Sự kiện Du lịch

Bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: Chỉ có 22/77 đề cử được công nhận chính thức

Bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: Chỉ có 22/77 đề cử được công nhận chính thức

<div align="justify">Theo th&ocirc;ng tin tại trang web www.natural7wonders.com bầu chọn 7 kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới của tổ chức NewOpenWorld, hiện chỉ c&oacute; 22/77 thắng cảnh, di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đề cử được c&ocirc;ng nhận ch&iacute;nh thức, trong đ&oacute; c&oacute; vịnh Hạ Long của Việt Nam.</div>
   08/09/2008 08:55
Ngày Việt Nam tại Zaragoza, Tây Ban Nha

Ngày Việt Nam tại Zaragoza, Tây Ban Nha

<div align="justify">Trong khu&ocirc;n khổ Triển l&atilde;m quốc tế Zaragoza Expo 2008, T&acirc;y Ban Nha, ng&agrave;y 2.9 vừa qua, tại th&agrave;nh phố Zaragoza đ&atilde; khai mạc Ng&agrave;y Việt Nam.</div>
   08/09/2008 08:48
UBND tỉnh Quảng Nam: Đề nghị công nhận Mỹ Sơn và phố cổ Hội An là Di tích Quốc gia đặc biệt

UBND tỉnh Quảng Nam: Đề nghị công nhận Mỹ Sơn và phố cổ Hội An là Di tích Quốc gia đặc biệt

<div align="justify">Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đ&atilde; c&oacute; văn bản đề nghị Bộ VH,TT&amp;DL xem x&eacute;t, thẩm định hồ sơ tr&igrave;nh Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ c&ocirc;ng nhận khu đền th&aacute;p Mỹ Sơn v&agrave; phố cổ Hội An l&agrave; Di t&iacute;ch Quốc gia đặc biệt.</div>
   08/09/2008 08:46
Hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2008: Tăng giải thưởng và tăng cường công tác an ninh trật tự

Hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2008: Tăng giải thưởng và tăng cường công tác an ninh trật tự

<div align="justify">Ng&agrave;y 8.9.2008, Hội chọi tr&acirc;u truyền thống Đồ Sơn sẽ khai mạc tại s&acirc;n vận động quận Đồ Sơn. Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 6.9.2008, sẽ diễn ra Lễ rước nước v&agrave;o đền Ngh&egrave; ở phường Vạn Hương với sự tham gia của 7 đo&agrave;n rước thuộc 7 phường trong to&agrave;n quận.</div>
   05/09/2008 09:52
Xây dựng chiến lược marketing điểm đến cho Việt Nam

Xây dựng chiến lược marketing điểm đến cho Việt Nam

<div align="justify">Ng&agrave;nh Du lịch Việt Nam đ&atilde; ph&aacute;t triển mạnh mẽ trong thời gian qua cả về số lượng v&agrave; chất lượng dịch vụ. Số lượng kh&aacute;ch quốc tế đ&atilde; vượt ngưỡng 4 triệu lượt kh&aacute;ch mang lại cho doanh thu ước chừng tr&ecirc;n 2 tỷ USD, tạo ra việc l&agrave;m cho gần 01 triệu lao động.</div>
   03/09/2008 16:46
Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc hỗ trợ tuyên truyền phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc hỗ trợ tuyên truyền phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

<div align="justify">(Cinet) - Ng&agrave;y 28/8 vừa qua, Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; c&ocirc;ng văn số 5692/VPCP-KTTH, th&ocirc;ng b&aacute;o &yacute; kiến chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc hỗ trợ tuy&ecirc;n truyền, quảng c&aacute;o phục vụ Diễn đ&agrave;n Du lịch ASEAN 2009.</div>
   03/09/2008 16:43
Lần đầu tiên lá cờ Việt Nam tung bay tại miền Tây nước Mỹ

Lần đầu tiên lá cờ Việt Nam tung bay tại miền Tây nước Mỹ

<div align="justify">Nh&acirc;n Quốc kh&aacute;nh nước CHXHCN Việt Nam, s&aacute;ng 2/9, Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n Việt Nam tại San Francisco v&agrave; T&ograve;a Thị Ch&iacute;nh San Francisco đ&atilde; phối hợp tổ chức lễ k&eacute;o cờ nước CHXHCN Việt Nam tại trụ sở T&ograve;a Thị Ch&iacute;nh th&agrave;nh phố.</div>
   03/09/2008 16:40
Quảng bá du lịch qua phim truyền hình: Tại sao không?

Quảng bá du lịch qua phim truyền hình: Tại sao không?

<div align="justify">Những năm gần đ&acirc;y, du lịch đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp mũi nhọn, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế cả nước. Tuy nhi&ecirc;n, tiềm năng du lịch ở nước ta th&igrave; nhiều nhưng thực trạng kh&aacute;ch đến tham quan lại chưa tương xứng. Vấn đề l&agrave; việc quảng b&aacute;, giới thiệu h&igrave;nh ảnh đất nước đến thế giới vẫn chưa hiệu quả. L&agrave;m sao để đưa h&igrave;nh ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp đến với b&egrave; bạn quốc tế vẫn l&agrave; nỗi trăn trở của những ai đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave;m du lịch.</div>
   03/09/2008 10:02
Đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại Thành phố Acapulco, Mexico

Đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại Thành phố Acapulco, Mexico

<div align="justify">(Cinet) - Để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng ngưỡng mộ đối với một Danh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh v&igrave; độc lập v&agrave; ph&aacute;t triển của d&acirc;n tộc Việt Nam cũng như v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, v&igrave; sự hợp t&aacute;c v&agrave; đo&agrave;n kết giữa nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới, mới đ&acirc;y, Hội đồng th&agrave;nh phố Acapulco của M&ecirc;-hi-c&ocirc; đ&atilde; th&ocirc;ng qua Nghị quyết đặt tượng đ&agrave;i Hồ Ch&iacute; Minh tại khu vực trung t&acirc;m của th&agrave;nh phố du lịch n&agrave;y.</div>
   03/09/2008 09:36
Phó giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đồng Nai: Phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững

Phó giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đồng Nai: Phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững

<div align="justify">Đồng Nai l&agrave; tỉnh gi&agrave;u tiềm năng về mặt văn ho&aacute; lịch sử cũng như những trầm t&iacute;ch của c&aacute;c di chỉ khảo cổ học v&agrave; c&oacute; nhiều đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc anh em sinh sống, tạo n&ecirc;n một v&ugrave;ng văn ho&aacute; lớn. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những lợi thế để Đồng Nai ph&aacute;t triển du lịch theo hướng xanh v&agrave; bền vững. Xung quanh vấn đề n&agrave;y, &ocirc;ng Mai Văn Nhơn - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở VH,TT&amp;DL tỉnh Đồng Nai cho biết:</div>
   03/09/2008 09:32
UNESCO tôn vinh Nhã nhạc Việt Nam

UNESCO tôn vinh Nhã nhạc Việt Nam

<div align="justify">Nh&atilde; nhạc sẽ l&agrave; 1 trong 90 di sản đầu ti&ecirc;n được ghi v&agrave;o Danh s&aacute;ch Đại diện của UNESCO về Di sản Văn h&oacute;a Phi vật thể của Nh&acirc;n loại v&agrave;o th&aacute;ng 11/2008.</div>
   01/09/2008 09:09
Du lịch biển Việt Nam: Vừa tìm hiểu kinh nghiệm vừa quảng bá thương hiệu

Du lịch biển Việt Nam: Vừa tìm hiểu kinh nghiệm vừa quảng bá thương hiệu

<div align="justify">Việt Nam c&oacute; hơn 3000km bờ biển với nhiều b&atilde;i tắm đẹp trải d&agrave;i từ Bắc v&agrave;o Nam. Tiềm năng du lịch biển l&agrave; rất lớn song theo như đ&aacute;nh gi&aacute; của Thứ trưởng ki&ecirc;m Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trần Chiến Thắng th&igrave; việc khai th&aacute;c c&ograve;n qu&aacute; yếu. Ch&uacute;ng ta ph&aacute;t triển du lịch biển l&agrave; vừa t&igrave;m hiểu kinh nghiệm vừa quảng b&aacute; thương hiệu.</div>
   01/09/2008 09:06
Khởi động Chương trình "Lễ hội Việt Nam" tại Nhật Bản

Khởi động Chương trình "Lễ hội Việt Nam" tại Nhật Bản

<div align="justify">(Cinet) - Nh&acirc;n kỷ niệm 35 năm thiết lập mối quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Bộ VH,TT&amp;DL, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ VH,TT&amp;DL Nhật Bản tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Lễ hội Việt Nam&rdquo; tại Nhật Bản.</div>
   01/09/2008 08:56
Nhà giáo, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Cần giữ gìn bản sắc văn hóa vùng miền sau khi sáp nhập

Nhà giáo, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Cần giữ gìn bản sắc văn hóa vùng miền sau khi sáp nhập

<div align="justify">Trao đổi với PV xung quanh chuyện l&agrave;m sao giữ được bản sắc văn h&oacute;a v&ugrave;ng khi H&agrave; Nội mở rộng địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh, nh&agrave; gi&aacute;o, nh&agrave; H&agrave; Nội học Nguyễn Vinh Ph&uacute;c cho biết:</div>
   01/09/2008 08:42
Pháp: 4 thành phố đang chạy đua để trở thành Thủ đô văn hóa châu Âu vào năm 2013

Pháp: 4 thành phố đang chạy đua để trở thành Thủ đô văn hóa châu Âu vào năm 2013

<div align="justify">Những ng&agrave;y n&agrave;y, tại 4 th&agrave;nh phố của Ph&aacute;p l&agrave; Lyon, Bordeaux, Tailaise, Marseille đang diễn ra nhiều hoạt động văn h&oacute;a m&agrave; đ&iacute;ch đến l&agrave; danh hiệu Thủ đ&ocirc; văn h&oacute;a ch&acirc;u &acirc;u v&agrave;o năm 2013.</div>
   29/08/2008 09:17
"Việt Nam mùa thứ năm" tặng du khách quốc tế

"Việt Nam mùa thứ năm" tặng du khách quốc tế

<div align="justify">Bộ Văn h&oacute;a Thể thao &amp; Du lịch v&agrave; Tổng cục Du lịch đang chuẩn bị m&oacute;n qu&agrave; tặng độc đ&aacute;o của nước chủ nh&agrave; Việt Nam tại Diễn đ&agrave;n du lịch ASEAN 2009 - album h&igrave;nh ảnh đất nước con người Việt Nam.</div>
   29/08/2008 09:16
Lễ hội Trà đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ hội Trà đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

<div align="justify">Hơn 200 kh&aacute;ch l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp, sinh vi&ecirc;n, c&ocirc;ng d&acirc;n Nhật Bản, người nước ngo&agrave;i đang sinh sống tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều kh&aacute;ch Việt Nam đ&atilde; c&ugrave;ng tham dự Lễ hội Tr&agrave; đạo tại Kh&aacute;ch sạn New World, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh s&aacute;ng 24/8/2008. </div>
   26/08/2008 09:56
Đà Nẵng tăng cường biện pháp bảo đảm môi trường du lịch an toàn và phát triển bền vững

Đà Nẵng tăng cường biện pháp bảo đảm môi trường du lịch an toàn và phát triển bền vững

<div align="justify">Nhằm đảm bảo m&ocirc;i trường du lịch an to&agrave;n v&agrave; khai th&aacute;c, ph&aacute;t triển du lịch bền vững, Tp. Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; ch&uacute; trọng tới việc kiểm tra c&aacute;c cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ tr&ecirc;n địa b&agrave;n, kịp thời xử l&yacute; những vi phạm. </div>
   20/08/2008 09:51
Huế: Làm mới quá khứ cung An Định

Huế: Làm mới quá khứ cung An Định

<div align="justify">Qu&aacute; khứ ở Cung An Định đ&atilde; thực sự được l&agrave;m mới để đ&oacute;n du kh&aacute;ch mỗi khi đến Huế.</div>
   15/08/2008 09:04
Thanh Hóa: Tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2008

Thanh Hóa: Tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2008

<div align="justify">(Cinet) - Trong c&aacute;c ng&agrave;y từ 19 đến 22-8, tỉnh Thanh H&oacute;a sẽ tổ chức lễ hội Lam Kinh tại Khu di t&iacute;ch lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xu&acirc;n, tỉnh Thanh H&oacute;a. Lễ hội được tổ chức v&agrave;o dịp kỷ niệm nhiều dấu mốc lịch sử &yacute; nghĩa: 590 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 580 năm L&ecirc; Th&aacute;i Tổ l&ecirc;n ng&ocirc;i Vua v&agrave; 575 năm ng&agrave;y mất của Anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc L&ecirc; Lợi.</div>
   14/08/2008 08:56