1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
la thu thang 6

Lá thư tháng 6: Vietravel cảm kích và tự hào vì có bạn

Lá thư tháng 6: Vietravel cảm kích và tự hào vì có bạn

“Để đưa Vietravel tiếp tục vượt lên, chúng ta phải lao vào "cuộc chiến" này với niềm tin mãnh liệt, tinh thần quả cảm của một chiến binh để chiến đấu và chiến thắng. Mỗi người trong chúng ta PHẢI LÀ MỘT CHIẾN BINH, hãy xốc tới và thể hiện mình, hỡi những chiến binh tháng Sáu..."
   01/06/2020 15:31