Vòng Quanh Thế Giới

Muôn vẻ ông già Noel

Muôn vẻ ông già Noel

Ông già áo mũ đỏ cưỡi đà điểu, bay lượn trên không, bơi lội hay thậm chí nhảy những vũ điệu Latin sôi động.
   23/12/2008 08:16
Ông già Noel 'bay'

Ông già Noel 'bay'

<div align="justify">Kh&ocirc;ng cần c&aacute;c ch&uacute; tuần lộc v&agrave; xe k&eacute;o, những &ocirc;ng gi&agrave; Tuyết vẫn c&oacute; thể lơ lửng tr&ecirc;n bầu trời ở Southern Highlands, bang New South Wales, Australia. Ảnh tr&ecirc;n Daily Telegraph.</div>
   22/12/2008 13:10
Thị trấn cổ nhất bán đảo Scandinavia

Thị trấn cổ nhất bán đảo Scandinavia

<div align="justify">Được th&agrave;nh lập từ thập ni&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của thế kỷ thứ VIII, Ribe, thị trấn nhỏ nằm ở ph&iacute;a T&acirc;y Nam Jutland thuộc v&ugrave;ng Syddanmark l&agrave; niềm tự h&agrave;o của đất nước Đan Mạch.</div>
   19/12/2008 13:20
Seam Reap thoáng qua

Seam Reap thoáng qua

<div align="justify">Cuối năm, khi mọi người b&ugrave; đầu với những kế hoạch c&ocirc;ng việc l&agrave;m ăn, mua sắm, gia đ&igrave;nh, cưới hỏi, tự nhi&ecirc;n t&ocirc;i muốn đi đ&acirc;u đ&oacute; xa S&agrave;i G&ograve;n, kh&ocirc;ng biết đi đ&acirc;u nhưng cứ phải đi.</div>
   19/12/2008 10:29
Thiên đường Pháp

Thiên đường Pháp

<div align="justify">Đến với xứ sở của những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c vĩ đại v&agrave; cổ k&iacute;nh, những thắng cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tươi đẹp v&agrave; thơ mộng qua một số h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n GB.</div>
   18/12/2008 08:40
Hơn 14.000 ông già Noel xuống phố

Hơn 14.000 ông già Noel xuống phố

<div align="justify">H&ocirc;m 14/12, mặc d&ugrave; thời tiết lạnh v&agrave; c&oacute; mưa nhưng những người mặc bộ đồ đỏ, đeo r&acirc;u trắng giả ở Porto, Bồ Đ&agrave;o Nha vẫn quyết t&acirc;m lập kỷ lục cuộc tuần h&agrave;nh c&oacute; nhiều &ocirc;ng gi&agrave; Tuyết tham gia nhất. Ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch lập kỷ lục, những &ocirc;ng gi&agrave; Noel n&agrave;y c&ograve;n tổ chức quy&ecirc;n g&oacute;p tiền gi&uacute;p đỡ trẻ em. Ảnh tr&ecirc;n Telegraph v&agrave; Pravda.</div>
   17/12/2008 10:57
Dạo phố ở Lisbon

Dạo phố ở Lisbon

<div align="justify">Đến với thủ đ&ocirc; xinh đẹp của đất nước Bồ Đ&agrave;o Nha để thả m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh nơi c&aacute;c g&oacute;c phố vắng người, hay chi&ecirc;m ngưỡng kiến tr&uacute;c hiện đại của nơi đ&acirc;y qua một số h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n New York Times.</div>
   17/12/2008 10:54
Tuyết rơi trắng trời ở Áo

Tuyết rơi trắng trời ở Áo

<div align="justify"><br /> Khu trượt tuyết nổi tiếng thế giới Semmering, &Aacute;o, phủ lớp chăn trắng x&oacute;a trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng. Ảnh của độc giả Đ&agrave;m Quang Minh.</div>
   16/12/2008 09:35
Không khí Giáng sinh nhộn nhịp

Không khí Giáng sinh nhộn nhịp

<div align="justify">Th&agrave;nh phố New York của nước Mỹ tr&agrave;n ngập một m&agrave;u đỏ của c&aacute;c &ocirc;ng gi&agrave; Noel tham gia lễ hội &quot;SantaCon&quot; h&agrave;ng năm c&ograve;n Singapore lại nổi bật với những đồ trang tr&iacute; rực rỡ sắc m&agrave;u tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n phố. Ảnh tr&ecirc;n China View.</div>
   16/12/2008 09:26
Ngắm tuyết rơi ở Bắc Kinh

Ngắm tuyết rơi ở Bắc Kinh

<div align="justify"><br /> Đường phố thủ đ&ocirc; Bắc Kinh c&agrave;ng trở n&ecirc;n l&atilde;ng mạn khi những b&ocirc;ng tuyết phủ đầy tr&ecirc;n đường phố b&aacute;o hiệu năm mới sắp đến. Chi&ecirc;m ngưỡng một số h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n CRI.</div>
   16/12/2008 09:21
Chợ Noel kiểu Trung cổ ở Dresden

Chợ Noel kiểu Trung cổ ở Dresden

<div align="justify">Hằng năm, c&ugrave;ng với l&uacute;c chợ Noel Striezelmarkt diễn ra th&igrave;&nbsp;chợ Noel dựng lại theo phong c&aacute;ch Trung cổ cũng mở cửa đ&oacute;n người mua kẻ b&aacute;n v&agrave; kh&aacute;ch du lịch. Chợ nằm ngay trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n l&acirc;u đ&agrave;i (Residenzschloss) thuộc khu chuồng ngựa (Stallhof), nơi một thời c&aacute;c kỵ sĩ thi thố t&agrave;i năng. Tuy nhỏ về quy m&ocirc; v&agrave; kh&ocirc;ng lung linh như Striezelmarkt chỉ c&aacute;ch khoảng 100m nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở đ&acirc;y đặc biệt hơn.</div>
   15/12/2008 09:26
Florence - thành phố du lịch tốt nhất thế giới

Florence - thành phố du lịch tốt nhất thế giới

<div align="justify">Tạp ch&iacute; du lịch c&oacute; uy t&iacute;n Travel Leisure tổ chức cuộc b&igrave;nh chọn 10 th&agrave;nh phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2007. Kết quả l&agrave; th&agrave;nh phố Florence của &Yacute; đứng đầu, c&ograve;n thủ đ&ocirc; Rome của &Yacute; đứng h&agrave;ng thứ tư.</div>
   12/12/2008 17:05
Châu Âu mùa đông, tuyết và sương mù

Châu Âu mùa đông, tuyết và sương mù

<div align="justify">Những chiếc l&aacute; v&agrave;ng cuối c&ugrave;ng rời c&agrave;nh b&aacute;o hiệu m&ugrave;a thu thực sự đ&atilde; đi qua, tuyết đ&atilde; rơi v&agrave; m&agrave;u trắng của m&ugrave;a đ&ocirc;ng v&agrave; len lỏi khắp đất trời Ch&acirc;u &Acirc;u.</div>
   12/12/2008 09:31
Mùa đông đi trượt tuyết

Mùa đông đi trượt tuyết

<div align="justify">Khi m&ugrave;a đ&ocirc;ng đến, những thung lũng ở khắp ch&acirc;u &Acirc;u bao phủ đầy tuyết trắng l&agrave; điểm đến tuyệt vời để kh&aacute;ch du lịch t&igrave;m đến v&agrave; thỏa m&atilde;n th&uacute; vui thể thao. Một số h&igrave;nh ảnh đẹp tr&ecirc;n New York Times. <br /> </div>
   11/12/2008 10:35
Kỳ quan ổ mối

Kỳ quan ổ mối

<div align="justify">Từng ụ đất h&igrave;nh th&ugrave; kỳ qu&aacute;i rải r&aacute;c đ&acirc;y đ&oacute; khắp l&atilde;nh thổ ph&iacute;a Bắc của &Uacute;c tạo th&agrave;nh một phong cảnh ngoạn mục hấp dẫn du kh&aacute;ch từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những ổ mối khổng lồ đến kinh ngạc bởi c&acirc;u chuyện x&acirc;y tổ v&agrave; v&ograve;ng đời của ch&uacute;ng.</div>
   11/12/2008 10:25
Cảnh đẹp tuyết đầu mùa ở Boston

Cảnh đẹp tuyết đầu mùa ở Boston

<div align="justify">Trong những ng&agrave;y qua, những b&ocirc;ng tuyết đầu m&ugrave;a bắt đầu rơi nhẹ xuống th&agrave;nh phố Boston (bang Massachusetts, Hoa Kỳ), khắp th&agrave;nh phố được kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh chiếc &aacute;o tuyết trắng x&oacute;a, mọi người n&ocirc; nức ch&agrave;o đ&oacute;n m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</div>
   10/12/2008 10:33
Kỳ vĩ Rocky Mountain

Kỳ vĩ Rocky Mountain

<div align="justify">D&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; Rocky Mountain (hay c&ograve;n được gọi l&agrave; Canadian Rockies) kh&ocirc;ng những l&agrave; danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Canada m&agrave; c&ograve;n l&agrave; của thế giới. Kh&oacute; c&oacute; ng&ograve;i b&uacute;t n&agrave;o c&oacute; thể diễn tả được sự h&ugrave;ng vĩ, vẻ đẹp v&agrave; sự tuyệt vời của n&oacute;.</div>
   09/12/2008 09:58
Phong cảnh đẹp như tranh

Phong cảnh đẹp như tranh

<div align="justify">Chi&ecirc;m ngưỡng n&eacute;t thi&ecirc;n nhi&ecirc;n quyến rũ v&agrave;o c&aacute;c thời khắc ấn tượng qua t&aacute;c phẩm của một số nhiếp ảnh gia phương T&acirc;y trong c&aacute;c h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   08/12/2008 10:21
Không khí Giáng sinh sớm khắp thế giới

Không khí Giáng sinh sớm khắp thế giới

<div align="justify"><br /> Những ng&ocirc;i nh&agrave;, g&oacute;c phố được thắp đ&egrave;n s&aacute;ng trưng c&ugrave;ng những lời ch&uacute;c mừng Gi&aacute;ng sinh v&agrave; h&igrave;nh ảnh &ocirc;ng gi&agrave; Noel xuất hiện ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều ở Anh, Philippine, Colombia. Ảnh tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   08/12/2008 10:14
Cuối tuần đến Seattle

Cuối tuần đến Seattle

<div align="justify"><br /> L&agrave; th&agrave;nh phố cảng sầm uất thuộc tiểu bang Washington, Seattle được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những trung t&acirc;m văn h&oacute;a lớn với kiến tr&uacute;c, ẩm thực v&agrave; nghệ thuật tinh tế. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   05/12/2008 15:36