đến năm 1911 người ta mới biết đến c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:19
Du ngoạn Philippines

Du ngoạn Philippines

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">Tagaytay Ridge h&ugrave;ng vĩ l&agrave; địa điểm đầu ti&ecirc;n m&agrave; du kh&aacute;ch thường đặt ch&acirc;n đến khi tới Philippines. Đ&acirc;y l&agrave; một thắng cảnh thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch với danh thắng như hồ Taal v&agrave; đảo n&uacute;i lửa.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:17
Cung điện Noispa - Viên ngọc của Châu Âu

Cung điện Noispa - Viên ngọc của Châu Âu

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Ch&acirc;u &Acirc;u vốn nổi tiếng với những to&agrave; l&acirc;u đ&agrave;i v&agrave; cung điện cổ k&iacute;nh mang n&eacute;t đẹp nguy nga tr&aacute;ng lệ. Từng l&agrave; nơi sinh sống của c&aacute;c ho&agrave;ng gia, c&aacute;c cung điện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; di t&iacute;ch ghi lại n&eacute;t đẹp độc đ&aacute;o về văn ho&aacute; v&agrave; những dấu ấn của c&aacute;c thời kỳ lịch sử, m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; điểm tham quan du lịch hấp dẫn h&agrave;ng ng&agrave;n kh&aacute;ch du lịch ở khắp mọi nơi tr&ecirc;n thế giới. H&atilde;y c&ugrave;ng đến thăm to&agrave; cung điện Noispa - một cung điện tr&aacute;ng lệ nhất Ch&acirc;u &Acirc;u qua videoclip sau.</span></span></span></p>
   03/08/2007 09:34
Praha (Cộng hòa Czech) vẻ đẹp không ngủ

Praha (Cộng hòa Czech) vẻ đẹp không ngủ

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Được du kh&aacute;ch gọi bằng nhiều mỹ từ &ldquo;tr&aacute;i tim ch&acirc;u &Acirc;u&rdquo;, &ldquo;th&agrave;nh phố của những m&aacute;i nh&agrave;&rdquo;, Praha h&agrave;ng năm đ&oacute;n h&agrave;ng chục triệu lượt kh&aacute;ch du lịch từ mọi nơi tr&ecirc;n thế giới .</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:15
Những di tích lịch sử chính của thủ đô La Habana của Cuba

Những di tích lịch sử chính của thủ đô La Habana của Cuba

<p align="justify">Nhiều địa danh ở La Habana c&oacute; gi&aacute; trị lịch sử, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c quảng trường, c&ocirc;ng vi&ecirc;n v&agrave; bảo t&agrave;ng.</p>
   22/07/2007 08:03
Khám phá quần đảo cát trắng ở Malaysia

Khám phá quần đảo cát trắng ở Malaysia

<p align="justify"><span class="article_text">Langkawi l&agrave; một quần đảo gồm 104 đảo ở ph&iacute;a bắc b&aacute;n đảo Malaysia. Nơi đ&acirc;y nổi tiếng với h&agrave;ng trăm b&atilde;i biển c&aacute;t trắng nguy&ecirc;n sơ v&agrave; nước biển xanh ngăn ngắt.</span> </p>
   19/07/2007 12:23