Vòng Quanh Thế Giới

Verona - Tình yêu và niềm hoài cổ

Verona - Tình yêu và niềm hoài cổ

<p align="justify">Người ta thường rời Verona với những cảnh cuối của vở kịch Romeo v&agrave; Juliet c&ograve;n &aacute;m ảnh trong đầu, khi Romeo đau đớn &ocirc;m Juliet v&agrave;o l&ograve;ng than kh&oacute;c &ldquo;Tử thần đ&atilde; h&uacute;t đi mật ngọt trong hơi thở của n&agrave;ng, nhưng bất lực trước sắc đẹp của n&agrave;ng !&rdquo;.</p> <div align="justify"> </div>
   25/09/2008 09:50
Dạo phố phường Phnom Penh

Dạo phố phường Phnom Penh

<div align="justify">Đang trong giai đoạn ph&aacute;t triển, th&agrave;nh phố thủ đ&ocirc; của đất nước Campuchia xinh đẹp s&ocirc;i động với nhịp độ đổi mới nhưng vẫn giữ được những dấu ấn ri&ecirc;ng. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   23/09/2008 11:25
Vẻ đẹp công viên quốc gia Anh

Vẻ đẹp công viên quốc gia Anh

<div align="justify">Đến với c&aacute;c c&ocirc;ng vi&ecirc;n tuyệt đẹp như Norfolk, Peak District, bạn sẽ được chi&ecirc;m ngưỡng cảnh quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; tận hưởng cảm gi&aacute;c thư th&aacute;i tuyệt vời. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   22/09/2008 11:26
Nghỉ cuối tuần ở San Diego

Nghỉ cuối tuần ở San Diego

<div align="justify">Đến với th&agrave;nh phố biển với kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh nhất nh&igrave; nước Mỹ để cảm nhận cuộc sống &ecirc;m ả, dễ chịu. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   19/09/2008 08:53
Hành trình đến thành phố hồng

Hành trình đến thành phố hồng

<p align="justify">Nếu bạn y&ecirc;u th&iacute;ch việc ăn uống, mua sắm, hoặc đắm ch&igrave;m v&agrave;o kh&ocirc;ng gian lịch sử được bảo tồn nguy&ecirc;n vẹn, th&agrave;nh phố Jaipur (Ấn Độ) l&agrave; một điểm đến tuyệt vời v&agrave; dễ d&agrave;ng tiếp cận.</p> <div align="justify"> </div>
   17/09/2008 10:17
Wilson prom: Mũi “hảo vọng” của đất nước Kangaroo

Wilson prom: Mũi “hảo vọng” của đất nước Kangaroo

<div align="justify">Từ trung t&acirc;m Melbourne (thủ phủ của bang Victoria, &Uacute;c) xu&ocirc;i theo Gipplands Highway về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam, chỉ cần khoảng 3 tiếng đồng hồ l&aacute;i xe, bạn sẽ đặt ch&acirc;n v&agrave;o l&atilde;nh địa của Mũi Wilson &ndash; t&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; Wilson Promontory, thường được gọi tắt l&agrave; Wilson Prom. Tương tự như Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) nằm ở cực Nam ch&acirc;u Phi, Wilson Prom nằm ở cực Nam ch&acirc;u &Uacute;c (kh&ocirc;ng t&iacute;nh phần đảo Tasmania nằm c&aacute;ch lục địa &Uacute;c khoảng 240km về ph&iacute;a Nam)</div>
   15/09/2008 11:25
Thành phố biển Biarritz

Thành phố biển Biarritz

<div align="justify">Ngắm mặt trời lặn từ b&atilde;i biển xinh đẹp Grand Plage hay dạo bộ tr&ecirc;n c&aacute;c ng&otilde; phố nhỏ của th&agrave;nh phố Biarritz, Ph&aacute;p để cảm nhận cuộc sống thanh b&igrave;nh, dễ chịu. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   12/09/2008 08:54
Những vườn hoa đẹp nhất thế giới

Những vườn hoa đẹp nhất thế giới

<div align="justify">Ngắm sắc hoa rực rỡ tại khu vườn Chanticleer, Philadelphia để cảm nhận một phần cuộc sống tươi đẹp. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n Forbes.</div>
   10/09/2008 09:28
Marseille, quê hương của những thủy thủ

Marseille, quê hương của những thủy thủ

<p align="justify">N&aacute;o nhiệt như c&aacute;c th&agrave;nh phố cảng v&agrave; hoa lệ như mọi th&agrave;nh phố nước Ph&aacute;p, Marseille v&igrave; thế m&agrave; độc nhất v&ocirc; nhị, ki&ecirc;u sa m&agrave; ph&oacute;ng kho&aacute;ng, đ&agrave;i c&aacute;c m&agrave; rộn r&agrave;ng.</p> <div align="justify"> </div>
   08/09/2008 09:59
"Kinh ngạc Ấn Độ"

"Kinh ngạc Ấn Độ"

<p align="justify">Đ&uacute;ng như c&acirc;u khẩu hiệu quảng b&aacute; du lịch hiện tại - Incredible India (Kinh ngạc Ấn Độ), Ấn Độ c&oacute; nhiều điểm du lịch hấp dẫn - từ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c tuyệt vời đến những c&aacute;nh rừng c&acirc;y cối xanh tươi, v&agrave; tất cả đều c&oacute; thể khiến du kh&aacute;ch ngỡ ng&agrave;ng.</p> <div align="justify"> </div>
   05/09/2008 10:26
Thắng cảnh ở Catalonia

Thắng cảnh ở Catalonia

<div align="justify">Nằm ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc đất nước T&acirc;y Ban Nha xinh đẹp, Catalonia l&agrave; mảnh đất thịnh vượng, tr&ugrave; ph&uacute;. Đ&acirc;y l&agrave; v&ugrave;ng tự trị bao gồm Barcelona, Gerrona, Lerida v&agrave; Tarragona.</div>
   03/09/2008 09:49
Những báu vật của miền đất Guatemala

Những báu vật của miền đất Guatemala

<div align="justify">Ở Guatemala - nơi&nbsp;thần linh của những người da đỏ cũng được t&ocirc;n thờ như c&aacute;c vị th&aacute;nh của đạo Thi&ecirc;n Ch&uacute;a gi&aacute;o - những tục lệ từ thời Maya đ&atilde; được l&agrave;m sống&nbsp;lại. Một cuộc viếng thăm cạnh hồ Atitl&aacute;n sẽ cho du kh&aacute;ch hiểu th&ecirc;m một phần cuộc sống đa dạng của người d&acirc;n Guantemals cũng như về một phần văn h&oacute;a Maya c&ograve;n được giữ g&igrave;n.<br /> <br /> </div>
   01/09/2008 11:06
Nghỉ cuối tuần ở Mykonos

Nghỉ cuối tuần ở Mykonos

<div align="justify">Nếu bạn muốn tắm trong l&agrave;n nước biển xanh m&aacute;t, đi bộ tr&ecirc;n con phố y&ecirc;n b&igrave;nh, hay h&ograve;a c&ugrave;ng những điệu nhảy bất tận, đảo Mykonos sẽ thỏa m&atilde;n ước mơ của bạn. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   29/08/2008 10:45
Vẻ đẹp Soria

Vẻ đẹp Soria

<div align="justify">Th&agrave;nh phố hiền h&ograve;a, thanh b&igrave;nh nằm b&ecirc;n con s&ocirc;ng Duero &ecirc;m đềm, thơ mộng.</div>
   27/08/2008 08:05
“Thám hiểm” rừng nhiệt đới Mulu - Malaysia

“Thám hiểm” rừng nhiệt đới Mulu - Malaysia

<div align="justify">Malaysia với Kuala Lumpur, Malacca hay Genting c&oacute; thể đ&atilde; trở n&ecirc;n quen thuộc với nhiều kh&aacute;ch du lịch Việt Nam. Tuy nhi&ecirc;n, một Malaysia kh&aacute;c nằm ở phần l&atilde;nh thổ ph&iacute;a Đ&ocirc;ng nước n&agrave;y - tr&ecirc;n b&aacute;n đảo Sarawak v&agrave; gi&aacute;p ranh Brunei - c&oacute; lẽ vẫn c&ograve;n mới mẻ với kh&aacute; nhiều người.</div>
   25/08/2008 11:00
Lên đỉnh núi lửa Pinatubo

Lên đỉnh núi lửa Pinatubo

<p align="justify">L&agrave; một quần đảo với hơn 7.000 h&ograve;n đảo, Philippines c&oacute; rất nhiều n&uacute;i lửa v&agrave; khoảng một nửa trong số đ&oacute; vẫn đang hoạt động. Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đặt ch&acirc;n đến đất nước n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết định kh&aacute;m ph&aacute; Pinatubo, ngọn n&uacute;i lửa nổi tiếng thế giới với vụ phun tr&agrave;o năm 1991, được coi l&agrave; vụ phun tr&agrave;o n&uacute;i lửa lớn thứ hai trong thế kỷ trước.</p> <div align="justify"> </div>
   22/08/2008 10:00
Cuối tuần ở "Thụy Sĩ của Saxony"

Cuối tuần ở "Thụy Sĩ của Saxony"

<div align="justify">Gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave; ở Việt Nam hay hỏi xem cuối tuần ch&uacute;ng t&ocirc;i thường l&agrave;m g&igrave;. Hầu như lần n&agrave;o c&acirc;u trả lời của t&ocirc;i cũng l&agrave;: đi leo n&uacute;i ở S&auml;chsische Schweiz. V&agrave; c&acirc;u hỏi tiếp theo của lần đầu ti&ecirc;n bao giờ cũng l&agrave; v&ugrave;ng đ&oacute; c&aacute;ch c&oacute; xa nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i sống kh&ocirc;ng, n&uacute;i c&oacute; giống như ở T&acirc;y Bắc Việt Nam kh&ocirc;ng; v&agrave; thắc mắc sao... leo n&uacute;i ho&agrave;i ở đ&oacute; m&agrave; chưa ch&aacute;n?</div>
   20/08/2008 10:04
Toscana - vùng đất lãng mạn bậc nhất nước Ý

Toscana - vùng đất lãng mạn bậc nhất nước Ý

<div align="justify">Những ng&ocirc;i nh&agrave; c&ocirc; đơn nằm tr&ecirc;n những triền đồi thoai thoải, những tu viện v&agrave; những h&agrave;ng c&acirc;y trắc b&aacute; - đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; mong đợi của mọi du kh&aacute;ch khi đến &Yacute;. Một cung đường qua v&ugrave;ng đất Toscana đẹp như tranh.</div>
   18/08/2008 10:06
Điểm đến không thể bỏ qua ở Bắc Kinh

Điểm đến không thể bỏ qua ở Bắc Kinh

<p align="justify">Bắc Kinh l&agrave; thủ đ&ocirc; của Cộng ho&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Trung Hoa - một trong bốn th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh phố lớn thứ nh&igrave; của nước n&agrave;y về d&acirc;n số, sau Thượng Hải. Bắc Kinh được xem như trung t&acirc;m ch&iacute;nh trị, văn ho&aacute; v&agrave; gi&aacute;o dục của Trung Hoa, trong khi Hồng K&ocirc;ng v&agrave; Thượng Hải vượt trội trong lĩnh vực kinh tế.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify"><br /> </p> <div align="justify"> </div>
   13/08/2008 10:39
Rực rỡ hoa vàng San Jose…

Rực rỡ hoa vàng San Jose…

<div align="justify">Thật th&uacute; vị khi c&oacute; dịp chạy xe hơi tr&ecirc;n những con đường cao tốc của bang California, Mỹ. Từ Little S&agrave;i G&ograve;n, bạn mua v&eacute; xe đ&ograve; Ho&agrave;ng - một trong hai h&atilde;ng xe đ&ograve; lớn nhất của người Việt c&oacute; uy t&iacute;n chạy từ Nam đến Bắc Cali.</div>
   11/08/2008 11:07