1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tư vấn du lịch

10 chiêu để tránh mất laptop và dữ liệu khi đi du lịch

10 chiêu để tránh mất laptop và dữ liệu khi đi du lịch

<div align="justify">Laptop dần trở th&agrave;nh thiết bị kh&ocirc;ng thể thiếu với những người thường xuy&ecirc;n di chuyển. Thế nhưng, để bảo vệ ch&uacute;ng v&agrave; cả dữ liệu quan trọng l&agrave; điều kh&aacute; đau đầu. Sau đ&acirc;y l&agrave; 10 lưu &yacute; để bảo vệ laptop v&agrave; t&agrave;i liệu mật trong laptop.</div>
   16/12/2008 10:28
Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Năm Mới

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Năm Mới

<p align="justify">Năm mới đến kh&ocirc;ng chỉ mang lại những điều khởi đầu mới mẻ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; thời điểm kết th&uacute;c một m&ugrave;a du lịch bận rộn. Nhưng, một kỳ nghỉ năm mới cũng c&oacute; thể l&agrave; một c&aacute;ch gi&uacute;p bạn xả hơi, thư gi&atilde;n sau một năm cũ nhiều lo toan v&agrave; bạn rộn. Nếu bạn c&oacute; dự định l&ecirc;n kế hoạch cho kỳ nghỉ năm mới, dưới đ&acirc;y l&agrave; một số lời khuy&ecirc;n hữu &iacute;ch:</p> <div align="justify"> </div>
   12/12/2008 10:12
Sức khỏe trong mùa đông: Một số điều cần lưu ý

Sức khỏe trong mùa đông: Một số điều cần lưu ý

<div align="justify">Kh&aacute;c với kh&iacute; hậu n&oacute;ng ấm của m&ugrave;a h&egrave;, m&aacute;t dịu của m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; những cơn gi&oacute; thu nhẹ nh&agrave;ng, m&ugrave;a đ&ocirc;ng đến mang kh&iacute; hậu lạnh, thiếu &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời n&ecirc;n vi khuẩn hoạt động mạnh hơn, khiến cơ thể dễ bị &quot;đ&aacute;nh bại&quot;. Những lưu &yacute; dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một sức khỏe tốt để c&oacute; thể tha hồ kh&aacute;m ph&aacute; những thắng cảnh đẹp trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng n&agrave;y.</div>
   08/12/2008 11:02
Một vài lời khuyên khi đi du lịch vào dịp Giáng Sinh

Một vài lời khuyên khi đi du lịch vào dịp Giáng Sinh

<p align="justify">M&ugrave;a lễ hội l&agrave; thời gian bận rộn v&agrave; căng thẳng nhất trong năm đối với du lịch h&agrave;ng kh&ocirc;ng, v&igrave; vậy bạn h&atilde;y chuẩn bị thật chu đ&aacute;o cho k&igrave; nghỉ của m&igrave;nh. Thời gian n&agrave;y rất nhiều người đang vội v&atilde; về thăm nh&agrave;, bao nhi&ecirc;u gia đ&igrave;nh đang tr&ecirc;n đường tới thăm th&acirc;n, v&agrave; rồi c&ograve;n những vấn đề li&ecirc;n quan tới thời tiết... Lập một kế hoạch cẩn thận cho chuyến đi m&aacute;y bay lần n&agrave;y của bạn l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n n&ecirc;n l&agrave;m.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   03/12/2008 11:17
Lên kế hoạch cho kì nghỉ Giáng Sinh

Lên kế hoạch cho kì nghỉ Giáng Sinh

<p align="justify">Đối với rất nhiều người, một k&igrave; nghỉ gi&aacute;ng sinh l&yacute; tưởng l&agrave; khoảng thời gian m&agrave; mọi người c&ugrave;ng tụ họp trong gia đ&igrave;nh, ngồi quanh c&acirc;y th&ocirc;ng noel, mở những g&oacute;i qu&agrave; v&agrave; ăn những m&oacute;n ăn tự l&agrave;m tại nh&agrave;. Nhưng đối với nhiều người kh&aacute;c, Gi&aacute;ng sinh lại l&agrave; khoảng thời gian tuyệt vời để đi du lịch, tới những v&ugrave;ng đất mới hoặc đến nghỉ ngơi tại một khu nghỉ y&ecirc;u th&iacute;ch n&agrave;o đ&oacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   28/11/2008 10:57
Sử dụng máy ảnh an toàn trong mùa lạnh

Sử dụng máy ảnh an toàn trong mùa lạnh

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> Đa số c&aacute;c m&aacute;y ảnh phổ th&ocirc;ng kh&ocirc;ng được thiết kế chế độ chụp trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng nếu bạn sử dụng đ&uacute;ng quy c&aacute;ch bạn vẫn c&oacute; thể ghi lại nhiều h&igrave;nh tuyệt vời khi kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</span></span></span></div>
   25/11/2008 09:34
Những vật dụng cần thiết khi đi du lịch vào mùa đông

Những vật dụng cần thiết khi đi du lịch vào mùa đông

<p align="justify"><span>M&ugrave;a thu đ&ocirc;ng gắn liền với kh&iacute; hậu lạnh v&agrave; những cơn mưa k&eacute;o d&agrave;i. Những lời khuy&ecirc;n sau đ&acirc;y rất cần thiết để gi&uacute;p bạn c&oacute; một chuyến đi du lịch thật ho&agrave;n hảo.</span></p>
   21/11/2008 11:18
Những điều cần biết về Hawaii

Những điều cần biết về Hawaii

<p align="justify">S&acirc;n bay quốc tế Honolulu (Honolulu International Airport-HNL) tại đảo Oahu l&agrave; s&acirc;n bay ch&iacute;nh của Hawaii, phục vụ c&aacute;c thủ tục về nhập cảnh cho hầu hết kh&aacute;ch du lịch đến Hawaii.</p> <div align="justify"> </div>
   17/11/2008 11:49
Những điều nên biết khi đi du lịch Bắc Kinh

Những điều nên biết khi đi du lịch Bắc Kinh

<p align="justify"><!--[if gte vml 1]> <![endif]-->Thủ đ&ocirc; Bắc Kinh l&agrave; v&ugrave;ng thuộc miền Bắc của Trung Quốc, tiếp gi&aacute;p với sa mạc T&acirc;n Cương. Tuy l&agrave; v&ugrave;ng thuộc kh&iacute; hậu h&agrave;n đới nhưng v&igrave; gi&aacute;p với sa mạc T&acirc;n Cương n&ecirc;n v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, khi những luồng gi&oacute; n&oacute;ng từ sa mạc thổi về mang theo b&atilde;o c&aacute;t, th&igrave; thời tiết ở đ&acirc;y n&oacute;ng kh&ocirc; v&agrave; c&oacute; ng&agrave;y nhiệt độ l&ecirc;n đến gần 40 độ C. V&igrave; vậy, du kh&aacute;ch cần tư vấn kỹ để mang trang phục th&iacute;ch hợp với thời tiết trong năm.</p> <div align="justify"> </div>
   10/11/2008 13:43
Mua sắm ở Singapore

Mua sắm ở Singapore

<p align="justify">Việc đi Singapore đối với người Việt Nam đ&atilde; trở n&ecirc;n qu&aacute; dễ d&agrave;ng, c&aacute;c &ldquo;t&iacute;n đồ&rdquo; của shopping hẳn kh&ocirc;ng thể ngồi y&ecirc;n mỗi khi v&agrave;o kỳ giảm gi&aacute;. Để đi lại một c&aacute;ch thuận tiện v&agrave; &iacute;t tốn k&eacute;m nhất, bạn n&ecirc;n l&agrave;m quen với hệ thống t&agrave;u điện ngầm rất hiện đại ở đ&acirc;y.</p>
   03/11/2008 13:30
Một số loại thuốc nên mang theo khi đi chơi xa

Một số loại thuốc nên mang theo khi đi chơi xa

<p align="justify">Đi du lịch, đến những v&ugrave;ng đất lạ với kh&iacute; hậu, thổ nhưỡng kh&aacute;c biệt, bạn cần chuẩn bị sẵn một số thuốc men để kh&ocirc;ng bị động khi chột bụng, nhức đầu, cảm c&uacute;m, say nắng... Nhất l&agrave; trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay c&aacute;c chăm s&oacute;c y tế tại c&aacute;c khu du lịch vẫn chưa được quan t&acirc;m đ&uacute;ng mức.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   27/10/2008 11:59
Nên đi chơi đâu vào mùa thu?

Nên đi chơi đâu vào mùa thu?

<div align="justify">Trong năm, m&ugrave;a thu ch&iacute;nh l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng nhất để bạn l&ecirc;n kế hoạch cho một chuyến du lịch chi&ecirc;m ngưỡng cảnh sắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n bởi tiết trời dịu nhẹ, m&aacute;t mẻ. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những điểm đến gợi &yacute; để bạn c&oacute; thể sở hữu một chuyến đi tuyệt vời trong m&ugrave;a thu n&agrave;y.&nbsp; </div>
   21/10/2008 11:30
Chọn tour chất lượng

Chọn tour chất lượng

<p align="justify">Một tour du lịch th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n sẽ đem lại cho bạn những gi&acirc;y ph&uacute;t l&atilde;ng mạn, vui vẻ, thật sự thoải m&aacute;i v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng về mọi thứ. Để chọn được một tour du lịch vừa ph&ugrave; hợp với t&uacute;i tiền của m&igrave;nh lại đảm bảo chất lượng, ngo&agrave;i gi&aacute; rẻ bạn cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; tới những chi tiết nhỏ như ph&iacute; tham quan, di chuyển, ăn uống...</p>
   13/10/2008 14:48
Những điều nên tránh khi đi du lịch Brunei

Những điều nên tránh khi đi du lịch Brunei

<p align="justify">Brunei &quot;xanh&quot; kh&ocirc;ng chỉ với m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, luật lệ của quốc gia n&agrave;y sẽ khiến bạn đi từ ngạc nhi&ecirc;n n&agrave;y đến ngạc nhi&ecirc;n kh&aacute;c. L&agrave; quốc gia c&oacute; một bản sắc văn h&oacute;a rất ri&ecirc;ng v&agrave; đậm chất địa phương, đến đ&acirc;y, c&oacute; thể đấng m&agrave;y r&acirc;u sẽ phải lắc đầu thở d&agrave;i ngao ng&aacute;n, trong khi c&aacute;c phu nh&acirc;n lại c&oacute; thể hả h&ecirc; bởi đ&atilde; chọn được cho gia đ&igrave;nh một tour xanh, sạch đẹp theo đ&uacute;ng nghĩa đen lẫn nghĩa b&oacute;ng của n&oacute;.</p>
   09/10/2008 09:59
Tuần trăng mật trọn vẹn

Tuần trăng mật trọn vẹn

<p align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i rằng tuần trăng mật l&agrave; thời kỳ đầu đẹp nhất của cuộc sống vợ chồng. Xin m&aacute;ch cho đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương những kinh nghiệm chọn tour du lịch cũng như những vật dụng thiết thực nhất cần phải mang theo gi&uacute;p chuyến đi th&ecirc;m thi vị.</p>
   03/10/2008 16:37
Bí quyết khi đi du lịch một mình

Bí quyết khi đi du lịch một mình

<p align="justify">Du lịch một m&igrave;nh hiện nay đang l&agrave; mốt của c&aacute;c bạn trẻ th&iacute;ch c&oacute; cơ hội được thỏa m&atilde;n bản th&acirc;n đủ hơn, lại kh&ocirc;ng bị bao quanh bởi bất đồng, hay sở th&iacute;ch của bạn đồng h&agrave;nh. Để c&oacute; một chuyến du lịch thật sự thoải m&aacute;i, tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta cũng cần phải chuẩn bị tốt về h&agrave;nh trang lẫn tinh thần.</p> <div align="justify"> </div>
   29/09/2008 16:33
Lưu ý khi đi du lịch Macau

Lưu ý khi đi du lịch Macau

<p align="justify">Như một c&ocirc; g&aacute;i phương Đ&ocirc;ng trầm mặc trong bộ &acirc;u phục hiện đại, Macau hấp dẫn du kh&aacute;ch bởi t&iacute;nh c&aacute;ch e ấp m&agrave; vẫn rất gợi t&igrave;nh. Mặc d&ugrave; l&agrave; một khu h&agrave;nh ch&iacute;nh của Cộng h&ograve;a Nh&acirc;n d&acirc;n Trung Hoa, nhưng Macau lại c&oacute; những đặc trưng ri&ecirc;ng biệt khiến du kh&aacute;ch tới đ&acirc;y phải đặc biệt lưu &yacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   22/09/2008 11:56
Giữ sức khi đi du lịch

Giữ sức khi đi du lịch

<p align="justify">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tư vấn Tổng cục Du lịch VN, trước khi đi du lịch bạn cần lưu &yacute; một số điều như sau:</p> <div align="justify"> </div>
   15/09/2008 15:10
Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

<p align="justify">Ở Mỹ, &yacute; thức, t&iacute;nh tự gi&aacute;c lu&ocirc;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. V&igrave; vậy, để tr&aacute;nh bị &ldquo;sốc&rdquo; khi du lịch Mỹ, bạn n&ecirc;n t&igrave;m hiểu kỹ những tập qu&aacute;n dưới đ&acirc;y.</p> <div align="justify"> </div>
   08/09/2008 13:25
Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

<p align="justify">Mỗi một nước tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; những quy tắc ri&ecirc;ng - nhiều khi rất lạ m&agrave; ta phải biết, nếu kh&ocirc;ng, những ng&agrave;y th&aacute;ng thư gi&atilde;n nơi đất bạn c&oacute; thể sẽ trở th&agrave;nh cơn &aacute;c mộng trong đời.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   01/09/2008 13:15