Vòng Quanh Thế Giới

Cổ thành Ayutthaya: dấu tích bên sông

Cổ thành Ayutthaya: dấu tích bên sông

<div align="justify">Nằm c&aacute;ch thủ đ&ocirc; Bangkok 76km về ph&iacute;a bắc, c&ocirc;ng vi&ecirc;n lịch sử Ayutthaya bao tr&ugrave;m một diện t&iacute;ch rộng lớn&nbsp;tới 2.556km<sup>2</sup>. Đ&oacute; thật&nbsp;sự l&agrave; một th&agrave;nh phố vĩ đại v&agrave; l&agrave; một trong những di t&iacute;ch lịch sử c&oacute; sức hấp dẫn số một ở Th&aacute;i Lan.</div>
   07/08/2008 16:58
Đảo rồng Tioman

Đảo rồng Tioman

<div align="justify">Bốn mươi lăm ph&uacute;t xe bu&yacute;t từ KualaLumpur đến s&acirc;n bay quốc nội Subang, th&ecirc;m một giờ bay tr&ecirc;n chiếc phi cơ Dash-7 48 chỗ ngồi của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Barjaya Air từ Subang đến s&acirc;n bay Pulau Tioman, một v&ugrave;ng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang sơ lộ ra, ngay cổng s&acirc;n bay, từng đ&agrave;n dơi quạ đậu đen kịt tr&ecirc;n c&aacute;c c&acirc;y th&ocirc;ng l&aacute; kim, c&acirc;y cổ thụ k&ecirc;u vang ch&iacute; cho&eacute;...</div>
   06/08/2008 10:02
Nghỉ dưỡng ở thiên đường

Nghỉ dưỡng ở thiên đường

<div align="justify">Bvlgari hotels &amp; resorts nằm ở một vị tr&iacute; tuyệt đẹp của đảo Bali, nơi c&oacute; những v&aacute;ch đ&aacute; cheo leo vươn m&igrave;nh ra Ấn Độ Dương v&agrave; cao c&aacute;ch mặt biển 165 m. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Tập đo&agrave;n Bvlgari phối hợp với C&ocirc;ng ty kh&aacute;ch sạn Ritz-Carlton thực hiện tại Indonesia.</div>
   04/08/2008 09:50
Tắm nắng ở "biển" Paris

Tắm nắng ở "biển" Paris

<div align="justify">Từ 21/7 tới 20/8, một phần của d&ograve;ng s&ocirc;ng Sein sẽ được biến th&agrave;nh b&atilde;i biển nh&acirc;n tạo, nơi c&aacute;c du kh&aacute;ch v&agrave; người d&acirc;n Paris c&oacute; thể thoải m&aacute;i tung tăng dạo chơi v&agrave; tắm nắng.</div>
   01/08/2008 10:34
Preah Vihear - ngôi đền ngàn năm tuổi

Preah Vihear - ngôi đền ngàn năm tuổi

<div align="justify">Preah Vihear l&agrave; một ng&ocirc;i đền h&agrave;ng ng&agrave;n năm tuổi, thờ thần Shiva của đạo Hindu. Việc tranh chấp đền thờ n&agrave;y đang k&eacute;o căng mối quan hệ giữa Th&aacute;i Lan v&agrave; Campuchia trong suốt những ng&agrave;y qua.</div>
   30/07/2008 09:10
Budapest, viên ngọc của dòng Danube

Budapest, viên ngọc của dòng Danube

<div align="justify"> </div> <p align="justify">Qua sự giới thiệu &ldquo;gởi gắm&rdquo; của một c&ocirc; bạn ở H&agrave; Nội trước đ&acirc;y l&agrave; du học sinh tại Đ&ocirc;ng &Acirc;u, ch&uacute;ng t&ocirc;i trải qua mấy ng&agrave;y rong chơi th&uacute; vị tại Budapest với những người bạn mới quen v&ocirc; c&ugrave;ng dễ mến v&agrave; hiếu kh&aacute;ch. Đ&acirc;y l&agrave; chặng dừng ch&acirc;n thứ ba - sau hai thủ đ&ocirc; Praha của Czech v&agrave; Bratislava của Slovakia - trong chuyến đi &ldquo;bụi&rdquo; hai tuần lễ qua c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng &Acirc;u m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i ao ước từ l&acirc;u (Thật ra, Đ&ocirc;ng &Acirc;u l&agrave; một kh&aacute;i niệm ch&iacute;nh trị x&atilde; hội xuất ph&aacute;t từ thời kỳ chiến tranh lạnh để chỉ những nước nằm về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng dưới ảnh hưởng của Li&ecirc;n X&ocirc;, c&ograve;n tr&ecirc;n vị tr&iacute; địa dư cả ba nước n&agrave;y đều nằm ở Trung &Acirc;u).</p> <div align="justify"> </div>
   28/07/2008 10:34
36 giờ vòng quanh Vienna

36 giờ vòng quanh Vienna

<div align="justify">Vienna l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i của &acirc;m nhạc cổ điển ch&acirc;u &Acirc;u, nơi rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert... viết n&ecirc;n những bản nhạc tuyệt vời. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh về th&agrave;nh phố b&ecirc;n d&ograve;ng Danube xanh được đăng tr&ecirc;n New York Times.</div>
   25/07/2008 14:20
Tour caravan hot nhất tháng 8: Khám phá những điểm đến mới trên cung đường caravan Tp. Hồ Chí Minh – Campuchia – Thái Lan cùng Vietravel

Tour caravan hot nhất tháng 8: Khám phá những điểm đến mới trên cung đường caravan Tp. Hồ Chí Minh – Campuchia – Thái Lan cùng Vietravel

<div align="justify">Nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng của tour caravan &ldquo;Khoảnh khắc tay l&aacute;i Việt&rdquo; tổ chức v&agrave;o đầu th&aacute;ng 6/2008, c&ocirc;ng ty Vietravel tiếp tục giới thiệu đến du kh&aacute;ch chương tr&igrave;nh caravan với những điểm đến mới ho&agrave;n to&agrave;n mới, mang t&iacute;nh đột ph&aacute;, chỉ ri&ecirc;ng c&oacute; tại Vietravel trong h&agrave;nh tr&igrave;nh xuy&ecirc;n quốc gia Việt Nam - Campuchia v&agrave; Th&aacute;i Lan được tổ chức v&agrave;o th&aacute;ng 8 sắp tới.</div>
   21/07/2008 13:47
Những vườn quốc gia tuyệt đẹp trên đất Mỹ

Những vườn quốc gia tuyệt đẹp trên đất Mỹ

<div align="justify">Những ai y&ecirc;u th&iacute;ch thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;&nbsp;sự tĩnh lặng th&igrave; những&nbsp;vườn quốc gia&nbsp;tr&ecirc;n&nbsp;đất Mỹ sẽ l&agrave;&nbsp;điểm&nbsp;đến l&yacute; tưởng.&nbsp;Nơi&nbsp;đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t du kh&aacute;ch c&aacute;c nơi&nbsp;đổ về m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi hẹn h&ograve; của người d&acirc;n bản&nbsp;địa.&nbsp; </div>
   21/07/2008 13:45
Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành

Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành

<div align="justify">Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh được x&acirc;y dựng bằng đất v&agrave; đ&aacute; từ xa xưa để bảo vệ đất nước Trung Quốc tr&aacute;nh những cuộc ngoại x&acirc;m. Biết bao mồ h&ocirc;i, xương m&aacute;u đ&atilde; h&ograve;a v&agrave;o đại c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; được v&iacute; như nghĩa địa d&agrave;i nhất thế giới.</div>
   21/07/2008 13:42
5 điểm khám phá đảo Nam New Zealand

5 điểm khám phá đảo Nam New Zealand

<p align="justify">Hiếm c&oacute; nơi n&agrave;o được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&agrave;o ph&oacute;ng ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp như đảo Nam của đất nước New Zealand. Tr&ecirc;n khắp h&ograve;n đảo rộng 151 ng&agrave;n hecta n&agrave;y l&agrave; bạt ng&agrave;n những khu rừng rậm rạp, l&agrave; m&ecirc;nh m&ocirc;ng những hồ nước trong xanh, soi b&oacute;ng những d&atilde;y n&uacute;i chập ch&ugrave;ng, l&agrave; h&agrave;ng triệu con s&ocirc;ng &ecirc;m ả, h&agrave;ng vạn ngọn n&uacute;i cao ch&oacute;t v&oacute;t quanh năm phủ đầy tuyết trắng, h&agrave;ng ng&agrave;n vũng vịnh hẹp ăn s&acirc;u v&agrave;o trong c&aacute;c hẻm n&uacute;i, v&agrave; v&ocirc; v&agrave;n những kiến tr&uacute;c được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đẽo gọt từ băng h&agrave;.</p> <div align="justify"> </div>
   09/07/2008 10:24
Locronan, xứ cổ của công chúa Da Lừa

Locronan, xứ cổ của công chúa Da Lừa

<p align="justify">T&ocirc;i đến Locronan v&agrave;o một s&aacute;ng m&ugrave;a h&egrave; c&ugrave;ng Sophie, một gi&aacute;o vi&ecirc;n tiểu học người th&agrave;nh phố Brest. Sophie cho biết Locronan l&agrave; một trong những thị trấn đẹp nhất nước Ph&aacute;p n&oacute;i chung v&agrave; của v&ugrave;ng Bretagne n&oacute;i ri&ecirc;ng. H&agrave;ng năm, nơi đ&acirc;y đ&oacute;n một lượng kh&aacute;ch du lịch nội địa lẫn quốc tế khổng lồ. Sophie đ&atilde; từng thăm Việt Nam n&ecirc;n c&ocirc; cho t&ocirc;i một so s&aacute;nh &ldquo;Locronan giống Hội An vậy đ&oacute;!&rdquo;.</p> <div align="justify"> </div>
   07/07/2008 10:30
Ibiza – điểm đến đẹp nhất Địa Trung Hải

Ibiza – điểm đến đẹp nhất Địa Trung Hải

<p align="justify">Đảo Ibiza nằm trong quần đảo Bal&eacute;ares, T&acirc;y Ban Nha, nổi tiếng bởi những c&acirc;u lạc bộ khi&ecirc;u vũ, ca h&aacute;t v&agrave; những buổi tối s&ocirc;i động. Tuy nhi&ecirc;n, mặt sau của những lễ hội n&agrave;y l&agrave; một h&ograve;n đảo với v&ocirc; số cảnh đẹp của Địa Trung Hải, rạng rỡ, hoang d&atilde; v&agrave; ri&ecirc;ng tư...</p> <div align="justify"> </div>
   04/07/2008 10:12
Vẻ đẹp hoang dã ở Namibia

Vẻ đẹp hoang dã ở Namibia

<p class="pBody" align="justify">Namibia l&agrave; đất nước nổi tiếng về mỏ kim cương khổng lồ với hơn 1.8 triệu d&acirc;n. Ở Ch&acirc;u Phi, Namibia vẫn được xếp l&agrave; một trong những nước ngh&egrave;o, tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y lại l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng cho kh&aacute;ch du lịch thập phương v&igrave; phong cảnh đẹp v&agrave; đời sống tự nhi&ecirc;n phong ph&uacute;.&nbsp; H&igrave;nh ảnh được đăng tải tr&ecirc;n Telegraph.&nbsp;</p>
   02/07/2008 10:09
Chiêm ngưỡng hoàng hôn ở thị trấn Oia

Chiêm ngưỡng hoàng hôn ở thị trấn Oia

<div align="justify">Oia (hay Ia) l&agrave; t&ecirc;n gọi của một thị trấn nhỏ tr&ecirc;n đảo Santorini ở Hy Lạp. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyến đi tới Santorini ch&uacute;ng t&ocirc;i lại ồ l&ecirc;n 2 tiếng &ldquo;ối &agrave; - Oia&rdquo; hay &ldquo;&iacute; &agrave; - Ia&rdquo;, phần v&igrave; vẻ đẹp hiếm c&oacute; của một v&ugrave;ng đất b&eacute; nhỏ, phần v&igrave; những kỷ niệm s&acirc;u lắng với địa danh n&agrave;y.</div>
   30/06/2008 10:41
El Nido - thiên đường của tình yêu

El Nido - thiên đường của tình yêu

<p align="justify">Một c&otilde;i thần ti&ecirc;n với vẻ đẹp hoang d&atilde; trải d&agrave;i tr&ecirc;n một t&agrave;i sản biển được h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n địa h&igrave;nh c&aacute;c tơ, với biệt danh l&agrave; &quot;Vịnh Hạ Long thu nhỏ&quot;. Ở đ&oacute;, c&oacute; những vịnh, những v&aacute;ch đ&aacute; cẩm thạch đen, những th&aacute;c nước, nền thực b&igrave; phong ph&uacute; v&agrave; nhiều m&agrave;u sắc, một v&agrave;i b&atilde;i biển hoang sơ, nước xanh như ngọc b&iacute;ch...</p> <div align="justify"> </div>
   27/06/2008 16:26
Đi spa ở Thái Lan

Đi spa ở Thái Lan

<div align="justify">Đất nước ch&ugrave;a V&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch bởi vẻ đẹp của c&aacute;c thắng cảnh tự nhi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n v&igrave; c&ocirc;ng nghệ spa rất nổi tiếng. H&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n <em>Telegraph</em>.</div>
   26/06/2008 11:23
Thăm thành cổ Lệ Giang

Thăm thành cổ Lệ Giang

<p align="justify">Nằm ở ph&iacute;a T&acirc;y Bắc tỉnh V&acirc;n Nam, c&aacute;ch C&ocirc;n Minh hơn 500 km, tr&ecirc;n độ cao hơn 2.400 m so với mặt nước biển, th&agrave;nh cổ Lệ Giang (V&acirc;n Nam, Trung Quốc) c&oacute; kh&iacute; hậu gi&oacute; m&ugrave;a v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n.</p> <div align="justify"> </div>
   23/06/2008 10:37
Campuchia - một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn.

Campuchia - một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn.

<div align="justify">Sau một thời gian d&agrave;i chiến tranh, giờ đ&acirc;y, Campuchia đang l&agrave; một trong những địa điểm l&yacute; tưởng đối với những du kh&aacute;ch y&ecirc;u th&iacute;ch t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a, kiến tr&uacute;c v&agrave; phi&ecirc;u lưu.</div>
   22/06/2008 17:26
Leo núi Kilimanjaro

Leo núi Kilimanjaro

<div align="justify">Kilimanjaro l&agrave; ngọn n&uacute;i lửa nhiều tầng đ&atilde; ngưng hoạt động nằm ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng bắc Tazania. Với độ cao 5.895m, Kilimanjaro được mệnh danh l&agrave; n&oacute;c nh&agrave; ch&acirc;u Phi v&agrave; cũng l&agrave; ngọn n&uacute;i cao thứ tư tr&ecirc;n thế giới.</div>
   20/06/2008 10:50