Tư vấn du lịch

Những điều bạn nên biết khi đến Ấn Ðộ

Những điều bạn nên biết khi đến Ấn Ðộ

<div align="justify"> Thời gian tốt nhất để đến Ấn Độ l&agrave; từ th&aacute;ng 10 tới th&aacute;ng 3, v&igrave; trong thời điểm n&agrave;y bạn mới tr&aacute;nh được những đợt gi&oacute; m&ugrave;a v&agrave; c&aacute;i n&oacute;ng khắc nghiệt (c&oacute; khi l&ecirc;n tới 430C) của nước sở tại.</div>
   12/02/2008 08:03
Những điều cần biết khi chinh phục Phansipan

Những điều cần biết khi chinh phục Phansipan

<div align="justify">Phansipang l&agrave; đỉnh n&uacute;i c&oacute; độ cao khoảng 3143m, được xem l&agrave; n&oacute;c nh&agrave; của v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Dương. Đ&acirc;y được xem l&agrave; niềm mơ ước của những bạn c&oacute; sở th&iacute;ch mạo hiểm v&agrave; chinh phục những đỉnh cao, v&agrave; t&igrave;m kiếm cảm gi&aacute;c của sự bồng bềnh trong những tầng m&acirc;y đang lơ lững giăng ngang trời&hellip;</div>
   05/02/2008 15:24
Du Lịch Trăng Mật – Những Điều Cần Lưu Ý

Du Lịch Trăng Mật – Những Điều Cần Lưu Ý

<div align="justify">Bận rộn nhiều cho lễ cưới, những đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều thời gian để chuẩn bị cho một chuyến trăng mật. Do đ&oacute;, chủ đề của C&acirc;u Lạc Bộ du lịch kỳ n&agrave;y hy vọng sẽ mang đến cho độc giả một v&agrave;i gợi &yacute; bổ &iacute;ch để kỳ nghỉ trăng mật của m&igrave;nh c&agrave;ng th&uacute; vị v&agrave; ho&agrave;n hảo hơn</div>
   07/11/2007 14:39
Những điều bạn cần biết khi đi du lịch Trung Quốc

Những điều bạn cần biết khi đi du lịch Trung Quốc

<p align="justify">Theo qui định chung của h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam v&agrave; Trung Quốc, du kh&aacute;ch được mang số lượng h&agrave;nh l&yacute; miễn cước l&agrave; 20kg v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay kh&ocirc;ng qu&aacute; 5kg. Về số lượng ngoại tệ, du kh&aacute;ch mang theo kh&ocirc;ng được vượt qu&aacute; 7.000USD, nếu vượt mức qui định sẽ phải khai b&aacute;o với Hải quan. Đối với c&aacute;c đồ vật c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n 300USD như camera, m&aacute;y chụp ảnh loại lớn... cũng phải khai b&aacute;o Hải quan. </p>
   06/11/2007 09:50
Chuẩn Bị Gì Cho Du Lịch Mùa Thu

Chuẩn Bị Gì Cho Du Lịch Mùa Thu

<div align="justify">Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;i nắng n&oacute;ng của m&ugrave;a hạ, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;i lạnh buốt của m&ugrave;a đ&ocirc;ng, m&ugrave;a thu được xem l&agrave; thời điểm đẹp nhất v&agrave; th&iacute;ch hợp nhất trong năm để bạn tận hưởng những chuyến tham quan th&uacute; vị.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></div>
   01/11/2007 09:31
Những điều cần biết khi đi du lịch Caravan

Những điều cần biết khi đi du lịch Caravan

<div align="justify">N&oacute;i đến loại h&igrave;nh du lịch caravan, người ta nghĩ ngay đến những đo&agrave;n xe nối tiếp nhau tr&ecirc;n những cung đường. Thế nhưng để chuẩn bị cho đầy đủ c&aacute;c vật dụng trong chuyến đi l&agrave; điều kh&ocirc;ng đơn giản, đặc biệt l&agrave; đối với chuyến caravan đầu ti&ecirc;n.</div> <div align="justify"></div>
   10/09/2007 10:43
Mua quà tặng khi đi du lịch trong nước

Mua quà tặng khi đi du lịch trong nước

<div align="justify">Trong mỗi chuyến du lịch tham quan, b&ecirc;n cạnh sở th&iacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của những v&ugrave;ng đất tr&ecirc;n qu&ecirc; hương Việt Nam, du kh&aacute;ch cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n mang về những m&oacute;n qu&agrave; lưu niệm, những đặc sản ri&ecirc;ng c&oacute; của từng v&ugrave;ng miền để l&agrave;m qu&agrave; cho bạn b&egrave; v&agrave; gia đ&igrave;nh.</div>
   13/08/2007 08:39
Thời Trang Du Lịch Biển – Hè 2007

Thời Trang Du Lịch Biển – Hè 2007

<p align="justify">B&atilde;i biển Việt Nam vốn tuyệt vời lại c&agrave;ng tuyệt vời hơn khi được chấm ph&aacute; bằng h&igrave;nh ảnh của những đ&ocirc;i nam thanh nữ t&uacute; với những trang phục đẹp v&agrave; ph&ugrave; hợp l&agrave;m cho bức tranh du lịch biển m&ugrave;a H&egrave; vốn hấp dẫn lại c&agrave;ng quyến rũ hơn. </p>
   01/08/2007 10:13
Khi đi du lịch cùng người lớn tuổi

Khi đi du lịch cùng người lớn tuổi

<div align="justify">Do nhu cầu đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, v&agrave; điều kiện đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng thuận tiện hơn, v&igrave; vậy ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều du kh&aacute;ch lớn tuổi tham gia c&aacute;c tour trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi ch&uacute;ng ta cần phải lưu &yacute; một số vấn đề.</div> <div align="justify"></div>
   13/07/2007 11:47
Khắc phục sự cố khi đi du lịch

Khắc phục sự cố khi đi du lịch

<div align="justify">Khi đi du lịch, đặc biệt l&agrave; trong những chuyến du lịch nước ngo&agrave;i, d&ugrave; đ&atilde; chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc nhưng vẫn sẽ c&oacute; l&uacute;c bạn gặp phải những sự cố ngo&agrave;i &yacute; muốn như trễ chuyến bay, mất hộ chiếu, t&agrave;i sản... Nếu bạn đi theo đo&agrave;n v&agrave; c&oacute; sự trợ gi&uacute;p của hướng dẫn vi&ecirc;n th&igrave; c&oacute; thể an t&acirc;m hơn, nhưng nếu đi một nh&oacute;m nhỏ hoặc ri&ecirc;ng lẻ th&igrave; d&ugrave; sự cố đ&oacute; c&oacute; nghi&ecirc;m trọng v&agrave; l&agrave;m bạn rất bối rối, lo lắng, bạn cũng cần giữ b&igrave;nh tĩnh v&agrave; c&oacute; thể tham khảo một v&agrave;i gợi &yacute; tr&ecirc;n trang C&acirc;u lạc bộ Du lịch kỳ n&agrave;y.</div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   11/07/2007 11:32
GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

<div align="justify">Trong c&aacute;c chuyến du lịch tham quan, li&ecirc;n lạc về gia đ&igrave;nh v&agrave; giải quyết c&aacute;c c&ocirc;ng việc l&agrave; một nhu cầu kh&ocirc;ng thể thiếu của tất cả mọi người. Đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c chuyến đi d&agrave;i ng&agrave;y, đến những v&ugrave;ng đất xa x&ocirc;i. V&igrave; vậy, trang C&acirc;u lạc bộ du lịch kỳ xin giới thiệu đ&ocirc;i n&eacute;t về c&aacute;ch gọi điện thoại khi đi du lịch sao cho đạt hiệu quả th&ocirc;ng tin cao nhất v&agrave; chi ph&iacute; vẫn rất tiết kiệm.</div>
   04/07/2007 09:42
ĐI DU LỊCH MÙA MƯA

ĐI DU LỊCH MÙA MƯA

<div align="justify">Với điều kiện kh&iacute; hậu nhiệt đới gi&oacute; m&ugrave;a, mang t&iacute;nh đặc trưng với 2 m&ugrave;a nắng - mưa r&otilde; rệt, do đ&oacute; v&agrave;o thời điểm từ th&aacute;ng 4 &ndash; 11 ở những miền đất du lịch nổi tiếng ở Việt Nam thường xuất hiện những cơn mưa bất chợt. V&igrave; vậy, khi đi du lịch, du kh&aacute;ch cũng cần quan t&acirc;m nhiều hơn đến một số yếu tố sau:</div>
   27/06/2007 12:11
MỘT SỐ PHONG TỤC VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI INDONESIA

MỘT SỐ PHONG TỤC VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI INDONESIA

<div align="justify">Indonesia l&agrave; quốc gia đa tộc, v&agrave; một nền văn h&oacute;a thống nhất trong đa dạng. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, ở mỗi d&acirc;n tộc c&oacute; một th&oacute;i quen v&agrave; c&aacute;ch ứng xử văn h&oacute;a ri&ecirc;ng. Nhưng b&ecirc;n cạnh những n&eacute;t đặc trưng ri&ecirc;ng, c&aacute;c d&acirc;n tộc nơi đ&acirc;y cũng c&oacute; những n&eacute;t kh&aacute; tương đồng, m&agrave; du kh&aacute;ch cần quan t&acirc;m khi c&oacute; dịp gh&eacute; thăm đất nước xinh đẹp n&agrave;y.</div>
   27/06/2007 11:03
MUA SẮM KHI ĐI DU LỊCH

MUA SẮM KHI ĐI DU LỊCH

<div align="justify">Khi đi du lịch, ngo&agrave;i việc kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c, những cảnh quan đẹp, th&igrave; mua sắm l&agrave; một nhu cầu thiết yếu. Ở đ&oacute;, du kh&aacute;ch c&oacute; thể t&igrave;m cho m&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n những m&oacute;n qu&agrave; ngộ nghĩnh v&agrave; mang nhiều &yacute; nghĩa sau chuyến đi th&uacute; vị.</div>
   20/06/2007 17:21
KHI ĐI DU LỊCH CÙNG TRẺ EM

KHI ĐI DU LỊCH CÙNG TRẺ EM

<div align="justify">Kh&ocirc;ng phải khi n&agrave;o bạn cũng đi du lịch &ldquo;độc th&acirc;n&rdquo;, m&agrave; đ&ocirc;i khi bạn sẽ đi c&ugrave;ng với những đứa trẻ tinh nghịch, đ&aacute;ng y&ecirc;u của bạn. Vậy, bạn phải l&agrave;m g&igrave; để lu&ocirc;n bảo vệ an to&agrave;n cho những đứa trẻ m&agrave; kh&ocirc;ng bị ch&uacute;ng l&agrave;m cho chuyến đi thiếu ho&agrave;n hảo?</div>
   20/06/2007 15:11
THỜI TRANG DU LỊCH BIỂN – HÈ 2007

THỜI TRANG DU LỊCH BIỂN – HÈ 2007

<div align="justify">B&atilde;i biển Việt Nam vốn tuyệt vời lại c&agrave;ng tuyệt vời hơn khi được chấm ph&aacute; bằng h&igrave;nh ảnh của những đ&ocirc;i nam thanh nữ t&uacute; với những trang phục đẹp v&agrave; ph&ugrave; hợp l&agrave;m cho bức tranh du lịch biển m&ugrave;a H&egrave; vốn hấp dẫn lại c&agrave;ng quyến rũ hơn. </div>
   13/06/2007 14:39
KHI ĐI DU LỊCH CÙNG NGƯỜI LỚN TUỔI

KHI ĐI DU LỊCH CÙNG NGƯỜI LỚN TUỔI

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 13pt">Do nhu cầu đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, v&agrave; điều kiện đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng thuận tiện hơn , v&igrave; vậy ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều du kh&aacute;ch lớn tuổi tham gia c&aacute;c tour trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi ch&uacute;ng ta cần phải lưu &yacute; một số vấn đề.</span></p>
   06/06/2007 15:22
CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

<div align="justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Trong c&aacute;c chuyến tham quan, li&ecirc;n lạc l&agrave; một nhu cầu kh&ocirc;ng thể thiếu của tất cả mọi người. Đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c chuyến đi d&agrave;i ng&agrave;y, đến những v&ugrave;ng đất xa x&ocirc;i. V&igrave; vậy, trang C&acirc;u lạc bộ du lịch kỳ xin giới thiệu đ&ocirc;i n&eacute;t về c&aacute;ch gọi điện thoại khi đi du lịch.</span></div>
   06/06/2007 15:14
Nữ giới chuẩn bị gì khi đi du lịch?

Nữ giới chuẩn bị gì khi đi du lịch?

<p align="justify"><font face="Arial">Đối với ph&aacute;i nữ, việc chuẩn bị h&agrave;nh trang cho một chuyến du lịch lu&ocirc;n &ldquo;cầu kỳ&rdquo; hơn nam giới bởi v&igrave; ngo&agrave;i những đồ d&ugrave;ng cần thiết cho một chuyến đi, bạn nữ c&ograve;n phải trang bị những dụng cụ l&agrave;m đẹp cho m&igrave;nh, để lu&ocirc;n giữ được n&eacute;t đẹp, sự tươi tắn v&agrave; duy&ecirc;n d&aacute;ng ở bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. V&igrave; c&oacute; kh&aacute; nhiều dụng cụ l&agrave;m đẹp phải mang đi c&ugrave;ng, do đ&oacute; trong mỗi chuyến đi xa, nhiều bạn nữ thường phải đắn đo trong việc l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể l&agrave;m đẹp với một h&agrave;nh trang vừa gọn nhẹ, đầy đủ vừa ph&ugrave; hợp với nhu cầu di chuyển nhiều v&agrave; li&ecirc;n tục trong những chuyến tham quan. </font></p>
   10/05/2007 11:48
Chọn bạn đuờng cho đôi chân

Chọn bạn đuờng cho đôi chân

<font face="Arial">Nếu kh&ocirc;ng được chuẩn bị cẩn thận, nhiều du kh&aacute;ch phải rất kh&oacute; chịu sau chuyến đi với đ&ocirc;i ch&acirc;n phồng rộp v&igrave; chọn loại gi&agrave;y kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp. Yếu tố thời trang l&agrave; quan trọng, nhưng khi chọn gi&agrave;y để đi du lịch, bạn n&ecirc;n đặt ưu ti&ecirc;n &ldquo;thoải m&aacute;i cho ch&acirc;n&rdquo; l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.<br /> </font>
   16/03/2007 15:14