bao cao tai chinh

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

---
   30/04/2022 00:00
Vietravel đã có lãi gần 232 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2021 nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến

Vietravel đã có lãi gần 232 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2021 nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến

Nhờ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã khởi sắc trở lại sau khi các quy định giãn cách xã hội được cởi bỏ, Vietravel đạt doanh thu thuần gần 190 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy doanh thu giảm, Vietravel đã tiết giảm được giá vốn và giúp doanh nghiệp lãi gộp hơn 56 tỷ đồng.
   09/02/2022 10:00
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

---
   07/02/2022 00:00
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

---
   31/12/2021 00:00
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

---
   07/12/2021 00:00
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---
   29/04/2021 00:00
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

---
   10/04/2021 09:26
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

---
   30/10/2020 07:00