Sự kiện Du lịch

Việt Nam đẩy mạnh bình chọn cho Vịnh Hạ Long

Việt Nam đẩy mạnh bình chọn cho Vịnh Hạ Long

<div align="justify">Ban Chỉ đạo Quốc gia về tuy&ecirc;n truyền, quảng b&aacute; v&agrave; vận động bầu chọn Kỳ quan Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới đ&atilde; được th&agrave;nh lập nhằm tạo n&ecirc;n sức mạnh tổng hợp, g&oacute;p phần đưa kỳ quan đ&atilde; được đề cử của Việt Nam v&agrave;o danh s&aacute;ch 7 Kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới mới.</div>
   14/08/2008 08:54
Vietravel 6 năm liền đạt giải thưởng du lịch “The Guide Awards”

Vietravel 6 năm liền đạt giải thưởng du lịch “The Guide Awards”

<div align="justify">The Guide Awards l&agrave; giải thưởng thường ni&ecirc;n do Thời B&aacute;o Kinh Tế Việt Nam v&agrave; tạp ch&iacute; The Guide trao tặng cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp, tổ chức c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung trong lĩnh vực du lịch v&agrave; dịch vụ ở Việt Nam.</div>
   21/07/2008 13:24
Festival “Ký ức Long Biên”

Festival “Ký ức Long Biên”

<div align="justify">Được sự đồng &yacute; của UBND Tp. H&agrave; Nội, Festival &ldquo;K&yacute; ức Long Bi&ecirc;n&rdquo; sẽ được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 11/10/2008 nhằm hướng đến kỷ niệm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng thủ đ&ocirc; 10/10 v&agrave; kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - H&agrave; Nội; đồng thời cũng l&agrave; t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị lịch sử, văn h&oacute;a của c&acirc;y cầu Long Bi&ecirc;n. </div>
   08/07/2008 08:27
Đám cưới tập thể dưới biển Nha Trang nhân ngày 8.8.2008

Đám cưới tập thể dưới biển Nha Trang nhân ngày 8.8.2008

<p align="justify">Khi c&aacute;i n&oacute;ng gay gắt của m&ugrave;a h&egrave; đ&atilde; bắt đầu dịu m&aacute;t, cũng l&agrave; l&uacute;c một m&ugrave;a cưới rộn r&agrave;ng bắt đầu. Để đ&aacute;nh dấu cho sự kiện quan trọng n&agrave;y, c&aacute;c c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rễ đều muốn t&igrave;m kiếm những gi&acirc;y ph&uacute;t l&atilde;ng mạn v&agrave; độc đ&aacute;o nhất. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, đ&aacute;m cưới dưới nước c&oacute; thể xem l&agrave; sự kiện độc đ&aacute;o v&agrave; thời thượng nhất hiện nay m&agrave; trung t&acirc;m lặn biển Việt Nam (Vinadive) &ndash; thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel muốn giới thiệu đến đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn trẻ.</p> <div align="justify"> </div>
   03/07/2008 13:33
Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp

Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp

<p align="justify">Qua 2 năm hoạt động, đến nay, Nh&oacute;m X - Việt Nam, c&oacute; trụ sở tại Ph&aacute;p đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; những hoạt động cụ thể, t&iacute;ch cực, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy quan hệ hợp t&aacute;c Việt - Ph&aacute;p, cũng như quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh Việt Nam với c&aacute;c bạn Ph&aacute;p. <br /> </p>
   03/07/2008 09:18
Đám cưới dưới nước đầu tiên tại Việt Nam do Vietravel tổ chức được công nhận Kỷ lục Việt Nam

Đám cưới dưới nước đầu tiên tại Việt Nam do Vietravel tổ chức được công nhận Kỷ lục Việt Nam

<p align="justify">B&ecirc;n cạnh h&igrave;nh thức du lịch lặn biển kh&aacute;m ph&aacute; những cảnh đẹp dưới l&ograve;ng đại dương bao la đ&atilde; v&agrave; đang thu h&uacute;t rất nhiều du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia, lần đầu ti&ecirc;n C&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức &ldquo;Đ&aacute;m cưới dưới nước&rdquo; cho c&aacute;c đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương thật độc đ&aacute;o v&agrave; ấn tượng, đ&aacute;nh dấu thời điểm trọng đại cho cuộc sống lứa đ&ocirc;i trong kh&ocirc;ng gian sặc sỡ sắc m&agrave;u của hơn 350 lo&agrave;i san h&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;ng trăm lo&agrave;i sinh vật biển tại đảo H&ograve;n Mun của th&agrave;nh phố biển Nha Trang xinh đẹp. </p> <div align="justify"> </div>
   27/06/2008 16:51
Từ 15.7: bán vé tàu giá rẻ tuyến Sài Gòn - Huế; Đà Nẵng bán và giao vé tàu lửa tận nhà

Từ 15.7: bán vé tàu giá rẻ tuyến Sài Gòn - Huế; Đà Nẵng bán và giao vé tàu lửa tận nhà

<div align="justify">C&ocirc;ng ty vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch đường sắt S&agrave;i G&ograve;n (KSG) cho biết từ 0giờ ng&agrave;y 15.7, c&ocirc;ng ty sẽ b&aacute;n ra hơn 42.000 v&eacute; t&agrave;u gi&aacute; rẻ tr&ecirc;n tuyến S&agrave;i G&ograve;n - Huế v&agrave; ngược lại (&aacute;p dụng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch đi t&agrave;u SH1 v&agrave; SH2 trong thời gian từ 0giờ ng&agrave;y 15.9 đến 15.12.2008).</div>
   27/06/2008 10:45
Vietravel hân hạnh là nhà tài trợ chính cho Hội đua trãi diễn ra vào ngày 11/6/2008 tại Festival Huế

Vietravel hân hạnh là nhà tài trợ chính cho Hội đua trãi diễn ra vào ngày 11/6/2008 tại Festival Huế

<p align="justify">Nằm trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh Festival Huế 2008, Hội đua Tr&atilde;i được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 11/6/2008 tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hương thơ mộng. Du kh&aacute;ch được trực tiếp h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; lễ hội truyền thống, mang đậm ắc m&agrave;u văn h&oacute;a biển hết sức độc đ&aacute;o của những người d&acirc;n xứ Huế. Đến với ng&agrave;y hội lần n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; sự tham dự của h&agrave;ng chục đội đua đến từ c&aacute;c huyện, phường, x&atilde; trong tỉnh. Kh&aacute;n giả đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh tham gia cổ vũ dọc theo hai b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Hương cho c&aacute;c đội tham gia thi đấu trong sự kiện đầy hấp dẫn n&agrave;y. G&oacute;p phần tạo n&ecirc;n sự th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của Festival Huế 2008, Vietravel vinh dự l&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ ch&iacute;nh cho Hội đua Tr&atilde;i lần n&agrave;y</p>
   16/06/2008 08:44
Hướng tới Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

Hướng tới Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 5 - 12/01/2009 tại thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, Việt Nam sẽ đứng ra đăng cai tổ chức Diễn đ&agrave;n Du lịch ASEAN 2009 (ATF 09) với chủ đề Du lịch ASEAN - Hướng tới tầm cao mới (ASEAN Tourism &ndash; Striving for a new height). Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Việt Nam tổ chức sự kiện c&oacute; quy m&ocirc; lớn nhất trong khu&ocirc;n khổ hợp t&aacute;c du lịch trong khối ASEAN.</div>
   13/06/2008 09:12
Vẻ đẹp Việt Nam trưng bày tại Phần Lan

Vẻ đẹp Việt Nam trưng bày tại Phần Lan

<div align="justify">Đ&oacute; l&agrave; 50 bức tranh khổ lớn, phản &aacute;nh cuộc sống b&igrave;nh dị của người Việt Nam bằng c&aacute;c chất liệu sơn m&agrave;i, sơn dầu của bốn hoạ sĩ đương đại: C&ocirc;ng Quốc H&agrave;, V&otilde; T&aacute; H&ugrave;ng, L&ecirc; Minh v&agrave; Trần Gia T&ugrave;ng tại ph&ograve;ng tranh mang t&ecirc;n &quot;Vẻ đẹp Việt Nam&quot; tại Trung t&acirc;m Văn ho&aacute; quốc tế, thủ đ&ocirc; Helsinki.</div>
   13/06/2008 09:08
Festival Huế 2008: Mộc mạc và dân dã đêm chia tay

Festival Huế 2008: Mộc mạc và dân dã đêm chia tay

<div align="justify">Kh&ocirc;ng ki&ecirc;u sa, quyền qu&yacute; như đ&ecirc;m Ho&agrave;ng Cung, s&acirc;n khấu lễ bế mạc Festival Huế 2008 hiện ra với vẻ đẹp thanh b&igrave;nh, tr&ugrave; ph&uacute; của l&agrave;ng qu&ecirc; Việt: đồng l&uacute;a trĩu b&ocirc;ng b&ecirc;n d&ograve;ng k&ecirc;nh, một chiếc v&oacute; cất c&aacute;, một con đ&ograve;, một rặng tre... mộc mạc m&agrave; rộn r&agrave;ng cảm x&uacute;c.</div>
   12/06/2008 07:44
Ngày hội văn hóa Italia tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hội văn hóa Italia tại thành phố Hồ Chí Minh

<div align="justify">Chương tr&igrave;nh Lễ hội Italia 2008 (Italian Festival 2008) sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 12/6 đến 9/7/2008 tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </div>
   11/06/2008 14:03
Tế Xã Tắc tại Festival Huế 2008

Tế Xã Tắc tại Festival Huế 2008

<div align="justify">Ng&agrave;y 10/6/2008, Lễ tế X&atilde; Tắc - một trong những lễ tế lớn v&agrave; c&oacute; tầm quan trọng, thuộc h&agrave;ng đại tự dưới triều Nguyễn, lần đầu ti&ecirc;n được tổ chức trọng thể tại đ&agrave;n X&atilde; Tắc nằm ở ph&iacute;a t&acirc;y nam Ho&agrave;ng Th&agrave;nh, Huế. </div>
   11/06/2008 13:14
Nghệ thuật sắp đặt từ quê lên phố tại Festival Huế 2008

Nghệ thuật sắp đặt từ quê lên phố tại Festival Huế 2008

<p align="justify">Từ l&agrave;ng hoa giấy Thanh Ti&ecirc;n l&ecirc;n ch&acirc;n đồi Vọng Cảnh, quay ngược về phố đi bộ, trung t&acirc;m th&agrave;nh phố hay dạo bước trong đ&ecirc;m ho&agrave;ng cung, Đại nội Huế; du kh&aacute;ch sẽ cảm nhận được mỗi một t&aacute;c phẩm sắp đặt như phảng phất một ch&uacute;t hồn của Huế.</p> <div align="justify"> </div>
   10/06/2008 10:04
Lễ hội áo dài tại Festival Huế 2008

Lễ hội áo dài tại Festival Huế 2008

<div align="justify">Lễ hội &aacute;o d&agrave;i với chủ đề &ldquo;Dấu xưa&rdquo; - một trong những chương tr&igrave;nh kh&aacute; đặc sắc của Festival Huế 2008, đ&atilde; diễn ra v&agrave;o tối ng&agrave;y 8/6/2008 tại cửa Hiển Nhơn thuộc Ho&agrave;ng th&agrave;nh Huế, Tp. Huế. </div>
   09/06/2008 15:44
Chương trình Huyền thoại sông Hương

Chương trình Huyền thoại sông Hương

<div align="justify">Tối ng&agrave;y 5/6/2008, Chương tr&igrave;nh &quot;Huyền thoại s&ocirc;ng Hương&quot; - một lễ hội đặc sắc được d&agrave;n dựng dựa tr&ecirc;n những yếu tố lịch sử v&agrave; vẻ đẹp của d&ograve;ng&nbsp;Hương Giang, lần đầu ti&ecirc;n đ&atilde; ra mắt c&ocirc;ng ch&uacute;ng tại Festival Huế 2008. </div>
   06/06/2008 10:02
Khai mạc Hội chợ triển lãm Festival Huế 2008

Khai mạc Hội chợ triển lãm Festival Huế 2008

<p align="justify">Trong khu&ocirc;n khổ của Festival Huế 2008, Sở C&ocirc;ng thương tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế phối hợp với C&ocirc;ng ty cổ phần Quảng c&aacute;o v&agrave; Hội chợ thương mại (CIAT) TP Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội chợ triển l&atilde;m Festival Huế 2008 nhằm tạo cơ hội giao lưu văn ho&aacute; - kinh tế, thương mại - du lịch, đồng thời l&agrave; nơi tham quan v&agrave; mua sắm l&yacute; tưởng cho du kh&aacute;ch v&agrave; người d&acirc;n Huế trong những ng&agrave;y diễn ra Festival. </p> <div align="justify"> </div>
   05/06/2008 08:43
Tưng bừng khai mạc Festival Huế 2008

Tưng bừng khai mạc Festival Huế 2008

<p align="justify">Đ&uacute;ng 20g đ&ecirc;m 3/6/2008, s&acirc;n khấu lớn - quảng trường Ngọ m&ocirc;n Huế đ&atilde; chật k&iacute;n chỗ ngồi. Kh&ocirc;ng những vậy, c&oacute;n c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch tham quan lễ hội cũng chờ đợi gi&acirc;y ph&uacute;t khai mạc hứa hẹn mang lại nhiều ấn tượng.</p> <div align="justify"> </div>
   04/06/2008 17:09
Festival Huế 2008 - lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Festival Huế 2008 - lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

<div align="justify">Với chủ đề &ldquo;Di sản văn h&oacute;a với hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển&rdquo;, Festival Huế 2008 sẽ ch&iacute;nh thức khai mạc v&agrave;o đ&ecirc;m 3/6/2008 tại Quảng trường Ngọ M&ocirc;n v&agrave; bế mạc tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hương v&agrave;o đ&ecirc;m 11/6/2008. </div>
   04/06/2008 10:00
Tối nay khai mạc Festival Huế 2008

Tối nay khai mạc Festival Huế 2008

<div align="justify">Tối nay 03/06, Lễ hội Festival Huế 2008 ch&iacute;nh thức khai mạc. Festival năm nay sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 03 - 11/06/2008. Theo Ban tổ chức, c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị đ&atilde; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh, hứa hẹn du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; một lễ hội ho&agrave;nh tr&aacute;ng v&agrave; chất lượng.</div>
   03/06/2008 10:52