Vòng Quanh Thế Giới

Tuyệt Diệu SENTOSA

Tuyệt Diệu SENTOSA

<p align="justify"><font face="Arial">Được biết đến như một thi&ecirc;n đường du lịch thu nhỏ nằm tr&ecirc;n đảo quốc xinh đẹp Singapore, đảo Sentosa c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố chỉ bằng một &iacute;t ph&uacute;t đi bằng c&aacute;p treo hoặc đường vượt biển sẽ mang lại cho du kh&aacute;ch tất cả, từ sự thanh b&igrave;nh, đến cảm gi&aacute;c kh&aacute;m ph&aacute; h&agrave;o hứng v&agrave; sự th&aacute;n phục tuyệt vời.</font></p>
   11/05/2007 15:20
Khám Phá Xứ Sở Hoa TULIP

Khám Phá Xứ Sở Hoa TULIP

<p align="justify"><font face="Arial">Nổi tiếng với những c&aacute;nh đồng trồng hoa tulip rực rỡ sắc m&agrave;u, H&agrave; Lan c&ograve;n được biết đến như v&ugrave;ng đất cổ t&iacute;ch của những chiếc cối xay gi&oacute; khổng lồ, trong c&acirc;u chuyện về ch&agrave;ng hiệp sĩ Don Quixote của nh&agrave; văn T&acirc;y Ban Nha - Miguel de Cervantes Saavedra.Kh&ocirc;ng kh&aacute;c với khung cảnh xưa kia l&agrave; mấy, đất nước H&agrave; Lan h&ocirc;m nay vẫn khoe m&igrave;nh trước du kh&aacute;ch với những c&aacute;nh đồng bao la, của những c&aacute;nh hoa Tulip mang nhiều m&agrave;u sắc: đỏ, v&agrave;ng&hellip; </font></p>
   11/05/2007 15:11
Hồng Kông Rực Rỡ Mùa Lễ Hội

Hồng Kông Rực Rỡ Mùa Lễ Hội

<p align="justify"><font face="Arial">Như một th&agrave;nh phố ch&acirc;u Au giữa l&ograve;ng ch&acirc;u &Aacute;, Hồng K&ocirc;ng dường như lu&ocirc;n ch&igrave;m ngập trong những &aacute;nh đ&egrave;n m&agrave;u lộng lẫy huy ho&agrave;ng của những ng&agrave;y lễ hội, những tiệc vui k&eacute;o d&agrave;i tưởng như kh&ocirc;ng dứt đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những điểm hẹn th&uacute; vị bậc nhất ch&acirc;u &Aacute; trong những ng&agrave;y vui đang đến gần.</font></p>
   14/03/2007 09:54
Huyền Thọai Ai Cập

Huyền Thọai Ai Cập

<p align="justify"><font face="Arial">Được mệnh danh l&agrave; &ldquo;Th&agrave;nh phố ng&agrave;n ngọn th&aacute;p&rdquo;, Cairo &ndash; Ai Cập mang đậm dấu ấn kiến tr&uacute;c Islam. Tại đ&acirc;y, du kh&aacute;ch sẽ kh&aacute;m ph&aacute; nhiều điều b&iacute; ẩn th&uacute; vị từ những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c vượt thời gian, nhắc đến nhiều c&acirc;u chuyện huyền b&iacute; về những vị Pharaoh xưa.<br /> </font></p>
   14/03/2007 09:53
Thưởng Trà Trên Đất Trung Hoa

Thưởng Trà Trên Đất Trung Hoa

<p align="justify"><font face="Arial">N&oacute;i đến những thi nh&acirc;n nổi tiếng đời Đường như L&yacute; Bạch (701 &ndash; 762), Đỗ Phủ (712 &ndash; 770), Bạch Cư Dị (772 - 846), ngo&agrave;i những tuyệt t&aacute;c thơ được mệnh danh Thi ti&ecirc;n, Th&aacute;nh ti&ecirc;n, người ta cũng sẽ cảm thấy đ&acirc;y đ&oacute; một th&uacute; vui tao nh&atilde; của người xưa &ndash; uống tr&agrave;. <br /> </font></p>
   14/03/2007 09:45
Tần Thủy Hoàng Và Hầm Mộ Tây An Binh Mã Dũng

Tần Thủy Hoàng Và Hầm Mộ Tây An Binh Mã Dũng

<p align="justify"><font face="Arial">Chỉ trong khoảng thời gian 11 năm cầm quyền (năm 221 &ndash; 210 TCN), nhưng Tần vương &ndash; Tần Thủy Ho&agrave;ng đ&atilde; để lại biết bao huyền thoại li&ecirc;n quan, một trong những b&iacute; ẩn to lớn đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hầm mộ &ndash; Binh m&atilde; dũng với tượng h&igrave;nh người sống động đến kinh ngạc.<br /> </font></p>
   14/03/2007 09:44
Di Hòa Viên - Cung Điện Mùa Hè

Di Hòa Viên - Cung Điện Mùa Hè

<p align="justify"><font face="Arial">Với một bề d&agrave;y lịch sử l&acirc;u đời v&agrave; ghi dấu nhiều biến cố, Di H&ograve;a Vi&ecirc;n kh&ocirc;ng những được biết đến như một c&ocirc;ng vi&ecirc;n quốc gia m&agrave; c&ograve;n được du kh&aacute;ch cảm thụ dưới nhiều g&oacute;c nh&igrave;n văn h&oacute;a v&agrave; lịch sử đầy th&uacute; vị trong cảnh sắc chốn thần ti&ecirc;n.&nbsp; <br /> </font></p>
   14/03/2007 09:43
Vạn Lý Trường Thành - Câu Chuyện Dài Lịch Sử

Vạn Lý Trường Thành - Câu Chuyện Dài Lịch Sử

<p align="justify"><font face="Arial">Trước khi được đặt ch&acirc;n đến Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh, du kh&aacute;ch d&ugrave; c&oacute; tưởng tượng bao nhi&ecirc;u đi nữa cũng kh&ocirc;ng thể h&igrave;nh dung được sự kỳ vĩ v&agrave; phi thường của c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c khiến cả thế giới phải nghi&ecirc;ng m&igrave;nh ngưỡng mộ n&agrave;y.<br /> </font></p>
   14/03/2007 09:42
Dấu Ấn Bắc Kinh

Dấu Ấn Bắc Kinh

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; thủ đ&ocirc; của đất nước Trung Hoa huyền thoại, th&agrave;nh phố Bắc Kinh c&oacute; quyền tự h&agrave;o khi đang sở hữu một kho t&agrave;ng văn minh nh&acirc;n loại đồ sộ m&agrave; ở đ&oacute;, từ lịch sử, văn h&oacute;a, văn học, &acirc;m nhạc, hội họa, kiến tr&uacute;c&hellip; </font></p>
   14/03/2007 09:41
Những Điểm Đến Của Hồng Kông

Những Điểm Đến Của Hồng Kông

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều cảnh quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&ugrave;ng vĩ, nhưng Hồng K&ocirc;ng cũng c&oacute; những điểm đến mang vẻ đẹp ri&ecirc;ng của th&agrave;nh phố m&igrave;nh đợi chờ du kh&aacute;ch kh&aacute;m ph&aacute;. Vịnh nước cạn l&agrave; b&atilde;i biển đẹp, nước biển trong xanh, c&aacute;t mịn, s&oacute;ng nhẹ. </font></p>
   13/03/2007 11:58
Công Viên Disneyland -  Thế Giới Cổ Tích

Công Viên Disneyland - Thế Giới Cổ Tích

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; một trong bốn c&ocirc;ng vi&ecirc;n Disneyland lừng danh tr&ecirc;n thế giới, Disneylang Hồng K&ocirc;ng c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ nhất nhưng cũng l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n xinh xắn nhất, mỗi ng&agrave;y thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n du kh&aacute;ch kể cả người lớn v&agrave; trẻ em. <br /> </font></p>
   13/03/2007 11:57
Chợ Quý Bà

Chợ Quý Bà

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm ở giữa khu mua sắm sầm uất nhất khu Cửu Long l&agrave; một ng&ocirc;i chợ kh&aacute; đặc biệt, thường được gọi l&agrave; &ldquo;Chợ Qu&yacute; b&agrave;&rdquo; hay &ldquo;Phố Qu&yacute; b&agrave;&rdquo; bu&ocirc;n b&aacute;n n&aacute;o nhiệt suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m.<br /> T&ecirc;n gọi &ldquo;Phố qu&yacute; b&agrave;&rdquo; nhằm để chỉ đến khu vực ph&iacute;a Nam đường Tung Choi nổi tiếng ở khu vực trung t&acirc;m MongKok, Cửu Long (Hồng K&ocirc;ng) v&agrave; cũng để ph&acirc;n biệt với&nbsp; khu vực ph&iacute;a Bắc c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &ldquo;Chợ c&aacute; v&agrave;ng&rdquo; hay &ldquo;Phố c&aacute; v&agrave;ng&rdquo;. <br /> </font></p>
   13/03/2007 11:56
Hồng Kông Luôn Tỏa Sáng

Hồng Kông Luôn Tỏa Sáng

<p align="justify"><font face="Arial">Một th&agrave;nh phố với những t&ograve;a nh&agrave; chọc trời, hệ thống giao th&ocirc;ng hiện đại nhưng thiếu c&acirc;y xanh k&egrave;m với nhịp sống bận rộn tất bật đ&ocirc;i l&uacute;c khiến cho người d&acirc;n ở đ&acirc;y cảm thấy như ngạt thở v&agrave; mệt mỏi. Thế nhưng vượt qua tất cả, sức ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; bền bỉ của đặc khu Hồng K&ocirc;ng suốt bao nhi&ecirc;u năm qua đ&atilde; đem đến cho th&agrave;nh phố n&agrave;y vẻ đẹp lu&ocirc;n tỏa s&aacute;ng v&agrave; hết sức lạc quan.</font></p>
   13/03/2007 11:54
APSARA Và Vũ Điệu Thần Tiên

APSARA Và Vũ Điệu Thần Tiên

<p align="justify"><font face="Arial">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đền đ&aacute; uy nghi, Angkor c&ograve;n thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều du kh&aacute;ch bởi c&aacute;c tượng vũ nữ Apsara trong d&aacute;ng vẻ mềm mại uyển chuyển c&ugrave;ng những điệu m&uacute;a chốn thần ti&ecirc;n.</font></p>
   12/03/2007 14:22
Hòang Cung Campuchia - Duyêng Dáng Giữa Thủ Đô

Hòang Cung Campuchia - Duyêng Dáng Giữa Thủ Đô

<p align="justify"><font face="Arial">Được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1866 dưới thời kỳ vua Norodom Sihanouk, l&agrave; nơi l&agrave;m việc của Ho&agrave;ng gia kể từ năm 1870, Ho&agrave;ng cung Camphuchia l&agrave; một trong những điểm tham quan th&uacute; vị cho du kh&aacute;ch khi đến đất nước n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c truyền thống, c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y c&ograve;n ảnh hưởng phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c Ph&aacute;p, thể hiện qua việc bố tr&iacute; cảnh vườn, những bậc cấp&hellip; </font></p>
   12/03/2007 14:21
Đền TA PROHM

Đền TA PROHM

<p align="justify"><font face="Arial">C&aacute;ch Angkor Thom khoảng 1km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng, nằm ở bờ Nam của hồ Baray Đ&ocirc;ng huyền thoại, theo sử liệu cho biết, đền Ta Prohm l&agrave; một trong những ng&ocirc;i đền đầu ti&ecirc;n được vua Jayavarman VII (1181-1220) cho x&acirc;y dựng từ cuối thế kỷ XII (1186) đến đầu thế kỷ XIII, với diện t&iacute;ch khoảng 650.000 m2, theo phong c&aacute;ch Bayon. </font></p>
   12/03/2007 14:20
Nụ Cười BAYON

Nụ Cười BAYON

<p align="justify"><font face="Arial">Từ tr&ecirc;n cao nh&igrave;n xuống, Angkor Thom hiện l&ecirc;n như một ốc đảo giữa m&agrave;u xanh bạt ng&agrave;n với nụ cười Bayon như một c&acirc;u đố đầy h&oacute;c b&uacute;a cho những ai từng t&igrave;m kiếm lời đ&aacute;p trong suốt nhiều thế kỷ qua, &ldquo;c&acirc;u hỏi&rdquo; vẫn c&ograve;n đ&oacute; v&agrave; lời đ&aacute;p vẫn l&agrave; một dấu lặng.<br /> </font></p>
   12/03/2007 14:19
ANGKOR Huyền Bí

ANGKOR Huyền Bí

<p align="justify"><font face="Arial">C&oacute; thể n&oacute;i, thời kỳ Angkor l&agrave; một mốc son rực rỡ trong to&agrave;n bộ tiến tr&igrave;nh lịch sử Campuchia. Trải qua 7 thế kỷ với 27 đời vua, đất nước Campuchia đ&atilde; v&agrave; đang thừa hưởng cả một gia t&agrave;i đồ sộ bằng đ&aacute; với những đền th&aacute;p độc nhất v&ocirc; nhị.&nbsp; <br /> </font></p>
   12/03/2007 14:18
Thăm Vương Quốc Chùa Tháp

Thăm Vương Quốc Chùa Tháp

<p align="justify"><font face="Arial">Như một n&agrave;ng c&ocirc;ng ch&uacute;a c&ograve;n ngủ qu&ecirc;n sau biết bao biến đổi của thời cuộc, v&agrave;i năm nay, Campuchia bỗng như bừng tỉnh, v&agrave; vội v&atilde; nhắc với cả thế giới nhớ đến sự hiện hữu của m&igrave;nh, một đất nước đang sở hữu những c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&ocirc; gi&aacute; v&agrave; bất diệt trước thời gian. Thủ đ&ocirc; Phnuom P&ecirc;nh sau thời gian xoa dịu những vết thương chiến tranh, giờ đ&acirc;y đang hăm hở chuyển m&igrave;nh trong sự ph&aacute;t triển chung của thế giới. </font></p>
   12/03/2007 14:10
Vườn Quốc Gia KRISTENBOSCH – Vẻ Đẹp Lộng Lẫy

Vườn Quốc Gia KRISTENBOSCH – Vẻ Đẹp Lộng Lẫy

<p align="justify"><font face="Arial">Vườn thực vật quốc gia Kristenbosch c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 40 ha, l&agrave; nơi nổi tiếng thế giới về sự đa dạng v&agrave; vẻ đẹp của c&aacute;c chủng lo&agrave;i thực vật bản địa Nam Phi. Vẻ đẹp lộng lẫy của khu vườn uốn theo những đường cong của con dốc ph&iacute;a đ&ocirc;ng d&atilde;y n&uacute;i B&agrave;n (Table Mountain). </font></p>
   12/03/2007 13:58