1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Thị Trường Du Lịch Nóng

CÙNG VIETRAVEL ĐẾN THÁI LAN CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

CÙNG VIETRAVEL ĐẾN THÁI LAN CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

<div align="justify">Sự kiện đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; quốc gia lần đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh thức lọt v&agrave;o v&ograve;ng tứ kết của một giải thi đấu tầm cỡ Asian Cup l&agrave;m nức l&ograve;ng người h&acirc;m mộ bộ m&ocirc;n thể thao vua n&agrave;y tại Việt Nam. Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ nhờ v&agrave;o những lối chơi, chiến thuật giỏi từ c&aacute;c cầu thủ v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n m&agrave; một phần đ&oacute;ng g&oacute;p rất lớn v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự cổ vũ của kh&aacute;n giả từ ph&iacute;a kh&aacute;n đ&agrave;i. . </div>
   17/07/2007 14:50
Trung Quốc: Hấp dẫn phố đi bộ mua sắm

Trung Quốc: Hấp dẫn phố đi bộ mua sắm

<div align="justify">Một trong những yếu tố&nbsp;tạo n&ecirc;n sức h&uacute;t &ldquo;thương hiệu&rdquo; du lịch ở&nbsp;Trung Quốc&nbsp;phải kể đến những khu phố đi bộ, mua sắm c&oacute; hầu hết tại c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn.Những khu nổi tiếng nhất hiện nay phải kể đến Vương Phủ Tỉnh (Bắc Kinh), Nam Kinh Lộ, Thần Ho&agrave;ng Miếu (Thượng Hải), Bắc Kinh Lộ (Quảng Ch&acirc;u), Quan Tiền (T&ocirc; Ch&acirc;u), Quảng trường V&otilde; L&acirc;m (H&agrave;ng Ch&acirc;u), Kim M&atilde; B&iacute;ch K&ecirc; (C&ocirc;n Minh), Lầu Chu&ocirc;ng&nbsp;- Lầu Trống (T&acirc;y An), phố Cao Tăng (Thừa Đức)&hellip;</div>
   09/07/2007 09:43
THƯỢNG HẢI BỪNG SÁNG HƠN BAO GIỜ HỀT

THƯỢNG HẢI BỪNG SÁNG HƠN BAO GIỜ HỀT

<div align="justify">Từ giữa thế kỷ 19, người phương T&acirc;y đ&atilde; gọi Thượng Hải l&agrave; Paris phương Đ&ocirc;ng v&igrave; cư d&acirc;n kh&aacute; giả ở đ&acirc;y đ&atilde; sớm chưng diện v&agrave; ăn uống theo mốt Ph&aacute;p. Nhưng người ta cũng kh&ocirc;ng sai nếu đ&atilde; gọi Thượng Hải l&agrave; một London (nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&ocirc;ng ty thương mại đ&atilde; sớm đến đ&acirc;y l&agrave;m ăn); một Moscow (c&aacute;c nh&agrave; bu&ocirc;n Nga đ&atilde; đem m&oacute;n x&uacute;p Borscht đến đ&acirc;y); một Vienna (c&aacute;c vũ nữ &Aacute;o đ&atilde; đến đ&acirc;y h&agrave;nh nghề rất sớm); một Delhi (c&aacute;c cơ quan c&ocirc;ng quyền thường thu&ecirc; người Ấn l&agrave;m bảo vệ, g&aacute;c dan...)... phương Đ&ocirc;ng. </div>
   01/07/2007 13:07
TẬN HƯỞNG MÙA HÈ VỚI TUYẾT MÙA ĐÔNG TẠI ÚC – TOUR DU LỊCH DUY NHẤT CHỈ CÓ TẠI VIETRAVEL

TẬN HƯỞNG MÙA HÈ VỚI TUYẾT MÙA ĐÔNG TẠI ÚC – TOUR DU LỊCH DUY NHẤT CHỈ CÓ TẠI VIETRAVEL

<div align="justify">Những c&aacute;i nắng như đổ lửa đi k&egrave;m với những cơn mưa bất chợt lu&ocirc;n l&agrave; đặc trưng của m&ugrave;a h&egrave; Việt Nam. Với những du kh&aacute;ch muốn c&oacute; những ng&agrave;y nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n với kh&iacute; hậu kh&aacute;c lạ,&nbsp;trốn &ldquo;c&aacute;i nắng mưa thất thường&rdquo; của m&ugrave;a h&egrave; Việt Nam sẽ c&oacute; cơ hội được c&ugrave;ng Vietravel tận hưởng tiết trời m&ugrave;a đ&ocirc;ng th&uacute; vị tại xứ sở của những ch&uacute; chuột t&uacute;i dễ thương với tour hấp dẫn &ldquo;Summer Vietnam &amp; Aussie Winter&rdquo; (8 ng&agrave;y). Trong khoảng thời gian 8 ng&agrave;y c&ugrave;ng Vietravel du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; nhiều cơ hội được trải nghiệm với những cảnh quang, kh&iacute; hậu, văn h&oacute;a, con người v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị tại nước &Uacute;c xinh đẹp n&agrave;y. </div>
   15/06/2007 09:12
TƯNG BỪNG LỄ HỘI TRÊN CON ĐƯỜNG DI SẢN MIỀN TRUNG

TƯNG BỪNG LỄ HỘI TRÊN CON ĐƯỜNG DI SẢN MIỀN TRUNG

<p align="justify">Th&aacute;ng 6, th&aacute;ng bắt đầu của một m&ugrave;a H&egrave; tuyệt đẹp được xem l&agrave; th&aacute;ng s&ocirc;i nổi nhất trong năm với những lễ hội khắp mọi miền đất nước. Du kh&aacute;ch đi du lịch c&ugrave;ng Vietravel trong thời điểm n&agrave;y sẽ c&oacute; dịp kh&aacute;m ph&aacute; con đường di sản miền Trung từng bừng những lễ hội đặc biệt diễn ra tại mỗi điểm dừng ch&acirc;n. </p>
   11/06/2007 16:09
ĐẾN NHA TRANG THAM DỰ FESTIVAL BIỂN

ĐẾN NHA TRANG THAM DỰ FESTIVAL BIỂN

<div align="justify">Vốn l&agrave; một trong những th&agrave;nh phố biển đẹp nhất Việt Nam, Nha Trang từ trước đến nay đ&atilde; lu&ocirc;n lu&ocirc;n thu h&uacute;t du kh&aacute;ch từ mọi miền đất nước cũng như ở nước ngo&agrave;i đến tham quan, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a H&egrave;. V&agrave; m&ugrave;a H&egrave; năm nay, v&ugrave;ng biển Nha Trang lại tiếp tục s&ocirc;i động với Festival&nbsp;biển 2007 sẽ diễn ra trong 7 ng&agrave;y (09/05/2007-15/05/2007) với những hoạt động nghệ thuật, thể thao phong ph&uacute; v&agrave; hấp dẫn. </div>
   08/06/2007 16:10
Năm du lịch Malaysia 2007

Năm du lịch Malaysia 2007

V&agrave;i ba năm trở lại đ&acirc;y, Malaysia l&agrave; điểm đến tham quan, du lịch, giải tr&iacute; v&agrave; mua sắm của nhiều kh&aacute;ch Việt Nam. Giới chức du lịch Malaysia cũng biết r&otilde; điều n&agrave;y. Nh&acirc;n Năm du lịch Malaysia 2007 đ&aacute;nh dấu 50 năm gi&agrave;nh độc lập, Cục X&uacute;c tiến du lịch v&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia của Malaysia đ&atilde; l&ecirc;n chương tr&igrave;nh mới, hấp dẫn d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch Việt Nam. <br />
   08/06/2007 15:37
“VISIT MALAYSIA 2007”

“VISIT MALAYSIA 2007”

<div align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i, năm 2007 l&agrave; năm đặc biệt đối với đất nước dầu cọ Malaysia. Đ&acirc;y l&agrave; dịp kỷ niệm 50 năm ng&agrave;y độc lập, v&agrave; cũng c&oacute; chừng ấy sự kiện diễn ra li&ecirc;n tục suốt năm, thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu du kh&aacute;ch tham quan v&agrave; mua sắm nh&acirc;n sự kiện n&agrave;y. </div>
   06/06/2007 13:52
Thưởng Thức “Đêm Hòang Cung” Cùng Vietravel Trên Đất Cố Đô

Thưởng Thức “Đêm Hòang Cung” Cùng Vietravel Trên Đất Cố Đô

<div align="justify">Sau kỳ nghỉ lễ với những điểm đến mang t&iacute;nh giải tr&iacute; như v&ugrave;ng biển hay v&ugrave;ng n&uacute;i v&agrave; c&aacute;c chuyến du lịch nước ngo&agrave;i ngắn ng&agrave;y th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; thời điểm du kh&aacute;ch bắt đầu l&ecirc;n kế hoạch cho kỳ nghỉ h&egrave; kh&aacute; d&agrave;i ng&agrave;y của m&igrave;nh. Theo dự đo&aacute;n, trong h&egrave; n&agrave;y du kh&aacute;ch c&oacute; khuynh hướng sẽ chọn tour li&ecirc;n tuyến với c&aacute;c điểm đến l&agrave; c&aacute;c khu di t&iacute;ch thắng cảnh nổi tiếng dọc suốt từ Bắc v&agrave;o Nam như H&agrave; Nội, SaPa, Huế, Đ&agrave; Nẵng, Nha Trang, Ph&uacute; Quốc, C&agrave; Mau... </div>
   06/06/2007 13:39
Mùa Hè Đi Lặn Biển Nha Trang

Mùa Hè Đi Lặn Biển Nha Trang

<p align="justify"><font face="Arial">Trong c&aacute;i nắng h&egrave; oi bức, được đắm m&igrave;nh trong l&agrave;n nước m&aacute;t mang hơi thở của đại dương l&agrave; niềm vui của đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch. Kh&ocirc;ng những chơi đ&ugrave;a c&ugrave;ng những con s&oacute;ng bạc, thưởng thức những m&oacute;n đặc sản tươi ngon, biển c&ograve;n mang đến cho du kh&aacute;ch th&uacute; vui tuyệt vời, đ&oacute; l&agrave; lặn biển v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; thế giới m&agrave;u sắc lung linh dưới đ&aacute;y đại dương.</font></p>
   06/06/2007 13:31
Tháng Ba Trẩy Hội Đền Hùng

Tháng Ba Trẩy Hội Đền Hùng

<p align="justify"><font face="Arial">Trong tiết trời v&agrave;o xu&acirc;n, khi những c&agrave;nh lộc non bắt đầu khoe m&agrave;u &aacute;o xanh trong nắng mới cũng l&agrave; l&uacute;c mọi người trẩy hội xu&acirc;n. Trong đ&oacute; đền H&ugrave;ng l&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; của những đứa con Việt, d&ugrave; đi đ&acirc;u cũng gắng quay về.<br /> </font></p>
   11/05/2007 15:33
Mùa Trẩy Hội Chùa Chiền

Mùa Trẩy Hội Chùa Chiền

<p align="justify"><font face="Arial">V&agrave;o th&aacute;ng Gi&ecirc;ng, th&aacute;ng Hai &acirc;m lịch, đặc biệt l&agrave; ở v&ugrave;ng đồng bằng Bắc bộ, khắp nơi đều vang l&ecirc;n những tiếng chu&ocirc;ng ch&ugrave;a ng&acirc;n vang trong c&otilde;i hư kh&ocirc;ng, mang đầy ước vọng về những điều may mắn tốt l&agrave;nh sẽ đến với du kh&aacute;ch thập phương. B&ecirc;n cạnh m&aacute;i đ&igrave;nh truyền thống, ng&ocirc;i ch&ugrave;a từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh một yếu tố kh&ocirc;ng thể thiếu trong đời sống tinh thần của người d&acirc;n Việt. Nắm bắt được nhu cầu của số đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch đi lễ ch&ugrave;a trong dịp đầu năm, </font></p>
   11/05/2007 15:30
Đi Trượt Tuyết Giữa Mùa Hè Tại  Australia – Duy Nhất Có Tại Công Ty Vietravel

Đi Trượt Tuyết Giữa Mùa Hè Tại Australia – Duy Nhất Có Tại Công Ty Vietravel

<p align="justify"><font face="Arial">Khi c&aacute;i n&oacute;ng m&ugrave;a H&egrave; bao tr&ugrave;m xuống th&agrave;nh phố ngột ngạt v&agrave; đầy ắp m&ugrave;i vị đ&ocirc; thị ở c&aacute;c nước miền nhiệt đới, th&igrave; ở xứ sở của những ch&uacute; Kanguroo đ&aacute;ng y&ecirc;u, tuyết bắt đầu trắng x&oacute;a ở một số th&agrave;nh phố v&agrave; trở th&agrave;nh điểm hẹn m&ugrave;a H&egrave; vừa l&yacute; tưởng vừa độc đ&aacute;o hơn bao giờ hết. <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:33
Đến Với Lễ Hội Quảng Nam - Tháng 7

Đến Với Lễ Hội Quảng Nam - Tháng 7

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm trong chương tr&igrave;nh Năm Du lịch Quảng Nam 2006, th&aacute;ng 7/2006 tới đ&acirc;y, miền đất &ldquo;Một điểm đến hai di sản&rdquo; n&agrave;y đang c&oacute; nhiều hoạt động đặc sắc v&agrave; hấp dẫn du kh&aacute;ch trong m&ugrave;a H&egrave;. Tập trung v&agrave;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Du lịch văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; đường Hồ Ch&iacute; Minh huyền thoại&rdquo;, mở đầu l&agrave; Li&ecirc;n hoan Văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc thiểu số Quảng Nam, kế tiếp l&agrave; c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi kh&aacute;c như: Cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Theo dấu ch&acirc;n anh&rdquo;; khai trương c&aacute;c tour du lịch Kh&aacute;m ph&aacute; Con đường huyền thoại Trường Sơn v&agrave; tham quan Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n s&ocirc;ng Thanh... <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:25
FESTIVAL Huế – Hứa Hẹn Nhiều Thú Vị

FESTIVAL Huế – Hứa Hẹn Nhiều Thú Vị

<p align="justify"><font face="Arial">Được xem l&agrave; một trong những sự kiện văn h&oacute;a du lịch quan trọng của đất nước ta, Festival Huế những lần trước đ&acirc;y đều đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng to lớn trong việc quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh Huế cũng như Việt Nam đến với du kh&aacute;ch gần xa. Đến hẹn lại l&ecirc;n, Festival 2006 hứa hẹn những chương tr&igrave;nh lễ hội đặc sắc v&agrave; sống động lại sắp khai mạc tr&ecirc;n đất cố đ&ocirc; từ ng&agrave;y 3/6 đến ng&agrave;y 11/06/2006. </font></p>
   14/03/2007 10:19