Tin khuyến mại

Tăng tốc truy cập travel.com.vn để "rinh" giải thưởng du lịch Hàn Quốc miễn phí cùng Vietravel

Tăng tốc truy cập travel.com.vn để "rinh" giải thưởng du lịch Hàn Quốc miễn phí cùng Vietravel

<div align="justify">Ng&agrave;y 20/12/2008, www.travel.com.vn đ&atilde; vượt qua lượt truy cập thứ 9.888.888. Như vậy,&nbsp;c<font face="Arial">ơ h<font face="Arial">ội s<font face="Arial">ở h<font face="Arial">ữu </font></font></font></font>giải đặc biệt - một chuy<font face="Arial">ế</font>n du lịch H&agrave;n Quốc đ&atilde; <font face="Arial">đ<font face="Arial">ến th<font face="Arial">ật g<font face="Arial">ần. C<font face="Arial">&ograve;n ch<font face="Arial">ờ g<font face="Arial">&igrave;</font><font face="Arial"> n<font face="Arial">ữa, ch<font face="Arial">ọn ngay <a href="http://www.travel.com.vn">www.travel.com.vn</a> v<font face="Arial">&agrave; tham gia <font color="#ff0000"><strong>&quot;Truy t<font face="Arial">&igrave;m s<font face="Arial">ố 9 may m<font face="Arial">ắn&quot;</font></font></font></strong></font></font></font>&nbsp;c<font face="Arial">&ugrave;ng Vietravel</font></font></font></font></font></font></font></font></font>.&nbsp; </div>
   12/12/2008 09:44
Chương trình khuyến mại đặc biệt: “ DU XUÂN - PHÁT TÀI – HÁI LỘC” 2009 cùng Vietravel

Chương trình khuyến mại đặc biệt: “ DU XUÂN - PHÁT TÀI – HÁI LỘC” 2009 cùng Vietravel

<div align="justify"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman"; mso-bidi-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i đặc biệt &ldquo;<strong>Du xu&acirc;n ph&aacute;t t&agrave;i &ndash; h&aacute;i lộc&rdquo;</strong> 2009 mang t&ecirc;n &ldquo;<strong>Du lịch bốn phương &ndash; Tr&uacute;ng thưởng kim cương&rdquo;</strong> c&ugrave;ng Vietravel c&oacute; tổng gi&aacute; trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, diễn ra từ ng&agrave;y <strong>10/12/2008 &ndash; 25/2/2009</strong>. Chương tr&igrave;nh được &aacute;p dụng tại trụ sở ch&iacute;nh v&agrave; tất cả c&aacute;c chi nh&aacute;nh Vietravel tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc.</p> <div align="justify"> <br /> </div>
   05/12/2008 10:59
Thể lệ chương trình khuyến mại “Du Xuân Phát Tài – Hái Lộc” 2009 cùng Vietravel

Thể lệ chương trình khuyến mại “Du Xuân Phát Tài – Hái Lộc” 2009 cùng Vietravel

<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; mso-fareast-"Times New Roman"; mso-bidi-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {} @list l0:level1 { margin-left:28.8pt; text-indent:-28.8pt;} @list l0:level2 { margin-left:28.8pt; text-indent:-28.8pt;} @list l0:level3 { margin-left:46.8pt; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]-->1. T&ecirc;n doanh nghiệp: C&ocirc;ng ty Du lịch v&agrave; Tiếp thị GTVT (Vietravel)<br /> 2. Địa chỉ li&ecirc;n hệ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 3. T&ecirc;n chương tr&igrave;nh khuyến mại: Du Xu&acirc;n Ph&aacute;t T&agrave;i &ndash; H&aacute;i Lộc<br /> 4. Thời gian khuyến mại: Từ 10/12/2008 &ndash; 25/02/2009<br /> &nbsp;
   05/12/2008 09:15
Du lịch Thái Lan với giá cực hot: 189 USD

Du lịch Thái Lan với giá cực hot: 189 USD

<p align="justify">L&agrave; đất nước của du lịch, của sự th&acirc;n thiện v&agrave; của những nụ cười, Th&aacute;i Lan lu&ocirc;n l&agrave; điểm đến hấp dẫn nhiều du kh&aacute;ch nhất. Nhằm thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch mua tour tại c&ocirc;ng ty, Vietravel tung ra 2 chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i giảm gi&aacute; đặc biệt du lịch Th&aacute;i Lan (5 ng&agrave;y &ndash; 4 đ&ecirc;m) với gi&aacute; 189 USD v&agrave; (6 ng&agrave;y &ndash; 5 đ&ecirc;m) với gi&aacute; 199 USD. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh giảm gi&aacute; cực hot, rẻ chưa từng thấy v&agrave; chỉ c&oacute; tại Vietravel. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &aacute;p dụng từ nay đến hết ng&agrave;y 31/12/2008. <br /> </p> <div align="justify"> </div>
   14/11/2008 09:20
HOT: Sôi động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng - Đi tour trúng vàng" cùng Vietravel

HOT: Sôi động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng - Đi tour trúng vàng" cùng Vietravel

<link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--> <style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt;"Times New Roman"; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Nhằm g&oacute;p phần tăng th&ecirc;m t&iacute;nh hấp dẫn cho chương tr&igrave;nh khuyến mại &ldquo;Sắc Thu v&agrave;ng 2008&rdquo;, b&ecirc;n cạnh gi&aacute; tour được giảm trực tiếp từ 20% &ndash; 100%, c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; quyết định ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh <strong>&ldquo;Sắc thu v&agrave;ng &ndash; Đi tour tr&uacute;ng v&agrave;ng&rdquo;</strong> với giải thưởng l&agrave; một lượng v&agrave;ng 9999.</p> <div align="justify"><br /> </div>
   04/11/2008 13:29
Chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

Chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

<div align="justify"><span class="BriefNewDetail" id="ucIndex_NewsDetail_UcNewsDetail1_lbBrief">Đ&atilde; bao giờ bạn nghĩ m&igrave;nh sẽ c&oacute; cơ hội đi du lịch m&agrave; kh&ocirc;ng phải mất bất kỳ chi ph&iacute; n&agrave;o kh&ocirc;ng? Điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh sự thật khi bạn đến với Vietravel v&agrave; c&ugrave;ng tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng 2008&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 01/10 &ndash; 30/11/2008.</span></div>
   30/10/2008 14:00
Du lịch Singapore cùng Vietravel chỉ với 299 USD

Du lịch Singapore cùng Vietravel chỉ với 299 USD

<p align="justify">Chưa bao giờ bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp tuyệt vời tr&ecirc;n đảo quốc sư tử đến thế. Một đất nước Singapore xanh sạch, văn minh hiện đại v&agrave; đầy cuốn h&uacute;t. Đến đ&acirc;y, bạn sẽ được h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o thế giới của sự độc đ&aacute;o v&agrave; quyến rũ kh&ocirc;ng ngờ. C&ocirc;ng ty Vietravel sẵn s&agrave;ng thực hiện ngay cho bạn một chuyến du lịch Singapore hằng mơ ước chỉ với gi&aacute; 299 USD (4 ng&agrave;y &ndash; 3 đ&ecirc;m) thật hấp dẫn. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i đặc biệt bắt đầu diễn ra từ ng&agrave;y 1/11/08 v&agrave; kết th&uacute;c ng&agrave;y 30/11/08.</p> <div align="justify"> </div>
   27/10/2008 10:03
“Truy tìm số 9.999.999 may mắn” và cơ hội du lịch Hàn Quốc miễn phí cùng Vietravel

“Truy tìm số 9.999.999 may mắn” và cơ hội du lịch Hàn Quốc miễn phí cùng Vietravel

<div align="justify"><span class="BriefNewDetail" id="ucIndex_NewsDetail_UcNewsDetail1_lbBrief">Diễn ra từ ng&agrave;y 01/08/2008 đến hết ng&agrave;y 30/12/2008, chương tr&igrave;nh &ldquo;<strong>Truy t&igrave;m số 9.999.999 may mắn</strong> <strong>v&agrave; cơ hội du lịch H&agrave;n Quốc miễn ph&iacute; c&ugrave;ng Vietravel</strong>&quot; l&agrave; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i hấp dẫn nhất m&agrave; Vietravel muốn gửi đến du kh&aacute;ch khi truy cập v&agrave;o website <a href="../../../">www.travel.com.vn</a>.</span></div>
   04/08/2008 08:30
Khách hàng với chương trình khuyến mại Mùa hè vô tận 2008 cùng Vietravel

Khách hàng với chương trình khuyến mại Mùa hè vô tận 2008 cùng Vietravel

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">T&ocirc;i l&agrave; người thường xuy&ecirc;n đi du lịch kể cả trong v&agrave; ngo&agrave;i nước nhưng nhiều nhất v&agrave; gắn b&oacute; l&acirc;u nhất ch&iacute;nh l&agrave; Vietravel. Nơi đ&acirc;y t&ocirc;i cảm thấy ho&agrave;n to&agrave;n an t&acirc;m, kh&ocirc;ng chỉ ở chất lượng dịch vụ m&agrave; c&ograve;n c&oacute; cả sự phục vụ tận t&igrave;nh của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; nhận x&eacute;t của anh Ch&iacute; H&ugrave;ng &ndash; một trong những kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết của Vietravel.</p>
   06/07/2008 10:51
SÔI ĐỘNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “MÙA HÈ VÔ TẬN – NIỀM VUI VÔ TẬN 2008”

SÔI ĐỘNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “MÙA HÈ VÔ TẬN – NIỀM VUI VÔ TẬN 2008”

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">M&ugrave;a h&egrave; l&agrave; thời điểm đẹp nhất để du kh&aacute;ch c&oacute; một kỳ nghỉ th&uacute; vị c&ugrave;ng bạn b&egrave; v&agrave; gia đ&igrave;nh. Để đ&aacute;p ứng một c&aacute;ch tốt nhất nhu cầu đa dạng của du kh&aacute;ch, Vietravel đ&atilde; tung ra&nbsp; hơn 100 tour du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đầy hấp dẫn. Đặc biệt, chương tr&igrave;nh khuyến mại lớn nhất trong năm mang t&ecirc;n &ldquo;<font color="#ff0000"><strong>M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận &ndash; niềm vui v&ocirc; tận 2008</strong></font>&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội v&agrave;ng để du kh&aacute;ch sở hữu những chuyến du lịch miễn ph&iacute; trong v&agrave; ngo&agrave;i nước trong m&ugrave;a h&egrave; năm nay c&ugrave;ng Vietravel.<br /> </p>
   20/05/2008 09:19
Cơ hội đặc biệt để khám phá tour khuyến mãi “Phú Quốc chào hè 2008”, tiêu chuẩn 4 sao

Cơ hội đặc biệt để khám phá tour khuyến mãi “Phú Quốc chào hè 2008”, tiêu chuẩn 4 sao

<div align="justify">M&ugrave;a h&egrave; với nắng v&agrave;ng v&agrave; biển xanh l&agrave; thời điểm đẹp nhất để bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; một kỳ nghỉ tuyệt vời tại h&ograve;n đảo thi&ecirc;n đường &ndash; Ph&uacute; Quốc. Nhằm mang đến cho du kh&aacute;ch chuyến du lịch Ph&uacute; Quốc đầy l&yacute; th&uacute; c&ugrave;ng những dịch vụ ho&agrave;n hảo, C&ocirc;ng ty Vietravel tung ra chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i giảm gi&aacute; đặc biệt &ldquo;<strong><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Ph&uacute; Quốc ch&agrave;o h&egrave; 2008</font></strong>&rdquo; (3 ng&agrave;y &ndash; 2 đ&ecirc;m) từ <strong><font color="#ffff00" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">200.000 &ndash; 400.000 đồng/tour</font></strong>. Chương tr&igrave;nh sẽ giảm gi&aacute; cho du kh&aacute;ch khi đăng k&yacute; tour Ph&uacute; Quốc từ ng&agrave;y <strong><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">30/5 đến ng&agrave;y 08/6/2008</font></strong>. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; kỳ nghỉ tuyệt vời nhất d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch đến với đảo ngọc Ph&uacute; Quốc v&agrave;o thời điểm n&agrave;y c&ugrave;ng Vietravel. </div>
   08/05/2008 15:41
Đến đất nước của những nụ cười với giá khuyến mãi 239 USD cùng Vietravel

Đến đất nước của những nụ cười với giá khuyến mãi 239 USD cùng Vietravel

<p align="justify"><span>Nh&acirc;n dịp Quốc tế Lao động 01/05, C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel giới thiệu đến du kh&aacute;ch chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i đặc biệt giảm 30 USD cho tour đi Th&aacute;i Lan với thời gian 6 ng&agrave;y &ndash; 5 đ&ecirc;m khởi h&agrave;nh v&agrave;o 2 ng&agrave;y 3 v&agrave; 4/5/2008...</span> </p> <div align="justify"> </div>
   25/04/2008 11:52
Vietravel với “Tháng tri ân khách hàng”

Vietravel với “Tháng tri ân khách hàng”

<div align="justify">Nh&acirc;n sự kiện Vietravel vinh dự đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng II do Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ trao tặng, &ldquo;Thương hiệu V&agrave;ng&rdquo; của b&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải ph&oacute;ng v&agrave; &ldquo;Doanh nghiệp dịch vụ được h&agrave;i l&ograve;ng nhất năm 2008&rdquo; do bạn đọc b&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Tiếp thị b&igrave;nh chọn, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh <font color="#ffff00" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">&ldquo;Th&aacute;ng Tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;</font> d&agrave;nh cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; chọn Vietravel l&agrave;m bạn đồng h&agrave;nh trong suốt thời gian qua. Sự tin cậy của kh&aacute;ch h&agrave;ng d&agrave;nh cho Vietravel ch&iacute;nh l&agrave; động lực để Vietravel ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ, mở th&ecirc;m nhiều tour tuyến mới, xứng đ&aacute;ng hơn nữa với danh hiệu nh&agrave; tổ chức du lịch chuy&ecirc;n nghiệp, h&agrave;ng đầu Việt Nam.</div>
   25/03/2008 09:12
Vietravel với chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt khi đăng ký tour đến Huế – Phong Nha – Đà Nẵng – Hội An trong thời gian từ ngày 15.3 15.4.2008

Vietravel với chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt khi đăng ký tour đến Huế – Phong Nha – Đà Nẵng – Hội An trong thời gian từ ngày 15.3 15.4.2008

<div align="justify">Nh&acirc;n dịp lễ 30 &ndash; 4 v&agrave; kỷ niệm 33 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel giới thiệu đến du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước một chương tr&igrave;nh tour khuyến m&atilde;i đặc biệt &ldquo;Con đường di sản miền Trung&rdquo; (5 ng&agrave;y &ndash; 4 đ&ecirc;m) với c&aacute;c điểm đến hấp dẫn: Huế &ndash; Phong Nha &ndash; Đ&agrave; Nẵng &ndash; Hội An. Khi du kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour trong khoảng thời gian khuyến m&atilde;i (từ 15/03 đến 15/04/08) cho tour khởi h&agrave;nh trong 3 ng&agrave;y 26, 27, v&agrave; 30/4, sẽ được giảm gi&aacute; 300.000 đồng cho chuyến du lịchvới dịch vụ ho&agrave;n hảo(gi&aacute; b&aacute;n khuyến m&atilde;i l&agrave; 4.790.000 đồng/kh&aacute;ch) Đ&acirc;y sẽ l&agrave; kỳ nghỉ tuyệt vời nhất d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch đến với tour &ldquo;Con đường di sản miền Trung&rdquo; v&agrave;o thời điểm n&agrave;y. </div>
   17/03/2008 11:29
Rộn rã chương trình “ Du Xuân cùng Vietravel năm 2008”

Rộn rã chương trình “ Du Xuân cùng Vietravel năm 2008”

<p align="justify">Tổng gi&aacute; trị giải thưởng của chương tr&igrave;nh l&ecirc;n đến 1 tỷ đồng!</p> <p align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 1/1 - 29/2/2008, chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch tham gia, với cơ hội vừa tận hưởng những chuyến du xu&acirc;n vui vẻ, vừa nhận những phần thưởng hấp dẫn từ Vietravel.<span>&nbsp;&nbsp; </span></p>
   27/02/2008 14:27
Vietravel với chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang tên “Du xuân cùng Vietravel 2008

Vietravel với chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang tên “Du xuân cùng Vietravel 2008

<div align="justify">Nhằm mang đến cho du kh&aacute;ch những chuyến du lịch cực kỳ th&uacute; vị v&agrave; bổ &iacute;ch c&ugrave;ng nhiều dịch vụ tiện &iacute;ch cũng như chất lượng tour ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, gi&aacute; lại rẻ hơn, đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của kh&aacute;ch h&agrave;ng, C&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; triển khai chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i đặc biệt lớn nhất trong năm mang t&ecirc;n &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel 2008&rdquo;. Chương tr&igrave;nh diễn ra từ ng&agrave;y 1/1/2008 đến ng&agrave;y 29/2/2008 như một t&igrave;nh cảm tr&acirc;n trọng m&agrave; Vietravel muốn gởi đến những du kh&aacute;ch đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Vietravel trong c&aacute;c chuyến đi</div>
   14/12/2007 10:44
“Sắc Thu Vàng” Và Những Khách Hàng Trúng Thưởng Đầu Tiên

“Sắc Thu Vàng” Và Những Khách Hàng Trúng Thưởng Đầu Tiên

<div align="justify">Sau gần một th&aacute;ng triển khai, chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc Thu v&agrave;ng&rdquo; năm 2007 của C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; nhận được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Du kh&aacute;ch c&oacute; đến 9999 cơ hội may mắn c&ugrave;ng Vietravel trong chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y.</div>
   07/11/2007 14:21
SÔI ĐỘNG SẮC THU VÀNG 2007

SÔI ĐỘNG SẮC THU VÀNG 2007

<p align="justify">M&ugrave;a thu, đ&oacute; l&agrave; khoảng thời gian tuyệt đẹp để con người c&oacute; thể h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, kh&aacute;m ph&aacute; những điều mới lạ trong cuộc sống tr&ecirc;n những chuyến du&nbsp; lịch kỳ th&uacute;. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &quot;Sắc Thu v&agrave;ng&quot; của Vietravel&nbsp;sẽ ch&iacute;nh thức khởi động từ ng&agrave;y 20/9/2007 &ndash; 30/11/2007, du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; dịp tham quan những chương tr&igrave;nh du lịch đậm sắc thu tại Việt Nam v&agrave; nhiều nước tr&ecirc;n thế giới.</p>
   16/09/2007 11:15
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: TOUR THÁI LAN CHỈ TỪ 189USD

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: TOUR THÁI LAN CHỈ TỪ 189USD

<p align="justify">Kể từ ng&agrave;y 28/7/2007, du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; cơ hội kh&aacute;m ph&aacute; Xứ sở ch&ugrave;a v&agrave;ng - Th&aacute;i Lan với mức gi&aacute; đặc biệt chỉ từ 189 &ndash; 199USD. H&atilde;y đến ngay Vietravel để được kh&aacute;m ph&aacute; những chương tr&igrave;nh du lịch hấp dẫn với mức gi&aacute; kh&ocirc;ng thể rẻ hơn. </p>
   28/07/2007 22:49
ĐI DU LỊCH HÈ TRÚNG XE NOUVO CÙNG VIETRAVEL

ĐI DU LỊCH HÈ TRÚNG XE NOUVO CÙNG VIETRAVEL

<div align="justify">Thị trường du lịch h&egrave; 2007 đ&atilde; khởi động một c&aacute;ch n&aacute;o nhiệt, lượng kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour tại Vietravel đang tăng cao từng ng&agrave;y, dự kiến h&egrave; năm nay số lượng kh&aacute;ch tại Vietravel sẽ tăng từ 15% - 20% so với c&aacute;c m&ugrave;a du lịch kh&aacute;c trong năm. Song song với sự tăng nhanh nhu cầu du lịch của du kh&aacute;ch, chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận &ndash; niềm vui v&ocirc; tận, c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;, với phần qu&agrave; đặc biệt m&agrave; du kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội nhận được l&agrave; 03 chiếc Nouvo cho 03 đợt bốc thăm c&ugrave;ng nhiều phần qu&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị kh&aacute;c, cũng đang diễn ra kh&aacute; s&ocirc;i động khi thời gian bốc thăm cho đợt 1 đ&atilde; cận kề. </div>
   28/06/2007 11:45