Công bố thông tin

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Xem tại đây

   26/11/2021 00:00

Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính

---

- Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính: Xem tại đây

   22/11/2021 00:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ.

---

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ: Xem tại đây
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ: Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

---

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

CBTT Nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airlines)

---

- CBTT Nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airlines): Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính

---

- Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính: Xem tại đây

   16/11/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

---

​​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 1
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 2
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 3
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 4
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 5
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 6
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 7
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 8
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 9
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 10
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 11

   01/11/2021 00:00

Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính

---

- Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính: Xem tại đây

   28/10/2021 00:00

Công bố thông tin

.

CBTT Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây

   26/08/2021 09:16

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây

   10/08/2021 09:14

​ Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

---

- CBTT Báo cáo quản trị: Xem tại đây
- Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2021: Xem tại đây

   29/07/2021 00:00

​Tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2.2021

---

- Công văn 259 - Tạm hoãn công bố thông tin: Xem tại đây

   27/07/2021 00:00

​Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan

---

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   09/07/2021 00:00

​Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty CP Quốc tế Kent

---

- Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty CP Quốc tế Kent: Xem tại đây

   07/07/2021 00:00

CBTT thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

---

-  Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Xem tại đây
-  Văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Xem tại đây

   01/07/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   01/07/2021 00:00

​CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 33)

---

-  Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây
-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Xem tại đây
-  Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây

   17/06/2021 00:00

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

---

- CBTT - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Xem tại đây

   09/06/2021 00:00

Công bố thông tin trích Nghị quyết HĐQT

---

- CBTT - Nghị quyết HĐQT: Xem tại đây

   09/06/2021 00:00