1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

DỰ ÁN NÂNG CẤP NGŨ HÀNH SƠN Ở ĐÀ NẴNG

DỰ ÁN NÂNG CẤP NGŨ HÀNH SƠN Ở ĐÀ NẴNG

<font face="Arial">Khu danh thắng Ngũ H&agrave;nh Sơn đang được th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng đầu tư n&acirc;ng cấp trở th&agrave;nh một trong những sản phẩm chủ lực với c&aacute;c hạng mục: ...</font>
   08/03/2007 13:58
BỨC TƯỢNG LỚN NHẤT CHÂU ÂU SẮP ĐƯỢC KHÁNH THÀNH

BỨC TƯỢNG LỚN NHẤT CHÂU ÂU SẮP ĐƯỢC KHÁNH THÀNH

<font face="Arial">Theo Th&ocirc;ng Tấn X&atilde; Việt Nam tại Nga cho biết, bức tượng cao 9m v&agrave; được coi l&agrave; lớn nhất ở Ch&acirc;u Au được ho&agrave;n tất tại B&ocirc;ng&ocirc;r&ocirc;txcơ thuộc tỉnh R&ocirc;xtốp (Nga) sẽ được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 26/12 tới. </font>
   08/03/2007 13:57
LỄ HỘI PHONG NHA – KẺ BÀNG

LỄ HỘI PHONG NHA – KẺ BÀNG

<font face="Arial">Theo Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n&nbsp; tỉnh Quảng B&igrave;nh, lễ hội mang nhiều đặc t&iacute;nh ri&ecirc;ng của v&ugrave;ng đất Phong Nha &ndash; Kẻ B&agrave;ng như chợ qu&ecirc;, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a của c&aacute;c đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số trong v&ugrave;ng di sản, giao lưu văn ho&aacute;, văn nghệ, giải tr&iacute;&hellip; </font>
   08/03/2007 13:56
KHAI TRƯƠNG THẾ GIỚI ĐẠI DƯƠNG Ở THÁI LAN

KHAI TRƯƠNG THẾ GIỚI ĐẠI DƯƠNG Ở THÁI LAN

<font face="Arial">V&agrave;o ng&agrave;y 9/12 vừa qua, với sự c&oacute; mặt của c&ocirc;ng ch&uacute;a Th&aacute;i Lan Maha Chakri Sirindhorn, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&ecirc;n Thế giới đại dương Siam đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai trương tại Bangkok.</font>
   08/03/2007 13:56
THÊM MỘT SÂN GOLF MỚI ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

THÊM MỘT SÂN GOLF MỚI ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

<font face="Arial">Để đ&aacute;p ứng nhu cầu chơi golf của du kh&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; kh&aacute;ch quốc tế, ngo&agrave;i s&acirc;n golf Ng&ocirc;i sao ch&iacute; Linh ở Hải Dương, vừa qua, C&ocirc;ng ty cổ phần v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị Vĩnh Ph&uacute;c đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng CLB thể thao ngo&agrave;i trời &ndash; s&acirc;n golf Đầm Vạc (Vĩnh Y&ecirc;n).</font>
   08/03/2007 13:54
HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ - CƠ HỘI CHO NHIỀU NGƯỜI

HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ - CƠ HỘI CHO NHIỀU NGƯỜI

<font face="Arial">Cho đến thời điểm n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; hơn 20 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế c&oacute; mặt tại Việt Nam, nhưng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ l&agrave; một thị trường c&ograve;n bị bỏ trống v&agrave; &iacute;t được ai quan t&acirc;m. Nắm bắt được nhu cầu đi lại ng&agrave;y c&agrave;ng tăng với gi&aacute; v&eacute; vừa phải, c&aacute;c h&atilde;ng nước ngo&agrave;i đang tranh thủ cơ hội để tiếp cận thị trường đến thời điểm 2008.</font>
   08/03/2007 13:53
CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG VỚI CUỘC THI ẢNH DÀNH CHO DU KHÁCH

CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG VỚI CUỘC THI ẢNH DÀNH CHO DU KHÁCH

<font face="Arial">Lần đầu ti&ecirc;n cuộc thi ảnh mang t&ecirc;n Uniquely2Me (độc đ&aacute;o vơ&iacute; t&ocirc;i) d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch tới Singapore v&agrave; người d&acirc;n địa phương được Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tổ chức.</font>
   08/03/2007 13:51
ĐI TOUR CÀ PHÊ

ĐI TOUR CÀ PHÊ

<font face="Arial">Được xem l&agrave; thủ phủ của c&agrave; ph&ecirc; Việt Nam, Đăk Lăk c&oacute; 165.000 ha trồng c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; sản phẩm được xuất khẩu đến 67 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ.</font>
   08/03/2007 13:50
HOAN NGHÊNH KIỀU BÀO VỀ QUÊ ĂN TẾT

HOAN NGHÊNH KIỀU BÀO VỀ QUÊ ĂN TẾT

<font face="Arial">Theo &ocirc;ng Nguyễn Chơn Trung &ndash; Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i - cho biết &ldquo;Tết d&acirc;n tộc l&agrave; cơ hội lơn nhất trong năm để chăm s&oacute;c kiều b&agrave;o, v&igrave; thế chương tr&igrave;nh đ&oacute;n Tết B&iacute;nh Tuất năm nay sẽ phong ph&uacute;, hấp dẫn, vui hơn v&agrave; c&agrave;ng được ph&aacute;t huy hơn&nbsp; năm ngo&aacute;i&rdquo;.</font>
   08/03/2007 12:16
VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 24H

VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 24H

<font face="Arial">Để thực hiện ước mơ n&agrave;y, xin vui l&ograve;ng cứ đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n Aiinsworld ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi (H&agrave;n Quốc). C&ocirc;ng vi&ecirc;n nay nằm ngay b&ecirc;n trong khu Li&ecirc;n hợp Văn h&oacute;a v&agrave; Điện ảnh Bucheon với tr&ecirc;n 109 m&ocirc; h&igrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nổi tiếng thế giới thu nhỏ.</font>
   08/03/2007 12:15
LÀM DU LỊCH NÔNG TRẠI

LÀM DU LỊCH NÔNG TRẠI

<font face="Arial">Mệt mỏi cuộc sống đ&ocirc; thị với nhiều ồn &agrave;o v&agrave; x&ocirc; bồ, ng&agrave;y nay người d&acirc;n Mỹ lại th&iacute;ch trải qua những ng&agrave;y cuối tuần ở n&ocirc;ng th&ocirc;n. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m cho n&ocirc;ng d&acirc;n Mỹ kh&ocirc;ng chỉ giỏi về sản xuất n&ocirc;ng nghiệp m&agrave; c&ograve;n kinh doanh du lịch c&oacute; hời ngay ch&iacute;nh tr&ecirc;n trang trại của m&igrave;nh.</font>
   08/03/2007 12:12
CHIÊM NGƯỠNG THÁC NIAGARA HÙNG VĨ

CHIÊM NGƯỠNG THÁC NIAGARA HÙNG VĨ

<font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một trong hai d&ograve;ng th&aacute;c lớn nhất thế giới (sau th&aacute;c Victoria ở Ch&acirc;u Phi) với chiều cao khoảng 50m. Do ở giữa th&aacute;c c&oacute; đảo nhỏ n&ecirc;n chia cắt th&aacute;c th&agrave;nh hai phần: một b&ecirc;n được gọi l&agrave; th&aacute;c M&oacute;ng Ngựa v&agrave; một b&ecirc;n t&ecirc;n l&agrave; th&aacute;c American Falls (do nằm ph&iacute;a Mỹ).</font>
   08/03/2007 12:04
DU LỊCH VIỆT NAM – ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN

DU LỊCH VIỆT NAM – ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN

<font face="Arial">Vừa qua, Hội chợ du lịch quốc tế Viaggiatori 2005 tại th&agrave;nh phố Lugano (Thụy Sĩ) Ban tổ chức đ&atilde; trao giải thưởng &ldquo;Việt Nam &ndash; điểm đến mới tốt nhất khu vực Viễn Đ&ocirc;ng năm 2005&rdquo; cho đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam.</font>
   08/03/2007 12:03
TUYẾN CÁP TREO TẠI THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANG

TUYẾN CÁP TREO TẠI THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANG

<font face="Arial">V&agrave;o th&aacute;ng 11/2005 tuyến c&aacute;p treo Vinpearl (lớn nhất miền Trung) nối khu d&acirc;n cư Ph&uacute; Qu&yacute; ở ph&iacute;a Nam th&agrave;nh phố Nha Trang với khu nghỉ m&aacute;t cao cấp H&ograve;n Ngọc Việt (Sofitel Vinpearl) tr&ecirc;n đảo H&ograve;n Tre sẽ được đi v&agrave;o khởi c&ocirc;ng.</font>
   08/03/2007 12:02
PHỐ VĂN HÓA ĐÊM TẠI HÀ NỘI

PHỐ VĂN HÓA ĐÊM TẠI HÀ NỘI

<font face="Arial">Theo dự kiến, phố văn h&oacute;a đ&ecirc;m tr&ecirc;n phố Nguyễn Th&aacute;i Học (đoạn từ ng&atilde; ba Ho&agrave;ng Diệu đến ng&atilde; tư L&ecirc; Duẩn) sẽ được tổ chức v&agrave;o trung tuần th&aacute;ng 11/2005 v&agrave; k&eacute;o khoảng d&agrave;i hơn 2 th&aacute;ng cho đến trước Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n.</font>
   08/03/2007 11:59
ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006 TẠI ĐÀ NẴNG

ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006 TẠI ĐÀ NẴNG

<font face="Arial">Theo dự kiến, giải đua thuyền buồm quốc tế Đ&agrave; Nẵng 2006 (Danang Internationl Sailing Regatta 2006) sẽ được tổ chức tại bờ biển Đ&agrave; Nẵng v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8/2006 v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o Quốc kh&aacute;nh 2/9/2006 do H&atilde;ng Goodman Marine International Overseas (G.M.I Overseas) phối hợp với Sở Du lịch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng thực hiện. </font>
   08/03/2007 11:58
DU LỊCH BẰNG XE TRÂU

DU LỊCH BẰNG XE TRÂU

<font face="Arial">Loại h&igrave;nh du lịch độc đ&aacute;o n&agrave;y vừa được đưa v&agrave;o hoạt động ở B&aacute;t Tr&agrave;ng (một trong những l&agrave;ng nghề cổ nhất Việt Nam ở ngoại th&agrave;nh H&agrave; Nội) c&aacute;ch đ&acirc;y khoảng 4 th&aacute;ng.</font>
   08/03/2007 11:55
CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐÁNG ĐỂ THAM QUAN

CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐÁNG ĐỂ THAM QUAN

<font face="Arial">Lonely Planet (trang web du lịch nổi tiếng) đ&atilde; dựa theo sự lựa chọn của du kh&aacute;ch để b&igrave;nh chọn 5 c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đ&aacute;ng để gh&eacute; thăm như sau:..</font>
   08/03/2007 11:54
SIÊU THỊ MIỄN THUẾ MỘC BÀI – TÂY NINH

SIÊU THỊ MIỄN THUẾ MỘC BÀI – TÂY NINH

<font face="Arial">Si&ecirc;u thị miễn thuế tại khu kinh tế Mộc B&agrave;i &ndash; T&acirc;y Ninh c&oacute; tổng vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng đ&atilde; ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hoạt động v&agrave;o ng&agrave;y 26/10 vừa qua.</font>
   08/03/2007 11:41
DU LỊCH QUỐC TẾ VỚI CARAVAN TẠI ĐÀ NẴNG

DU LỊCH QUỐC TẾ VỚI CARAVAN TẠI ĐÀ NẴNG

<font face="Arial">Vừa&nbsp; qua, sau khi đ&oacute;n dẫn th&agrave;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n Caravan (đi du lịch bằng xe &ocirc; t&ocirc;) du lịch đến miền Trung, C&ocirc;ng ty du lịch Việt Nam tại Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; tiếp tục tổ chức tour Caravan thứ 2 trong th&aacute;ng 10 n&agrave;y.</font>
   08/03/2007 11:34