1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Vòng Quanh Thế Giới

Thành phố cổ tích Berne

Thành phố cổ tích Berne

<div align="justify"> </div> <p align="justify">Ngạn ngữ ch&acirc;u &Acirc;u c&oacute; c&acirc;u &quot;Berne l&agrave; Berne như Ch&uacute;a ch&iacute;nh l&agrave; Người&quot;. Bạn sẽ kh&ocirc;ng thể n&agrave;o hiểu được nếu chưa từng đặt ch&acirc;n đến th&agrave;nh phố xinh đẹp n&agrave;y. Nghe n&oacute;i ch&agrave;ng l&atilde;ng tử đa t&igrave;nh Casanova đ&atilde; lượn lờ tr&ecirc;n những con phố nhỏ, c&ocirc;ng ch&uacute;a Anna Feodorovna của Sa Ho&agrave;ng tự m&igrave;nh thiết kế một vườn hoa v&agrave; cả Lenin cũng đắm ch&igrave;m trong khung cảnh b&igrave;nh y&ecirc;n của Berne để viết n&ecirc;n những trang s&aacute;ch triết học.</p> <div align="justify"> </div>
   24/04/2008 15:58
Du lịch Pháp - Những cung bậc cảm xúc

Du lịch Pháp - Những cung bậc cảm xúc

<p align="justify">Ph&aacute;p kh&ocirc;ng chỉ được biết đến bởi những biểu tượng ki&ecirc;u h&atilde;nh như Th&aacute;p Eiffel, d&ograve;ng s&ocirc;ng Seine thơ mộng, Nh&agrave; thờ Đức B&agrave; Paris cổ k&iacute;nh... Với những khoảng kh&ocirc;ng gian ấn tượng nơi đ&acirc;y, bạn sẽ được đắm m&igrave;nh trong những cung bậc cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau tr&ecirc;n đất nước l&atilde;ng mạn v&agrave; hoa lệ n&agrave;y.</p> <div align="justify"> </div>
   21/04/2008 14:53
Mùa hè ở Hawaii

Mùa hè ở Hawaii

<div align="justify">Hawaii l&agrave; một trong những h&ograve;n đảo hấp dẫn nhất thế giới. Chưa c&oacute; địa danh n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới vượt qua Hawaii trong c&aacute;c cuộc b&igrave;nh chọn &ldquo;điểm du lịch trăng mật quyến rũ&rdquo;. Đảo Maui của Hawaii c&ograve;n được Tạp ch&iacute; Forbes b&igrave;nh chọn l&agrave; &ldquo;H&ograve;n đảo tuyệt vời nhất h&agrave;nh tinh&rdquo;. </div>
   17/04/2008 13:38
Penang - hòn ngọc Phương Đông

Penang - hòn ngọc Phương Đông

<div align="justify"><span>Sau c&aacute;c điểm dừng ch&acirc;n tại Johor Bahru, Kuala Lumpur, Cao nguy&ecirc;n Genting&hellip;, du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i tới du lịch Malaysia thường đến thăm Penang, h&ograve;n đảo nằm ph&iacute;a T&acirc;y Bắc, v&agrave; được mệnh danh l&agrave; H&ograve;n ngọc Phương Đ&ocirc;ng.</span> </div>
   14/04/2008 13:26
Tận mắt ngắm núi Thái Sơn

Tận mắt ngắm núi Thái Sơn

<div align="justify"> </div> <p align="justify">Một Th&aacute;i Sơn huyền b&iacute; hiện ra trong m&acirc;y, sừng sững trong ho&agrave;ng h&ocirc;n Sơn Đ&ocirc;ng miền đ&ocirc;ng Trung Quốc l&agrave; điểm dừng ch&acirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu với kh&aacute;ch du lịch khi đến với đất nước n&agrave;y.</p> <div align="justify"> </div>
   11/04/2008 11:33
Montréal, thành phố sôi động

Montréal, thành phố sôi động

<div align="justify">Montr&eacute;al l&agrave; th&agrave;nh phố lớn nhất của tỉnh Qu&eacute;bec v&agrave; th&agrave;nh phố đ&ocirc;ng d&acirc;n thứ nh&igrave; của Canada. Montr&eacute;al vẫn c&ograve;n l&agrave; một th&agrave;nh phố quan trọng của Bắc Mỹ, nếu kh&ocirc;ng muốn n&oacute;i l&agrave; của thế giới, về thương mại, kỹ nghệ, đầu tư, ch&iacute;nh trị, du lịch v&agrave; nhất l&agrave; về c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a.</div>
   09/04/2008 08:37
Thăm đảo Koh Samui

Thăm đảo Koh Samui

<div align="justify">Đ&acirc;y l&agrave; h&ograve;n đảo nằm tr&ecirc;n vịnh Th&aacute;i Lan với vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n, hoang sơ. Du kh&aacute;ch c&oacute; dịp được ng&acirc;m m&igrave;nh trong d&ograve;ng nước trong xanh, ấm &aacute;p hoặc vui đ&ugrave;a tr&ecirc;n bờ c&aacute;t trắng mịn, &ecirc;m &aacute;i. </div>
   07/04/2008 09:02
Đến Bali đi bạn

Đến Bali đi bạn

<p align="justify">Nằm ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng đất nước Indonesia, hải đảo xanh bất tận, &ldquo;B&igrave;nh minh của thế giới&rdquo; c&ugrave;ng người d&acirc;n hiền h&ograve;a mến kh&aacute;ch lu&ocirc;n l&agrave; điểm đến h&agrave;ng đầu Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; thế giới trong thời đại mới.</p> <div align="justify"> </div>
   04/04/2008 09:30
Con đường tơ lụa, hành trình về với quá khứ

Con đường tơ lụa, hành trình về với quá khứ

<p align="justify">H&agrave;ng ng&agrave;n năm về trước, giữa hai ng&agrave;n dặm sa mạc kh&ocirc; cằn c&ugrave;ng với những rặng n&uacute;i dốc lu&ocirc;n xuất hiện những đo&agrave;n thương gia c&ugrave;ng lạc đ&agrave; v&agrave; những tham vọng đổi đời. </p>
   03/04/2008 08:38
Những kiệt tác bên sông Loire

Những kiệt tác bên sông Loire

<p align="justify">Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau... Những l&acirc;u đ&agrave;i lộng lẫy v&agrave; nổi tiếng chễm chệ một c&aacute;ch uy nghi&ecirc;m b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Loire. Đối với nhiều du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i, v&ugrave;ng s&ocirc;ng Loire c&oacute; n&eacute;t đặc biệt Ph&aacute;p từ kiến tr&uacute;c, c&aacute;ch ăn n&oacute;i cho đến lối sống. C&ograve;n d&acirc;n bản xứ th&igrave; xưa nay xem v&ugrave;ng n&agrave;y l&agrave; &ldquo;c&aacute;i vườn của nước Ph&aacute;p&rdquo;. </p>
   02/04/2008 08:13
Thanh bình Genèva

Thanh bình Genèva

<p align="justify">Nằm y&ecirc;n ả b&ecirc;n bờ hồ nước lấp l&aacute;nh trong veo, soi b&oacute;ng đỉnh Alps quanh năm tuyết trắng, rừng c&acirc;y xanh tươi, những ngả đường l&aacute;t sỏi l&atilde;ng mạn, m&aacute;i nhọn của ng&ocirc;i th&aacute;nh đường in h&igrave;nh tr&ecirc;n nền trời xanh&hellip; Gen&egrave;va thực sự l&agrave; một chốn thanh b&igrave;nh.</p>
   31/03/2008 16:47
Macau không chỉ có casino

Macau không chỉ có casino

<div align="justify">Xưa kia, xu&ocirc;i d&ograve;ng s&ocirc;ng Ngọc, những ngư phủ v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n đến từ Ph&uacute;c Kiến, Quảng Ch&acirc;u đ&atilde; chọn &Aacute;o M&ocirc;n, v&ugrave;ng đất duy&ecirc;n hải Đ&ocirc;ng Nam Trung Hoa để an cư lạc nghiệp.</div>
   28/03/2008 16:08
Biển Terengganu xinh đẹp

Biển Terengganu xinh đẹp

<div align="justify">Nằm tr&ecirc;n bờ ph&iacute;a Đ&ocirc;ng của b&aacute;n đảo Malaysia, đường bờ biển d&agrave;i của Terrengganu được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ban tặng những b&atilde;i tắm đẹp trải d&agrave;i c&aacute;t trắng mịn v&agrave; được l&agrave;n nước ấm trong xanh vỗ về.</div>
   25/03/2008 11:18
Manila xinh đẹp

Manila xinh đẹp

<div align="justify">L&agrave; trung t&acirc;m kinh tế, văn h&oacute;a, ch&iacute;nh trị lớn nhất của Philippines, th&agrave;nh phố Manila nằm ở vịnh Manila, thuộc đảo Luzon, được d&ograve;ng s&ocirc;ng Bajin th&agrave;nh hai v&ugrave;ng nam, bắc.</div>
   25/03/2008 11:15
Thăm quan đông bắc Thái Lan

Thăm quan đông bắc Thái Lan

<div align="justify">H&agrave;nh tr&igrave;nh th&uacute; vị n&agrave;y hứa hẹn mở ra cho bạn những điểm đến mới mẻ. Chắc chắn, bạn sẽ c&oacute; được trải nghiệm hấp dẫn.</div>
   25/03/2008 11:13
Đến toà thánh Vatican

Đến toà thánh Vatican

<div align="justify">L&agrave; quốc gia nhỏ nhất thế giới nằm ở ph&iacute;a t&acirc;y thủ đ&ocirc; Roma của Italia với chủ quyền của Gi&aacute;o ho&agrave;ng, nơi đ&acirc;y c&oacute; những điểm du lịch nổi tiếng. <br /> </div>
   25/03/2008 11:11
Chợ nổi Damnoen Saduak

Chợ nổi Damnoen Saduak

<p align="justify">Đi chợ nổi Damnoen Saduak, ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ecirc;m một lần chứng kiến c&aacute;ch l&agrave;m du lịch chuy&ecirc;n nghiệp của người Th&aacute;i Lan khi họ kh&ocirc;ng ngừng t&igrave;m kiếm sự đa dạng v&agrave; kh&aacute;c biệt nhằm chinh phục du kh&aacute;ch quốc tế. </p> <div align="justify"> </div> <p align="justify"> </p> <p align="justify">&nbsp;&nbsp; </p>
   25/03/2008 10:51
Đón Tết Bon Chol Chnam trên đất nước Chùa Tháp

Đón Tết Bon Chol Chnam trên đất nước Chùa Tháp

<div align="justify">Tết cổ truyền của người Campuchia c&ograve;n gọi l&agrave; Bon Chol Chnam diễn ra từ 13&nbsp;đến 16-4 h&agrave;ng năm với nhiều lễ hội độc đ&aacute;o.</div>
   25/03/2008 10:43
Thăm xứ sở hoa anh đào mùa xuân

Thăm xứ sở hoa anh đào mùa xuân

<div align="justify">Th&aacute;ng 3 l&agrave; m&ugrave;a du lịch được mong đợi nhất trong năm. Rất đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch đổ về thủ đ&ocirc; Tokyo của Nhật Bản chỉ để thưởng ngoạn hoa anh đ&agrave;o. Bay một v&ograve;ng từ Tokyo sang Washington DC (Mỹ), bạn c&ograve;n được tham dự lễ hội hoa anh đ&agrave;o lần thứ 96 diễn ra ngay tr&ecirc;n đất Mỹ v&agrave;o cuối th&aacute;ng 3 tới.</div>
   19/03/2008 09:21
Venice - thành phố của những cây cầu

Venice - thành phố của những cây cầu

<div align="justify">Theo thời gian, Venice mang dấu t&iacute;ch của con người với 12 c&acirc;y số bờ biển, 118 h&ograve;n đảo lớn nhỏ, 175 k&ecirc;nh đ&agrave;o với tổng chiều d&agrave;i l&ecirc;n đến 38km, 444 c&acirc;y cầu, trong đ&oacute; gần 180 c&acirc;y từng được l&agrave;m bằng gỗ (sau n&agrave;y được x&acirc;y lại bằng b&ecirc; t&ocirc;ng). Venice l&agrave; th&agrave;nh phố duy nhất tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều cầu như vậy.</div>
   19/03/2008 09:19