Vòng Quanh Thế Giới

Chu du Hoa Kỳ

Chu du Hoa Kỳ

<div align="justify">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; những t&ograve;a nh&agrave; chọc trời, nền kinh tế ph&aacute;t triển nhất thế giới v&agrave; l&agrave; thi&ecirc;n đường mơ ước của bao người, đất nước Hoa Kỳ vẫn lu&ocirc;n chứa đựng nhiều điều bất ngờ cho chuyến kh&aacute;m ph&aacute; đầy th&uacute; vị của bạn. </div>
   04/02/2008 15:34
Paris - Kinh đô ánh sáng

Paris - Kinh đô ánh sáng

<div align="justify">Chuẩn bị cho tour du xu&acirc;n 2008, c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch lữ h&agrave;nh triển khai nhiều tour ăn tết ở nước ngo&agrave;i. Tour chơi xu&acirc;n ở Paris (6 ng&agrave;y 5 đ&ecirc;m) với chi ph&iacute; trọn g&oacute;i 1.799USD/người.</div>
   02/01/2008 10:05
Thành phố Le Havre (Pháp) với những kiến trúc lạ đẹp

Thành phố Le Havre (Pháp) với những kiến trúc lạ đẹp

<div align="justify"> Le Havre l&agrave; th&agrave;nh phố cảng nằm ở cửa s&ocirc;ng Seine, miền t&acirc;y bắc nước Ph&aacute;p. Vốn l&agrave; một th&agrave;nh phố du lịch với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng đẹp, từ thế kỷ 16 (Le Havre được h&igrave;nh th&agrave;nh từ năm 1517). Nhưng trong thời gian chiến tranh Thế giới thứ 2 (1939-1945), Le Havre bị Đức chiếm đ&oacute;ng rồi bị m&aacute;y bay của Anh (thuộc đồng minh) oanh tạc dữ dội v&agrave;o th&aacute;ng 9-1944, hơn 150 h&eacute;cta trung t&acirc;m Le Havre bị t&agrave;n ph&aacute; như b&igrave;nh địa.</div>
   21/12/2007 17:02
Núi Tae Baek (Hàn Quốc) - nơi khởi đầu của năm mới

Núi Tae Baek (Hàn Quốc) - nơi khởi đầu của năm mới

<div align="justify">Khi năm cũ qua đi v&agrave; năm mới đến, người H&agrave;n Quốc thường t&igrave;m đến một nơi đặc biệt để cầu nguyện. Đ&oacute; l&agrave; n&uacute;i Tae Baek nối b&aacute;n đảo Triều Ti&ecirc;n, nơi những d&ograve;ng người đến cầu cho một xuất ph&aacute;t mới, một quyết t&acirc;m mới, một ng&agrave;y mới.</div>
   14/12/2007 16:12
Hoàng Hạc Lâu – Tuyệt tác đất trời Hồ Bắc

Hoàng Hạc Lâu – Tuyệt tác đất trời Hồ Bắc

<div align="justify">Tọa lạc tr&ecirc;n n&uacute;i Vũ Xương Độc Sơn, được mệnh danh l&agrave; &ldquo;thi&ecirc;n hạ cảnh quan&rdquo; c&ugrave;ng với Hồ Nam Nhạc Dương L&acirc;u, Giang Nam Tất Vương C&aacute;c L&acirc;u, Ho&agrave;ng Hạc L&acirc;u l&agrave; một trong ba L&acirc;u nổi tiếng bậc nhất của Hồ Bắc.</div>
   14/12/2007 16:10
Khám phá những bí ẩn trên đảo Pâques - Chilê

Khám phá những bí ẩn trên đảo Pâques - Chilê

<div align="justify"> Đảo P&acirc;ques l&agrave; một h&ograve;n đảo rất nhỏ nằm chơi với giữa Th&aacute;i B&igrave;nh dương (ph&iacute;a t&acirc;y Chil&ecirc;) hầu như t&aacute;ch biệt hẳn với thế giới (c&aacute;ch h&ograve;n đảo gần nhất c&oacute; người ở cũng tới 1.900km). Với diện t&iacute;ch 165km2, n&oacute; chứa đựng nhiều điều b&iacute; ẩn m&agrave; đến nay c&aacute;c nh&agrave; khoa học mới kh&aacute;m ph&aacute; ra được một phần. Tr&ecirc;n đảo đến nay vẫn c&ograve;n sừng sững nhiều bức tượng &ldquo;moai&rdquo; khổng lồ bằng đ&aacute; cẩm thạch đen nặng h&agrave;ng tấn được dựng l&ecirc;n từ c&aacute;ch đ&acirc;y 10 thế kỷ.</div>
   23/11/2007 08:23
Ayers - hòn đá khổng lồ ở Australia

Ayers - hòn đá khổng lồ ở Australia

<div align="justify">H&ograve;n đ&aacute; khổng lồ nằm ch&oacute;t v&oacute;t tr&ecirc;n v&ugrave;ng thảo nguy&ecirc;n hoang d&atilde; của miền trung Australia l&agrave; một quả n&uacute;i, nhưng chỉ c&oacute; một khối đ&aacute; duy nhất. N&oacute; nằm ở ph&iacute;a nam d&atilde;y n&uacute;i Macdonnell, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Ailissibulins 350 km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng.</div>
   23/11/2007 08:09
Venice Châu Á

Venice Châu Á

<p align="justify">Kh&ocirc;ng cần qua ch&acirc;u &Acirc;u, người d&acirc;n ch&acirc;u &Aacute; vẫn c&oacute; thể chạm tay đến c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đặc trưng của Venice (&Yacute;) như quảng trường St. Mark, St. Theodore, Doge's Palace, th&aacute;p Campanile, cầu Rialto, Palazzo Contarini - Fasan, Sestieri San Palo...</p>
   16/11/2007 08:36
Thăm động Ba Tu (Malaysia)

Thăm động Ba Tu (Malaysia)

<p class="articlehometext" align="justify">Trong những thắng cảnh nổi tiếng của Malaysia, ngo&agrave;i cao nguy&ecirc;n Genting, người ta c&ograve;n hay nhắc tới hang động Ba Tu đồ sộ, ho&agrave;nh tr&aacute;ng nằm giữa d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; v&ocirc;i thuộc ngoại vi Kuala Lumpur. Kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t du kh&aacute;ch bốn phương bởi cảnh quan tuyệt mỹ, động Ba Tu c&ograve;n gắn liền với những điển t&iacute;ch ly kỳ đến huyền b&iacute;, những lễ nghi độc đ&aacute;o của Ấn Độ gi&aacute;o.</p>
   16/11/2007 08:31
Công viên quốc gia Ururu - Ôxtrâylia

Công viên quốc gia Ururu - Ôxtrâylia

<div align="justify"> Nằm ở miền Trung &Ocirc;xtr&acirc;ylia, c&aacute;ch Alice Springs khoảng 300km về ph&aacute;i T&acirc;y Nam, b&igrave;nh nguy&ecirc;n c&aacute;t m&ecirc;nh m&ocirc;ng n&agrave;y c&oacute; hai th&agrave;nh hệ địa chất kh&aacute;c thường. Ayers Rock (l&agrave; một khối đ&aacute; nguy&ecirc;n khối khổng lồ bằng c&aacute;t kết đỏ, nhẵn, chi vi 9,4km, cao 340m&eacute;t). Từ l&acirc;u n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh ngọn n&uacute;i kỳ lạ nhất trong thế giới v&igrave; c&oacute; khả năng tự thay đổi m&agrave;u sắc trong thời tiết bốn m&ugrave;a trong năm.</div>
   12/11/2007 09:48
Cố đô Nara - niềm kiêu hãnh của xứ Hoa anh đào

Cố đô Nara - niềm kiêu hãnh của xứ Hoa anh đào

<p align="justify">Nara l&agrave; th&agrave;nh phố nhỏ nằm ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Nhật Bản. Nơi đ&acirc;y đ&atilde; từng l&agrave; thủ đ&ocirc; của đất nước Nhật Bản từ năm 710 đến năm 784. Đ&acirc;y l&agrave; trung t&acirc;m nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, trong đ&oacute; c&oacute; kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o của c&aacute;c ng&ocirc;i ch&ugrave;a. </p>
   06/11/2007 11:20
Lâu đài Potala - “kỳ quan mới” của thế giới

Lâu đài Potala - “kỳ quan mới” của thế giới

<p align="justify">L&acirc;u đ&agrave;i Potala ở Lhasa, thủ phủ của cao nguy&ecirc;n T&acirc;y Tạng (Trung Quốc), vừa được tạp ch&iacute; USA Today v&agrave; chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh &ldquo;Good Morning America&rdquo; b&igrave;nh chọn l&agrave; một trong bảy &ldquo;kỳ quan mới&rdquo; của thế giới. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, l&acirc;u đ&agrave;i Potala được chọn v&igrave; n&oacute; mang &yacute; nghĩa quan trọng trong lịch sử t&ocirc;n gi&aacute;o v&agrave; l&agrave; một trong số c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c qu&yacute; hiếm của thời T&acirc;y Tạng cổ c&ograve;n s&oacute;t lại. </p>
   06/11/2007 10:38
Toronto - Thành phố muôn màu

Toronto - Thành phố muôn màu

<p align="justify">Toronto l&agrave; th&agrave;nh phố lớn nhất của Canada v&agrave; cũng l&agrave; thủ phủ của bang Ontario. Với diện t&iacute;ch khoảng 630 km2 v&agrave; d&acirc;n số tr&ecirc;n 2,5 triệu người, đ&acirc;y l&agrave; một trong những trung t&acirc;m thương mại, t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp lớn nhất thế giới. Toronto l&agrave; th&agrave;nh phố đa văn h&oacute;a, sắc tộc, nghệ thuật, được xem l&agrave; một trong những th&agrave;nh phố an to&agrave;n nhất Bắc Mỹ. N&oacute; c&ograve;n nổi tiếng với c&aacute;c cao ốc chọc trời, Đại học Toronto v&agrave; ngọn th&aacute;p CN cao nhất thế giới. </p>
   06/11/2007 10:35
Đền Taj Mahal - Biểu tượng của Ấn Độ

Đền Taj Mahal - Biểu tượng của Ấn Độ

<p align="justify">Vừa được xếp v&agrave;o một trong 7 kỳ quan mới của thế giới hồi thượng tuần th&aacute;ng 7-2007, đền Taj Mahal thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch nhờ sự lộng lẫy, ho&agrave;nh tr&aacute;ng v&agrave; kết hợp nhiều kiểu kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o. Taj Mahal l&agrave; một lăng mộ được x&acirc;y dựng để tưởng nhớ người vợ được sủng &aacute;i nhất của ho&agrave;ng đế Shah Jehan (1582 - 1666) l&agrave; ho&agrave;ng hậu Mamtaj Banu Begam. </p>
   06/11/2007 10:32
Huyền Thoại Cao Nguyên Tây Tạng

Huyền Thoại Cao Nguyên Tây Tạng

<div align="justify">Được xem như một trong những th&aacute;nhh địa Phật gi&aacute;o nổi tiếng v&agrave;o bậc nhất thế giới, T&acirc;y tạng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thảo nguy&ecirc;n, tuyết v&agrave; c&aacute;t m&agrave; c&ograve;n l&agrave; thi&ecirc;n đường của những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c Phật gi&aacute;o nổi tiếng, dễ d&agrave;ng chinh phục những du kh&aacute;ch d&ugrave; kh&oacute; t&iacute;nh nhất.</div>
   01/11/2007 08:56
Phú Sĩ Sơn: Danh Thắng Xứ Phù Tang

Phú Sĩ Sơn: Danh Thắng Xứ Phù Tang

<div align="justify">Hằng năm v&agrave;o khoảng mồng 1 th&aacute;ng 7 đến 27 th&aacute;ng 8, h&agrave;ng ngh&igrave;n người lại n&ocirc; nức k&eacute;o nhau chinh phục n&uacute;i Ph&uacute; Sĩ. D&ugrave; thời tiết c&oacute; khắc nghiệt, con đường đi gặp lắm kh&oacute; khăn, hiểm trở, thế nhưng họ vẫn bước đi trong từng cơn gi&oacute; lạnh để đ&oacute;n &aacute;nh mặt trời rực rỡ tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i thi&ecirc;ng mang dấu ấn ng&agrave;n đời.</div>
   01/11/2007 08:51
Geneve (Thụy Sĩ) - hoa viên của thế giới

Geneve (Thụy Sĩ) - hoa viên của thế giới

<div align="justify"> Chỉ cần mở rộng cửa sổ ta c&oacute; thể thấy đỉnh n&uacute;i Alps ngay trước mắt, hồ Geneve lấp l&aacute;nh trong tầm nh&igrave;n, đỉnh n&uacute;i tuyết in b&oacute;ng tr&ecirc;n mặt hồ, rừng th&ocirc;ng xanh biếc, hoa cỏ mơn mởn, những ng&ocirc;i nh&agrave; đỉnh nhọn với m&aacute;i ng&oacute;i đỏ thấp tho&aacute;ng trong rừng c&acirc;y v&agrave; d&aacute;ng đứng sừng sững của ng&ocirc;i gi&aacute;o đường th&aacute;p nhọn.</div>
   31/10/2007 17:02
Thăm nàng tiên cá Copenhagen (Ðan Mạch)

Thăm nàng tiên cá Copenhagen (Ðan Mạch)

<p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">Thủ đ&ocirc; Copenhagen l&agrave; một th&agrave;nh phố cổ k&iacute;nh với những to&agrave; l&acirc;u đ&agrave;i v&agrave; kiểu kiến tr&uacute;c c&oacute; gi&aacute; trị lịch sử văn ho&aacute; l&acirc;u đời. Cư d&acirc;n ở đ&acirc;y hiếu kh&aacute;ch, rất &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường. Đan Mạch l&agrave; một nước Bắc &Acirc;u, c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ (43.000 km2) v&agrave; d&acirc;n số chỉ 5,5 triệu người, nhưng c&oacute; nền kinh tế rất ph&aacute;t triển v&agrave; mức sống thuộc loại cao nhất thế giới.</p>
   31/10/2007 16:59
Jerusalem - Thành phố của những hoài niệm bí ẩn

Jerusalem - Thành phố của những hoài niệm bí ẩn

<p align="justify"><span><span>Jerusalem - miền đất hội tụ 3 t&ocirc;n gi&aacute;o lớn nhất tr&ecirc;n thế giới: Do Th&aacute;i, Cơ Đốc v&agrave; đạo Hồi. Mỗi người khi đặt ch&acirc;n đến đ&acirc;y đều cảm thấy như đang tr&ocirc;i trong những giấc mơ b&iacute; ẩn bởi mỗi vi&ecirc;n đ&aacute; tr&ecirc;n c&aacute;c con đường hay mỗi bức tường... đều như gợi lại lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh th&agrave;nh phố Jerusalem. Đ&oacute; cũng l&agrave; l&yacute; do v&igrave; sao giữa l&uacute;c chiến tranh xảy ra, Jerusalem vẫn rất hấp dẫn du kh&aacute;ch.</span></span></p>
   23/10/2007 15:03
Ngày mới ở Busan (Hàn Quốc)

Ngày mới ở Busan (Hàn Quốc)

<p align="justify"><span><span>Busan nằm về ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam của H&agrave;n Quốc, l&agrave; đ&ocirc; thị lớn thứ hai sau Seoul, d&acirc;n số khoảng 4 triệu người. Busan được biết đến như th&agrave;nh phố của những bờ biển đẹp v&agrave; l&agrave; nơi tổ chức Li&ecirc;n hoan phim quốc tế.</span></span></p>
   16/10/2007 11:16