Tin Tức Du Lịch

Cao Bằng Khai trương khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen

Cao Bằng Khai trương khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen

<p class="content" style="MARGIN: auto 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt">Tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức khai trương khu du lịch sinh th&aacute;i hồ Thang Hen một thắng cảnh tự nhi&ecirc;n nhưng c&ograve;n hoang sơ v&agrave; gi&agrave;u tiềm năng. </span><span style="FONT-SIZE: 10pt">Hồ Thang Hen l&agrave; một hồ nước ngọt tại x&atilde; Quốc Toản, huyện Tr&agrave; Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. N&oacute; nằm ở độ cao tr&ecirc;n 1000 m&eacute;t so với mực nước biển, về ph&iacute;a Bắc thị x&atilde; Cao Bằng, c&aacute;ch c&acirc;y số 34 tr&ecirc;n đường từ thị x&atilde; Cao Bằng về huyện Tr&agrave; Lĩnh khoảng 5-7 km. </span></p>
   24/08/2007 08:56
Thừa Thiên - Huế: Náo nức trẩy hội điện Hòn Chén

Thừa Thiên - Huế: Náo nức trẩy hội điện Hòn Chén

<p align="justify">H&agrave;ng trăm người d&acirc;n đ&atilde; từ TP.Hồ Ch&iacute; Minh, H&agrave; Nội, Đ&agrave; Nẵng đến Thừa Thi&ecirc;n - Huế trong ba ng&agrave;y từ ng&agrave;y 19 đến ng&agrave;y 21/8/2007 đ&atilde; tụ về điện H&ograve;n Ch&eacute;n (x&atilde; Hương Thọ, huyện Hương Tr&agrave;, Thừa Thi&ecirc;n - Huế) để d&acirc;ng hương tế Th&aacute;nh mẫu Thi&ecirc;n Y A Na. Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội được tổ chức thường xuy&ecirc;n 2 kỳ/năm (th&aacute;ng 3 - xu&acirc;n tế, th&aacute;ng 7 - thu tế).<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   24/08/2007 08:53
Kiên Giang: Xây dựng khu nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam

Kiên Giang: Xây dựng khu nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam

<p align="justify">Huyện đảo Ph&uacute; Quốc (Ki&ecirc;n Giang) đang chuẩn bị khởi c&ocirc;ng khu nghỉ dưỡng Tropicana Island Resort &amp; Spa c&oacute; tổng vốn đầu tư khoảng 68 triệu USD v&agrave;o đầu th&aacute;ng 9 tới.</p>
   24/08/2007 08:51
Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch" tại travel.com.vn

Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch" tại travel.com.vn

<p align="justify">C&ocirc;ng ty Vietravel ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động cuộc thi &quot;Ảnh đẹp du lịch&quot; d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch v&agrave; độc giả tr&ecirc;n trang web www.travel.com.vn từ ng&agrave;y 5/8/2007 đến ng&agrave;y 5/11/2007. </p>
   20/08/2007 08:23
Đền Ngọc Liên (Hà Nội) được công nhận di tích Lịch sử kiến trúc nghệ thuật

Đền Ngọc Liên (Hà Nội) được công nhận di tích Lịch sử kiến trúc nghệ thuật

<div align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/8/2007, UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Ho&agrave;n Kiếm) tổ chức lễ đ&oacute;n nhận v&agrave; gắn biển Di t&iacute;ch Lịch sử kiến tr&uacute;c nghệ thuật cấp th&agrave;nh phố cho đền Ngọc Li&ecirc;n-23 Trần B&igrave;nh Trọng. </font></div>
   20/08/2007 08:21
Tổng cục Du lịch khảo sát du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Tổng cục Du lịch khảo sát du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên

<p align="justify">Vừa qua, Tổng cục Du lịch đ&atilde; tổ chức chuyến khảo s&aacute;t về thực trạng v&agrave; tiềm năng du lịch tại c&aacute;c tỉnh khu vực miền Trung &ndash; T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; gặp mặt với c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những bước thực hiện Đề &aacute;n &ldquo;Phương hướng v&agrave; giải ph&aacute;p đẩy mạnh ph&aacute;t triển du lịch khu vực miền Trung &ndash; T&acirc;y Nguy&ecirc;n&rdquo;. Tham gia đo&agrave;n khảo s&aacute;t c&ograve;n c&oacute; đại diện của c&aacute;c ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, c&aacute;c sở Du lịch v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh du lịch lớn trong khu vực. </p>
   20/08/2007 08:15
Đà Lạt: sẽ có khu du lịch nghỉ dưỡng của Saudi Arabia

Đà Lạt: sẽ có khu du lịch nghỉ dưỡng của Saudi Arabia

<p align="justify">UBND tỉnh L&acirc;m Đồng vừa đồng &yacute; chủ trương cho Tập đo&agrave;n Jehan Holding của Saudi Arabia đầu tư x&acirc;y dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế tại Đ&agrave; Lạt. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   20/08/2007 08:12
Vinpearl Land có thêm hơn 250 phòng khách sạn 5 sao

Vinpearl Land có thêm hơn 250 phòng khách sạn 5 sao

<p align="justify">Ng&agrave;y (15/8), khu kh&aacute;ch sạn mới H2 tại khu du lịch v&agrave; giải tr&iacute; Vinpearl Land được khai trương, n&acirc;ng tổng số ph&ograve;ng nghỉ ti&ecirc;u chuẩn 5 sao tại đ&acirc;y l&ecirc;n 500 ph&ograve;ng.<span style="FONT-SIZE: 10pt"></span></p>
   20/08/2007 08:09
Vinadive (Vietravel): Khuyến mãi cho khách lặn biển

Vinadive (Vietravel): Khuyến mãi cho khách lặn biển

<p align="justify">Trung t&acirc;m Lặn biển Việt Nam Vinadive (Vietravel) đang &aacute;p dụng chương tr&igrave;nh khuyến mại đặc biệt cho kh&aacute;ch lặn biển với gi&aacute; 199.000đ/kh&aacute;ch, giảm khoảng 50% so với gi&aacute; b&igrave;nh thường (335.000đ/kh&aacute;ch) nhằm tạo điều kiện cho du kh&aacute;ch v&agrave; người d&acirc;n địa phương c&oacute; cơ hội ngắm san h&ocirc; tại đảo H&ograve;n Mun (Nha Trang - Kh&aacute;nh H&ograve;a). </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span>&nbsp;</p>
   20/08/2007 08:00
Sân gold tốt nhất Việt Nam năm 2007

Sân gold tốt nhất Việt Nam năm 2007

<p align="justify">Tạp ch&iacute; Việt Nam gold v&agrave; ng&agrave;nh du lịch Việt Nam tổ chức ph&aacute;t động cuộc b&igrave;nh chọn s&acirc;n gold tốt nhất Việt Nam 2007. &ETH;&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, một cuộc b&igrave;nh chọn quy m&ocirc; nhằm t&ocirc;n vinh vẻ đẹp v&agrave; đẳng cấp của s&acirc;n gold tại Việt Nam v&agrave; giới thiệu tiềm năng du lịch của m&ocirc;n thể thao n&agrave;y ở Việt Nam tới bạn b&egrave; quốc tế. </p>
   20/08/2007 07:57
Hãng phim truyền hình ZPZ (Mỹ) làm phim phóng sự về du lịch Bến Tre

Hãng phim truyền hình ZPZ (Mỹ) làm phim phóng sự về du lịch Bến Tre

<p align="justify">Ng&agrave;y 3/8/2007, h&atilde;ng phim truyền h&igrave;nh ZPZ (Hoa Kỳ) do hai ph&oacute;ng vi&ecirc;n Robert Stevenson Tate, Thomas Macgregor Vitale v&agrave; c&ocirc; Victoria Ann Hardman &ndash; nh&acirc;n vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Dạy nghề nấu ăn nh&acirc;n đạo KOTO phối hợp với Sở Thương mại-Du lịch Bến Tre đ&atilde; đến điểm du lịch Phong Ph&uacute; ở ấp 9, x&atilde; T&acirc;n Thạch (Ch&acirc;u Th&agrave;nh) l&agrave;m phim ph&oacute;ng sự về văn h&oacute;a ẩm thực v&agrave; tiềm năng du lịch Bến Tre. C&ugrave;ng đi với đo&agrave;n c&ograve;n c&oacute; đại diện Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; nước ngo&agrave;i của Việt Nam, Tạp ch&iacute; Nghề b&aacute;o TP.Hồ Ch&iacute; Minh. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   20/08/2007 07:55
Cần Thơ đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2008

Cần Thơ đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2008

<p align="justify">Năm du lịch quốc gia 2008 với chủ đề &ldquo;Miệt vườn s&ocirc;ng nước Cửu Long&rdquo; sẽ khai mạc v&agrave;o ng&agrave;y 21/02/2008 tại Cần Thơ.</p>
   15/08/2007 13:56
Sẵn sàng đón 20.000 du khách đến Festival Ninh Thuận 2007

Sẵn sàng đón 20.000 du khách đến Festival Ninh Thuận 2007

<p align="justify">Festival Ninh Thuận 2007 sẽ diễn ra từ 15-21/8/2007 tại TP. Phan Rang- Th&aacute;p Ch&agrave;m. Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội văn ho&aacute; du lịch lần đầu được tổ chức với quy m&ocirc; lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận n&ecirc;n h&agrave;ng trăm nghệ sĩ c&ugrave;ng người d&acirc;n địa phương sẽ phục dựng v&agrave; thể hiện nhiều lễ hội truyền thống, sản phẩm truyền thống.</p>
   15/08/2007 13:54
An Giang: 126 tỷ đồng xây dựng hệ thống cáp treo ở Núi Sam

An Giang: 126 tỷ đồng xây dựng hệ thống cáp treo ở Núi Sam

<p align="justify">Theo UBND thị x&atilde; Ch&acirc;u Đốc&nbsp;&nbsp;(An Giang), địa phương n&agrave;y sẽ lập dự &aacute;n x&acirc;y dựng hệ thống c&aacute;p treo N&uacute;i Sam nhằm phục vụ kh&aacute;ch du lịch, r&uacute;t ngắn thời gian leo n&uacute;i nhưng cũng ngoạn mục v&agrave; l&yacute; th&uacute;.</p>
   15/08/2007 13:52
Lễ hội văn hóa Chè ở Hà Giang

Lễ hội văn hóa Chè ở Hà Giang

<p align="justify">Tỉnh H&agrave; Giang quyết định tổ chức Lễ hội văn h&oacute;a Ch&egrave; năm 2007 v&agrave;o đầu th&aacute;ng 11 tới. H&agrave; Giang l&agrave; địa phương c&oacute; thế mạnh về sản xuất ch&egrave;. Với điều kiện thổ nhưỡng, kh&iacute; hậu v&ugrave;ng cao rất thuận lợi với loại c&acirc;y n&agrave;y, đ&atilde; tạo cho ch&egrave; H&agrave; Giang những n&eacute;t ri&ecirc;ng như hương thơm, vị ngọt hậu. </p>
   15/08/2007 13:49
Quảng Ninh: Xây dựng cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai

Quảng Ninh: Xây dựng cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai

<p align="justify">S&aacute;ng 10/8, tại H&ograve;n Gai, TP Hạ Long (Quảng Ninh), C&ocirc;ng ty TNHH cảng H&ograve;n Gai (thuộc Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thủy Việt Nam - VINASHIN) đ&atilde; khởi c&ocirc;ng dự &aacute;n x&acirc;y dựng cảng t&agrave;u du lịch quốc tế H&ograve;n Gai với tổng mức đầu tư 645 tỷ đồng.</p>
   15/08/2007 13:47
Giới thiệu Nhã nhạc Cung đình Huế tại Pháp

Giới thiệu Nhã nhạc Cung đình Huế tại Pháp

<p align="justify">Đo&agrave;n Việt Nam, với 25 nghệ sĩ của Nh&agrave; h&aacute;t nghệ thuật truyền thống Cung đ&igrave;nh Huế, thuộc Trung t&acirc;m bảo tồn di t&iacute;ch cố đ&ocirc; Huế, đ&atilde; mang Nh&atilde; nhạc Cung đ&igrave;nh sang giới thiệu tại&nbsp;Li&ecirc;n hoan ca m&uacute;a nhạc d&acirc;n gian quốc tế lần thứ 35, diễn ra ở Ph&aacute;p.</p>
   15/08/2007 13:45
Quảng bá du lịch Việt Nam trên truyền hình Italia

Quảng bá du lịch Việt Nam trên truyền hình Italia

<p align="justify">Ng&agrave;y 12/8/2007, đo&agrave;n l&agrave;m phim Donnavventura (Italia) đ&atilde; tổ chức họp b&aacute;o giới thiệu về lịch tr&igrave;nh của đo&agrave;n tại Việt Nam. Đo&agrave;n đ&atilde; đến cửa khẩu T&acirc;y Trang (tỉnh Điện Bi&ecirc;n) v&agrave;o ng&agrave;y 11/8/2007. </p>
   15/08/2007 13:43
An Giang: 126 tỷ đồng xây dựng hệ thống cáp treo ở Núi Sam

An Giang: 126 tỷ đồng xây dựng hệ thống cáp treo ở Núi Sam

<div align="justify">Theo UBND thị x&atilde; Ch&acirc;u Đốc&nbsp;&nbsp;(An Giang), địa phương n&agrave;y sẽ lập dự &aacute;n x&acirc;y dựng hệ thống c&aacute;p treo N&uacute;i Sam nhằm phục vụ kh&aacute;ch du lịch, r&uacute;t ngắn thời gian leo n&uacute;i nhưng cũng ngoạn mục v&agrave; l&yacute; th&uacute;.</div>
   15/08/2007 09:16
Sẵn sàng đón 20.000 du khách đến Festival Ninh Thuận 2007

Sẵn sàng đón 20.000 du khách đến Festival Ninh Thuận 2007

<div align="justify">Festival Ninh Thuận 2007 sẽ diễn ra từ 15-21/8/2007 tại TP. Phan Rang- Th&aacute;p Ch&agrave;m. Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội văn ho&aacute; du lịch lần đầu được tổ chức với quy m&ocirc; lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận n&ecirc;n h&agrave;ng trăm nghệ sĩ c&ugrave;ng người d&acirc;n địa phương sẽ phục dựng v&agrave; thể hiện nhiều lễ hội truyền thống, sản phẩm truyền thống.</div>
   15/08/2007 09:10