Tin Tức Du Lịch

Du lịch Quảng Nam chuẩn bị khai trương điểm Du lịch cộng đồng làng Bhờ Hôồng

Du lịch Quảng Nam chuẩn bị khai trương điểm Du lịch cộng đồng làng Bhờ Hôồng

<div align="justify"> Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n huyện Đ&ocirc;ng Giang, C&ocirc;ng ty Lữ h&agrave;nh Quốc tế L&ecirc; Nguyễn, nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave;ng Bhờ H&ocirc;ồng chuẩn bị khai trương đ&oacute;n kh&aacute;ch điểm du lịch cộng đồng: L&agrave;ng Bhờ H&ocirc;ồng huyện Đ&ocirc;ng Giang v&agrave;o đầu năm 2008.</div>
   21/12/2007 16:50
Triển lãm tranh lụa Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội

Triển lãm tranh lụa Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội

<div align="justify"> Lần đầu ti&ecirc;n, triển l&atilde;m tranh lụa Việt Nam do Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch, Vụ Mỹ thuật v&agrave; Nhiếp ảnh, Bảo t&agrave;ng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức đ&atilde; khai mạc tại H&agrave; Nội v&agrave;o ng&agrave;y 20/12.</div>
   21/12/2007 16:48
Lễ Phát động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới

Lễ Phát động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới

<div align="justify"> Buổi lễ do Bộ Ngoại giao phối hợp với một số Bộ ng&agrave;nh, địa phương tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để Việt Nam giới thiệu với c&aacute;c bạn b&egrave; v&agrave; du kh&aacute;ch quốc tế về h&igrave;nh ảnh đất nước v&agrave; con người Việt Nam.</div>
   21/12/2007 16:46
Chương trình khuyến mãi “Du xuân cùng Vietravel"

Chương trình khuyến mãi “Du xuân cùng Vietravel"

<div align="justify"> Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i lớn nhất trong năm của Vietravel d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour từ 1/1/2008 đến ng&agrave;y 29/2/2008. Trong suốt thời gian khuyến m&atilde;i, du kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour sẽ nhận được một bao l&igrave; x&igrave; v&agrave; c&oacute; cơ hội r&uacute;t thăm tr&uacute;ng thưởng phiếu mua h&agrave;ng điện m&aacute;y c&oacute; gi&aacute; trị tại si&ecirc;u thị Nguyễn Kim.</div>
   21/12/2007 16:42
   Khu du lịch Tân Cảng (làng du lịch Bình Quới) tổ chức lễ hội ẩm thực Buffer bên sông

Khu du lịch Tân Cảng (làng du lịch Bình Quới) tổ chức lễ hội ẩm thực Buffer bên sông

<div align="justify"> Mừng Gi&aacute;ng sinh v&agrave; đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới 2008, Khu Du lịch T&acirc;n Cảng (L&agrave;ng Du lịch B&igrave;nh Quới) tổ chức chương tr&igrave;nh lễ hội ẩm thực Buffet b&ecirc;n s&ocirc;ng v&agrave;o l&uacute;c 18 giờ ng&agrave;y 24 v&agrave; ng&agrave;y 31/12/2007 tại Khu Du lịch T&acirc;n Cảng (cạnh cầu S&agrave;i G&ograve;n) số 100A Ung Văn Khi&ecirc;m, P25, Q. B&igrave;nh Thạnh, TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</div>
   21/12/2007 16:40
Những sự kiện lớn của Du lịch Việt Nam trong năm 2007

Những sự kiện lớn của Du lịch Việt Nam trong năm 2007

<p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 6pt 4pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">Sau 1 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), c&ugrave;ng với sự chuyển biến t&iacute;ch cực của c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế kh&aacute;c, du lịch nước ta cũng c&oacute; nhiều khởi sắc v&agrave; năm 2007 được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một năm th&agrave;nh c&ocirc;ng của du lịch Việt Nam. Năm 2007 với nhiều hoạt động du lịch được tổ chức trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i đ&atilde; gi&uacute;p cho h&igrave;nh ảnh Việt Nam trở n&ecirc;n th&acirc;n thiện v&agrave; gần gũi hơn với bạn b&egrave; quốc tế. Điểm lại một năm qua, c&oacute; rất nhiều sự kiện du lịch của nước ta được xem l&agrave; những mốc quan trọng, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của cả ng&agrave;nh.</p>
   20/12/2007 11:47
Sẽ có một vườn hoa di sản đàn Nam Giao tại Hà Nội

Sẽ có một vườn hoa di sản đàn Nam Giao tại Hà Nội

<div align="justify"> &ldquo;Hiếm c&oacute; một cuộc họp n&agrave;o nhanh ch&oacute;ng đạt được sự thống nhất về giải ph&aacute;p bảo tồn di sản như cuộc họp về di t&iacute;ch khảo cổ đ&agrave;n Nam Giao tại địa chỉ 114 Mai Hắc Đế, H&agrave; Nội (nơi tế trời của qu&acirc;n vương xưa), PGS, TS Phan Khanh cho biết về cuộc hội thảo khoa học vừa diễn ra cuối tuần qua tại H&agrave; Nội.</div>
   20/12/2007 11:42
Vịnh Hạ Long xếp thứ 6/200 danh thắng được đề cử

Vịnh Hạ Long xếp thứ 6/200 danh thắng được đề cử

<div align="justify"> Theo th&ocirc;ng tin từ trang website ch&iacute;nh thức của tổ chức Newopenworld, đến nay Vịnh Hạ Long đang đứng ở vị tr&iacute; thứ 6 trong danh gần 200 danh thắng được đề cử. Trong danh s&aacute;ch danh thắng của Việt Nam được đề cử c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m: Phong Nha - Kẻ B&agrave;ng đứng thứ 11, Phanxiphăng đứng thứ 14.&nbsp; <br /> </div>
   20/12/2007 11:40
Báo Ðức: Việt Nam hấp dẫn du khách nước ngoài

Báo Ðức: Việt Nam hấp dẫn du khách nước ngoài

<div align="justify"> Nhiều tờ b&aacute;o của Đức đ&atilde; nhận x&eacute;t Việt Nam l&agrave; điểm hấp dẫn thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch v&agrave; giới doanh nghiệp nước ngo&agrave;i đến t&igrave;m hiểu v&agrave; khảo s&aacute;t cơ hội l&agrave;m ăn.</div>
   20/12/2007 11:22
Đà Lạt khai trương hội chợ ẩm thực trà - hoa - rượu vang

Đà Lạt khai trương hội chợ ẩm thực trà - hoa - rượu vang

<div align="justify"> Trong khu&ocirc;n khổ Festival hoa Đ&agrave; Lạt 2007, chiều ng&agrave;y 15/12/2007, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n mở hồ Xu&acirc;n Hương (Đ&agrave; Lạt), Sở Du lịch Thương mại L&acirc;m Đồng khai trương hội chợ ẩm thực tr&agrave; - hoa - rượu vang. Hội chợ sẽ trưng b&agrave;y v&agrave; giới thiệu c&aacute;c sản phẩm tr&agrave; v&agrave; rượu vang của 10 doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh.</div>
   20/12/2007 11:20
Khôi phục hầm thưởng lãm rượu vang đầu tiên tại Đà Lạt

Khôi phục hầm thưởng lãm rượu vang đầu tiên tại Đà Lạt

<div align="justify"> Một hầm thưởng l&atilde;m rượu vang theo trường ph&aacute;i cổ điển Ph&aacute;p vừa được kh&ocirc;i phục lại ở Đ&agrave; Lạt v&agrave;o đ&ecirc;m 14/12/2007. Hầm rộng chừng 200m2, sức chứa khoảng 150 người đặt dưới tầng hầm của t&ograve;a biệt thự lớn Song Vy nằm tr&ecirc;n đường Nguyễn Du, phường 9. </div> <div align="justify"> </div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   20/12/2007 11:18
   Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

<div align="justify"> Tại Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Nội B&agrave;i, Tổng cục Du lịch vừa tổ chức lễ đ&oacute;n vị kh&aacute;ch du lịch quốc tế thứ 4 triệu đến Việt Nam trong năm 2007. Sự kiện n&agrave;y đ&atilde; đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của ng&agrave;nh Du lịch trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập...</div>
   14/12/2007 12:04
Du lịch thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển biến rõ rệt sau 1 năm gia nhập WTO

Du lịch thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển biến rõ rệt sau 1 năm gia nhập WTO

<div align="justify"> Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; trung t&acirc;m du lịch của cả nước. Sau một năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), du lịch Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những chuyển biến r&otilde; rệt. Ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; c&oacute; cuộc trao đổi với b&agrave; Đổng Thị Kim Vui, Gi&aacute;m đốc Sở Du lịch TP.Hồ Ch&iacute; Minh xung quanh vấn đề n&agrave;y.</div>
   14/12/2007 12:00
Ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần thứ 1 sẽ tổ chức tại Hòa Bình

Ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần thứ 1 sẽ tổ chức tại Hòa Bình

<div align="justify"> Ng&agrave;y hội nhằm khẳng định văn ho&aacute; d&acirc;n tộc Mường tiếp tục được bảo tồn, ph&aacute;t triển trong sự nghiệp x&acirc;y dựng nền văn ho&aacute; Việt Nam ph&aacute;t triển ti&ecirc;n tiến, đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc.</div>
   14/12/2007 11:54
Ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đón 4,4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2007

Ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đón 4,4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2007

<div align="justify"> Năm 2007, chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển du lịch về cội nguồn của ba tỉnh thượng lưu s&ocirc;ng Hồng do L&agrave;o Cai l&agrave;m trưởng nh&oacute;m hợp t&aacute;c. Cả 3 tỉnh đ&atilde; tổ chức tốt c&aacute;c lễ hội, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a - thương mại v&agrave; quảng b&aacute; du lịch n&ecirc;n đến th&aacute;ng 8/2007, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về số lượng kh&aacute;ch du lịch, doanh thu đều tăng cao so với năm 2006. Kết quả đến cuối th&aacute;ng 11 v&agrave; dự b&aacute;o khả năng của th&aacute;ng 12, L&agrave;o Cai đạt 620 ngh&igrave;n lượt kh&aacute;ch du lịch, doanh thu đạt 350 tỷ đồng; tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i đạt 200 ngh&igrave;n lượt kh&aacute;ch, doanh thu 52 tỷ đồng; tỉnh Ph&uacute; Thọ 3,6 triệu lượt kh&aacute;ch, doanh thu 250 tỷ đồng. T&iacute;nh chung cả 3 tỉnh trong nh&oacute;m hợp t&aacute;c đ&atilde; đạt 4 triệu 420 ngh&igrave;n lượt kh&aacute;ch du lịch v&agrave; doanh thu 652 tỷ đồng (tăng 25,6% so với năm 2006).</div>
   14/12/2007 11:19
Khởi công xây dựng khu du lịch tổng hợp đạt tiêu chuẩn 5 sao Halong Star ở Quảng Ninh

Khởi công xây dựng khu du lịch tổng hợp đạt tiêu chuẩn 5 sao Halong Star ở Quảng Ninh

<div align="justify"> Ng&agrave;y 12/12/2007 tại khu vực đường Hậu Cần, phường B&atilde;i Ch&aacute;y, TP. Hạ Long, C&ocirc;ng ty TNHH Limitles World (Việt Nam) tổ chức khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng khu du lịch tổng hợp đạt ti&ecirc;u chuẩn 5 sao quốc tế mang t&ecirc;n Halong Star với tổng mức vốn đầu tư l&agrave; 180 triệu USD.</div>
   14/12/2007 11:17
Hội thảo Bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể và Du lịch văn hóa bền vững

Hội thảo Bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể và Du lịch văn hóa bền vững

<div align="justify"> Từ 11-13/12 Trung t&acirc;m di sản Văn h&oacute;a Phi vật thể Ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (EIIHCAP) thuộc Tổng cục Di sản Văn h&oacute;a H&agrave;n Quốc phối hợp với Cục Di sản Văn h&oacute;a tổ chức Hội thảo khu vực Ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương tại th&agrave;nh phố Huế với chủ đề &ldquo;Bảo tồn Di sản Văn h&oacute;a Phi vật thể v&agrave; Du lịch Văn h&oacute;a Bền vững: Cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức.</div>
   14/12/2007 11:14
Lễ hội chào năm mới tại TP.Hồ Chí Minh

Lễ hội chào năm mới tại TP.Hồ Chí Minh

<div align="justify">Theo kế hoạch vừa được UBND TP.Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng qua, lễ hội cuối năm với chủ đề &quot;TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới 2008&quot; sẽ được tổ chức từ 28/12/2007 đến 1/1/2008, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n 30/4 trước Hội trường Thống Nhất, quận 1.&nbsp; </div>
   14/12/2007 11:06
20 cây mai Anh Đào sẽ khai hoa đúng dịp khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2007

20 cây mai Anh Đào sẽ khai hoa đúng dịp khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2007

<div align="justify">Festival hoa Đ&agrave; Lạt 2007 sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 15 đến ng&agrave;y 21/12/2007 c&oacute; 19 chương tr&igrave;nh, đến nay c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị về cơ bản đ&atilde; ho&agrave;n tất. Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động nghệ thuật, hội thảo, hội thi, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt đ&atilde; cho bố tr&iacute; th&ecirc;m khu vực vườn nghệ thuật, trưng b&agrave;y c&aacute;c t&aacute;c phẩm trong trại s&aacute;ng t&aacute;c đi&ecirc;u khắc. </div> <div align="justify"> </div> &nbsp;
   10/12/2007 08:05
Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu

Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu

<div align="justify">V&agrave;o l&uacute;c 14h30 ng&agrave;y 06/12/2007, tại S&acirc;n bay Quốc tế Nội B&agrave;i, tr&ecirc;n chuyến bay VN830 của H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia Việt Nam, xuất ph&aacute;t từ Bangkok đ&atilde; hạ c&aacute;nh xuống s&acirc;n bay Nội B&agrave;i đưa đo&agrave;n c&oacute; vị kh&aacute;ch quốc tế thứ 4 triệu đến Việt Nam.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>
   10/12/2007 08:03