Vòng Quanh Thế Giới

Kimono – Biểu tượng của văn hóa truyền thống Nhật Bản

Kimono – Biểu tượng của văn hóa truyền thống Nhật Bản

<p align="justify">Nếu như người Việt Nam thường tự h&agrave;o với những t&agrave; &aacute;o d&agrave;i thướt tha v&agrave; duy&ecirc;n d&aacute;ng, th&igrave; người Nhật Bản lấy chiếc kimono l&agrave;m biểu tượng cho trang phục truyền thống trong c&aacute;c dịp nghi lễ, cưới xin, tang ma, tiệc mừng năm mới v&agrave; một số ng&agrave;y lễ kh&aacute;c của m&igrave;nh. </p>
   11/07/2007 08:47
Kim tự tháp Mặt trời ở Mexico

Kim tự tháp Mặt trời ở Mexico

<p align="justify">Th&aacute;p Mặt trời cao nhất, cao khoảng 62m, diện t&iacute;ch ở nền th&aacute;p l&agrave; 45.000m&sup2;. Th&aacute;p được x&acirc;y tr&ecirc;n một bệ mỗi cạnh rộng 220m. Nh&igrave;n từ b&ecirc;n ngo&agrave;i, th&aacute;p được x&acirc;y th&agrave;nh 5 tầng với c&aacute;c bậc thềm d&ugrave;ng l&agrave;m kh&aacute;n đ&agrave;i khi c&oacute; những đ&aacute;m rước. C&aacute;c bậc thang ở dưới rộng, c&agrave;ng l&ecirc;n tr&ecirc;n c&agrave;ng hẹp v&agrave; dốc dần. Đỉnh th&aacute;p ng&agrave;y nay chỉ l&agrave; một mặt bằng, rộng 12m&sup2;. </p>
   09/07/2007 08:55
BRUNEI DARUSSALAM – THIÊN ĐƯỜNG MIỀN HẠ GIỚI

BRUNEI DARUSSALAM – THIÊN ĐƯỜNG MIỀN HẠ GIỚI

<div align="justify">Nằm tr&ecirc;n v&ugrave;ng đảo Borneo, vương quốc Hồi gi&aacute;o Brunei kh&ocirc;ng những được thế giới biết đến như quốc gia gi&agrave;u c&oacute; nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, m&agrave; c&ograve;n được biết đến như một điểm tham quan hấp dẫn, được v&iacute; như Thi&ecirc;n đường miền hạ giới.</div>
   03/07/2007 11:18
MỘT LẦN GHÉ THĂM UBON RATCHATHANI

MỘT LẦN GHÉ THĂM UBON RATCHATHANI

<p align="justify">Với những con đường rợp v&agrave;ng hoa kim tước, th&agrave;nh phố Ubon kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều những ng&ocirc;i nh&agrave; cao tầng, nhưng l&agrave; điểm đến th&uacute; vị của du kh&aacute;ch khi c&oacute; dịp đến miền đ&ocirc;ng bắc Th&aacute;i Lan, nơi c&oacute; kh&aacute; đ&ocirc;ng người Việt sinh sống v&agrave; tham quan.&nbsp;</p>
   03/07/2007 11:07
Nhà hát Esplanade hoành tráng nhất Singapore

Nhà hát Esplanade hoành tráng nhất Singapore

<p class="Lead" align="justify">Esplanade - nh&agrave; h&aacute;t với diện t&iacute;ch 6 hecta nằm ở trung t&acirc;m vịnh Marina, được xem l&agrave; &quot;c&aacute;i rốn&quot; của Singapore hiện đại. Nơi đ&acirc;y rất gần trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, bao quanh l&agrave; h&agrave;ng loạt kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u chuẩn quốc tế v&agrave; khu trung t&acirc;m mua sắm.</p>
   27/06/2007 11:40
KIỆT TÁC CHÙA NÚI VÀNG - MYANMAR

KIỆT TÁC CHÙA NÚI VÀNG - MYANMAR

<p align="justify">B&agrave;n tay s&aacute;ng tạo của con người kết hợp với tuyệt t&aacute;c thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đ&atilde; tạo n&ecirc;n điều kỳ diệu. Ch&ugrave;a N&uacute;i V&agrave;ng (Kyaikhtiyo) cho tới nay vẫn l&agrave; điểm đến đầu ti&ecirc;n của hầu hết những ai gh&eacute; thăm Myanmar</p>
   27/06/2007 11:37
Maldives - Thiên đường du lịch biển

Maldives - Thiên đường du lịch biển

<p align="justify">Mandives - một quốc gia chỉ c&oacute; diện t&iacute;ch 600km2 với 1190 h&ograve;n đảo, nằm trải d&agrave;i tr&ecirc;n 1.000km tại Ấn Độ Dương, c&aacute;ch Ấn Độ 300 dặm về ph&iacute;a Nam.</p>
   27/06/2007 10:28
Lâu đài Potala - “kỳ quan mới” của thế giới

Lâu đài Potala - “kỳ quan mới” của thế giới

<p align="justify">L&acirc;u đ&agrave;i Potala ở Lhasa, thủ phủ của cao nguy&ecirc;n T&acirc;y Tạng (Trung Quốc), vừa được tạp ch&iacute; USA Today v&agrave; chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh &ldquo;Good Morning America&rdquo; b&igrave;nh chọn l&agrave; một trong bảy &ldquo;kỳ quan mới&rdquo; của thế giới.</p>
   27/06/2007 10:15
ROMA - Thành phố những đài nước

ROMA - Thành phố những đài nước

<div align="justify">Roma l&agrave; thủ đ&ocirc; của nước Italia - d&acirc;n số 2.826.000 - nơi ở của Gi&aacute;o ho&agrave;ng - nổi tiếng bởi sự phong ph&uacute; của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c xưa v&agrave; t&aacute;c phẩm nghệ thuật qu&yacute;. Th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh thủ đ&ocirc; của Italia từ năm 1870, l&agrave; một trung t&acirc;m ch&iacute;nh trị, tr&iacute; thức t&ocirc;n gi&aacute;o, nghệ thuật v&agrave; du lịch với một số ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp. &nbsp;</div>
   25/06/2007 10:27
Cổ kính thành Rome

Cổ kính thành Rome

<p align="justify">Mới đầu, cổ th&agrave;nh chỉ l&agrave; sự hợp nhất của c&aacute;c l&agrave;ng tr&ecirc;n 7 quả đồi. Từ thế kỷ thứ 6 trước c&ocirc;ng nguy&ecirc;n, Rome bắt đầu ph&aacute;t triển mạnh. V&agrave;i trăm năm sau, n&oacute; trở th&agrave;nh thủ đ&ocirc; của Đế chế La M&atilde; h&ugrave;ng mạnh v&agrave; l&agrave; trung t&acirc;m cai quản một miền đất rộng lớn k&eacute;o d&agrave;i từ Bắc &Acirc;u qua Địa Trung Hải, đến Ai Cập. <br /> </p>
   25/06/2007 10:13
Võ Di Sơn - Non Xanh Nuớc Biếc

Võ Di Sơn - Non Xanh Nuớc Biếc

<div align="justify">L&agrave; một th&agrave;nh phố cao nguy&ecirc;n nằm về ph&iacute;a Nam Trung Quốc, thuộc tỉnh Ph&uacute;c Kiến, V&otilde; Di Sơn kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với rất nhiều c&aacute;i nhất như th&agrave;nh phố du lịch tuyệt vời nhất Trung Quốc, khu bảo tồn thắng cảnh quốc gia lớn nhất Trung Quốc&hellip; m&agrave; c&ograve;n ru l&ograve;ng người bởi non nước hữu t&igrave;nh, gi&oacute; ng&agrave;n m&acirc;y n&uacute;i, đẹp như chốn bồng lai.</div>
   15/06/2007 12:16
SAVANNAKHET – DẤU ẤN RIÊNG TRÊN ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

SAVANNAKHET – DẤU ẤN RIÊNG TRÊN ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

<div align="justify">Kh&ocirc;ng c&oacute; những c&aacute;nh đồng chum như Luang Phrabang, kh&ocirc;ng n&aacute;o nhiệt như Vientian, nhưng mỗi nơi tr&ecirc;n xứ triệu voi (L&agrave;o) đều để lại cho du kh&aacute;ch những ấn tượng thật đẹp về những m&aacute;i ch&ugrave;a cao cao, ươm sắc v&agrave;ng trong &aacute;nh nắng miền cao.</div>
   12/06/2007 15:15
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ AMAZON

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ AMAZON

<div align="justify">Nh&igrave;n từ tr&ecirc;n cao, Amazon như một thảm lụa xanh, phản chiếu trong &aacute;nh nắng v&agrave;ng l&agrave; d&ograve;ng s&ocirc;ng Amazon h&ugrave;ng tr&aacute;ng đang uốn m&igrave;nh qua những thảm rừng d&agrave;y đặc, để đưa du kh&aacute;ch đến với h&agrave;nh tr&igrave;nh d&agrave;i của những kh&aacute;m kh&aacute; dường như v&ocirc; tận của rừng v&agrave; biển.<span>&nbsp;&nbsp; </span></div>
   12/06/2007 12:22
Bali - Thiên đường du lịch của thế giới

Bali - Thiên đường du lịch của thế giới

<p align="justify">Đấy kh&ocirc;ng phải l&agrave; một lời n&oacute;i qu&aacute;, m&agrave; Bali - h&ograve;n đảo xinh đẹp của Indonesia - thực sự được mệnh danh l&agrave; &quot;thi&ecirc;n đường du lịch&quot; của to&agrave;n nh&acirc;n loại. H&atilde;y đến đ&acirc;y, bạn sẽ hiểu v&igrave; sao lại gọi Bali l&agrave; &quot;thi&ecirc;n đường du lịch&quot;. <br /> </p>
   08/06/2007 15:43
Khám phá Pattaya

Khám phá Pattaya

<p align="justify">Pattaya chỉ c&aacute;ch thủ đ&ocirc; Bangkok 147km, với 3 giờ ngồi xe &ocirc; t&ocirc;. Th&aacute;i Lan rất ch&uacute; &yacute; &ldquo;chăm s&oacute;c&rdquo; điểm đến h&uacute;t kh&aacute;ch n&agrave;y, bởi vậy c&aacute;c dịch vụ giao th&ocirc;ng từ Bangkok đến Pattaya rất thuận tiện cho du kh&aacute;ch. <br /> </p>
   08/06/2007 15:25
Lâu đài sự thật

Lâu đài sự thật

Nằm tr&ecirc;n bờ biển Pattaya, l&acirc;u đ&agrave;i ho&agrave;n to&agrave;n bằng gỗ lim, được chạm khắc tinh xảo. <br />
   08/06/2007 15:20
Núi đá kỳ dị ở Thái Lan

Núi đá kỳ dị ở Thái Lan

<p align="justify">Vườn quốc gia Mukdahan (Th&aacute;i Lan) l&agrave; một v&ugrave;ng đất rộng khoảng 48km2, được bao phủ bởi một thung lũng đ&aacute; v&agrave; th&aacute;c nước. <br /> </p>
   08/06/2007 15:02
7 kỳ quan mới của thế giới

7 kỳ quan mới của thế giới

<p align="justify">Tạp ch&iacute; &quot;Nước Mỹ ng&agrave;y nay&quot; v&agrave; chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh &quot;Ch&agrave;o nước Mỹ&quot; vừa đưa ra 7 kỳ quan mới của thế giới. Những nơi n&agrave;y được tạo bởi thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; ghi dấu sự ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ của nh&acirc;n loại. <br /> </p>
   08/06/2007 14:59
Phố Đông - Phố Tây

Phố Đông - Phố Tây

<p align="justify">S&ocirc;ng Ho&agrave;ng Phố m&ugrave;a đ&ocirc;ng mịt m&ugrave; sương kh&oacute;i chảy giữa Phố Đ&ocirc;ng l&agrave; Pudong v&agrave; Phố T&acirc;y l&agrave; Puxi; ph&acirc;n chia c&aacute;i cổ k&iacute;nh v&agrave; hiện đại của th&agrave;nh phố lớn nhất Trung Quốc - Thượng Hải. <br /> </p>
   08/06/2007 14:54
Tuyệt Diệu SENTOSA

Tuyệt Diệu SENTOSA

<p align="justify"><font face="Arial">Được biết đến như một thi&ecirc;n đường du lịch thu nhỏ nằm tr&ecirc;n đảo quốc xinh đẹp Singapore, đảo Sentosa c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố chỉ bằng một &iacute;t ph&uacute;t đi bằng c&aacute;p treo hoặc đường vượt biển sẽ mang lại cho du kh&aacute;ch tất cả, từ sự thanh b&igrave;nh, đến cảm gi&aacute;c kh&aacute;m ph&aacute; h&agrave;o hứng v&agrave; sự th&aacute;n phục tuyệt vời.</font></p>
   11/05/2007 15:20