Vòng Quanh Thế Giới

Thư giãn ở ngoại ô nước Anh

Thư giãn ở ngoại ô nước Anh

<div align="justify"><br /> Bỏ lại sự ồn &agrave;o, n&aacute;o nhiệt của cuộc sống thị th&agrave;nh, h&atilde;y đến đến với miền đồng qu&ecirc; của nước Anh để cảm nhận kh&ocirc;ng kh&iacute; y&ecirc;n l&agrave;nh, ngắm cảnh v&agrave; thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn ngon tại c&aacute;c kh&aacute;ch sạn d&acirc;n d&atilde;.</div>
   04/12/2008 13:06
Ngắm hai mặt của Philippines sau tay lái

Ngắm hai mặt của Philippines sau tay lái

<div align="justify">Trở lại quốc đảo chuy&ecirc;n &ldquo;hứng b&atilde;o&rdquo; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương lần n&agrave;y, thay v&igrave; giam m&igrave;nh trong ph&ograve;ng hội thảo New World Renaissance sang trọng hay ngồi xe jeepney chen ch&uacute;c giữa một Manila b&ecirc; t&ocirc;ng nhem nhuốc, l&agrave; cơ hội được cầm l&aacute;i chiếc xe hơi đời mới v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; một g&oacute;c đất nước Philippines tr&ecirc;n từng c&acirc;y số&hellip;</div>
   04/12/2008 09:59
Ngắm phố phường ở Phoenix

Ngắm phố phường ở Phoenix

<div align="justify">L&agrave; một th&agrave;nh phố trẻ của nước Mỹ nhưng với nhịp độ ph&aacute;t triển ch&oacute;ng mặt, Phoenix hiện đại v&agrave; năng động đang dần chứng tỏ sự thịnh vượng của m&igrave;nh. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   03/12/2008 13:40
Bản tình ca mùa đông

Bản tình ca mùa đông

<div align="justify"><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> Sau khi &quot;Bản t&igrave;nh ca m&ugrave;a đ&ocirc;ng&quot; được tr&igrave;nh chiếu, Đảo Nami đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất xứ Kim chi</span></span>.</div>
   03/12/2008 10:40
London tưng bừng mùa lễ hội Noel

London tưng bừng mùa lễ hội Noel

<div align="justify"><br /> C&ugrave;ng với kh&ocirc;ng kh&iacute; n&aacute;o nức chuẩn bị cho Gi&aacute;ng Sinh v&agrave; năm mới sắp đến tr&ecirc;n khắp ch&acirc;u &Acirc;u, thủ đ&ocirc; của xứ sở sương m&ugrave; cũng rực rỡ đ&egrave;n, hoa tr&ecirc;n mọi ng&oacute;c ng&aacute;ch, đường phố. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   02/12/2008 13:19
Chợ Bà Mong Kok - Hồng Kông

Chợ Bà Mong Kok - Hồng Kông

<span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> </span></span></span> <div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span>Đ&atilde; đến Hồng K&ocirc;ng, đừng qu&ecirc;n gh&eacute; thăm chợ B&agrave; - khu chợ nhộn nhịp nhất ở Mong Kok cũng l&agrave; khu chợ nổi tiếng nhất ở Hồng K&ocirc;ng ở đường Tung Choi.</span></span></span></div>
   02/12/2008 09:59
Rừng Okutama cuối thu

Rừng Okutama cuối thu

<div align="justify"><br /> Kh&ocirc;ng phải thu dưới ch&acirc;n n&uacute;i Ph&uacute; Sĩ h&ugrave;ng vĩ, kh&ocirc;ng phải thu tr&ecirc;n những con đường trải đầy l&aacute; v&agrave;ng đ&acirc;u đ&oacute; tr&ecirc;n xứ sở sương m&ugrave;. Thu ở rừng Okutama b&igrave;nh y&ecirc;n đến lạ!</div>
   01/12/2008 11:27
Ngắm cảnh ở tỉnh Gyeonggi-do

Ngắm cảnh ở tỉnh Gyeonggi-do

<div align="justify">Nếu Seoul n&aacute;o nhiệt mang lại cho du kh&aacute;ch cảm gi&aacute;c s&ocirc;i động th&igrave; tỉnh Gyeonggi-do (H&agrave;n Quốc) lại tạo sự thư gi&atilde;n, thoải m&aacute;i v&igrave; kh&ocirc;ng gian trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ v&agrave; những di t&iacute;ch lịch sử truyền thống. Ảnh đăng tr&ecirc;n CRI.</div>
   28/11/2008 10:25
Chuyện lạ ở Amsterdam

Chuyện lạ ở Amsterdam

<div align="justify">Thủ đ&ocirc; Amsterdam xinh đẹp của H&agrave; Lan nằm tr&ecirc;n bờ vịnh IJ v&agrave; s&ocirc;ng Amstel với những nh&agrave; bảo t&agrave;ng nổi tiếng, l&uacute;c n&agrave;o du kh&aacute;ch cũng phải xếp h&agrave;ng như nh&agrave; lưu niệm Anne Frank hay bảo t&agrave;ng tranh Van Gogh.</div>
   27/11/2008 11:00
Thành phố cảng tuyệt đẹp Kota Kinabalu

Thành phố cảng tuyệt đẹp Kota Kinabalu

<div align="justify"><br /> <div align="justify"> Th&agrave;nh phố Kota Kinabalu nằm tr&ecirc;n đảo Borneo (h&ograve;n đảo lớn thứ 3 tr&ecirc;n thế giới, thuộc chủ quyền của ba nước Brunei, Indonesia v&agrave; Malaysia). Đ&acirc;y l&agrave; điểm du lịch nghỉ dưỡng thu h&uacute;t nhiều kh&aacute;ch du lịch nước ngo&agrave;i.</div> </div>
   26/11/2008 11:13
Vẻ đẹp mùa đông

Vẻ đẹp mùa đông

<br /> <div align="justify">Khi những chiếc l&aacute; v&agrave;ng cuối c&ugrave;ng đ&atilde; rụng, b&aacute;o hiệu một m&ugrave;a đ&ocirc;ng tới l&agrave; l&uacute;c tuyết bắt đầu rơi tr&ecirc;n khắp c&aacute;c đường phố ch&acirc;u &Acirc;u. C&ugrave;ng chi&ecirc;m ngưỡng n&eacute;t quyến rũ của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n trong những h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n <em>GB</em>.</div>
   25/11/2008 13:19
Patuxay – Khải hoàn môn ở Viên Chăn

Patuxay – Khải hoàn môn ở Viên Chăn

<div align="justify"><br /> <br /> K&yacute; ức thời gian v&agrave; lịch sử đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n một Patuxai ấn tượng trong l&ograve;ng du kh&aacute;ch khi đến với nơi đ&acirc;y.<br /> </div>
   25/11/2008 10:02
Những hình ảnh đẹp của Alaska

Những hình ảnh đẹp của Alaska

<div align="justify"><br /> L&agrave; một trong những bang rộng nhất nước Mỹ, Alaska tạo n&ecirc;n n&eacute;t kh&aacute;c biệt nhờ ch&iacute;nh kh&iacute; hậu cũng như phong cảnh đẹp như thi&ecirc;n đường. Chi&ecirc;m ngưỡng những h&igrave;nh ảnh ấn tượng tr&ecirc;n GB.&nbsp; <br /> </div>
   24/11/2008 10:56
Aschaffenburg, nơi ấy bình yên

Aschaffenburg, nơi ấy bình yên

<div align="justify">Aschaffenburg l&agrave; một th&agrave;nh phố xinh đẹp thuộc bang Baravia (Đức), nằm c&aacute;ch Frankfurt khoảng 40km. Lịch sử ch&iacute;nh thức của th&agrave;nh phố bắt đầu rất sớm ngay sau C&ocirc;ng nguy&ecirc;n, khi một số bộ tộc thuộc ngữ hệ Đức đến định cư quanh con s&ocirc;ng Main. Tuy nhi&ecirc;n, những dấu t&iacute;ch c&ograve;n lại cho thấy những cư d&acirc;n đầu ti&ecirc;n của th&agrave;nh phố đ&atilde; sống ở đ&acirc;y từ thời kỳ&hellip; đồ đ&aacute;.</div>
   21/11/2008 11:44
Châu Âu những ngày cuối năm

Châu Âu những ngày cuối năm

<div align="justify"><br /> Đến với ch&acirc;u &Acirc;u những ng&agrave;y n&agrave;y, bạn sẽ c&oacute; cơ hội được đi trượt tuyết v&agrave; sống trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tuyệt vời của m&ugrave;a lễ hội, khi người d&acirc;n h&aacute;o hức chuẩn bị cho Gi&aacute;ng sinh v&agrave; năm mới. Ảnh tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   20/11/2008 16:44
 Abu Dhabi - thiên đường Ả Rập

Abu Dhabi - thiên đường Ả Rập

<p align="justify">Chỉ c&oacute; Abu Dhabi mới sở hữu những kh&aacute;ch sạn đẹp v&agrave; đắt gi&aacute; nhất thế giới. Thủ đ&ocirc; xinh đẹp của UAE n&agrave;y cũng l&agrave; nơi nhiều ng&ocirc;i sao, nguy&ecirc;n thủ lưu đến nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n.</p>
   20/11/2008 10:58
Seoul những ngày cuối thu

Seoul những ngày cuối thu

<div align="justify"><br /> Seoul kh&ocirc;ng qu&aacute; xa x&ocirc;i để bạn c&oacute; thể tới v&agrave; l&agrave;m một h&agrave;nh tr&igrave;nh du lịch th&uacute; vị. Th&agrave;nh phố xinh đẹp đang chuyển m&ugrave;a thật rực rỡ v&oacute;i sắc v&agrave;ng nhuộm thắm từng con đường nhỏ vắng lặng, y&ecirc;n b&igrave;nh. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n Kpopped.</div>
   19/11/2008 10:37
Cầu Charles ở Praha

Cầu Charles ở Praha

<div align="justify">Praha, th&agrave;nh phố v&agrave;ng của ch&acirc;u &Acirc;u, h&agrave;ng năm đ&oacute;n cả chục triệu lượt kh&aacute;ch du lịch về đ&acirc;y tham quan. Một trong những địa chỉ kh&ocirc;ng thể bỏ qua ở th&agrave;nh phố trăm ngọn th&aacute;p n&agrave;y l&agrave; chiếc cầu nối giữa phố cổ Star&eacute; Město (Old Town) v&agrave; khu Mal&aacute; Strana ở ph&iacute;a b&ecirc;n kia bờ s&ocirc;ng Vltava.</div>
   17/11/2008 10:48
Vương vấn Kyoto

Vương vấn Kyoto

<p align="justify"><br /> </p> <p align="justify">Một lần đến với Kyoto, du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng khỏi thấy vương vấn, luyến tiếc khi ra về bởi vẻ đẹp thơ mộng v&agrave; tĩnh lặng nơi đ&acirc;y. </p> <div align="justify"> </div> &nbsp;
   14/11/2008 10:09
Innsbruck quyến rũ

Innsbruck quyến rũ

<div align="justify">Tr&ecirc;n nền của d&atilde;y n&uacute;i Alpen (c&ograve;n gọi l&agrave; Alpes hoặc Alps) d&agrave;i 1.200 km, rộng từ 100 đến 400 km c&oacute; 13 th&agrave;nh phố thuộc c&aacute;c nước Ph&aacute;p, &Yacute;, Thụy Sĩ, &Aacute;o v&agrave; Đức, trong đ&oacute; Grenoble của Ph&aacute;p với tr&ecirc;n năm trăm ng&agrave;n d&acirc;n l&agrave; lớn nhất v&agrave; c&ograve;n được gọi l&agrave; &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; của d&atilde;y Alpen, thứ nh&igrave; l&agrave; Innsbruck.</div>
   12/11/2008 08:22