1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

Lễ hội diễu hành xe cổ tại Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn

Lễ hội diễu hành xe cổ tại Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn

<p align="justify">Chiều ng&agrave;y 27/6/2007, Lễ hội diễu h&agrave;nh xe cổ tr&ecirc;n con đường Di sản đ&atilde; tưng bừng diễn ra tr&ecirc;n c&aacute;c con đường ch&iacute;nh tại Đ&ocirc; thị cổ Hội An. </p>
   28/06/2007 10:06
Thêm 7 di tích khảo cổ - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

Thêm 7 di tích khảo cổ - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

<p align="justify">Bộ VHTT vừa ra quyết định ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng nhận 7 di t&iacute;ch khảo cổ - kiến tr&uacute;c nghệ thuật quốc gia mới. </p>
   28/06/2007 10:04
Khai mạc giao lưu văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực dân gian các dân tộc Việt, Chăm, Cơtu

Khai mạc giao lưu văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực dân gian các dân tộc Việt, Chăm, Cơtu

<p align="justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 26/6/2007, tại Khu di t&iacute;ch - du lịch Mỹ Sơn, đ&atilde; khai mạc giao lưu văn h&oacute;a - nghệ thuật - ẩm thực d&acirc;n gian c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt, Chăm, Cơtu. </p>
   28/06/2007 10:02
Quảng Nam: Lễ hội "Hội ngộ di sản văn hóa Đông Dương"

Quảng Nam: Lễ hội "Hội ngộ di sản văn hóa Đông Dương"

<div align="justify">20g tối ng&agrave;y 27/6, lễ hội &quot;Hội ngộ di sản Đ&ocirc;ng Dương&quot; sẽ ch&iacute;nh thức khai mạc tại quảng trường lễ hội v&agrave; s&ocirc;ng Ho&agrave;i (Hội An). </div>
   28/06/2007 10:00
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đặt quầy thông tin du lịch tại bến tàu cánh ngầm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đặt quầy thông tin du lịch tại bến tàu cánh ngầm

<p align="justify">&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Chương, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m x&uacute;c tiến du lịch tỉnh cho biết, đơn vị n&agrave;y đ&atilde; được UBND tỉnh đồng &yacute; cấp kinh ph&iacute; 70 triệu đồng để đặt kios th&ocirc;ng tin du lịch phục vụ du kh&aacute;ch tại khu vực bến t&agrave;u c&aacute;nh ngầm, TP. Vũng T&agrave;u.</p>
   27/06/2007 10:01
“Tiềm ẩn và toả sáng”: Triển lãm ảnh du lịch Việt Nam-Hàn Quốc

“Tiềm ẩn và toả sáng”: Triển lãm ảnh du lịch Việt Nam-Hàn Quốc

<p align="justify">35 t&aacute;c phẩm nhiếp ảnh của 30 nghệ sỹ Việt Nam v&agrave; H&agrave;n Quốc sẽ tham gia trong triển l&atilde;m ảnh du lịch diễn ra từ ng&agrave;y 29/06 đến ng&agrave;y&nbsp;14/07/2007 tại ph&ograve;ng triển l&atilde;m của Trung t&acirc;m Văn ho&aacute; H&agrave;n Quốc tại Việt Nam, số 49 Nguyễn Du. </p>
   27/06/2007 09:58
Đà Nẵng: Hơn 5000 lượt khách tham gia Liên hoan Gặp gỡ Bà Nà 2007

Đà Nẵng: Hơn 5000 lượt khách tham gia Liên hoan Gặp gỡ Bà Nà 2007

<p align="justify">Li&ecirc;n hoan Du&nbsp; lịch Gặp gỡ B&agrave; N&agrave; 2007 đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại ng&agrave;y 25/6 với khoảng hơn 5000 lượt&nbsp; kh&aacute;ch đến tham gia, trong đ&oacute; khoảng 85% l&agrave; kh&aacute;ch nội địa, c&ograve;n lại l&agrave; kh&aacute;ch nước&nbsp; ngo&agrave;i &ndash; Ban tổ chức Li&ecirc;n hoan cho biết chiều 25/6. </p>
   27/06/2007 09:56
Năm 2016, Việt Nam nằm trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới

Năm 2016, Việt Nam nằm trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới

<p align="justify">Trong bản b&aacute;o c&aacute;o vừa c&ocirc;ng bố &ldquo;C&aacute;c cơ hội của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp du lịch Việt Nam (2007 - 2009)&rdquo;, H&atilde;ng nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghiệp to&agrave;n cầu RNCOS dự b&aacute;o Việt Nam sẽ lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới v&agrave;o năm 2016. </p>
   27/06/2007 09:53
Trà Vinh: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

Trà Vinh: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

<p align="justify">Gần 20.000 người d&acirc;n địa phương v&agrave; c&aacute;c tỉnh ĐBSCL về tham dự lễ hội Nghinh &Ocirc;ng (hay c&ograve;n gọi l&agrave; &ldquo;c&uacute;ng biển&rdquo;) lần thứ 88 diễn ra trong 3 ng&agrave;y 10, 11 v&agrave; 12 th&aacute;ng 5 &acirc;m lịch tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang , tỉnh Tr&agrave; Vinh. </p>
   27/06/2007 09:51
Sắp diễn ra Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam

Sắp diễn ra Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam

<p align="justify">Tuần văn ho&aacute; Camphuchia tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; hai tỉnh B&igrave;nh Dương, S&oacute;c Trăng từ ng&agrave;y 25 đến 30/6.</p>
   25/06/2007 09:46
Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN

Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN

Ng&agrave;y 21/6, Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi Tổng cục Du lịch th&ocirc;ng b&aacute;o &yacute; kiến của Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh H&ugrave;ng về việc đồng &yacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh CNN thực hiện quảng b&aacute; du lịch Việt Nam.
   25/06/2007 09:42
Đà Nẵng khai trương bãi tắm đêm đầu tiên ở Việt Nam

Đà Nẵng khai trương bãi tắm đêm đầu tiên ở Việt Nam

<div align="justify">Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; đưa b&atilde;i tắm biển đ&ecirc;m đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam v&agrave;o phục vụ du kh&aacute;ch v&agrave; khai trương tour chinh phục n&uacute;i Sơn Tr&agrave; bằng xe Jeep. B&atilde;i tắm n&agrave;y đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động trong dịp diễn ra Li&ecirc;n hoan du lịch &ldquo;Đ&agrave; Nẵng&nbsp;- Biển gọi 2007&rdquo; được khai mạc v&agrave;o ng&agrave;y 15/6 vừa qua. </div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   21/06/2007 16:00
GẶP GỠ BÀ NÀ 2007

GẶP GỠ BÀ NÀ 2007

<div align="justify">(ĐCSVN) &ndash; L&agrave; t&ecirc;n gọi của chương tr&igrave;nh li&ecirc;n hoan du lịch 2007 được tổ chức tại khu du lịch B&agrave; N&agrave;, Đ&agrave; Nẵng. Chương tr&igrave;nh dự kiến được diễn ra trong 3 ng&agrave;y, bắt đầu từ 23/6 với nhiều hoạt động vui chơi, giải tr&iacute; hấp dẫn. </div>
   20/06/2007 16:27
Gần 1,3 triệu khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh

Gần 1,3 triệu khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh

<p align="justify">Trong 6 th&aacute;ng đầu năm nay, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt gần 1,3 triệu lượt người, tăng 11,3% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</p> <p align="justify">&nbsp;</p>
   20/06/2007 16:22
Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

<p align="justify">Tờ &quot;The Wall Street Journal&rdquo; ng&agrave;y 4-6 c&oacute; b&agrave;i viết cho biết c&aacute;c nh&agrave; đầu tư từ Mỹ, Canada, Singapore v&agrave; Dubai đang đổ dồn tới Việt Nam để x&acirc;y dựng c&aacute;c khu nghỉ ngơi sang trọng. Rất nhiều trong số c&aacute;c resort n&agrave;y nằm dọc theo bờ biển miền trung, hoặc gần Mỹ Kh&ecirc; hay Non Nước, nơi c&oacute; b&atilde;i c&aacute;t trắng chạy d&agrave;i v&agrave;i chục km.<br /> </p>
   20/06/2007 16:01
Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT thăm chính thức Hoa Kỳ

Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT thăm chính thức Hoa Kỳ

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 18 - 23.6, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết v&agrave; Phu nh&acirc;n sẽ thăm ch&iacute;nh thức Hoa Kỳ theo lời mời của tổng thống George. W.Bush v&agrave; Phu nh&acirc;n.</div>
   14/06/2007 17:15
Việt Nam tham gia lễ hội dân gian tại Mỹ

Việt Nam tham gia lễ hội dân gian tại Mỹ

<div align="justify">TT (H&agrave; Nội) - Ng&agrave;y 12-6, Bộ VH-TT tổ chức họp b&aacute;o giới thiệu về việc Việt Nam sẽ tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Mekong - d&ograve;ng s&ocirc;ng kết nối c&aacute;c nền văn h&oacute;a&rdquo; tại Lễ hội đời sống d&acirc;n gian do Viện Smithsonian (thủ đ&ocirc; Washington, Mỹ) tổ chức từ ng&agrave;y 27-6 đến 8-7. </div>
   13/06/2007 15:40
Nét văn hóa độc đáo trong hành trình di sản tại Quảng Nam lần III - 2007: Lễ hội diễu hành xe cổ toàn quốc

Nét văn hóa độc đáo trong hành trình di sản tại Quảng Nam lần III - 2007: Lễ hội diễu hành xe cổ toàn quốc

<div align="justify">Cuộc diễu h&agrave;nh độc đ&aacute;o d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u xe cổ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc sẽ được tổ chức suốt hai ng&agrave;y hai đ&ecirc;m 27 - 28.6.2007 tại Trung t&acirc;m văn h&oacute;a - di sản thế giới Hội An - Mỹ Sơn (Quảng Nam). Đ&acirc;y l&agrave; cuộc &quot;họp mặt&quot; hiếm c&oacute; của những chiếc xe đạp, xe gắn m&aacute;y &quot;vang b&oacute;ng một thời&quot;. C&ocirc;ng ch&uacute;ng c&oacute; thể trực tiếp tham gia cuộc b&igrave;nh chọn &quot;hoa hậu xe cổ&quot; duy&ecirc;n d&aacute;ng nhất, ấn tượng nhất v&agrave; sẽ dự cuộc triển l&atilde;m trưng b&agrave;y một số xe cổ đ&atilde; từng bon bon &quot;tr&ecirc;n đường tiến h&oacute;a&quot; cũng như tiếp cận với c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến lịch sử xe cổ m&agrave; trước hết l&agrave; việc ph&aacute;t minh ra... b&aacute;nh xe! </div>
   12/06/2007 10:40
Sẽ có 7 kỷ lục quốc gia được lập tại Festival biển Nha Trang

Sẽ có 7 kỷ lục quốc gia được lập tại Festival biển Nha Trang

<p align="justify">Ban tổ chức Festival biển Nha Trang 2007&nbsp;cho biết, sẽ c&oacute; 7 kỷ lục quốc gia được thiết lập tại festival lần n&agrave;y, diễn ra từ ng&agrave;y 9 đến ng&agrave;y 15/6/2007. </p> <div align="justify"><span></span></div>
   11/06/2007 09:45
Khai mạc Festival biển 2007

Khai mạc Festival biển 2007

<p align="justify"><font face="Arial">TT (Nha Trang) - Tối qua 9-6, tại quảng trường 2-4 th&agrave;nh phố Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a), h&agrave;ng ng&agrave;n người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch đ&atilde; tham dự lễ khai mạc Festival biển 2007 &ldquo;Nha Trang điểm hẹn&rdquo;. </font><font face="Arial">Chương tr&igrave;nh khai mạc Festival biển 2007 c&oacute; chủ đề &ldquo;S&oacute;ng&rdquo;, với sự tham gia diễn xuất của tr&ecirc;n 500 nghệ sĩ, ca sĩ v&agrave; diễn vi&ecirc;n (được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n VTV3) đ&atilde; thể hiện được th&ocirc;ng điệp &ldquo;văn minh, th&acirc;n thiện&rdquo; m&agrave; tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a muốn chuyển tải đến du kh&aacute;ch gần xa. </font></p> <p><font face="Arial"></font></p>
   11/06/2007 09:06