1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Vòng Quanh Thế Giới

Nam Kinh, con đường của giai nhân Thượng Hải

Nam Kinh, con đường của giai nhân Thượng Hải

<div align="justify">Người Trung Quốc c&oacute; c&acirc;u &ldquo;Chưa đến Thượng Hải chưa biết tiền m&igrave;nh &iacute;t&rdquo;. C&oacute; lẽ cần n&oacute;i th&ecirc;m, đến Thượng Hải m&agrave; chưa đến phố Nam Kinh th&igrave; chưa thể h&igrave;nh dung được mức độ xa hoa, h&agrave;o nho&aacute;ng của tầng lớp gi&agrave;u c&oacute; ở đ&acirc;y. Một ng&agrave;y lang thang tr&ecirc;n con đường tập trung rất nhiều c&aacute;i nhất của Trung Quốc, ch&uacute;ng t&ocirc;i được thấy nhiều thứ v&agrave; được nghe nhiều chuyện &ldquo;chỉ c&oacute; ở Thượng Hải&rdquo;.<br /> </div>
   20/02/2009 10:29
Tuyệt mỹ biển trời Hawaii

Tuyệt mỹ biển trời Hawaii

<div align="justify">Bờ biển tuyệt đẹp c&ugrave;ng những dải san h&ocirc; d&agrave;i bất tận, c&ugrave;ng những dấu t&iacute;ch lịch sử ở Hawaii qua ảnh của độc giả Dương Việt Hồng.</div>
   20/02/2009 10:22
Chùm ảnh: Ngôi làng biệt lập trên biển

Chùm ảnh: Ngôi làng biệt lập trên biển

<div align="justify">Xung quanh những ng&ocirc;i nh&agrave; nhỏ đơn sơ, được l&agrave;m bằng gỗ kh&ocirc;ng phải l&agrave; đất hay c&acirc;y cối m&agrave; l&agrave; nước biển m&ecirc;nh m&ocirc;ng. Một cộng đồng gồm 30 gia đ&igrave;nh sống biệt lập tr&ecirc;n đ&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nước ngọt, tivi, điện v&agrave; chỉ đi l&ecirc;n bờ để ch&ocirc;n người chết.</div>
   20/02/2009 10:01
Vẻ tráng lệ của Di Hòa Viên

Vẻ tráng lệ của Di Hòa Viên

<div align="justify">Nằm c&aacute;ch th&agrave;nh phố Bắc Kinh chừng 15 km về ph&iacute;a T&acirc;y Bắc, Di H&ograve;a Vi&ecirc;n l&agrave; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nổi tiếng về nghệ thuật hoa vi&ecirc;n truyền thống của Trung Quốc.</div>
   19/02/2009 13:25
Kỳ ảo vườn thượng uyển Piwon - Hàn Quốc

Kỳ ảo vườn thượng uyển Piwon - Hàn Quốc

<div align="justify">Được xếp v&agrave;o danh s&aacute;ch di sản UNESCO thế giới, cung điện Changdok nổi tiếng c&oacute; nhiều khu vườn thượng uyển tuyệt đẹp, trong đ&oacute; c&oacute; Piwon, nơi d&agrave;nh cho c&aacute;c v&igrave; vua v&agrave; nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của gia đ&igrave;nh ho&agrave;ng gia đến nghỉ ngơi v&agrave; giải tr&iacute;.</div>
   19/02/2009 11:07
Thiên nhiên sống động ở Pháp

Thiên nhiên sống động ở Pháp

<div align="justify">Xứ sở phồn hoa kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m m&ecirc; hoặc l&ograve;ng người với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ k&iacute;nh, bề d&agrave;y văn h&oacute;a, lịch sử m&agrave; c&ograve;n ở thế giới tự nhi&ecirc;n đầy m&agrave;u sắc. Chi&ecirc;m ngưỡng những h&igrave;nh ảnh về đất nước xinh đẹp đăng tải tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   18/02/2009 16:37
Nhạc nước kỳ ảo tại đảo Sentosa

Nhạc nước kỳ ảo tại đảo Sentosa

<div align="justify">Được kết hợp giữa &aacute;nh s&aacute;ng, nhạc v&agrave; nước c&ugrave;ng những h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng gian ba chiều kỳ ảo, vở kịch độc đ&aacute;o n&oacute;i về lịch sử v&agrave; sự ph&aacute;t triển của Singapore được tr&igrave;nh diễn h&agrave;ng đ&ecirc;m tại đảo Sentosa phục vụ du kh&aacute;ch.</div>
   18/02/2009 11:11
Thiên nhiên đầy sắc màu ở Italy

Thiên nhiên đầy sắc màu ở Italy

<div align="justify">Đến với đất nước huyền thoại h&igrave;nh chiếc ủng với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c tuyệt vời, du kh&aacute;ch ngỡ như lạc v&agrave;o thế giới cổ t&iacute;ch v&agrave; thơ mộng. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n được biết đến với cảnh quan tự nhi&ecirc;n thơ mộng v&agrave; hoa lệ.</div>
   18/02/2009 10:53
Ngày nắng ở Antigua

Ngày nắng ở Antigua

<div align="justify">Nằm ph&iacute;a t&acirc;y Ấn Độ v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; h&ograve;n đảo ngọc của đất nước Antigua v&agrave; Barbuda, đ&acirc;y l&agrave; nơi cho bạn những ph&uacute;t gi&acirc;y thật y&ecirc;n b&igrave;nh, tĩnh lặng.&nbsp; <br /> </div>
   17/02/2009 10:57
Venice nhộn nhịp với carnival

Venice nhộn nhịp với carnival

<div align="justify">H&agrave;ng ngh&igrave;n du kh&aacute;ch đ&atilde; đổ về th&agrave;nh phố thơ mộng của Italy tham dự lễ hội được coi l&agrave; lớn nhất v&agrave; quan trọng nhất của th&agrave;nh phố k&ecirc;nh đ&agrave;o n&agrave;y. Ảnh tr&ecirc;n Guardian.</div>
   17/02/2009 10:52
Lễ hội chanh tưng bừng ở Pháp

Lễ hội chanh tưng bừng ở Pháp

<div align="justify">H&agrave;ng trăm tấn hoa quả thuộc họ chanh đ&atilde; được vận chuyển tới v&ugrave;ng Menton, miền nam đất nước h&igrave;nh lục lăng để chuẩn bị cho festival hoa quả đặc biệt diễn ra từ 13/2 đến 4/3. Ảnh tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   16/02/2009 11:34
Rực rỡ lễ hội khinh khí cầu quốc tế ở Philippines

Rực rỡ lễ hội khinh khí cầu quốc tế ở Philippines

<div align="justify">H&ocirc;m 12-2, những quả b&oacute;ng rực rỡ m&agrave;u sắc đ&atilde; tung bay tr&ecirc;n bầu trời xanh thẳm trong lễ hội khinh kh&iacute; cầu quốc tế được tổ chức lần thứ 14 ở Pampanga, bắc vịnh Manila, Philippines.</div>
   16/02/2009 11:23
Thiên nhiên tươi đẹp ở Hy Lạp

Thiên nhiên tươi đẹp ở Hy Lạp

<div align="justify">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; xứ sở của những c&acirc;u chuyện thần thoại, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c mang đậm dấu ấn lịch sử, Hy Lạp c&ograve;n l&agrave; đất nước c&oacute; thắng cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n rất đẹp v&agrave; trong l&agrave;nh. C&ugrave;ng đến với xứ sở n&agrave;y qua một số h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n Telegraph.&nbsp; <br /> </div>
   13/02/2009 14:52
Bữa tiệc Kẹo hồ lô đầu năm mới

Bữa tiệc Kẹo hồ lô đầu năm mới

<div align="justify">Ng&agrave;y 10/2 vừa qua tại Bắc Kinh đ&atilde; diến ra ng&agrave;y hội của những vi&ecirc;n kẹo Hồ L&ocirc; - m&oacute;n qu&agrave; vặt truyền thống của th&agrave;nh phố Bắc Kinh.</div>
   13/02/2009 10:53
Nhàn du Luang Prabang

Nhàn du Luang Prabang

<div align="justify">Đến Luang Prabang, bạn sẽ thấy kh&ocirc;ng kế hoạch n&agrave;o cần thiết nữa, thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng cần cả s&aacute;ch hướng dẫn du lịch. Cứ ngồi đ&oacute; để d&ograve;ng M&ecirc; K&ocirc;ng đưa bạn tr&ocirc;i đi.</div>
   13/02/2009 10:24
Nhật qua ống kính du khách 'bụi'

Nhật qua ống kính du khách 'bụi'

<div align="justify">M&acirc;y trắng bao quanh n&uacute;i Ph&uacute; Sĩ, thiếu nữ Nhật dịu d&agrave;ng trong bộ kimono. Độc giả Trần Văn Chi&ecirc;u chia sẻ một số h&igrave;nh ảnh đất nước mặt trời mọc trong chuyến du lịch &quot;bụi&quot; của anh.</div>
   13/02/2009 08:12
Đến với Lễ hội hoa ở Chiang Mai (Thái Lan)

Đến với Lễ hội hoa ở Chiang Mai (Thái Lan)

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span>Một ng&agrave;y hội thực sự d&agrave;nh cho kh&aacute;ch du lịch với mu&ocirc;n hoa khoe sắc diễn ra thường ni&ecirc;n v&agrave;o 3 ng&agrave;y thứ s&aacute;u, thứ bảy v&agrave; chủ nhật đầu ti&ecirc;n của th&aacute;ng hai.</span></span></span></div>
   12/02/2009 15:43
Vatican

Vatican

<div align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i th&agrave;nh Rome nước &Yacute; c&oacute; qu&aacute; nhiều ưu đ&atilde;i khi b&ecirc;n cạnh c&aacute;c di sản khổng lồ của đế chế La M&atilde;, chưa n&oacute;i đến&nbsp;Vatican, th&aacute;nh địa&nbsp;của cộng đồng người Thi&ecirc;n Ch&uacute;a gi&aacute;o. Tới Rome, du kh&aacute;ch c&oacute; thể bỏ qua địa danh n&agrave;y địa danh kia nhưng Vatican th&igrave; chắc&nbsp;chắn&nbsp;kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng d&agrave;nh thời gian đặt ch&acirc;n đến.</div>
   12/02/2009 10:06
Lâu đài cổ tích trong tranh họa đồ

Lâu đài cổ tích trong tranh họa đồ

<div align="justify">Cất c&aacute;nh từ T&acirc;n Sơn Nhất l&uacute;c 23g40, sau 12 giờ bay ở độ cao khoảng 12 km xuy&ecirc;n qua bầu trời tối đen, chiếc m&aacute;y bay chở ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp đất s&acirc;n bay Frankfurt của nước Đức v&agrave;o l&uacute;c 6g40 s&aacute;ng (giờ địa phương). Mọi người chỉnh lại đồng hồ. &Ocirc;ng bạn đồng h&agrave;nh ngồi cạnh n&oacute;i vui rằng ch&uacute;ng t&ocirc;i vừa trở lại qu&aacute; khứ năm tiếng đồng hồ.</div>
   12/02/2009 10:00
Thiên nhiên sống động

Thiên nhiên sống động

<div align="justify">C&ugrave;ng chi&ecirc;m ngưỡng vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n rất ấn tượng v&agrave; sinh động qua những bức ảnh được c&aacute;c t&aacute;c giả chụp trong ch&iacute;nh chuyến đi của họ. Ảnh đăng tải tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   12/02/2009 09:46