Vòng Quanh Thế Giới

Ước nguyện ở đài phun nước Trévi

Ước nguyện ở đài phun nước Trévi

<div align="justify">Đầu năm, người d&acirc;n khắp nơi tr&ecirc;n thế giới thường đi đền, ch&ugrave;a hay nh&agrave; thờ để cầu ước những điều tốt l&agrave;nh nhất. Nh&acirc;n dịp năm mới 2009, mời c&aacute;c bạn tới thăm địa điểm cầu nguyện l&yacute; tưởng nhất của d&acirc;n du lịch -&nbsp;đ&agrave;i phun nước Tr&eacute;vi.</div>
   19/01/2009 10:48
Dạo chơi ở Washington DC

Dạo chơi ở Washington DC

<div align="justify">Đến với th&agrave;nh phố nổi tiếng của nước Mỹ, du kh&aacute;ch sẽ được chi&ecirc;m ngưỡng nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c hiện đại, thưởng thức những m&oacute;n ăn ngon v&agrave; thăm quan c&aacute;c thắng cảnh đẹp nơi n&agrave;y.</div>
   16/01/2009 16:20
Mọi con đường đều có thể ra khỏi Roma!

Mọi con đường đều có thể ra khỏi Roma!

<div align="justify">Gần như bị l&atilde;ng qu&ecirc;n bởi Roma - th&agrave;nh phố trung t&acirc;m đ&atilde; chiếm lĩnh hầu hết sự ch&uacute; &yacute; v&agrave; những đặc &acirc;n m&agrave; người ta d&agrave;nh cho n&oacute;, nhưng&nbsp;v&ugrave;ng đất Lazio tr&ecirc;n thực tế c&oacute; rất nhiều&nbsp;thứ để chi&ecirc;m ngưỡng v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; với những hồ n&uacute;i lửa, những khu vườn v&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n tuyệt đẹp..., cũng như&nbsp;kh&ocirc;ng thiếu những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ đại.</div>
   16/01/2009 11:00
Boca Grande xinh đẹp

Boca Grande xinh đẹp

<div align="justify">Đến với thị trấn thuộc đảo Gasparilla, t&acirc;y nam bang Florida, Mỹ, du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; những ng&agrave;y nghỉ &ecirc;m đềm v&agrave; được đắm m&igrave;nh trong l&agrave;n nước m&aacute;t cũng như thi&ecirc;n nhi&ecirc;n trong l&agrave;nh nơi đ&acirc;y.&nbsp; <br /> </div>
   15/01/2009 16:04
Hoa xuân khoe sắc ở xứ chuột túi

Hoa xuân khoe sắc ở xứ chuột túi

<div align="justify">Hoa tulip khoe sắc rực rỡ trong lễ hội hoa xu&acirc;n Floriade ở thủ đ&ocirc; Canberra, Australia, qua ảnh của độc giả Nhật Hiền. </div>
   15/01/2009 13:09
Không khí đón Tết tưng bừng ở Trung Quốc

Không khí đón Tết tưng bừng ở Trung Quốc

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span>Được nghỉ hẳn 10 ng&agrave;y Tết, rất nhiều người d&acirc;n Trung Quốc đ&atilde; t&iacute;nh đến lịch thăm th&uacute; đ&acirc;u đ&oacute; trong nước, một số kh&aacute;c đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cho chuyến về sum họp với gia đ&igrave;nh, ăn một c&aacute;i Tết ấm c&uacute;ng.</span></span></span></div>
   15/01/2009 10:14
Nghỉ dưỡng cao cấp Thái Lan

Nghỉ dưỡng cao cấp Thái Lan

<div align="justify">T&igrave;nh h&igrave;nh ch&iacute;nh trị ở đất nước n&agrave;y đ&atilde; ổn định hơn v&agrave; cho ph&eacute;p bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; thể đến nghỉ ngơi, thăm quan c&aacute;c thắng cảnh hay thử một v&agrave;i liệu ph&aacute;p spa rất th&uacute; vị ở những resort sang trọng.</div>
   14/01/2009 16:31
Chùm ảnh người Trung Quốc rộn ràng sắm Tết

Chùm ảnh người Trung Quốc rộn ràng sắm Tết

<div align="justify">Ở Trung Quốc, việc đ&oacute;n Tết sẽ kh&ocirc;ng trọn vẹn nếu thiếu chiếc đ&egrave;n lồng đỏ, thứ đồ gi&uacute;p xua đuổi t&agrave; ma, do đ&oacute;, ngay từ b&acirc;y giờ h&igrave;nh ảnh rực rỡ của đ&egrave;n lồng đỏ đ&atilde; xuất hiện ở khắp nơi.</div>
   14/01/2009 15:46
Rộn ràng chợ Tết Việt ở Australia

Rộn ràng chợ Tết Việt ở Australia

<div align="justify">C&aacute;c gian h&agrave;ng m&oacute;n ăn Việt nhộn nhịp người qua lại, c&aacute;c kỳ thủ say m&ecirc; tr&ecirc;n b&agrave;n cờ, mai v&agrave;ng gợi kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n. H&igrave;nh ảnh hội chợ Tết Footscray ở Melbourne, Australia, của độc giả L&ecirc; Ho&agrave;i Đức.</div>
   14/01/2009 14:00
Đi dạo ở Ribe, thị trấn cổ nhất Đan Mạch

Đi dạo ở Ribe, thị trấn cổ nhất Đan Mạch

<div align="justify">Ribe l&agrave; thị trấn cổ nhất của Đan Mạch, tọa lạc ở miền T&acirc;y Nam Jutland. Hiện giờ Ribe trở th&agrave;nh một phần của th&agrave;nh phố Esbjerg mở rộng mới được tạo từ v&ugrave;ng Syddanmark. <br /> <o:p></o:p></div>
   13/01/2009 15:50
Ngắm tuyết rơi ở châu Âu

Ngắm tuyết rơi ở châu Âu

<div align="justify">Mặc cho tuyết vẫn phủ đầy tr&ecirc;n đường phố, người d&acirc;n Italy, Ph&aacute;p... vẫn rất h&agrave;o hứng với c&aacute;c tr&ograve; chơi ngo&agrave;i trời như trượt tuyết, n&eacute;m bi... Một số h&igrave;nh ảnh đẹp tr&ecirc;n Guardian.</div>
   13/01/2009 15:12
Một thoáng Sydney

Một thoáng Sydney

<div align="justify">Những b&ocirc;ng phượng t&iacute;m, cầu cảng Sydney, nh&agrave; h&aacute;t opera h&igrave;nh vỏ s&ograve;... c&oacute; biết bao nhi&ecirc;u điều khiến những người từng tới th&agrave;nh phố Australia lưu luyến kh&ocirc;ng qu&ecirc;n. Ảnh của bạn LinhNC gửi tới chia sẻ với c&aacute;c độc giả.</div>
   12/01/2009 11:37
Cuối tuần ở Iceland

Cuối tuần ở Iceland

<div align="justify">Những b&ocirc;ng tuyết trắng phủ k&iacute;n tr&ecirc;n c&aacute;c đường phố, h&agrave;ng c&acirc;y dọc th&agrave;nh phố Reykjavik, Iceland. C&ugrave;ng dạo chơi v&agrave; thưởng thức m&oacute;n ăn ngon tại c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng danh tiếng qua một số h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n New York Times.</div>
   09/01/2009 16:28
Ba ngày ở Melbourne

Ba ngày ở Melbourne

<div align="justify">Melbourne l&agrave; th&agrave;nh phố lớn thứ nh&igrave; ở &Uacute;c (sau Sydney) với số d&acirc;n 3,8 triệu người. Được th&agrave;nh lập năm 1835, trở th&agrave;nh thủ đ&ocirc; khi Li&ecirc;n bang &Uacute;c ra đời ng&agrave;y 1-1-1901. Năm 1927, thủ đ&ocirc; dời về Canberra, v&agrave; Melbourne trở th&agrave;nh thủ phủ của bang Victoria ở v&ugrave;ng bờ biển đ&ocirc;ng nam nước &Uacute;c.</div>
   09/01/2009 11:40
Thăm Trung Quốc ngày đầu năm

Thăm Trung Quốc ngày đầu năm

<div align="justify">Mặc cho tuyết phủ đầy tr&ecirc;n c&aacute;c con phố, t&aacute;n c&acirc;y, người d&acirc;n Trung Quốc vẫn đang h&aacute;o hức ch&agrave;o đ&oacute;n Tết cổ truyền. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh tại nhiều tỉnh thuộc quốc gia đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất thế giới đăng tải tr&ecirc;n CRI.&nbsp; <br /> </div>
   09/01/2009 11:28
Góc bình yên Thụy Sĩ

Góc bình yên Thụy Sĩ

<div align="justify">D&ograve;ng s&ocirc;ng xanh biếc chia đ&ocirc;i th&agrave;nh phố Bern hiền h&ograve;a ở Thụy Sĩ, qua ảnh của bạn Nguyễn Đức Th&ugrave;y Anh.</div>
   09/01/2009 11:23
Vạn lý trường thành - những câu chuyện tình yêu

Vạn lý trường thành - những câu chuyện tình yêu

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span>Những đ&ocirc;i t&igrave;nh nh&acirc;n đến th&agrave;nh Vạn L&yacute; thường mua 1 cặp đ&ocirc;i kh&oacute;a, kh&oacute;a lại với nhau tr&ecirc;n chiếc x&iacute;ch d&agrave;i b&ecirc;n trường th&agrave;nh rồi n&eacute;m ch&igrave;a kh&oacute;a xuống vực thẳm để m&atilde;i m&atilde;i thi&ecirc;n trường địa cửu b&ecirc;n nhau.</span></span></span></div>
   08/01/2009 09:51
Las Vegas rực rỡ trong ánh đèn đêm

Las Vegas rực rỡ trong ánh đèn đêm

<div align="justify">Đến với s&ograve;ng bạc của thế giới, kh&aacute;ch sẽ c&oacute; cơ hội được trải nghiệm những ph&uacute;t gi&acirc;y th&uacute; vị với c&aacute;c hoạt động giải tr&iacute; s&ocirc;i động. Nếu th&iacute;ch, bạn cũng c&oacute; thể thử vận may tại c&aacute;c s&ograve;ng b&agrave;i nơi n&agrave;y.</div>
   08/01/2009 09:37
Thủy cung kỳ ảo trong khu bảo tồn của Mỹ

Thủy cung kỳ ảo trong khu bảo tồn của Mỹ

<div align="justify">Những rặng san h&ocirc; lung linh, c&aacute;c lo&agrave;i sinh vật hiếm tr&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương vừa được Mỹ đưa v&agrave;o khu bảo tồn hải dương học c&oacute; quy m&ocirc; lớn nhất thế giới.</div>
   07/01/2009 13:23
Annecy - Venise của nước Pháp

Annecy - Venise của nước Pháp

<div align="justify">Annecy l&agrave; một th&agrave;nh phố nhỏ thuộc v&ugrave;ng n&uacute;i Alpes, ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam nước Ph&aacute;p. Được h&igrave;nh th&agrave;nh từ năm 50 trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n bởi người La M&atilde;, Annecy l&agrave; cửa ng&otilde; giao thương quan trọng nối c&aacute;c v&ugrave;ng của Ph&aacute;p, &Yacute; v&agrave; Thụy Sỹ. Ng&agrave;y nay, Annecy trở th&agrave;nh trung t&acirc;m văn h&oacute;a v&agrave; du lịch nổi tiếng của v&ugrave;ng.</div>
   07/01/2009 11:00