Nhật Ký Vietravel

Bản lĩnh Vietravel - Đêm hội Gala Dinner

Bản lĩnh Vietravel - Đêm hội Gala Dinner

<div align="justify">Đ&uacute;ng 6g30, chương tr&igrave;nh Gala Dinner - Bản lĩnh Vietravel bắt đầu, c&aacute;c đội l&agrave;m n&oacute;ng bằng c&aacute;c hoạt động giao lưu. Dường như tất cả mọi người đều qu&ecirc;n đi những mệt mỏi, vất vả của những ng&agrave;y bận rộn với việc chuẩn bị. Vui - buồn đều được thể hiện trong đ&ecirc;m Gala để rồi: &quot;Trong cuộc chơi, tất cả c&aacute;c đội Sức trẻ, Năng động, S&aacute;ng tạo v&agrave; Quyết thắng đều chiến thắng, nhưng tr&ecirc;n hết chiến thắng thuộc về Vietravel&quot;, như lời đội trưởng đội Năng động - Tạ Phan Đ&ocirc;ng Phương đ&atilde; ph&aacute;t biểu. &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>
   02/10/2008 13:43
"Bản lĩnh Vietravel" 2008, vươn tới đỉnh cao chiến thắng

"Bản lĩnh Vietravel" 2008, vươn tới đỉnh cao chiến thắng

<div align="justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 30.11.2008, c&aacute;c đội: Sức trẻ, Năng động, S&aacute;ng tạo, Quyết thắng đ&atilde;&nbsp; tập trung tại Đồi c&aacute;t v&agrave;ng, chuẩn bị cho h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục đỉnh c&aacute;t v&agrave;ng &oacute;ng ả, của nắng v&agrave; gi&oacute;. Tr&ograve; chơi c&oacute; t&ecirc;n gọi &quot;Rạng rỡ b&igrave;nh minh&quot; đ&atilde; cuốn h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo mọi người c&ugrave;ng tham gia. Ngo&agrave;i&nbsp; nội dung thi t&agrave;i, đo&agrave;n c&ograve;n tham quan v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&ocirc; nhi&ecirc;n viện Phan Thiết như một nỗ lực v&agrave; cam kết của Vietravel trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, từ thiện.</div>
   30/09/2008 17:32
Ngày thứ 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel" 2008

Ngày thứ 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel" 2008

<div align="justify">H&agrave;ng lọat c&aacute;c cuộc tranh t&agrave;i giữa c&aacute;c đội đ&atilde; diễn ra thật s&ocirc;i động tại b&atilde;i biển Novotel. Sự kh&oacute; khăn thể hiện bằng độ kh&oacute; của những tr&ograve; chơi, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o những ph&uacute;t ch&oacute;t của đợt huấn luyện. Tuy nhi&ecirc;n, tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội bằng sự nỗ lực ri&ecirc;ng m&igrave;nh đ&atilde; vượt qua tất cả với tinh thần đồng đội, quyết t&acirc;m v&agrave; chiến thắng.</div>
   30/09/2008 16:10
Vietravel tổ chức cho 315 khách hàng thuộc Công ty xi măng Lafarge (Pháp) tham quan Bangkok – Pattaya trong chương trình du lịch Team Building hấp dẫn

Vietravel tổ chức cho 315 khách hàng thuộc Công ty xi măng Lafarge (Pháp) tham quan Bangkok – Pattaya trong chương trình du lịch Team Building hấp dẫn

<p align="justify">Đ&atilde; khẳng định được thương hiệu v&agrave; thế mạnh của m&igrave;nh trong vai tr&ograve; nh&agrave; tổ chức Du lịch Mice chuy&ecirc;n nghiệp, c&ocirc;ng ty Vietravel &ndash; một trong những doanh nghiệp du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam lại tiếp tục được t&iacute;n nhiệm khi được lựa chọn để l&agrave; nh&agrave; tổ chức cho hơn 300 kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty xi măng Lafarge (Ph&aacute;p) đến tham quan xứ sở Ch&ugrave;a v&agrave;ng Th&aacute;i Lan v&agrave; tham dự chương tr&igrave;nh &ldquo;Hội trăng v&agrave;ng lần 2&rdquo; như một sự kiện lớn của Lafarge trong năm 2008. </p> <div align="justify"> </div>
   29/09/2008 10:58
Những hình ảnh đầu tiên của ngày khởi động chương trình tập huấn “Bản lĩnh Vietravel”

Những hình ảnh đầu tiên của ngày khởi động chương trình tập huấn “Bản lĩnh Vietravel”

Như th&ocirc;ng tin ban đầu, chương tr&igrave;nh tập huấn sẽ đưa th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội đi từ những b&iacute; mật bất ngờ n&agrave;y sang bất ngờ kh&aacute;c. Ngay từ l&uacute;c khởi đầu, kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, đ&atilde; được c&aacute;c đội ph&aacute;t huy cao độ v&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c y&ecirc;u cầu của ban tổ chức đề ra.
   28/09/2008 23:08
Chương trình tập huấn “BẢN LĨNH VIETRAVEL” – Hòa cùng nhịp đập chiến thắng

Chương trình tập huấn “BẢN LĨNH VIETRAVEL” – Hòa cùng nhịp đập chiến thắng

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Đến hẹn lại l&ecirc;n, chương tr&igrave;nh tập huấn mang t&ecirc;n gọi &ldquo;Bản lĩnh Vietravel&rdquo; lại c&oacute; dịp b&ugrave;ng l&ecirc;n, khẳng định bản lĩnh của sức trẻ, năng động v&agrave; đo&agrave;n kết của tập thể c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietravel.</p> <div align="justify"> <br /> </div>
   26/09/2008 08:44
Lễ phát động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

Lễ phát động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

<div align="justify"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Đ&atilde; bao giờ bạn nghĩ m&igrave;nh sẽ c&oacute; cơ hội đi du lịch m&agrave; kh&ocirc;ng phải mất bất kỳ chi ph&iacute; n&agrave;o kh&ocirc;ng? Điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh sự thật khi bạn đến với Vietravel v&agrave; c&ugrave;ng tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng 2008&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 01/10 &ndash; 30/11/2008.</p> <div align="justify"> </div>
   19/09/2008 16:54
Tổng kết chương trình khuyến mại “MÙA HÈ VÔ TẬN 2008”

Tổng kết chương trình khuyến mại “MÙA HÈ VÔ TẬN 2008”

<div align="justify"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--><span>Sau 3 th&aacute;ng triển khai chương tr&igrave;nh khuyến mại <strong>&ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận 2008&rdquo; (5/6 &ndash; 5/9/2008)</strong>, chương tr&igrave;nh đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp v&agrave;&nbsp; đạt mức doanh thu vượt hơn 20% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2007.</span></div>
   17/09/2008 17:03
VIETRAVEL THAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ  ITE 2008 (12 – 14/9/2008)

VIETRAVEL THAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ ITE 2008 (12 – 14/9/2008)

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 12 &ndash; 14/9/2008, Hội chợ quốc tế Du lịch lần IV (ITE 2008) l&agrave; sự kiện du lịch lớn mang tầm khu vực, được tổ chức thường ni&ecirc;n. Hội chợ thu h&uacute;t khoảng 150 h&atilde;ng lữ h&agrave;nh quốc tế, 250 cơ quan du lịch đến từ 45 quốc gia v&agrave; 1.500 kh&aacute;ch thương mại từ 3 nước VN &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia. </p> <div align="justify"> <br /> </div>
   17/09/2008 16:49
DU LỊCH PHNOM PENH CHỈ VỚI 12 USD

DU LỊCH PHNOM PENH CHỈ VỚI 12 USD

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Nếu bạn c&oacute; nhiều thời gian, th&iacute;ch cảm gi&aacute;c được tự do rong ruổi, kh&aacute;m ph&aacute; những danh thắng, di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a tr&ecirc;n đất nước ch&ugrave;a th&aacute;p đ&atilde; c&oacute; hệ thống xe chất lượng cao Vietravel, khởi h&agrave;nh từ Tp. HCM đến thủ đ&ocirc; Phnom Penh chỉ với 12USD.</p> <div align="justify"> <br /> </div>
   04/09/2008 09:26
Vietravel: Mở văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng

Vietravel: Mở văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng

<div align="justify">Với mục ti&ecirc;u mở rộng qui m&ocirc; kinh doanh tr&ecirc;n khắp cả nước, đặc biệt l&agrave; ở những th&agrave;nh phố du lịch, Vietravel đang x&uacute;c tiến khai trương h&agrave;ng loạt c&aacute;c chi nh&aacute;nh tại Hải Ph&ograve;ng, B&igrave;nh Dương... Trong đ&oacute;, Hải Ph&ograve;ng được xem l&agrave; chi nh&aacute;nh đầu ti&ecirc;n được mở trong năm 2008, tăng tổng số văn ph&ograve;ng, chi nh&aacute;nh của Vietravel ở thị trường trong nước l&ecirc;n 14 đơn vị.<br /> </div>
   22/08/2008 13:37
Chúc mừng khách hàng may mắn đầu tiên của chương trình “TRUY TÌM SỐ 9 MAY MẮN” cùng Vietravel

Chúc mừng khách hàng may mắn đầu tiên của chương trình “TRUY TÌM SỐ 9 MAY MẮN” cùng Vietravel

<div align="justify">Sau hơn 10 ng&agrave;y triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;<a href="http://www.travel.com.vn/Default.aspx?cid=48">Truy t&igrave;m số 9 may mắn</a>&rdquo; tr&ecirc;n trang web www.travel.com.vn, ng&agrave;y 12/08/2008 Vietravel đ&atilde; t&igrave;m ra <strong>chủ nh&acirc;n tr&uacute;ng thưởng đầu ti&ecirc;n với lượt truy cập thứ 9.111.111 thuộc về</strong> <strong>du kh&aacute;ch L&acirc;m Tuấn H&ugrave;ng</strong> &ndash; địa chỉ <strong>S1/33 cư x&aacute; Ph&uacute; L&acirc;m A, P.12, Q.6, TP. HCM</strong> với giải thưởng l&agrave; một chuyến du lịch li&ecirc;n tuyến Nha Trang &ndash; Đ&agrave; Lạt (5 ng&agrave;y &ndash; 4 đ&ecirc;m), trị gi&aacute; 2.500.000 đồng.<br /> </div>
   15/08/2008 09:10
Du học Úc để thành công và cơ hội định cư tại nước ngoài

Du học Úc để thành công và cơ hội định cư tại nước ngoài

<div align="justify">Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để c&aacute;c học vi&ecirc;n Việt Nam nắm bắt được cơ hội học tập v&agrave; l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp tại Trung t&acirc;m Sheila Baxter (Th&agrave;nh phố Melbourne, nơi đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh l&agrave;m t&oacute;c v&agrave; thẩm mỹ nổi tiếng nhất nước &Uacute;c), Trung t&acirc;m Tư vấn Du học VOSC &ndash; trực thuộc c&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Hội thảo Du học &Uacute;c &ndash; ng&agrave;nh l&agrave;m t&oacute;c v&agrave; thẩm mỹ v&agrave;o l&uacute;c 18h ng&agrave;y 04/7/2008 tại c&ocirc;ng ty Vietravel (190 Pasteur, Q.3, TP.HCM).</div>
   08/07/2008 15:10
Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội VIII Công Đoàn ngành Giao thông Vận tải

Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội VIII Công Đoàn ngành Giao thông Vận tải

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội VIII C&ocirc;ng Đo&agrave;n ng&agrave;nh GTVT, C&ocirc;ng Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; t&iacute;ch cực c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia nhiều hoạt động như: Giải b&oacute;ng đ&aacute; mini giao hữu, giải thi karaoke. </p>
   08/07/2008 14:57
Ông Nguyễn Minh Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel

Ông Nguyễn Minh Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 29/6/2008, đại diện Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; trao quyết định bổ nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Minh Ngọc giữ chức Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel.</p>
   04/07/2008 13:25
Vietravel thành lập trung tâm xuất khẩu lao động: “Nguồn Nhân Lực Việt” (VIMAC)

Vietravel thành lập trung tâm xuất khẩu lao động: “Nguồn Nhân Lực Việt” (VIMAC)

<div align="justify">Hiện nay, nhu cầu đi xuất khẩu lao động để cải thiện nguồn thu nhập v&agrave; học hỏi những tiến bộ khoa học kỹ thuật của c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n thế giới l&agrave; rất lớn. Tuy nhi&ecirc;n, việc lựa chọn một trung t&acirc;m uy t&iacute;n để &ldquo;chọn mặt gửi v&agrave;ng&rdquo; đối với đại đa số người lao động, đặc biệt l&agrave; lao động trẻ lại l&agrave; một vấn đề kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. Nếu chọn phải những trung t&acirc;m hoạt động kh&ocirc;ng nghi&ecirc;m t&uacute;c, người lao động sẽ rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng mất tiền m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng việc ổn định, thu nhập kh&ocirc;ng tương xứng với c&ocirc;ng sức đ&atilde; bỏ ra v&agrave; bị bỏ rơi tr&ecirc;n xứ người. Nắm bắt được nhu cầu bức thiết đ&oacute;, c&ocirc;ng ty du lịch v&agrave; tiếp thị giao th&ocirc;ng vận tải (Vietravel) đ&atilde; chủ động th&agrave;nh lập <strong>Trung t&acirc;m xuất khẩu lao động với t&ecirc;n gọi: &ldquo;Nguồn nh&acirc;n lực Việt&rdquo; </strong>(viết tắt l&agrave; VIMAC). V&agrave;o ng&agrave;y 6/6/2008, Trung t&acirc;m VIMAC đ&atilde; được Bộ Lao Động, Thương Binh &amp; X&atilde; Hội ch&iacute;nh thức cấp giấy ph&eacute;p hoạt động.</div>
   25/06/2008 09:48
Đoàn caravan xuyên quốc gia Việt Nam – Campuchia – Thái Lan

Đoàn caravan xuyên quốc gia Việt Nam – Campuchia – Thái Lan

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Với h&agrave;nh tr&igrave;nh gần 2000km, chương tr&igrave;nh caravan xuy&ecirc;n quốc gia Việt Nam &ndash; Campuchia &ndash; Th&aacute;i Lan l&agrave; một trong những sự kiện khởi đầu cho loại h&igrave;nh du lịch caravan trong năm 2008 của Vietravel.</p>
   02/06/2008 17:41
Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên tuyến Tây Nguyên

Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên tuyến Tây Nguyên

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Diễn ra trong 4 ng&agrave;y (22/05 &ndash; 25/05/2008), chương tr&igrave;nh tập huấn hướng dẫn vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty Vietravel tuyến T&acirc;y Nguy&ecirc;n đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động thường ni&ecirc;n nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của đội ngũ hướng dẫn vi&ecirc;n, hướng đến n&acirc;ng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du kh&aacute;ch của Vietravel.</p>
   02/06/2008 13:22
Vietcombank và Vietravel hợp tác thanh toán trực tuyến

Vietcombank và Vietravel hợp tác thanh toán trực tuyến

<p align="justify">Sau một thời gian phối hợp x&acirc;y dựng v&agrave; thử nghiệm, trong th&aacute;ng 4 vừa qua, Ng&acirc;n h&agrave;ng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) v&agrave; C&ocirc;ng ty Du lịch v&agrave; Tiếp thị Giao th&ocirc;ng Vận tải (Vietravel) đ&atilde; ra mắt dịch vụ VCB &ndash; E Tour, một sản phẩm thanh to&aacute;n điện tử trực tuyến lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; mặt tr&ecirc;n thị trường Việt Nam.</p> <div align="justify"></div>
   28/05/2008 09:30
Vietravel tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM lần IV – năm 2008

Vietravel tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM lần IV – năm 2008

<p align="justify">Diễn ra tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen từ ng&agrave;y 18 - 20/04/2008, Ng&agrave;y hội Du lịch TP.HCM lần IV với chủ đề &ldquo;Gặp gỡ đất phương Nam&rdquo; l&agrave; một sự kiện du lịch lớn của Ng&agrave;nh Du lịch th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c c&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh cả nước n&oacute;i chung v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel n&oacute;i ri&ecirc;ng giới thiệu đến đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch những sản phẩm du lịch mới nhất, hấp dẫn nhất c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động vui tươi trong dịp h&egrave; 2008.</p> <div align="justify"> </div>
   16/04/2008 15:32