Nhật Ký Vietravel

Hành Trình CARAVAN Của ISUZU Sắp Đến Giờ G

Hành Trình CARAVAN Của ISUZU Sắp Đến Giờ G

<div align="justify">Chỉ c&ograve;n đ&uacute;ng 2 ng&agrave;y nữa, h&agrave;nh tr&igrave;nh caravan kh&aacute;m ph&aacute; v&ograve;ng cung Đ&ocirc;ng Dương sẽ bắt đầu, nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; của chuyến đi như đang n&oacute;ng dần l&ecirc;n bởi sự xuất hiện của những kh&aacute;ch h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n tại th&agrave;nh phố biển Đ&agrave; Nẵng, n&aacute;o nức c&ugrave;ng chuyến đi đầy th&uacute; vị n&agrave;y</div>
   13/06/2007 15:20
CÒN 3 NGÀY NỮA, ĐOÀN CARAVAN LỚN NHẤT CỦA DU KHÁCH VIỆT NAM CHINH PHỤC VÒNG CUNG ĐÔNG DƯƠNG SẼ KHỞI HÀNH

CÒN 3 NGÀY NỮA, ĐOÀN CARAVAN LỚN NHẤT CỦA DU KHÁCH VIỆT NAM CHINH PHỤC VÒNG CUNG ĐÔNG DƯƠNG SẼ KHỞI HÀNH

<div align="justify">Theo dự kiến, đ&uacute;ng 7 giờ ng&agrave;y 15/06/2007, đo&agrave;n caravan lớn nhất đầu ti&ecirc;n của Việt Nam của c&ocirc;ng ty Isuzu sẽ xuất ph&aacute;t từ Đ&agrave; Nẵng, khởi đầu cho h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục v&ograve;ng cung Đ&ocirc;ng Dương tuyệt đẹp v&agrave; đầy &yacute; nghĩa. Mọi c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức cho chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; được c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel chuẩn bị cẩn thận v&agrave; sẵn s&agrave;ng cho tour du lịch độc đ&aacute;o v&agrave; th&uacute; vị n&agrave;y.</div>
   11/06/2007 12:21
ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

<div align="justify">Chỉ c&ograve;n&nbsp;5 ng&agrave;y&nbsp;nữa (ng&agrave;y 19/6/2007), đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;<span>K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon&rdquo; của h&atilde;ng phim TFS &ndash; Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sẽ l&ecirc;n đường. Mọi c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho lịch tr&igrave;nh chuyến đi đ&atilde; được c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel chuẩn bị sẳn s&agrave;ng. </span></div>
   08/06/2007 13:48
VIETRAVEL MỞ THÊM CHI NHÁNH MỚI TẠI ĐỒNG NAI

VIETRAVEL MỞ THÊM CHI NHÁNH MỚI TẠI ĐỒNG NAI

<p align="justify">Vừa qua, Vietravel đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai trương văn ph&ograve;ng chi nh&aacute;nh Vietravel Đồng Nai, tại địa chỉ số 3A Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, Th&agrave;nh phố Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai.</p>
   06/06/2007 16:18
ISUZU KHÁM PHÁ TOUR CARAVAN THÁI - LÀO CÙNG VIETRAVEL

ISUZU KHÁM PHÁ TOUR CARAVAN THÁI - LÀO CÙNG VIETRAVEL

<div align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 14-17/06/2007, tour caravan của c&ocirc;ng ty Isuzu do Vietravel tổ chức&nbsp;l&agrave; một trong những sự kiện được kh&aacute; nhiều giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n quan t&acirc;m. Đ&acirc;y l&agrave; tour caravan gắn kết với một chuỗi những sự kiện lớn của Isuzu trong năm 2007. Đ&aacute;nh dấu một bước ngoặc cho sự ph&aacute;t triển của loại h&igrave;nh du lịch đầy hấp dẫn n&agrave;y tại Việt Nam.</div>
   06/06/2007 15:03
VIETRAVEL Tổ Chức Tư Vấn Việc Làm Tại Trường Đại Học Dân lập Văn Lang

VIETRAVEL Tổ Chức Tư Vấn Việc Làm Tại Trường Đại Học Dân lập Văn Lang

<div align="justify">Nhằm mục đ&iacute;ch tạo mối quan hệ gắn b&oacute; giữa doanh nghiệp v&agrave; sinh vi&ecirc;n, vừa qua c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel kết hợp với trường đại học Văn Lang TP.HCM đ&atilde; tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y hội tư vấn việc l&agrave;m&rdquo; để mở đầu cho h&agrave;ng loạt c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Nhịp cầu giao lưu giữa doanh nghiệp v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong hệ thống c&aacute;c trường đại học&rdquo; sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. </div>
   06/06/2007 14:33
VIETRAVEL – NHÀ TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỰ SÔNG AMAZON CHO HÃNG PHIM TFS

VIETRAVEL – NHÀ TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỰ SÔNG AMAZON CHO HÃNG PHIM TFS

<div align="justify"><span style="COLOR: windowtext">Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; nh&agrave; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;</span><span style="COLOR: windowtext">K&yacute; sự hỏa xa</span><span style="COLOR: windowtext">&rdquo; đi qua&nbsp;c&aacute;c quốc gia </span><span style="COLOR: windowtext">Trung Quốc, Nga, Đức, Ph&aacute;p, Anh, T&acirc;y Ban Nha, &Yacute;, Thụy Sĩ</span><span style="COLOR: windowtext">&nbsp;trong thời gian 62 ng&agrave;y 61 đ&ecirc;m của đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV từ ng&agrave;y 17/5/2006 đến ng&agrave;y 17/07/2006 vừa qua, năm nay c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel một lần nữa h&acirc;n hạnh l&agrave; nh&agrave; tổ tour độc quyền cho chương tr&igrave;nh &ldquo;</span><span style="COLOR: windowtext">K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon</span><span style="COLOR: windowtext">&rdquo; của h&atilde;ng phim TFS.</span></div>
   06/06/2007 14:27
VIETRAVEL Tài Trợ Cuộc Thi “Tp. Hồ Chí Minh – Vẻ Đẹp Tìm Ẩn"

VIETRAVEL Tài Trợ Cuộc Thi “Tp. Hồ Chí Minh – Vẻ Đẹp Tìm Ẩn"

<p align="justify"><font face="Arial">Nhằm mục ti&ecirc;u t&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t hiện vẻ đẹp của những địa danh tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Sở du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp tổ chức cuộc thi với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Vẻ đẹp tiềm ẩn&rdquo;. Cuộc thi được ph&aacute;t động từ ng&agrave;y 20 &ndash; 22/4/2007. Thời gian nhận b&agrave;i sẽ bắt đầu từ th&aacute;ng 5 &ndash; 8/2007. C&ocirc;ng bố kết quả v&agrave;o chung khảo v&agrave; hội thi thuyết tr&igrave;nh sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 9/2007. </font></p>
   11/05/2007 09:53
“NGÀY NHẬT BẢN” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

“NGÀY NHẬT BẢN” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

<p align="justify"><font face="Arial">Trong khu&ocirc;n khổ của việc phối hợp giới thiệu c&aacute;c gi&aacute; trị bản sắc văn h&oacute;a của đất nước Nhật Bản đến du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, L&atilde;nh sự qu&aacute;n Nhật Bản v&agrave; C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y Nhật Bản&rdquo; v&agrave;o th&aacute;ng 3 vừa qua tại Nh&agrave; h&aacute;t th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t sự tham gia biểu diễn của khoảng hơn 100 nghệ sĩ đến từ đất nước mặt trời mọc. </font></p>
   11/05/2007 09:44
VIETRAVEL Tham Dự Tài Trợ Giải Quần Vợt Ngày Du Lịch Lần Thứ XI – 2007

VIETRAVEL Tham Dự Tài Trợ Giải Quần Vợt Ngày Du Lịch Lần Thứ XI – 2007

<font face="Arial">Diễn ra v&agrave;o đầu th&aacute;ng 03 tại s&acirc;n thi đấu của Sở thể dục thể thao tỉnh S&oacute;c Trăng, Giải quần vợt ng&agrave;nh Du lịch lần thứ XI (năm 2007), đ&atilde; trở th&agrave;nh một ng&agrave;y hội lớn, thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm vận động vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ &ndash; nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&agrave;nh du lịch tr&ecirc;n cả nước tham gia. </font>
   11/05/2007 09:37
VIETRAVEL Khởi Động Một Năm May Mắn

VIETRAVEL Khởi Động Một Năm May Mắn

<font face="Arial">Chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng số lượng du kh&aacute;ch trong ng&agrave;y đầu xuất h&agrave;nh của năm mới &ndash; Đinh Hợi, đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 150 du kh&aacute;ch tham gia du lịch c&ugrave;ng Vietravel, với những điểm đến chủ yếu l&agrave; Malaysia, Singapore, Th&aacute;i Lan, Hong Kong (nước ngo&agrave;i) v&agrave; Phan Thiết, Nha Trang, Đ&agrave; Lạt (trong nước)... </font>
   11/05/2007 09:30
Khen thưởng nhân viên xuất sắc

Khen thưởng nhân viên xuất sắc

<font face="Arial">Nhằm khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty Vietravel ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng quan trọng cho sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, vừa qua, Ban Tổng gi&aacute;m đốc, C&ocirc;ng đo&agrave;n, Hội đồng thi đua khen thưởng đ&atilde; c&oacute; buổi họp b&igrave;nh chọn nh&acirc;n vi&ecirc;n xuất sắc nhất c&ocirc;ng ty Vietravel trong năm 2006. </font>
   11/05/2007 09:29
VIETRAVEL tài trợ cuộc thi SNAPSHOTS lần thứ III - năm 2007

VIETRAVEL tài trợ cuộc thi SNAPSHOTS lần thứ III - năm 2007

<font face="Arial">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của hai cuộc thi Anh Snapshots Việt Nam trước, Cuộc thi ảnh Snapshots lần 3 với chủ đề &ldquo;Hồn Qu&ecirc; - Phố &ndash; Chợ&rdquo; do Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tạp ch&iacute; Saigon Times v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel phối hợp tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức được ph&aacute;t động. </font>
   11/05/2007 09:20
Thượng Nghị Sĩ THÁI LAN - Ngài SURADECH YASAWASDI thăm Vietravel

Thượng Nghị Sĩ THÁI LAN - Ngài SURADECH YASAWASDI thăm Vietravel

Vừa qua, ng&agrave;i thượng nghị sĩ Suradech Yasawasdi &ndash; Chủ tịch Ban thường trực Du lịch, Thượng viện Th&aacute;i Lan đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc v&agrave; tham quan c&ocirc;ng ty Vietravel. Đ&oacute;n đo&agrave;n c&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Quốc Kỳ &ndash; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Vietravel.
   15/03/2007 11:47
Ủng hộ nạn nhân bị bão DURIAN ở Bến Tre

Ủng hộ nạn nhân bị bão DURIAN ở Bến Tre

Vừa qua, C&ocirc;ng Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức một đo&agrave;n cứu trợ đồng b&agrave;o bị thi&ecirc;n tai trong cơn b&atilde;o số 9 (Durian). Tại Bến Tre, đo&agrave;n đ&atilde; trực tiếp đến x&atilde; Thạnh Trị, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre trao tận tay b&agrave; con v&ugrave;ng b&atilde;o 2 tấn gạo, 200 phần qu&agrave; trị gi&aacute; khoảng 15 triệu đồng.
   15/03/2007 11:46
Hướng đến kỷ niệm 11 năm thành lập công ty Vietravel

Hướng đến kỷ niệm 11 năm thành lập công ty Vietravel

<p><font face="Arial">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nh&ocirc;n nhịp v&agrave; đầy s&ocirc;i động của những ng&agrave;y cuối năm, b&ecirc;n cạnh sự chuẩn bị chu đ&aacute;o cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh tour, tuyến mới phục vụ ba sự kiện du lịch lớn l&agrave; m&ugrave;a Noel, Tết dương lịch 2007 v&agrave; Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2007, Vietravel c&ograve;n chuẩn bị cho ng&agrave;y đặc biệt 20/12 &ndash; kỷ niệm 11 năm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Vietravel (20/12/1995 &ndash; 20/12/2006). Nhiều hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n, phong tr&agrave;o do C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, Tập thể c&ocirc;ng ty tổ chức li&ecirc;n tục trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng qua để hướng đến ng&agrave;y Kỷ niệm lớn n&agrave;y đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n của to&agrave;n c&ocirc;ng ty tham gia. Những hoạt động n&agrave;y vừa mang &yacute; nghĩa đo&agrave;n kết tập thể, vừa l&agrave; dịp để trau dồi kinh nghiệm chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t triển năng lực c&aacute; nh&acirc;n trong mọi lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ&hellip; của tập thể c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty.<br /> Vietravels Day lần thứ 11 đ&atilde; trở th&agrave;nh một ng&agrave;y hội lớn của gia đ&igrave;nh Vietravel nhằm thắt chặt hơn nữa tinh thần đo&agrave;n kết của to&agrave;n c&ocirc;ng ty, qua đ&oacute; khẳng định qu&aacute; tr&igrave;nh kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh của Vietravel. </font></p> <p><font face="Arial"></font></p>
   15/03/2007 11:33
ITE 2006 và dấu ấn Vietravel

ITE 2006 và dấu ấn Vietravel

<font face="Arial">Hội chợ du lịch quốc tế (ITE) 2006, diễn ra từ ng&agrave;y 04 &ndash; 07/08/2006 vừa qua được xem l&agrave; cơ hội giao lưu v&agrave; hợp t&aacute;c l&yacute; tưởng của c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch lữ h&agrave;nh trong nước v&agrave; quốc tế. Tại đ&acirc;y, du kh&aacute;ch sẽ bắt gặp c&aacute;c gian h&agrave;ng được thiết kế c&ocirc;ng phu đến từ c&aacute;c quốc gia như Malaysia - với biểu tượng th&aacute;p đ&ocirc;i Petronas rực rỡ, H&agrave;n Quốc&hellip; </font>
   15/03/2007 11:22
Đại hội công nhân viên chức công ty Vietravel 2006

Đại hội công nhân viên chức công ty Vietravel 2006

<font face="Arial">Ng&agrave;y 29/07/2006, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội C&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức to&agrave;n c&ocirc;ng ty năm 2006. Tham dự Đại hội c&oacute; Ban Tổng Gi&aacute;m đốc, đại diện c&aacute;c chi nh&aacute;nh ở c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức đại diện cho c&aacute;c Khối kinh doanh, ph&ograve;ng ban tại c&ocirc;ng ty. </font>
   15/03/2007 11:21
VIETRAVEL - Nhà Cung Cấp Phương Tiện Vận Chuyển Phục VụTuần Lễ Cấp Cao APEC 2006

VIETRAVEL - Nhà Cung Cấp Phương Tiện Vận Chuyển Phục VụTuần Lễ Cấp Cao APEC 2006

<p align="justify"><font face="Arial">Tr&ecirc;n cơ sở tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng phương tiện vận chuyển cho Hội nghị Bộ trưởng phụ tr&aacute;ch thương mại APEC (MRT) diễn ra tại TP.HCM từ ng&agrave;y 01 đến ng&agrave;y 02/06/2006, một lần nữa, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; vinh dự được chọn l&agrave; đơn vị cung cấp phương tiện vận chuyển cho sự kiện &ldquo;Tuần lễ cấp cao APEC&rdquo;, diễn ra tại H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 12 đến ng&agrave;y 19/11/2006 (theo c&ocirc;ng văn số 3941/VPCP-QTTV). </font></p>
   15/03/2007 11:20
LỄ RÚT THĂM ĐỢT 1 – CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ VÔ TẬN, NIỀM VUI VÔ TẬN… CÙNG VIETRAVEL”

LỄ RÚT THĂM ĐỢT 1 – CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ VÔ TẬN, NIỀM VUI VÔ TẬN… CÙNG VIETRAVEL”

<font face="Arial">Kh&aacute;ch h&agrave;ng Đỗ Trung Nam, ngụ tại phường 13, Quận T&acirc;n B&igrave;nh l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn tr&uacute;ng giải nhất với giải thưởng l&agrave; một chiếc xe m&aacute;y Solona (Kymco) trị gi&aacute; 52 triệu đồng.<br /> Sau hơn một th&aacute;ng ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh B&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mang t&ecirc;n &ldquo;M&ugrave;a H&egrave; v&ocirc; tận, niềm vui v&ocirc; tận&hellip; c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;, lượng kh&aacute;ch đến với c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tăng nhanh trong dịp H&egrave;. L&agrave; một trong những nội dung ch&iacute;nh, chương tr&igrave;nh &ldquo;R&uacute;t thăm may mắn&rdquo; được rất đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; trong 1 th&aacute;ng đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng chục ng&agrave;n phiếu thăm tham dự. </font>
   15/03/2007 11:13