1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Vòng Quanh Thế Giới

Khám phá “xứ sở muôn hoa”

Khám phá “xứ sở muôn hoa”

<p align="justify">&quot;Xứ sở mu&ocirc;n hoa&quot;, một c&aacute;i t&ecirc;n rất chuẩn x&aacute;c m&agrave; cả thế giới đặt cho đất nước H&agrave; Lan. Ở đ&acirc;y, kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những lo&agrave;i hoa như tulip, uất kim hương, thủy ti&ecirc;n v&agrave; mu&ocirc;n ng&agrave;n lo&agrave;i hoa kh&aacute;c, H&agrave; Lan c&ograve;n l&agrave; một địa điểm du lịch hấp dẫn. </p>
   16/09/2007 10:49
Hành trình khám phá Italia

Hành trình khám phá Italia

<div align="justify">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng l&agrave; Kinh đ&ocirc; thời trang, Italy c&ograve;n được biết đến bởi những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đẹp v&agrave; nổi tiếng như th&aacute;p nghi&ecirc;ng Pisa, t&ograve;a th&aacute;nh Vatican, th&agrave;nh Rome v&agrave; mới đ&acirc;y nhất đấu trường Colosseum đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận l&agrave; một trong 7 kỳ quan mới của thế giới.</div>
   10/09/2007 10:07
Costa Rica - thiên đường du lịch sinh thái

Costa Rica - thiên đường du lịch sinh thái

<p align="justify">Costa Rica giống như một ốc đảo b&igrave;nh y&ecirc;n giữa c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng ồn &agrave;o v&agrave; l&agrave; một thi&ecirc;n đường du lịch, nhất l&agrave; loại h&igrave;nh du lịch sinh th&aacute;i, được v&iacute; l&agrave; &ldquo;h&ograve;n ngọc của Trung Mỹ&rdquo;. Hơn một phần tư diện t&iacute;ch Costa Rica l&agrave; những khu bảo tồn quốc gia. Diện t&iacute;ch chỉ 51.000km2, nhưng Costa Rica c&oacute; số lượng c&aacute;c lo&agrave;i động vật nhiều hơn cả hai nước Mỹ v&agrave; Canada cộng lại; hệ thực vật phong ph&uacute; kh&ocirc;ng k&eacute;m với hơn 3.000 chủng lo&agrave;i hoa lan dại...<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   04/09/2007 10:20
Thung lũng Thừa Đức 'ôm trọn' sắc màu Trung Hoa

Thung lũng Thừa Đức 'ôm trọn' sắc màu Trung Hoa

<div align="justify">Ba thế kỷ trước, Thừa Đức l&agrave; nơi thăm th&uacute;, du ngoạn của c&aacute;c vua nh&agrave; Thanh v&agrave; những thủ lĩnh miền cao như: Tạng, M&ocirc;ng. Nhiều người nhận x&eacute;t, sắc m&agrave;u Trung Hoa được g&oacute;i trọn trong thung lũng n&agrave;y. </div>
   04/09/2007 10:18
Hòn đảo cát hồng Harbour

Hòn đảo cát hồng Harbour

<p align="justify">Nổi tiếng với những b&atilde;i biển m&agrave;u hồng trải d&agrave;i ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng v&agrave; l&agrave;n nước trong xanh ấm &aacute;p, Harbour được coi l&agrave; một trong những điểm du lịch l&yacute; tưởng nhất ở quần đảo Bahamas. </p>
   04/09/2007 10:16
Luang Prabang (Lào) - Thành phố cổ kính được lựa chọn nhiều nhất trong năm

Luang Prabang (Lào) - Thành phố cổ kính được lựa chọn nhiều nhất trong năm

<p align="justify">Luang Prabang l&agrave; một th&agrave;nh phố của L&agrave;o c&oacute; lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh từ năm 700 sau C&ocirc;ng nguy&ecirc;n v&agrave; năm 1995 đ&atilde; được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; một di sản văn h&oacute;a thế giới. Tuy chỉ l&agrave; một th&agrave;nh phố nhỏ b&eacute; với vỏn vẹn 22.000 d&acirc;n, Luang Prabang đang l&agrave; một điểm du lịch quan trọng nhất của L&agrave;o đối với du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i. Mới đ&acirc;y, Luang Prabang lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 th&agrave;nh phố được lựa chọn nhiều nhất năm 2007 do bạn đọc tạp ch&iacute; uy t&iacute;n Leisure Travel b&igrave;nh chọn. </p>
   15/08/2007 14:18
Machu Picchu (Peru)- Thành phố phế tích

Machu Picchu (Peru)- Thành phố phế tích

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Nằm ở độ cao 2.350 m&eacute;t tại Peru, Machu Picchu l&agrave; một khu phế t&iacute;ch c&ograve;n ở hiện trạng tốt nhất của người Inca c&ograve;n s&oacute;t đến ng&agrave;y nay. Với địa h&igrave;nh n&uacute;i non hiểm trở xung quanh, m&atilde;i đến năm 1911 người ta mới biết đến c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:19
Du ngoạn Philippines

Du ngoạn Philippines

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">Tagaytay Ridge h&ugrave;ng vĩ l&agrave; địa điểm đầu ti&ecirc;n m&agrave; du kh&aacute;ch thường đặt ch&acirc;n đến khi tới Philippines. Đ&acirc;y l&agrave; một thắng cảnh thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch với danh thắng như hồ Taal v&agrave; đảo n&uacute;i lửa.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:17
Cung điện Noispa - Viên ngọc của Châu Âu

Cung điện Noispa - Viên ngọc của Châu Âu

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Ch&acirc;u &Acirc;u vốn nổi tiếng với những to&agrave; l&acirc;u đ&agrave;i v&agrave; cung điện cổ k&iacute;nh mang n&eacute;t đẹp nguy nga tr&aacute;ng lệ. Từng l&agrave; nơi sinh sống của c&aacute;c ho&agrave;ng gia, c&aacute;c cung điện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; di t&iacute;ch ghi lại n&eacute;t đẹp độc đ&aacute;o về văn ho&aacute; v&agrave; những dấu ấn của c&aacute;c thời kỳ lịch sử, m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; điểm tham quan du lịch hấp dẫn h&agrave;ng ng&agrave;n kh&aacute;ch du lịch ở khắp mọi nơi tr&ecirc;n thế giới. H&atilde;y c&ugrave;ng đến thăm to&agrave; cung điện Noispa - một cung điện tr&aacute;ng lệ nhất Ch&acirc;u &Acirc;u qua videoclip sau.</span></span></span></p>
   03/08/2007 09:34
Praha (Cộng hòa Czech) vẻ đẹp không ngủ

Praha (Cộng hòa Czech) vẻ đẹp không ngủ

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Được du kh&aacute;ch gọi bằng nhiều mỹ từ &ldquo;tr&aacute;i tim ch&acirc;u &Acirc;u&rdquo;, &ldquo;th&agrave;nh phố của những m&aacute;i nh&agrave;&rdquo;, Praha h&agrave;ng năm đ&oacute;n h&agrave;ng chục triệu lượt kh&aacute;ch du lịch từ mọi nơi tr&ecirc;n thế giới .</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:15
Những di tích lịch sử chính của thủ đô La Habana của Cuba

Những di tích lịch sử chính của thủ đô La Habana của Cuba

<p align="justify">Nhiều địa danh ở La Habana c&oacute; gi&aacute; trị lịch sử, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c quảng trường, c&ocirc;ng vi&ecirc;n v&agrave; bảo t&agrave;ng.</p>
   22/07/2007 08:03
Khám phá quần đảo cát trắng ở Malaysia

Khám phá quần đảo cát trắng ở Malaysia

<p align="justify"><span class="article_text">Langkawi l&agrave; một quần đảo gồm 104 đảo ở ph&iacute;a bắc b&aacute;n đảo Malaysia. Nơi đ&acirc;y nổi tiếng với h&agrave;ng trăm b&atilde;i biển c&aacute;t trắng nguy&ecirc;n sơ v&agrave; nước biển xanh ngăn ngắt.</span> </p>
   19/07/2007 12:23
Ai Cập - kho báu giữa sa mạc

Ai Cập - kho báu giữa sa mạc

<p align="justify">Băng qua cả ch&acirc;u &Aacute;, đi hết ch&acirc;u &Acirc;u mới đến được đất nước Ai Cập - cửa ng&otilde; v&agrave;o ch&acirc;u Phi, du kh&aacute;ch Việt sẽ ở c&aacute;ch qu&ecirc; nh&agrave; 4 m&uacute;i giờ. Nếu l&agrave; m&ugrave;a đ&ocirc;ng, bạn phải chỉnh đồng hồ l&ugrave;i lại 5 tiếng. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   16/07/2007 17:12
Đất thánh Jerusalem

Đất thánh Jerusalem

<div align="justify"><span>Jerusalem, vi&ecirc;n ngọc qu&yacute; tr&ecirc;n vương miện của Israel, &ldquo;đất th&aacute;nh&rdquo; của Do Th&aacute;i gi&aacute;o, Thi&ecirc;n Ch&uacute;a gi&aacute;o v&agrave; Hồi gi&aacute;o. Sự th&aacute;nh thiện b&iacute; ẩn của v&ugrave;ng đất n&agrave;y đ&atilde; sản sinh ra biết bao nhi&ecirc;u nh&agrave; truyền gi&aacute;o, nghệ sĩ, nh&agrave; thơ v&agrave; học giả từ hơn 5.000 năm qua</span> </div>
   16/07/2007 13:56
Thăm thư viện lớn nhất thế giới

Thăm thư viện lớn nhất thế giới

<p align="justify">Với hơn 100 triệu đầu s&aacute;ch kh&aacute;c nhau, Thư viện Quốc hội nổi tiếng của Mỹ trở th&agrave;nh một điểm du lịch nổi tiếng m&agrave; bất kỳ ai đến với Washington đều kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng gh&eacute; thăm. Đ&acirc;y l&agrave; thư viện lớn nhất thế giới với hơn 100 triệu đầu s&aacute;ch kh&aacute;c nhau v&agrave; cũng l&agrave; cơ quan văn h&oacute;a li&ecirc;n bang l&acirc;u đời nhất Hoa Kỳ được x&acirc;y dựng với mục đ&iacute;ch ban đầu l&agrave; phục vụ nhu cầu nghi&ecirc;n cứu của Quốc hội.</p>
   11/07/2007 08:56
Bảy kỳ quan mới của thế giới

Bảy kỳ quan mới của thế giới

<p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><font face="Arial">Vạn l&yacute; trường th&agrave;nh ở Trung Quốc, khu định cư tr&ecirc;n n&uacute;i Machu Picchu ở Peru, tượng ch&uacute;a cứu thế ở Brazil, đấu trường La M&atilde; ở &Yacute;, th&agrave;nh phố cổ Petra ở Jordan, ng&ocirc;i đền Taj Mahal ở Ấn Độ v&agrave; th&agrave;nh phố cổ của người Maya ở Chichen Itza, Mexico vừa được chọn l&agrave; bảy kỳ quan mới của thế giới.</font></p>
   11/07/2007 08:54
Kimono – Biểu tượng của văn hóa truyền thống Nhật Bản

Kimono – Biểu tượng của văn hóa truyền thống Nhật Bản

<p align="justify">Nếu như người Việt Nam thường tự h&agrave;o với những t&agrave; &aacute;o d&agrave;i thướt tha v&agrave; duy&ecirc;n d&aacute;ng, th&igrave; người Nhật Bản lấy chiếc kimono l&agrave;m biểu tượng cho trang phục truyền thống trong c&aacute;c dịp nghi lễ, cưới xin, tang ma, tiệc mừng năm mới v&agrave; một số ng&agrave;y lễ kh&aacute;c của m&igrave;nh. </p>
   11/07/2007 08:47
Kim tự tháp Mặt trời ở Mexico

Kim tự tháp Mặt trời ở Mexico

<p align="justify">Th&aacute;p Mặt trời cao nhất, cao khoảng 62m, diện t&iacute;ch ở nền th&aacute;p l&agrave; 45.000m&sup2;. Th&aacute;p được x&acirc;y tr&ecirc;n một bệ mỗi cạnh rộng 220m. Nh&igrave;n từ b&ecirc;n ngo&agrave;i, th&aacute;p được x&acirc;y th&agrave;nh 5 tầng với c&aacute;c bậc thềm d&ugrave;ng l&agrave;m kh&aacute;n đ&agrave;i khi c&oacute; những đ&aacute;m rước. C&aacute;c bậc thang ở dưới rộng, c&agrave;ng l&ecirc;n tr&ecirc;n c&agrave;ng hẹp v&agrave; dốc dần. Đỉnh th&aacute;p ng&agrave;y nay chỉ l&agrave; một mặt bằng, rộng 12m&sup2;. </p>
   09/07/2007 08:55
BRUNEI DARUSSALAM – THIÊN ĐƯỜNG MIỀN HẠ GIỚI

BRUNEI DARUSSALAM – THIÊN ĐƯỜNG MIỀN HẠ GIỚI

<div align="justify">Nằm tr&ecirc;n v&ugrave;ng đảo Borneo, vương quốc Hồi gi&aacute;o Brunei kh&ocirc;ng những được thế giới biết đến như quốc gia gi&agrave;u c&oacute; nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, m&agrave; c&ograve;n được biết đến như một điểm tham quan hấp dẫn, được v&iacute; như Thi&ecirc;n đường miền hạ giới.</div>
   03/07/2007 11:18
MỘT LẦN GHÉ THĂM UBON RATCHATHANI

MỘT LẦN GHÉ THĂM UBON RATCHATHANI

<p align="justify">Với những con đường rợp v&agrave;ng hoa kim tước, th&agrave;nh phố Ubon kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều những ng&ocirc;i nh&agrave; cao tầng, nhưng l&agrave; điểm đến th&uacute; vị của du kh&aacute;ch khi c&oacute; dịp đến miền đ&ocirc;ng bắc Th&aacute;i Lan, nơi c&oacute; kh&aacute; đ&ocirc;ng người Việt sinh sống v&agrave; tham quan.&nbsp;</p>
   03/07/2007 11:07