dai ly lien ket vietravel

Chuẩn hoá hệ thống đại lý liên kết của Vietravel

Chuẩn hoá hệ thống đại lý liên kết của Vietravel

Ngày 23/7/2014 Vietravel đã tổ chức buổi đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ lữ hành cho hệ thống các đại lý chính thức của Vietravel tại khu vực TP. HCM. Chương trình hướng dẫn cụ thể về cách tiếp nhận khách, tổ chức, điều hành và quản lý chuyên nghiệp cũng như các ứng dụng công nghệ trong việc quản lý khách hàng trên hệ thống đại lý Vietravel.
   22/07/2014 16:10
Vietravel trao chứng nhận cho Đại lý liên kết lần thứ 1

Vietravel trao chứng nhận cho Đại lý liên kết lần thứ 1

Ngày 12/7/2014, Vietravel đã tổ chức Lễ “Trao chứng nhận đại lý Vietravel” lần thứ nhất cho các đại lý tại khu vực TP.HCM, đánh dấu sự hợp tác thành công của Vietravel với hệ thống này trong thời gian qua. Hiện tại, chỉ tính riêng trên địa bàn TP.HCM, Vietravel đã có trên 180 đại lý và con số này không ngừng gia tăng.
   12/07/2014 10:32