Nhật Ký Vietravel

Chi nhánh Vietravel Lào Cai tham gia Hội chợ Việt - Trung 2007

Chi nhánh Vietravel Lào Cai tham gia Hội chợ Việt - Trung 2007

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 30/11 &ndash; 05/12/2007 tại Khu kinh tế cửa khẩu &ndash; tỉnh L&agrave;o Cai, Hội chợ thương mại Quốc tế Việt &ndash; Trung đ&atilde; ch&iacute;nh thức diễn ra. Được tổ chức đ&uacute;ng v&agrave;o dịp kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập của tỉnh L&agrave;o Cai (1907-2007), hội chợ l&agrave; cơ hội để th&uacute;c đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại - đầu tư, du lịch giữa hai nước Việt Nam v&agrave; Trung Quốc.</div>
   20/12/2007 10:33
Sôi động cùng hội thi Hướng dẫn viên giỏi Vietravel năm 2007

Sôi động cùng hội thi Hướng dẫn viên giỏi Vietravel năm 2007

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y 24 &ndash; 25/11/2007, cuộc thi Hướng dẫn vi&ecirc;n giỏi Vietravel đ&atilde; thu h&uacute;t được sự tham gia của h&agrave;ng trăm hướng dẫn vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng. Kh&ocirc;ng kh&iacute; cuộc thi c&agrave;ng l&uacute;c c&agrave;ng s&ocirc;i nổi qua c&aacute;c v&ograve;ng thi.</p>
   26/11/2007 16:27
Vietravel tổ chức tập huấn hướng dẫn viên tại các tỉnh miền tây Nam bộ

Vietravel tổ chức tập huấn hướng dẫn viên tại các tỉnh miền tây Nam bộ

<div align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 15 &ndash; 18/11/2007, chương tr&igrave;nh tập huấn hướng dẫn vi&ecirc;n tại c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y Nam bộ của c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel l&agrave; một trong những kế hoạch thường ni&ecirc;n nhằm n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ du kh&aacute;ch ng&agrave;y một tốt hơn.</div>
   22/11/2007 16:59
Vietravel tổ chức đón tiếp ban đại lễ  Phật đản liên hiệp quốc lần thứ 5

Vietravel tổ chức đón tiếp ban đại lễ Phật đản liên hiệp quốc lần thứ 5

<div align="justify">Ng&agrave;y 8/11/2007, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Li&ecirc;n Hiệp Quốc đến TP.HCM để bắt đầu Hội nghị tr&ugrave; bị lần thứ nhất tại hội trường Học viện Phật gi&aacute;o Việt Nam (716 Nguyễn Kiệm, quận Ph&uacute; Nhuận) b&agrave;n về nội dung hoạt động của Đại lễ Phật đản Quốc tế (Vesak LHQ). Tại hội nghị tr&ugrave; bị n&agrave;y, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel h&acirc;n hạnh được tổ chức đ&oacute;n tiếp, sắp xếp phương tiện đưa rước v&agrave; đưa đo&agrave;n về nghỉ tại Sherwood Apartment.</div>
   12/11/2007 08:11
Vietravel với Ngày hội gia đình Sony

Vietravel với Ngày hội gia đình Sony

<p align="justify">Ng&agrave;y 4/11/2007, tại khu du lịch trang trại Vườn Xo&agrave;i, khoảng 1.250 c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty Sony Việt Nam đ&atilde; c&ugrave;ng cty Vietravel trải qua một kỳ nghỉ Thu đầy ấn tượng v&agrave; h&agrave;o hứng trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội Gia đ&igrave;nh Sony&rdquo; với chủ đề Sắc m&agrave;u.</p>
   08/11/2007 09:54
Đợt tập huấn Vietravel - We are the one đợt 2 đã kết thúc thành công tốt đẹp trên xứ sở chùa vàng Thái Lan

Đợt tập huấn Vietravel - We are the one đợt 2 đã kết thúc thành công tốt đẹp trên xứ sở chùa vàng Thái Lan

<div align="justify">Nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng của đợt tập huấn lần I mang t&ecirc;n gọi Vietravel - We are the one, đợt 2 của đợt tập huấn diễn ra từ ng&agrave;y 24 &ndash; 28/10/2007 l&agrave; cơ hội qu&yacute; b&aacute;u để tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đại gia đ&igrave;nh Vietravel từ bắc ch&iacute; nam c&ugrave;ng vui, c&ugrave;ng chia sẻ những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u tr&ecirc;n đất nước bạn Th&aacute;i Lan trong t&igrave;nh cảm nồng ấm v&agrave; khăng kh&iacute;t.</div>
   30/10/2007 08:40
Nhật ký ảnh: Hội thi Karaoke, nhân ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố

Nhật ký ảnh: Hội thi Karaoke, nhân ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố

<p align="justify">Sau v&ograve;ng thi sơ khảo, v&ograve;ng chung kết Hội thi Karaoke kỷ niệm 25 năm ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến đ&atilde; thay mặt Ban Gi&aacute;m Khảo c&ocirc;ng bố kết quả cuộc thi v&agrave; ch&uacute;c mừng tất cả c&aacute;c đội tham gia.<br /> </p>
   22/10/2007 15:21
Vietravel tham gia Hội thi Karaoke tiếng hát thanh niên khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải

Vietravel tham gia Hội thi Karaoke tiếng hát thanh niên khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải

<div align="justify">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y (13 - 14/10/2007) tại Tổng c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thủy S&agrave;i G&ograve;n (Vina Shin), v&ograve;ng sơ khảo Hội thi tiếng h&aacute;t Thanh ni&ecirc;n khối cơ sở Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi.</div>
   15/10/2007 16:59
Ấn tượng Bangkok: Gala Night Vietravel – We are the one

Ấn tượng Bangkok: Gala Night Vietravel – We are the one

<div align="justify">Sau những ng&agrave;y tận hưởng &aacute;nh nắng v&agrave;ng của v&ugrave;ng biển Pattaya, th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c đội Xu&acirc;n, Hạ, Thu, Đ&ocirc;ng lại bắt đầu một chặng h&agrave;nh tr&igrave;nh mới, kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của th&agrave;nh phố thi&ecirc;n thần &ndash; Bangkok, nơi sẽ diễn ra chương tr&igrave;nh Gala Night đầy ấn tượng</div>
   25/09/2007 15:58
Sawasdee: Lời chào dành cho Vietravel - We are the one

Sawasdee: Lời chào dành cho Vietravel - We are the one

<div align="justify">12g47 ph&uacute;t,&nbsp;trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nhộn nhịp của s&acirc;n&nbsp;bay quốc tế Suvarnabhumi&nbsp;đo&agrave;n&nbsp;c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel&nbsp;đ&atilde;&nbsp;đặt những bước ch&acirc;n&nbsp;đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n l&atilde;nh thổ Th&aacute;i Lan chuẩn bị cho một kỳ&nbsp;huấn luyện&nbsp;đầy những điều bất ngờ th&uacute; vị.&nbsp;</div>
   24/09/2007 10:19
Vietravel triển khai đợt huấn luyện: We Are The One

Vietravel triển khai đợt huấn luyện: We Are The One

<div align="justify">We are the one l&agrave; t&ecirc;n gọi của đợt huấn luyện do c&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức cho to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n đến Th&aacute;i Lan. Hơn hết đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n r&egrave;n luyện th&ecirc;m kỷ năng tự h&ograve;an thiện bản th&acirc;n v&agrave; tinh thần l&agrave;m việc theo nh&oacute;m.</div>
   19/09/2007 09:14
Vietravel tổ chức cho 1200 nhân viên Shing Việt tham quan Vũng Tàu

Vietravel tổ chức cho 1200 nhân viên Shing Việt tham quan Vũng Tàu

<div align="justify">Ng&agrave;y 9/9/2007, khoảng 1200 nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty Shing Việt (Q. Thủ Đức) đ&atilde; bắt đầu cho kỳ nghỉ đầy th&uacute; vị của m&igrave;nh tại khu du lịch Vũng T&agrave;u. Với vai tr&ograve; nh&agrave; tổ chức, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, thu h&uacute;t được mọi người tham gia.</div>
   18/09/2007 11:17
Vietravel Cần Thơ hân hạnh tổ chức tour khảo sát và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Hoa Kỳ cho lãnh đạo Tp. Cần thơ

Vietravel Cần Thơ hân hạnh tổ chức tour khảo sát và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Hoa Kỳ cho lãnh đạo Tp. Cần thơ

<div align="justify">Việt Nam gia nhập v&agrave;o WTO, đ&oacute; l&agrave; sự kiện mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đem đến những th&aacute;ch thức mới cho c&aacute;c doanh nghiệp trong nước. Trước vận hội mới, l&atilde;nh đạo của c&aacute;c bộ ng&agrave;nh c&ugrave;ng với c&aacute;c doanh nghiệp tại c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh bắt đầu c&oacute; những cuộc &ldquo;xuất ngoại&rdquo; để t&igrave;m kiếm cơ hội đầu tư từ đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i. Trong đ&oacute; thị trường Hoa Kỳ được xem l&agrave; một trong những thị trường tiềm năng được c&aacute;c doanh nghiệp trong nước hướng đến.</div>
   07/09/2007 15:21
MUỐN ĐI DU LỊCH, ĐƠN GIẢN: BẠN CHỈ CẦN NHẬP "TRAVEL" TẠI GOOGLE

MUỐN ĐI DU LỊCH, ĐƠN GIẢN: BẠN CHỈ CẦN NHẬP "TRAVEL" TẠI GOOGLE

<div align="justify">Hầu hết c&ocirc;ng d&acirc;n mạng đều biết đến những website t&igrave;m kiếm nhanh nổi tiếng như Google, Yahoo, v&agrave; chưa bao giờ việc t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin du lịch lại dễ d&agrave;ng hơn như hiện nay, chỉ cần nhập chữ travel, bạn đ&atilde; c&oacute; ngay những th&ocirc;ng tin cần thiết.&nbsp;</div>
   31/08/2007 15:09
Vietravel: Chúc mừng các đối tác thành viên chính thức của hệ thống E-tour

Vietravel: Chúc mừng các đối tác thành viên chính thức của hệ thống E-tour

<p align="justify">Sau gần 7 th&aacute;ng đi v&agrave;o hoạt động, Vietravel đ&atilde; thu h&uacute;t được gần 400.000 lượt truy cập v&agrave;o website b&aacute;n tour trực tuyến tại <a href="http://www.travel.com.vn">www.travel.com.vn</a>. C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển đ&oacute;, Vietravel cũng đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c đối t&aacute;c chiến lược tr&ecirc;n khắp cả nước thực hiện, triển khai v&agrave; quảng b&aacute; phương thức mua tour mới đến đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng. Vietravel&nbsp;xin ch&uacute;c mừng sự c&oacute; mặt của tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của hệ thống E-tour Vietravel trong năm 2007.&nbsp;</p>
   23/08/2007 08:30
Nhật ký ảnh - Chương trình trao giải Mùa hè vô tận năm 2007 - Lần 1

Nhật ký ảnh - Chương trình trao giải Mùa hè vô tận năm 2007 - Lần 1

<p align="justify">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y 10 -11/8/2007, chương tr&igrave;nh trao giải M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận - đợt 1, cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn đ&atilde; diễn ra tại Kh&aacute;ch sạn Golf 4 - th&agrave;nh phố Cần Thơ. Chương tr&igrave;nh c&ograve;n kết hợp với chuyến tham quan, kh&aacute;m ph&aacute; vẻ&nbsp;đẹp của v&ugrave;ng s&ocirc;ng nước t&acirc;y Nam bộ. Chương tr&igrave;nh&nbsp;đ&atilde; mang lại thật nhiều niềm vui cho&nbsp;đ&ocirc;ng&nbsp;đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng tham dự.&nbsp;</p>
   16/08/2007 09:36
LỄ TRAO GIẢI ĐỢT 1 MÙA HÈ VÔ TẬN NĂM 2007 VÀ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2

LỄ TRAO GIẢI ĐỢT 1 MÙA HÈ VÔ TẬN NĂM 2007 VÀ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2

<div align="justify">Như một th&ocirc;ng lệ, h&agrave;ng năm cứ đến m&ugrave;a du lịch h&egrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel lại tổ chức chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i mang t&ecirc;n &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i lớn mang lại thật nhiều niềm vui bất ngờ cho du kh&aacute;ch. </div>
   15/08/2007 11:11
Vietravel tham gia, tài trợ giải Cầu lông hữu nghị nhân ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân.

Vietravel tham gia, tài trợ giải Cầu lông hữu nghị nhân ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân.

<p align="justify">Diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20/7/2007, tại c&acirc;u lạc bộ cầu l&ocirc;ng ABC (quận T&acirc;n Ph&uacute;), giải cầu l&ocirc;ng hữu nghị giữa c&aacute;c đơn vị c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh du lịch, kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố nh&acirc;n ng&agrave;y th&agrave;nh lập lực lượng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một hoạt động s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng. </p>
   26/07/2007 11:40
 Vietravel giới thiệu trung tâm du lịch Caravan đầu tiên tại Việt Nam

Vietravel giới thiệu trung tâm du lịch Caravan đầu tiên tại Việt Nam

<div align="justify">Trong xu hướng ph&aacute;t triển chung, du lịch kh&ocirc;ng c&ograve;n đơn thuần l&agrave; một sở th&iacute;ch m&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mọi người. Nhu cầu c&agrave;ng đa dạng th&igrave; c&aacute;c loại h&igrave;nh du lịch cũng trở n&ecirc;n phong ph&uacute; hơn, trong đ&oacute; tour caravan ng&agrave;y c&agrave;ng được du kh&aacute;ch quan t&acirc;m.</div>
   13/07/2007 16:58
Trung tâm tư vấn du học Việt – công ty du lịch Vietravel tổ chức hội thảo du học Mỹ

Trung tâm tư vấn du học Việt – công ty du lịch Vietravel tổ chức hội thảo du học Mỹ

<div align="justify">Du học Hoa Kỳ lu&ocirc;n l&agrave; một m&ocirc;i trường học tập c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; được nhiều bạn trẻ quan t&acirc;m. Trong nỗ lực nhằm giới thiệu đến c&aacute;c du học sinh những ng&ocirc;i trường c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng tại quốc gia ti&ecirc;n tiến n&agrave;y, Trung t&acirc;m tư vấn du học Việt thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; phối hợp với trường Cao đẳng cộng đồng Seattle Central &ndash; Hoa Kỳ tổ chức chương tr&igrave;nh Hội thảo du học Mỹ v&agrave;o l&uacute;c 17g30 ng&agrave;y 17/ 07/ 2007 tại Hội trường c&ocirc;ng ty Vietravel &ndash; 190 Pastuer Q.03 TP.HCM, với sự tr&igrave;nh b&agrave;y của&nbsp;Gi&aacute;m đốc tuyển sinh - Tiến sĩ Andrea Insley. </div>
   11/07/2007 09:15