Tin khuyến mại

VIETRAVEL - Sức Khỏe Vàng, Trọn Niềm Vui

VIETRAVEL - Sức Khỏe Vàng, Trọn Niềm Vui

<font face="Arial">V&agrave;o cuối năm, khi nhiều người chọn việc đi du lịch như l&agrave; một c&aacute;ch nghỉ ngơi mới thay cho c&aacute;ch nghỉ Tết truyền thống, Vietravel giới thiệu ngay đến c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh một chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n mới cả về nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khu vực TPHCM: &ldquo;Vietravel - Sức khỏe v&agrave;ng, Trọn niềm vui&rdquo;.<br /> </font>
   10/05/2007 09:30
"Cơ Hội Nhân Bốn” Với Chương Trình “Du Xuân CùngVIETRAVEL” Với Tổng Giá Trị Giải Thưởng Là 500 Triệu Đồng

"Cơ Hội Nhân Bốn” Với Chương Trình “Du Xuân CùngVIETRAVEL” Với Tổng Giá Trị Giải Thưởng Là 500 Triệu Đồng

<p align="justify"><font face="Arial">Diễn ra từ ng&agrave;y 5/1/2007 &ndash; 30/3/2007, chương tr&igrave;nh &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel&rdquo; sẽ mang lại cho qu&yacute; du kh&aacute;ch niềm vui với &ldquo;cơ hội nh&acirc;n bốn&rdquo;. Nhiều giải thưởng lớn v&agrave; những niềm vui bất ngờ sẽ đến với bạn trong năm mới.<br /> </font></p>
   10/05/2007 09:29
Cơ Hội Đi Tour Giảm Giá Dịp Tết Đinh Hợi - 2007

Cơ Hội Đi Tour Giảm Giá Dịp Tết Đinh Hợi - 2007

<p align="justify"><font face="Arial">Nh&acirc;n dịp tết Đinh Hợi 2007, trong khoảng thời gian từ ng&agrave;y 25 cho đến 29/12 &acirc;m lịch, Vietravel sẽ tiến h&agrave;nh một đợt giảm gi&aacute; đặc biệt d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch trong tất cả c&aacute;c chuyến tham quan đến hầu hết c&aacute;c nước do Vietravel tổ chức. </font></p>
   10/05/2007 09:28
Chương Trình “SẮC THU VÀNG”

Chương Trình “SẮC THU VÀNG”

<p align="justify"><font face="Arial">Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng&rdquo; được c&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức từ ng&agrave;y 30/09/2006 đến ng&agrave;y 30/11/2006 đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch du lịch tham gia. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n của Vietravel đối với sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của qu&yacute; kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước trong thời gian vừa qua. Lễ r&uacute;t thăm may mắn chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng&rdquo; đ&atilde; được tổ chức tại trụ sở C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel, số 190 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM v&agrave;o ng&agrave;y 14/12/2006. </font></p>
   15/03/2007 14:02
Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

<p align="justify"><font face="Arial">&ldquo;M&Ugrave;A H&Egrave; V&Ocirc; TẬN &ndash; NIỀM VUI V&Ocirc; TẬN&hellip; C&Ugrave;NG VIETRAVEL&rdquo;<br /> Hướng về m&ugrave;a Du lịch H&egrave; năm nay, c&ocirc;ng ty Vietravel ph&aacute;t động một chương tr&igrave;nh quy m&ocirc; chưa từng c&oacute; để đem đến cho du kh&aacute;ch kỳ nghỉ tuyệt vời, đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;M&ugrave;a H&egrave; v&ocirc; tận, niềm vui v&ocirc; tận&hellip; c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;.<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:17
HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

<p><font face="Arial">TIVI 34INCH M&Agrave;N H&Igrave;NH PHẲNG TUYỆT ĐẸP C&Ugrave;NG NHIỀU SẢN PHẨM CAO CẤP KH&Aacute;C CỦA SONY D&Agrave;NH CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG CỦA VIETRAVEL THAM GIA CHƯƠNG TR&Igrave;NH N&Agrave;Y<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:03
10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETRAVEL

10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETRAVEL

<p><font face="Arial">Headline: TIVI SONY 29INCH V&Agrave; NHIỀU SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SONY D&Agrave;NH TẶNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG THAM GIA CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHUYẾN M&Atilde;I N&Agrave;Y.<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:02