Vietravel dự kiến hoàn tất phát hành và tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng vào Quý III/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Vietravel đang triển khai các bước để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoán đổi nợ nhằm tăng vốn điều lệ từ 172,9 tỷ đồng lên 292 tỷ đồng

  05/09/2022 16:43
Sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Vietravel và các công ty con, công ty liên kết chỉ duy trì hoạt động tối thiểu nhưng vẫn phải chi trả cho các khoản chi phí cố định và chi phí vận hành doanh nghiệp. Do vậy, nhằm chuẩn bị nguồn vốn bổ sung và chuẩn bị nguồn lực cho doanh nghiệp quay trở lại ngay sau khi tình hình dịch được kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoán đổi nợ, với tổng số lượng chào bán và hoán đổi là 12.000.000 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 

Công ty đã hoàn tất các thủ tục, hiện đang chờ chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước để Công ty thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến sẽ hoàn tất việc phát hành và tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng vào Quý III/2022.
Chủ đề:
Tag:
loading
Các tin khác
pin