1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Vòng Quanh Thế Giới

Đi spa ở Thái Lan

Đi spa ở Thái Lan

<div align="justify">Đất nước ch&ugrave;a V&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch bởi vẻ đẹp của c&aacute;c thắng cảnh tự nhi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n v&igrave; c&ocirc;ng nghệ spa rất nổi tiếng. H&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n <em>Telegraph</em>.</div>
   26/06/2008 11:23
Thăm thành cổ Lệ Giang

Thăm thành cổ Lệ Giang

<p align="justify">Nằm ở ph&iacute;a T&acirc;y Bắc tỉnh V&acirc;n Nam, c&aacute;ch C&ocirc;n Minh hơn 500 km, tr&ecirc;n độ cao hơn 2.400 m so với mặt nước biển, th&agrave;nh cổ Lệ Giang (V&acirc;n Nam, Trung Quốc) c&oacute; kh&iacute; hậu gi&oacute; m&ugrave;a v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n.</p> <div align="justify"> </div>
   23/06/2008 10:37
Campuchia - một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn.

Campuchia - một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn.

<div align="justify">Sau một thời gian d&agrave;i chiến tranh, giờ đ&acirc;y, Campuchia đang l&agrave; một trong những địa điểm l&yacute; tưởng đối với những du kh&aacute;ch y&ecirc;u th&iacute;ch t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a, kiến tr&uacute;c v&agrave; phi&ecirc;u lưu.</div>
   22/06/2008 17:26
Leo núi Kilimanjaro

Leo núi Kilimanjaro

<div align="justify">Kilimanjaro l&agrave; ngọn n&uacute;i lửa nhiều tầng đ&atilde; ngưng hoạt động nằm ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng bắc Tazania. Với độ cao 5.895m, Kilimanjaro được mệnh danh l&agrave; n&oacute;c nh&agrave; ch&acirc;u Phi v&agrave; cũng l&agrave; ngọn n&uacute;i cao thứ tư tr&ecirc;n thế giới.</div>
   20/06/2008 10:50
Regensburg thơ mộng

Regensburg thơ mộng

<p align="justify">L&agrave; một thị trấn thời trung cổ vẫn lưu giữ nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c từ hai ng&agrave;n năm trước, v&agrave;o th&aacute;ng 7/2006 Regensburg đ&atilde; vinh dự được tổ chức uy t&iacute;n UNESCO d&aacute;n &ldquo;m&aacute;c&rdquo; Di sản thế giới.</p> <div align="justify"> </div>
   18/06/2008 10:06
Vịnh hải đăng Paragruza - Bến bờ thoát tục

Vịnh hải đăng Paragruza - Bến bờ thoát tục

<p align="justify">Từ năm 1875, nh&oacute;m đảo tr&ecirc;n vịnh Adriatic của Croatia đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh một khu du lịch, với &yacute; tưởng lạ đời nhất từ đ&oacute; đến nay. Đ&oacute; l&agrave; x&acirc;y dựng một hệ thống lighthouse - hải đăng, nhưng kh&ocirc;ng để định hướng cho t&agrave;u thuyến, m&agrave; nhằm định hướng t&acirc;m hồn vui sống cho du kh&aacute;ch. </p> <div align="justify"> </div>
   16/06/2008 10:07
Một ngày ở Putrajaya

Một ngày ở Putrajaya

<p align="justify">Được mệnh danh l&agrave; &ldquo;th&agrave;nh phố vườn th&ocirc;ng minh&rdquo;, Putrajaya, c&aacute;ch thủ đ&ocirc; Kuala Lumpur 25 km về ph&iacute;a nam, l&agrave; trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh mới của Malaysia. Putrajaya được bao phủ bởi những kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o, những khu vườn m&aacute;t mẻ v&agrave; những hồ nước trong xanh.</p>
   11/06/2008 14:55
Thiên đường Taj Exotica trên đảo Maurice

Thiên đường Taj Exotica trên đảo Maurice

<div align="justify">Bạn mong muốn t&igrave;m thấy một kh&ocirc;ng kh&iacute; mới mẻ v&agrave; giải tr&iacute;? Đ&oacute; l&agrave; tất cả những g&igrave; Taj Exotica hứa hẹn mang đến cho bạn, một kh&aacute;ch sạn xa hoa bậc nhất nằm tr&ecirc;n đảo Maurice, một thi&ecirc;n đường xinh đẹp.</div>
   09/06/2008 15:32
New Zealand xinh đẹp

New Zealand xinh đẹp

<p align="justify">Nằm ở ph&iacute;a T&acirc;y Nam của Th&aacute;i B&igrave;nh Dương, giữa cực Nam v&agrave; x&iacute;ch đạo, đất nước n&agrave;y l&agrave; một trong số &iacute;t quốc gia tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều danh lam thắng cảnh v&agrave; kỳ quan tự nhi&ecirc;n.</p> <div align="justify"> </div>
   04/06/2008 10:17
Khám phá Quảng trường Đỏ

Khám phá Quảng trường Đỏ

<div align="justify">Quảng trường Đỏ đ&atilde; được Unesco c&ocirc;ng nhận di sản thế giới v&agrave; nơi đ&acirc;y được coi l&agrave; quảng trường trung t&acirc;m của Moskva v&agrave; đất nước Nga xinh đẹp.</div>
   02/06/2008 14:11
Thành phố mặt trăng bên dòng Mê Kông

Thành phố mặt trăng bên dòng Mê Kông

<p align="justify">Ba thế kỷ ki&ecirc;u h&ugrave;ng, v&agrave;i thập kỷ chiến tranh với Th&aacute;i v&agrave; chịu lẩn v&agrave;o rừng s&acirc;u trước khi bước ch&acirc;n người Ph&aacute;p t&igrave;m đến, thủ đ&ocirc; Vientiane (L&agrave;o) ng&agrave;y nay vừa mang d&aacute;ng dấp v&agrave;ng son xưa, lại phảng phất nỗi buồn bị l&atilde;ng qu&ecirc;n.</p> <div align="justify"> </div>
   28/05/2008 11:20
Slovenia yên bình

Slovenia yên bình

<div align="justify">Thật kh&oacute; chọn c&aacute;i t&ecirc;n n&agrave;o hay hơn để n&oacute;i về đất nước Slovenia, với những con người cởi mở, vui tươi v&agrave; mến kh&aacute;ch, với những khu rừng chiếm 65% diện t&iacute;ch đất nước, với hang động Postojna nổi tiếng nhất Ch&acirc;u &Acirc;u d&agrave;i hơn 20 km trong l&ograve;ng n&uacute;i (rất giống với Phong Nha), với Hồ Bled trong vắt v&agrave; tĩnh lặng như gương giữa một v&ugrave;ng n&uacute;i non kỳ vỹ.</div>
   26/05/2008 14:08
Cung điện Alhambra, kiệt tác cổ xưa

Cung điện Alhambra, kiệt tác cổ xưa

Trải qua bao biến động của kịch sử, cung điện Alhambra phần lớn vẫn giữ nguy&ecirc;n diện mạo thế kỷ 14 của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng c&oacute; sự thay đổi n&agrave;o đ&aacute;ng kể. Từ thế kỷ 19, cung điện Alhambra trở th&agrave;nh nơi thu h&uacute;t du kh&aacute;ch từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới.
   23/05/2008 09:53
Padre Island - “Mũi Cà Mau” của nước Mỹ

Padre Island - “Mũi Cà Mau” của nước Mỹ

<p align="justify"><span>H&ograve;n đảo nhỏ Padre Island nằm gần bi&ecirc;n giới Mexico, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Corpus Christi (bang Texas, Mỹ) chỉ khoảng 20 ph&uacute;t đi xe hơi. Về mặt vị tr&iacute;, Padre Island (tại nước Mỹ) kh&aacute; giống vị tr&iacute; của mũi C&agrave; Mau tại Việt Nam.&nbsp;<br /> </span></p> <div align="justify"> </div>
   12/05/2008 11:03
London, thành phố đa sắc màu

London, thành phố đa sắc màu

<div align="justify"><span> Thủ đ&ocirc; của Vương quốc Anh kh&ocirc;ng &ldquo;hớp hồn&rdquo; kh&aacute;ch lạ ngay khi họ đặt ch&acirc;n tới th&agrave;nh phố. Nhưng London khiến người ta phải nhớ thương khi rời xa sau khi trải nghiệm v&agrave; đắm ch&igrave;m v&agrave;o nhiều sự kiện diễn ra quanh năm ở nơi n&agrave;y.</span></div>
   07/05/2008 13:23
Quần đảo Seychelles, vùng đất thiên đường

Quần đảo Seychelles, vùng đất thiên đường

<p align="justify">Một truyền thuyết kể rằng d&acirc;n đảo Seychelles được h&igrave;nh th&agrave;nh từ một nh&oacute;m &quot;15 người da trắng, 5 người Ấn Độ v&agrave; 8 người ch&acirc;u Phi&quot;... Điều đ&oacute; chỉ ra rằng sự pha trộn nền văn h&oacute;a tồn tại trong mỗi người Seychelle.</p> <div align="justify"> </div>
   05/05/2008 14:05
Tân Cương mùa tuyết băng

Tân Cương mùa tuyết băng

<div align="justify">Trung tuần th&aacute;ng 4 vừa qua, trong cơn gi&oacute; thổi r&aacute;t mặt của cao nguy&ecirc;n T&acirc;n Cương, một vị kh&aacute;ch du lịch đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra mười mấy km trải d&agrave;i d&atilde;y n&uacute;i băng...</div>
   02/05/2008 10:48
Thành phố cổ tích Berne

Thành phố cổ tích Berne

<div align="justify"> </div> <p align="justify">Ngạn ngữ ch&acirc;u &Acirc;u c&oacute; c&acirc;u &quot;Berne l&agrave; Berne như Ch&uacute;a ch&iacute;nh l&agrave; Người&quot;. Bạn sẽ kh&ocirc;ng thể n&agrave;o hiểu được nếu chưa từng đặt ch&acirc;n đến th&agrave;nh phố xinh đẹp n&agrave;y. Nghe n&oacute;i ch&agrave;ng l&atilde;ng tử đa t&igrave;nh Casanova đ&atilde; lượn lờ tr&ecirc;n những con phố nhỏ, c&ocirc;ng ch&uacute;a Anna Feodorovna của Sa Ho&agrave;ng tự m&igrave;nh thiết kế một vườn hoa v&agrave; cả Lenin cũng đắm ch&igrave;m trong khung cảnh b&igrave;nh y&ecirc;n của Berne để viết n&ecirc;n những trang s&aacute;ch triết học.</p> <div align="justify"> </div>
   24/04/2008 15:58
Du lịch Pháp - Những cung bậc cảm xúc

Du lịch Pháp - Những cung bậc cảm xúc

<p align="justify">Ph&aacute;p kh&ocirc;ng chỉ được biết đến bởi những biểu tượng ki&ecirc;u h&atilde;nh như Th&aacute;p Eiffel, d&ograve;ng s&ocirc;ng Seine thơ mộng, Nh&agrave; thờ Đức B&agrave; Paris cổ k&iacute;nh... Với những khoảng kh&ocirc;ng gian ấn tượng nơi đ&acirc;y, bạn sẽ được đắm m&igrave;nh trong những cung bậc cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau tr&ecirc;n đất nước l&atilde;ng mạn v&agrave; hoa lệ n&agrave;y.</p> <div align="justify"> </div>
   21/04/2008 14:53
Mùa hè ở Hawaii

Mùa hè ở Hawaii

<div align="justify">Hawaii l&agrave; một trong những h&ograve;n đảo hấp dẫn nhất thế giới. Chưa c&oacute; địa danh n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới vượt qua Hawaii trong c&aacute;c cuộc b&igrave;nh chọn &ldquo;điểm du lịch trăng mật quyến rũ&rdquo;. Đảo Maui của Hawaii c&ograve;n được Tạp ch&iacute; Forbes b&igrave;nh chọn l&agrave; &ldquo;H&ograve;n đảo tuyệt vời nhất h&agrave;nh tinh&rdquo;. </div>
   17/04/2008 13:38