1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Vòng Quanh Thế Giới

Hơn 14.000 ông già Noel xuống phố

Hơn 14.000 ông già Noel xuống phố

<div align="justify">H&ocirc;m 14/12, mặc d&ugrave; thời tiết lạnh v&agrave; c&oacute; mưa nhưng những người mặc bộ đồ đỏ, đeo r&acirc;u trắng giả ở Porto, Bồ Đ&agrave;o Nha vẫn quyết t&acirc;m lập kỷ lục cuộc tuần h&agrave;nh c&oacute; nhiều &ocirc;ng gi&agrave; Tuyết tham gia nhất. Ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch lập kỷ lục, những &ocirc;ng gi&agrave; Noel n&agrave;y c&ograve;n tổ chức quy&ecirc;n g&oacute;p tiền gi&uacute;p đỡ trẻ em. Ảnh tr&ecirc;n Telegraph v&agrave; Pravda.</div>
   17/12/2008 10:57
Dạo phố ở Lisbon

Dạo phố ở Lisbon

<div align="justify">Đến với thủ đ&ocirc; xinh đẹp của đất nước Bồ Đ&agrave;o Nha để thả m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh nơi c&aacute;c g&oacute;c phố vắng người, hay chi&ecirc;m ngưỡng kiến tr&uacute;c hiện đại của nơi đ&acirc;y qua một số h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n New York Times.</div>
   17/12/2008 10:54
Tuyết rơi trắng trời ở Áo

Tuyết rơi trắng trời ở Áo

<div align="justify"><br /> Khu trượt tuyết nổi tiếng thế giới Semmering, &Aacute;o, phủ lớp chăn trắng x&oacute;a trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng. Ảnh của độc giả Đ&agrave;m Quang Minh.</div>
   16/12/2008 09:35
Không khí Giáng sinh nhộn nhịp

Không khí Giáng sinh nhộn nhịp

<div align="justify">Th&agrave;nh phố New York của nước Mỹ tr&agrave;n ngập một m&agrave;u đỏ của c&aacute;c &ocirc;ng gi&agrave; Noel tham gia lễ hội &quot;SantaCon&quot; h&agrave;ng năm c&ograve;n Singapore lại nổi bật với những đồ trang tr&iacute; rực rỡ sắc m&agrave;u tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n phố. Ảnh tr&ecirc;n China View.</div>
   16/12/2008 09:26
Ngắm tuyết rơi ở Bắc Kinh

Ngắm tuyết rơi ở Bắc Kinh

<div align="justify"><br /> Đường phố thủ đ&ocirc; Bắc Kinh c&agrave;ng trở n&ecirc;n l&atilde;ng mạn khi những b&ocirc;ng tuyết phủ đầy tr&ecirc;n đường phố b&aacute;o hiệu năm mới sắp đến. Chi&ecirc;m ngưỡng một số h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n CRI.</div>
   16/12/2008 09:21
Chợ Noel kiểu Trung cổ ở Dresden

Chợ Noel kiểu Trung cổ ở Dresden

<div align="justify">Hằng năm, c&ugrave;ng với l&uacute;c chợ Noel Striezelmarkt diễn ra th&igrave;&nbsp;chợ Noel dựng lại theo phong c&aacute;ch Trung cổ cũng mở cửa đ&oacute;n người mua kẻ b&aacute;n v&agrave; kh&aacute;ch du lịch. Chợ nằm ngay trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n l&acirc;u đ&agrave;i (Residenzschloss) thuộc khu chuồng ngựa (Stallhof), nơi một thời c&aacute;c kỵ sĩ thi thố t&agrave;i năng. Tuy nhỏ về quy m&ocirc; v&agrave; kh&ocirc;ng lung linh như Striezelmarkt chỉ c&aacute;ch khoảng 100m nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở đ&acirc;y đặc biệt hơn.</div>
   15/12/2008 09:26
Florence - thành phố du lịch tốt nhất thế giới

Florence - thành phố du lịch tốt nhất thế giới

<div align="justify">Tạp ch&iacute; du lịch c&oacute; uy t&iacute;n Travel Leisure tổ chức cuộc b&igrave;nh chọn 10 th&agrave;nh phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2007. Kết quả l&agrave; th&agrave;nh phố Florence của &Yacute; đứng đầu, c&ograve;n thủ đ&ocirc; Rome của &Yacute; đứng h&agrave;ng thứ tư.</div>
   12/12/2008 17:05
Châu Âu mùa đông, tuyết và sương mù

Châu Âu mùa đông, tuyết và sương mù

<div align="justify">Những chiếc l&aacute; v&agrave;ng cuối c&ugrave;ng rời c&agrave;nh b&aacute;o hiệu m&ugrave;a thu thực sự đ&atilde; đi qua, tuyết đ&atilde; rơi v&agrave; m&agrave;u trắng của m&ugrave;a đ&ocirc;ng v&agrave; len lỏi khắp đất trời Ch&acirc;u &Acirc;u.</div>
   12/12/2008 09:31
Mùa đông đi trượt tuyết

Mùa đông đi trượt tuyết

<div align="justify">Khi m&ugrave;a đ&ocirc;ng đến, những thung lũng ở khắp ch&acirc;u &Acirc;u bao phủ đầy tuyết trắng l&agrave; điểm đến tuyệt vời để kh&aacute;ch du lịch t&igrave;m đến v&agrave; thỏa m&atilde;n th&uacute; vui thể thao. Một số h&igrave;nh ảnh đẹp tr&ecirc;n New York Times. <br /> </div>
   11/12/2008 10:35
Kỳ quan ổ mối

Kỳ quan ổ mối

<div align="justify">Từng ụ đất h&igrave;nh th&ugrave; kỳ qu&aacute;i rải r&aacute;c đ&acirc;y đ&oacute; khắp l&atilde;nh thổ ph&iacute;a Bắc của &Uacute;c tạo th&agrave;nh một phong cảnh ngoạn mục hấp dẫn du kh&aacute;ch từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những ổ mối khổng lồ đến kinh ngạc bởi c&acirc;u chuyện x&acirc;y tổ v&agrave; v&ograve;ng đời của ch&uacute;ng.</div>
   11/12/2008 10:25
Cảnh đẹp tuyết đầu mùa ở Boston

Cảnh đẹp tuyết đầu mùa ở Boston

<div align="justify">Trong những ng&agrave;y qua, những b&ocirc;ng tuyết đầu m&ugrave;a bắt đầu rơi nhẹ xuống th&agrave;nh phố Boston (bang Massachusetts, Hoa Kỳ), khắp th&agrave;nh phố được kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh chiếc &aacute;o tuyết trắng x&oacute;a, mọi người n&ocirc; nức ch&agrave;o đ&oacute;n m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</div>
   10/12/2008 10:33
Kỳ vĩ Rocky Mountain

Kỳ vĩ Rocky Mountain

<div align="justify">D&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; Rocky Mountain (hay c&ograve;n được gọi l&agrave; Canadian Rockies) kh&ocirc;ng những l&agrave; danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Canada m&agrave; c&ograve;n l&agrave; của thế giới. Kh&oacute; c&oacute; ng&ograve;i b&uacute;t n&agrave;o c&oacute; thể diễn tả được sự h&ugrave;ng vĩ, vẻ đẹp v&agrave; sự tuyệt vời của n&oacute;.</div>
   09/12/2008 09:58
Phong cảnh đẹp như tranh

Phong cảnh đẹp như tranh

<div align="justify">Chi&ecirc;m ngưỡng n&eacute;t thi&ecirc;n nhi&ecirc;n quyến rũ v&agrave;o c&aacute;c thời khắc ấn tượng qua t&aacute;c phẩm của một số nhiếp ảnh gia phương T&acirc;y trong c&aacute;c h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   08/12/2008 10:21
Không khí Giáng sinh sớm khắp thế giới

Không khí Giáng sinh sớm khắp thế giới

<div align="justify"><br /> Những ng&ocirc;i nh&agrave;, g&oacute;c phố được thắp đ&egrave;n s&aacute;ng trưng c&ugrave;ng những lời ch&uacute;c mừng Gi&aacute;ng sinh v&agrave; h&igrave;nh ảnh &ocirc;ng gi&agrave; Noel xuất hiện ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều ở Anh, Philippine, Colombia. Ảnh tr&ecirc;n Telegraph.</div>
   08/12/2008 10:14
Cuối tuần đến Seattle

Cuối tuần đến Seattle

<div align="justify"><br /> L&agrave; th&agrave;nh phố cảng sầm uất thuộc tiểu bang Washington, Seattle được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những trung t&acirc;m văn h&oacute;a lớn với kiến tr&uacute;c, ẩm thực v&agrave; nghệ thuật tinh tế. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   05/12/2008 15:36
Cây thông Noel giá 1 triệu bảng

Cây thông Noel giá 1 triệu bảng

<div align="justify"><br /> C&acirc;y th&ocirc;ng Gi&aacute;ng sinh đắt gi&aacute; nhất thế giới đang được trưng b&agrave;y tại cửa h&agrave;ng trang sức Ginza Tanaka ở Shinsaibashi, Osaka của Nhật Bản.</div>
   05/12/2008 10:09
Thư giãn ở ngoại ô nước Anh

Thư giãn ở ngoại ô nước Anh

<div align="justify"><br /> Bỏ lại sự ồn &agrave;o, n&aacute;o nhiệt của cuộc sống thị th&agrave;nh, h&atilde;y đến đến với miền đồng qu&ecirc; của nước Anh để cảm nhận kh&ocirc;ng kh&iacute; y&ecirc;n l&agrave;nh, ngắm cảnh v&agrave; thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn ngon tại c&aacute;c kh&aacute;ch sạn d&acirc;n d&atilde;.</div>
   04/12/2008 13:06
Ngắm hai mặt của Philippines sau tay lái

Ngắm hai mặt của Philippines sau tay lái

<div align="justify">Trở lại quốc đảo chuy&ecirc;n &ldquo;hứng b&atilde;o&rdquo; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương lần n&agrave;y, thay v&igrave; giam m&igrave;nh trong ph&ograve;ng hội thảo New World Renaissance sang trọng hay ngồi xe jeepney chen ch&uacute;c giữa một Manila b&ecirc; t&ocirc;ng nhem nhuốc, l&agrave; cơ hội được cầm l&aacute;i chiếc xe hơi đời mới v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; một g&oacute;c đất nước Philippines tr&ecirc;n từng c&acirc;y số&hellip;</div>
   04/12/2008 09:59
Ngắm phố phường ở Phoenix

Ngắm phố phường ở Phoenix

<div align="justify">L&agrave; một th&agrave;nh phố trẻ của nước Mỹ nhưng với nhịp độ ph&aacute;t triển ch&oacute;ng mặt, Phoenix hiện đại v&agrave; năng động đang dần chứng tỏ sự thịnh vượng của m&igrave;nh. H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n New York Times.</div>
   03/12/2008 13:40
Bản tình ca mùa đông

Bản tình ca mùa đông

<div align="justify"><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> Sau khi &quot;Bản t&igrave;nh ca m&ugrave;a đ&ocirc;ng&quot; được tr&igrave;nh chiếu, Đảo Nami đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất xứ Kim chi</span></span>.</div>
   03/12/2008 10:40