Sự kiện Du lịch

Quyến rũ văn hóa Chăm - ẩm thực - du lịch - đua xe trên cát

Quyến rũ văn hóa Chăm - ẩm thực - du lịch - đua xe trên cát

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial">Festival tỉnh Ninh Thuận 2007 chủ đề <span style="FONT-FAMILY: Arial">Ninh Thuận tiềm ẩn những sắc m&agrave;u</span> diễn ra từ 15-21/8 mang nhiều n&eacute;t ri&ecirc;ng xuất ph&aacute;t từ văn h&oacute;a đặc trưng của v&ugrave;ng miền: Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a Raglai, <span style="FONT-FAMILY: Arial">Văn h&oacute;a Chăm- quyến rũ một sắc m&agrave;u</span>, Đua xe m&ocirc;t&ocirc; địa h&igrave;nh c&aacute;t, Văn h&oacute;a ẩm thực giới thiệu nhiều m&oacute;n ngon, Hội thi cừu đẹp&hellip;</span></p>
   24/07/2007 09:09
NHỮNG CỔ ĐỘNG ĐỘNG VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA VIETRAVEL ĐÃ LÊN ĐƯỜNG ĐẾN THÁI LAN

NHỮNG CỔ ĐỘNG ĐỘNG VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA VIETRAVEL ĐÃ LÊN ĐƯỜNG ĐẾN THÁI LAN

<div align="justify">Tuy trận tứ kết giữa Việt Nam v&agrave; Iraq đến 20 giờ 20, ng&agrave;y 21/7/2007 mới diễn ra, nhưng ngay từ s&aacute;ng ng&agrave;y 20/7/2007, c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n Vietravel đ&atilde; n&ocirc; nức l&ecirc;n đường với đầy đủ dụng cụ cổ động. N&agrave;o l&agrave; bandroll, cờ, trống, t&ugrave; v&agrave;&hellip; trong m&agrave;u &aacute;o đỏ truyền thống. Đo&agrave;n cổ động vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n đ&atilde; tập trung tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i v&agrave; cất c&aacute;nh v&agrave;o l&uacute;c 10g30 ph&uacute;t. </div>
   20/07/2007 12:21
Theo chân đoàn làm phim "Ký sự sông Amazon"

Theo chân đoàn làm phim "Ký sự sông Amazon"

<div align="justify">T&iacute;nh từ ng&agrave;y khởi h&agrave;nh 19/06/ 2007 cho đến ng&agrave;y 20/ 07/ 2007, đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon&rdquo; đ&atilde; trải qua gần 32 ng&agrave;y đ&ecirc;m của h&agrave;nh tr&igrave;nh v&agrave; đ&atilde; gửi đến kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh hơn 12 ph&oacute;ng sự với những cảnh quay thật hấp dẫn về 2 quốc gia l&agrave; Brazil v&agrave; Venezuela. Người du lịch Vietravel sẽ gửi đến du kh&aacute;ch đ&ocirc;i n&eacute;t những th&ocirc;ng tin về chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh th&uacute; vị n&agrave;y.</div>
   19/07/2007 10:09
Du lịch thông minh - Trào lưu du lịch mới

Du lịch thông minh - Trào lưu du lịch mới

<p align="justify">Traveling Smart l&agrave; thuật ngữ tiếng Anh được d&ugrave;ng nhiều trong thời gian gần đ&acirc;y để n&oacute;i về một tr&agrave;o lưu du lịch mới, tr&agrave;o lưu du lịch th&ocirc;ng minh, kh&aacute;c với những tour du lịch truyền thống trong đ&oacute; người ta ch&uacute; trọng đến lợi &iacute;ch của du kh&aacute;ch nhưng lại c&oacute; mức chi ph&iacute; thấp v&agrave; an to&agrave;n. Một số đặc th&ugrave; ch&iacute;nh của tr&agrave;o lưu n&agrave;y c&oacute; thể t&oacute;m tắt như sau.<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   16/07/2007 17:20
Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

<div align="justify"><span>Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n 2007 trong thời gan 22 &ndash; 25/11.&nbsp;Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n lần n&agrave;y sẽ rất h&ograve;anh tr&aacute;ng, mang tầm khu vực sẽ được tổ chức tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Bu&ocirc;n Ma Thuột v&agrave; x&atilde; Kr&ocirc;ng Ana huyện Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n.</span></div> <p align="justify"><br /> <br /> </p>
   09/07/2007 08:45
TƯNG BỪNG NGÀY HỘI LÀNG NGHỀ THANH CHIÊM

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI LÀNG NGHỀ THANH CHIÊM

<div align="justify">Ng&agrave;y 29-6, UBND huyện Điện B&agrave;n tỉnh Quảng Nam tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a l&agrave;ng nghề Thanh Chi&ecirc;m - t&aacute;i hiện v&agrave; giới thiệu lịch sử 405 năm dinh trấn Thanh Chi&ecirc;m - thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia. </div>
   01/07/2007 14:07
“ĐÁM CƯỚI DƯỚI NƯỚC ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM” DO VIETRAVEL TỔ CHỨC ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG VÀ ĐẦY LÃNG MẠN.

“ĐÁM CƯỚI DƯỚI NƯỚC ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM” DO VIETRAVEL TỔ CHỨC ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG VÀ ĐẦY LÃNG MẠN.

<div align="justify">Trong xu hướng ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng h&oacute;a c&aacute;c loại h&igrave;nh dịch vụ du lịch cũng như thu h&uacute;t hơn nữa sự quan t&acirc;m của du kh&aacute;ch đến với những cảnh quang xinh đẹp, nổi tiếng tại Việt Nam, b&ecirc;n cạnh h&igrave;nh thức tour du lịch lặn biển kh&aacute;m ph&aacute; những cảnh vật tuyệt đẹp trong l&ograve;ng địa dương đ&atilde; được du kh&aacute;ch rất y&ecirc;u th&iacute;ch trong thời gian vừa qua, lần đầu ti&ecirc;n c&ocirc;ng ty Vietravel tiến h&agrave;nh tổ chức LỄ KẾT H&Ocirc;N DƯỚI L&Ograve;NG ĐẠI DƯƠNG cho những đ&ocirc;i t&igrave;nh nh&acirc;n muốn c&oacute; được những kỉ niệm thật ấn tượng về ng&agrave;y trọng đại của cuộc sống lứa đ&ocirc;i tại một trong số những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam &ndash; Nha Trang. Loại h&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới dưới nước&rdquo; l&agrave; một h&igrave;nh thức c&ograve;n kh&aacute; mới lạ nhưng đầy hấp dẫn đối với du kh&aacute;ch Việt Nam, được trải qua những giờ ph&uacute;t thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của lễ cưới trong một m&ocirc;i trường v&agrave; trạng th&aacute;i hết sức đặc biệt m&agrave; kh&ocirc;ng phải bất kỳ ai c&oacute; thể thực hiện, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; một yếu tố quan trọng m&agrave; Vietravel tin tưởng rằng đ&acirc;y sẽ l&agrave; một h&igrave;nh thức sản phẩm tour du lịch cuốn h&uacute;t du kh&aacute;ch trong thời gian sắp tới. </div>
   26/06/2007 10:53
LỄ HỘI "QUẢNG NAM - HÀNH TRÌNH DI SẢN 2007"

LỄ HỘI "QUẢNG NAM - HÀNH TRÌNH DI SẢN 2007"

<div align="justify">Đến v&agrave; cảm nhận vẻ đẹp di sản văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương&quot;Lễ hội Quảng Nam - h&agrave;nh tr&igrave;nh di sản 2007&quot; với chủ đề &quot;Quảng Nam - Hội ngộ Di sản Văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương&quot; được Bộ Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin, Tổng cục Du lịch v&agrave; UBND tỉnh Quảng Nam đưa v&agrave;o hoạt động lễ hội hiện đại cấp quốc gia năm 2007, sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 26/6/2007 đến 30/6/2007. </div>
   21/06/2007 14:37
ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” ĐÃ KHỞI HÀNH

ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” ĐÃ KHỞI HÀNH

<div align="justify">Ng&agrave;y 19/ 06/ 2007 đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon&rdquo; của Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TP. HCM với sự hướng dẫn v&agrave; tổ chức lịch tr&igrave;nh của c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi h&agrave;nh. Theo thiết kế của Vietravel, đo&agrave;n l&agrave;m phim sẽ đi qua 5 quốc gia l&agrave;: Brazil, Venezuela, Columbia, Peru,&nbsp;Polivia thuộc lưu vực s&ocirc;ng Amazon v&agrave; thời gian của chuyến đi l&agrave; 67 ng&agrave;y. </div>
   20/06/2007 15:15
VIETRAVEL VỚI HÀNH TRÌNH KÝ SỰ ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

VIETRAVEL VỚI HÀNH TRÌNH KÝ SỰ ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

<div align="justify">S&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng v&agrave; đầy quyết t&acirc;m chiến thắng l&agrave; những điều ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm nhận được tr&ecirc;n từng khu&ocirc;n mặt của những tay l&aacute;i bước v&agrave;o chặng đượng chinh phục những thử th&aacute;ch tr&ecirc;n chặng đường d&agrave;i 550 km từ Đ&agrave; Nẵng - Savannakhet - Mukdahan.</div>
   18/06/2007 08:28
ĐÀ NẴNG NÓNG LÊN CÙNG ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

ĐÀ NẴNG NÓNG LÊN CÙNG ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

<div align="justify">Ngay từ mờ s&aacute;ng ng&agrave;y 14/06/2007, gần 40 xe D-Max v&agrave; Hi-Lander đ&atilde; tập kết tại kh&aacute;ch sạn Đ&agrave; Nẵng. Nhiều hoạt động chuẩn bị trước giờ xuất ph&aacute;t đ&atilde; được Ban Tổ chức tiến h&agrave;nh nhanh ch&oacute;ng.</div>
   14/06/2007 15:02
Festival nghề truyền thống Huế - 2007: Trưng diễn ba nghề thủ công tuyệt kỹ Việt Nam

Festival nghề truyền thống Huế - 2007: Trưng diễn ba nghề thủ công tuyệt kỹ Việt Nam

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 8-10.6, tại TP Huế, Festival nghề truyền thống lần thứ 2 - 2007, với chủ đề &quot;320 năm Ph&uacute; Xu&acirc;n Huế, nghề truyền thống - bản sắc v&agrave; ph&aacute;t triển&quot; sẽ diễn ra quy tụ hơn 200 nghệ nh&acirc;n, b&agrave;n tay v&agrave;ng của 3 nghề truyền thống: Đ&uacute;c đồng, chạm khắc v&agrave; kim ho&agrave;n từ c&aacute;c l&agrave;ng nghề nổi tiếng trong cả nước. C&ugrave;ng với những chương tr&igrave;nh nghệ thuật, thời trang, triển l&atilde;m, hội thảo v&agrave; lễ hội, Festival nghề truyền thống lần n&agrave;y mang đến c&ocirc;ng ch&uacute;ng cuộc trưng diễn sinh động những ng&oacute;n nghề tuyệt kỹ, những kỹ thuật tinh tế, sắc sảo của 3 nghề truyền thống gi&agrave;u bản sắc văn h&oacute;a Việt Nam. </div>
   14/06/2007 13:58
LỄ HỘI TRÁI CÂY NAM BỘ NĂM 2007 – RỰC RỠ NHỮNG SẮC MÀU

LỄ HỘI TRÁI CÂY NAM BỘ NĂM 2007 – RỰC RỠ NHỮNG SẮC MÀU

<div align="justify">L&agrave; sự kiện văn h&oacute;a &ndash; du lịch v&agrave; lễ hội lớn mang t&iacute;nh thường ni&ecirc;n, Lễ hội Tr&aacute;i c&acirc;y Nam bộ đ&atilde; trở th&agrave;nh một nếp sinh hoạt hấp dẫn đối với người d&acirc;n phương Nam v&agrave;o mỗi độ h&egrave; về. Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm tr&aacute;i c&acirc;y v&agrave;o m&ugrave;a v&agrave; khoe hương sắc để đ&oacute;n kh&aacute;ch tham quan. </div>
   12/06/2007 14:27