Vòng Quanh Thế Giới

Đến Bali đi bạn

Đến Bali đi bạn

<p align="justify">Nằm ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng đất nước Indonesia, hải đảo xanh bất tận, &ldquo;B&igrave;nh minh của thế giới&rdquo; c&ugrave;ng người d&acirc;n hiền h&ograve;a mến kh&aacute;ch lu&ocirc;n l&agrave; điểm đến h&agrave;ng đầu Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; thế giới trong thời đại mới.</p> <div align="justify"> </div>
   04/04/2008 09:30
Con đường tơ lụa, hành trình về với quá khứ

Con đường tơ lụa, hành trình về với quá khứ

<p align="justify">H&agrave;ng ng&agrave;n năm về trước, giữa hai ng&agrave;n dặm sa mạc kh&ocirc; cằn c&ugrave;ng với những rặng n&uacute;i dốc lu&ocirc;n xuất hiện những đo&agrave;n thương gia c&ugrave;ng lạc đ&agrave; v&agrave; những tham vọng đổi đời. </p>
   03/04/2008 08:38
Những kiệt tác bên sông Loire

Những kiệt tác bên sông Loire

<p align="justify">Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau... Những l&acirc;u đ&agrave;i lộng lẫy v&agrave; nổi tiếng chễm chệ một c&aacute;ch uy nghi&ecirc;m b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Loire. Đối với nhiều du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i, v&ugrave;ng s&ocirc;ng Loire c&oacute; n&eacute;t đặc biệt Ph&aacute;p từ kiến tr&uacute;c, c&aacute;ch ăn n&oacute;i cho đến lối sống. C&ograve;n d&acirc;n bản xứ th&igrave; xưa nay xem v&ugrave;ng n&agrave;y l&agrave; &ldquo;c&aacute;i vườn của nước Ph&aacute;p&rdquo;. </p>
   02/04/2008 08:13
Thanh bình Genèva

Thanh bình Genèva

<p align="justify">Nằm y&ecirc;n ả b&ecirc;n bờ hồ nước lấp l&aacute;nh trong veo, soi b&oacute;ng đỉnh Alps quanh năm tuyết trắng, rừng c&acirc;y xanh tươi, những ngả đường l&aacute;t sỏi l&atilde;ng mạn, m&aacute;i nhọn của ng&ocirc;i th&aacute;nh đường in h&igrave;nh tr&ecirc;n nền trời xanh&hellip; Gen&egrave;va thực sự l&agrave; một chốn thanh b&igrave;nh.</p>
   31/03/2008 16:47
Macau không chỉ có casino

Macau không chỉ có casino

<div align="justify">Xưa kia, xu&ocirc;i d&ograve;ng s&ocirc;ng Ngọc, những ngư phủ v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n đến từ Ph&uacute;c Kiến, Quảng Ch&acirc;u đ&atilde; chọn &Aacute;o M&ocirc;n, v&ugrave;ng đất duy&ecirc;n hải Đ&ocirc;ng Nam Trung Hoa để an cư lạc nghiệp.</div>
   28/03/2008 16:08
Biển Terengganu xinh đẹp

Biển Terengganu xinh đẹp

<div align="justify">Nằm tr&ecirc;n bờ ph&iacute;a Đ&ocirc;ng của b&aacute;n đảo Malaysia, đường bờ biển d&agrave;i của Terrengganu được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ban tặng những b&atilde;i tắm đẹp trải d&agrave;i c&aacute;t trắng mịn v&agrave; được l&agrave;n nước ấm trong xanh vỗ về.</div>
   25/03/2008 11:18
Manila xinh đẹp

Manila xinh đẹp

<div align="justify">L&agrave; trung t&acirc;m kinh tế, văn h&oacute;a, ch&iacute;nh trị lớn nhất của Philippines, th&agrave;nh phố Manila nằm ở vịnh Manila, thuộc đảo Luzon, được d&ograve;ng s&ocirc;ng Bajin th&agrave;nh hai v&ugrave;ng nam, bắc.</div>
   25/03/2008 11:15
Thăm quan đông bắc Thái Lan

Thăm quan đông bắc Thái Lan

<div align="justify">H&agrave;nh tr&igrave;nh th&uacute; vị n&agrave;y hứa hẹn mở ra cho bạn những điểm đến mới mẻ. Chắc chắn, bạn sẽ c&oacute; được trải nghiệm hấp dẫn.</div>
   25/03/2008 11:13
Đến toà thánh Vatican

Đến toà thánh Vatican

<div align="justify">L&agrave; quốc gia nhỏ nhất thế giới nằm ở ph&iacute;a t&acirc;y thủ đ&ocirc; Roma của Italia với chủ quyền của Gi&aacute;o ho&agrave;ng, nơi đ&acirc;y c&oacute; những điểm du lịch nổi tiếng. <br /> </div>
   25/03/2008 11:11
Chợ nổi Damnoen Saduak

Chợ nổi Damnoen Saduak

<p align="justify">Đi chợ nổi Damnoen Saduak, ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ecirc;m một lần chứng kiến c&aacute;ch l&agrave;m du lịch chuy&ecirc;n nghiệp của người Th&aacute;i Lan khi họ kh&ocirc;ng ngừng t&igrave;m kiếm sự đa dạng v&agrave; kh&aacute;c biệt nhằm chinh phục du kh&aacute;ch quốc tế. </p> <div align="justify"> </div> <p align="justify"> </p> <p align="justify">&nbsp;&nbsp; </p>
   25/03/2008 10:51
Đón Tết Bon Chol Chnam trên đất nước Chùa Tháp

Đón Tết Bon Chol Chnam trên đất nước Chùa Tháp

<div align="justify">Tết cổ truyền của người Campuchia c&ograve;n gọi l&agrave; Bon Chol Chnam diễn ra từ 13&nbsp;đến 16-4 h&agrave;ng năm với nhiều lễ hội độc đ&aacute;o.</div>
   25/03/2008 10:43
Thăm xứ sở hoa anh đào mùa xuân

Thăm xứ sở hoa anh đào mùa xuân

<div align="justify">Th&aacute;ng 3 l&agrave; m&ugrave;a du lịch được mong đợi nhất trong năm. Rất đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch đổ về thủ đ&ocirc; Tokyo của Nhật Bản chỉ để thưởng ngoạn hoa anh đ&agrave;o. Bay một v&ograve;ng từ Tokyo sang Washington DC (Mỹ), bạn c&ograve;n được tham dự lễ hội hoa anh đ&agrave;o lần thứ 96 diễn ra ngay tr&ecirc;n đất Mỹ v&agrave;o cuối th&aacute;ng 3 tới.</div>
   19/03/2008 09:21
Venice - thành phố của những cây cầu

Venice - thành phố của những cây cầu

<div align="justify">Theo thời gian, Venice mang dấu t&iacute;ch của con người với 12 c&acirc;y số bờ biển, 118 h&ograve;n đảo lớn nhỏ, 175 k&ecirc;nh đ&agrave;o với tổng chiều d&agrave;i l&ecirc;n đến 38km, 444 c&acirc;y cầu, trong đ&oacute; gần 180 c&acirc;y từng được l&agrave;m bằng gỗ (sau n&agrave;y được x&acirc;y lại bằng b&ecirc; t&ocirc;ng). Venice l&agrave; th&agrave;nh phố duy nhất tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều cầu như vậy.</div>
   19/03/2008 09:19
Chiêm ngưỡng Nhà thờ Cologne

Chiêm ngưỡng Nhà thờ Cologne

<div align="justify">Khi tới Cologne (Đức), th&agrave;nh phố lớn thứ tư của nước Đức v&agrave; l&agrave; yết hầu giao th&ocirc;ng ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam v&agrave; nam bắc Ch&acirc;u &Acirc;u, hiếm c&oacute; du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng tới tham quan Nh&agrave; thờ Cologne (hay c&ograve;n gọi l&agrave; nh&agrave; thờ lớn St. Peter).</div>
   19/03/2008 09:15
Những người đi biển

Những người đi biển

<div align="justify">Kh&aacute;ch đến Lisboa, thủ đ&ocirc; Bồ Đ&agrave;o Nha, trong một ng&agrave;y cuối h&egrave;. Lisboa nằm tr&ecirc;n cửa s&ocirc;ng Tejo, nh&igrave;n ra Đại T&acirc;y Dương. Kh&aacute;ch bỗng nhớ S&agrave;i G&ograve;n v&ocirc; hạn. S&agrave;i G&ograve;n cũng l&agrave; một th&agrave;nh phố lớn, nằm tr&ecirc;n cửa s&ocirc;ng nh&igrave;n ra biển.</div>
   19/03/2008 09:00
Paris shopping giá rẻ

Paris shopping giá rẻ

<div align="justify">D&acirc;n Paris c&oacute; c&acirc;u &ldquo;H&agrave;ng hiệu d&agrave;nh cho kh&aacute;ch du lịch, TaTi d&agrave;nh cho ta!&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n sau n&agrave;y, nhất l&agrave; khi thất nghiệp v&agrave; lạm ph&aacute;t tăng, đa phần d&acirc;n Paris đều mua h&agrave;ng của TaTi. Đ&oacute; cũng l&agrave; c&aacute;ch bạn c&oacute; thể mua sắm những m&oacute;n đồ vừa t&uacute;i tiền cho m&igrave;nh hoặc cho người th&acirc;n khi du lịch Paris.</div>
   19/03/2008 08:43
Malaysia: Những điểm đến bất ngờ

Malaysia: Những điểm đến bất ngờ

<div align="justify">Vừa kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh x&uacute;c tiến du lịch đồ sộ &quot;Visit Malaysia 2007&quot; với lượng kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i được thu h&uacute;t đến con số kỷ lục: 20 triệu lượt người, Ch&iacute;nh phủ Malaysia đ&atilde; quyết định k&eacute;o d&agrave;i chương tr&igrave;nh n&agrave;y tới 31-8-2008.</div>
   19/03/2008 08:40
Đầu năm hành hương chiêm bái Phật Tích Ấn Độ

Đầu năm hành hương chiêm bái Phật Tích Ấn Độ

<div align="justify">Ấn Độ l&agrave; đất nước nổi tiếng với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ đại, với c&aacute;c cung điện, lăng tẩm mang đậm sắc m&agrave;u văn h&oacute;a &Aacute; Đ&ocirc;ng v&agrave; được lưu giữ qua h&agrave;ng ng&agrave;n năm. Đến An Độ, bạn kh&ocirc;ng thể bỏ qua cơ hội viếng thăm những di t&iacute;ch v&agrave; đền ch&ugrave;a Phật gi&aacute;o &ndash; nơi được coi l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i của đạo Phật n&agrave;y.</div>
   27/02/2008 14:18
Hàng Châu – sắc đẹp tựa Tây Thi

Hàng Châu – sắc đẹp tựa Tây Thi

<div align="justify">Du ngoạn cảnh đẹp H&agrave;ng Ch&acirc;u, bạn c&oacute; cảm gi&aacute;c như đi lạc v&agrave;o chốn thi&ecirc;n đường của hạ giới. C&ograve;n g&igrave; thơ mộng hơn khi được tản bộ dưới &aacute;nh v&agrave;ng rộm của h&agrave;ng c&acirc;y ng&ocirc; đồng, quyện với m&agrave;u đỏ thắm của l&aacute; phong c&ugrave;ng xanh m&agrave;u ngọc b&iacute;ch của nh&agrave;nh dương liễu rũ ven bờ T&acirc;y Hồ lộng gi&oacute;&hellip;</div>
   27/02/2008 14:09
Pisa – Tháp nghiêng độc nhất vô nhị thế giới

Pisa – Tháp nghiêng độc nhất vô nhị thế giới

<div align="justify">L&agrave; một trong những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c được xem l&agrave; đặc biệt cổ xưa v&agrave; c&oacute; thời gian x&acirc;y dựng k&eacute;o d&agrave;i h&agrave;ng trăm năm, th&aacute;p nghi&ecirc;ng Pisa kh&ocirc;ng những l&agrave; niềm tự h&agrave;o của người d&acirc;n Italia, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; t&acirc;m điểm của h&agrave;ng triệu du kh&aacute;ch mỗi năm tr&ecirc;n đất nước xinh đẹp n&agrave;y.</div>
   04/02/2008 15:39