1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Tin khuyến mại

Đến đất nước của những nụ cười với giá khuyến mãi 239 USD cùng Vietravel

Đến đất nước của những nụ cười với giá khuyến mãi 239 USD cùng Vietravel

<p align="justify"><span>Nh&acirc;n dịp Quốc tế Lao động 01/05, C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel giới thiệu đến du kh&aacute;ch chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i đặc biệt giảm 30 USD cho tour đi Th&aacute;i Lan với thời gian 6 ng&agrave;y &ndash; 5 đ&ecirc;m khởi h&agrave;nh v&agrave;o 2 ng&agrave;y 3 v&agrave; 4/5/2008...</span> </p> <div align="justify"> </div>
   25/04/2008 11:52
Vietravel với “Tháng tri ân khách hàng”

Vietravel với “Tháng tri ân khách hàng”

<div align="justify">Nh&acirc;n sự kiện Vietravel vinh dự đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng II do Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ trao tặng, &ldquo;Thương hiệu V&agrave;ng&rdquo; của b&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải ph&oacute;ng v&agrave; &ldquo;Doanh nghiệp dịch vụ được h&agrave;i l&ograve;ng nhất năm 2008&rdquo; do bạn đọc b&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Tiếp thị b&igrave;nh chọn, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh <font color="#ffff00" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">&ldquo;Th&aacute;ng Tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;</font> d&agrave;nh cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; chọn Vietravel l&agrave;m bạn đồng h&agrave;nh trong suốt thời gian qua. Sự tin cậy của kh&aacute;ch h&agrave;ng d&agrave;nh cho Vietravel ch&iacute;nh l&agrave; động lực để Vietravel ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ, mở th&ecirc;m nhiều tour tuyến mới, xứng đ&aacute;ng hơn nữa với danh hiệu nh&agrave; tổ chức du lịch chuy&ecirc;n nghiệp, h&agrave;ng đầu Việt Nam.</div>
   25/03/2008 09:12
Vietravel với chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt khi đăng ký tour đến Huế – Phong Nha – Đà Nẵng – Hội An trong thời gian từ ngày 15.3 15.4.2008

Vietravel với chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt khi đăng ký tour đến Huế – Phong Nha – Đà Nẵng – Hội An trong thời gian từ ngày 15.3 15.4.2008

<div align="justify">Nh&acirc;n dịp lễ 30 &ndash; 4 v&agrave; kỷ niệm 33 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel giới thiệu đến du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước một chương tr&igrave;nh tour khuyến m&atilde;i đặc biệt &ldquo;Con đường di sản miền Trung&rdquo; (5 ng&agrave;y &ndash; 4 đ&ecirc;m) với c&aacute;c điểm đến hấp dẫn: Huế &ndash; Phong Nha &ndash; Đ&agrave; Nẵng &ndash; Hội An. Khi du kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour trong khoảng thời gian khuyến m&atilde;i (từ 15/03 đến 15/04/08) cho tour khởi h&agrave;nh trong 3 ng&agrave;y 26, 27, v&agrave; 30/4, sẽ được giảm gi&aacute; 300.000 đồng cho chuyến du lịchvới dịch vụ ho&agrave;n hảo(gi&aacute; b&aacute;n khuyến m&atilde;i l&agrave; 4.790.000 đồng/kh&aacute;ch) Đ&acirc;y sẽ l&agrave; kỳ nghỉ tuyệt vời nhất d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch đến với tour &ldquo;Con đường di sản miền Trung&rdquo; v&agrave;o thời điểm n&agrave;y. </div>
   17/03/2008 11:29
Rộn rã chương trình “ Du Xuân cùng Vietravel năm 2008”

Rộn rã chương trình “ Du Xuân cùng Vietravel năm 2008”

<p align="justify">Tổng gi&aacute; trị giải thưởng của chương tr&igrave;nh l&ecirc;n đến 1 tỷ đồng!</p> <p align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 1/1 - 29/2/2008, chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch tham gia, với cơ hội vừa tận hưởng những chuyến du xu&acirc;n vui vẻ, vừa nhận những phần thưởng hấp dẫn từ Vietravel.<span>&nbsp;&nbsp; </span></p>
   27/02/2008 14:27
Vietravel với chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang tên “Du xuân cùng Vietravel 2008

Vietravel với chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang tên “Du xuân cùng Vietravel 2008

<div align="justify">Nhằm mang đến cho du kh&aacute;ch những chuyến du lịch cực kỳ th&uacute; vị v&agrave; bổ &iacute;ch c&ugrave;ng nhiều dịch vụ tiện &iacute;ch cũng như chất lượng tour ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, gi&aacute; lại rẻ hơn, đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của kh&aacute;ch h&agrave;ng, C&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; triển khai chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i đặc biệt lớn nhất trong năm mang t&ecirc;n &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel 2008&rdquo;. Chương tr&igrave;nh diễn ra từ ng&agrave;y 1/1/2008 đến ng&agrave;y 29/2/2008 như một t&igrave;nh cảm tr&acirc;n trọng m&agrave; Vietravel muốn gởi đến những du kh&aacute;ch đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Vietravel trong c&aacute;c chuyến đi</div>
   14/12/2007 10:44
“Sắc Thu Vàng” Và Những Khách Hàng Trúng Thưởng Đầu Tiên

“Sắc Thu Vàng” Và Những Khách Hàng Trúng Thưởng Đầu Tiên

<div align="justify">Sau gần một th&aacute;ng triển khai, chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc Thu v&agrave;ng&rdquo; năm 2007 của C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; nhận được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Du kh&aacute;ch c&oacute; đến 9999 cơ hội may mắn c&ugrave;ng Vietravel trong chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y.</div>
   07/11/2007 14:21
SÔI ĐỘNG SẮC THU VÀNG 2007

SÔI ĐỘNG SẮC THU VÀNG 2007

<p align="justify">M&ugrave;a thu, đ&oacute; l&agrave; khoảng thời gian tuyệt đẹp để con người c&oacute; thể h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, kh&aacute;m ph&aacute; những điều mới lạ trong cuộc sống tr&ecirc;n những chuyến du&nbsp; lịch kỳ th&uacute;. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &quot;Sắc Thu v&agrave;ng&quot; của Vietravel&nbsp;sẽ ch&iacute;nh thức khởi động từ ng&agrave;y 20/9/2007 &ndash; 30/11/2007, du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; dịp tham quan những chương tr&igrave;nh du lịch đậm sắc thu tại Việt Nam v&agrave; nhiều nước tr&ecirc;n thế giới.</p>
   16/09/2007 11:15
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: TOUR THÁI LAN CHỈ TỪ 189USD

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: TOUR THÁI LAN CHỈ TỪ 189USD

<p align="justify">Kể từ ng&agrave;y 28/7/2007, du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; cơ hội kh&aacute;m ph&aacute; Xứ sở ch&ugrave;a v&agrave;ng - Th&aacute;i Lan với mức gi&aacute; đặc biệt chỉ từ 189 &ndash; 199USD. H&atilde;y đến ngay Vietravel để được kh&aacute;m ph&aacute; những chương tr&igrave;nh du lịch hấp dẫn với mức gi&aacute; kh&ocirc;ng thể rẻ hơn. </p>
   28/07/2007 22:49
ĐI DU LỊCH HÈ TRÚNG XE NOUVO CÙNG VIETRAVEL

ĐI DU LỊCH HÈ TRÚNG XE NOUVO CÙNG VIETRAVEL

<div align="justify">Thị trường du lịch h&egrave; 2007 đ&atilde; khởi động một c&aacute;ch n&aacute;o nhiệt, lượng kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour tại Vietravel đang tăng cao từng ng&agrave;y, dự kiến h&egrave; năm nay số lượng kh&aacute;ch tại Vietravel sẽ tăng từ 15% - 20% so với c&aacute;c m&ugrave;a du lịch kh&aacute;c trong năm. Song song với sự tăng nhanh nhu cầu du lịch của du kh&aacute;ch, chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận &ndash; niềm vui v&ocirc; tận, c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;, với phần qu&agrave; đặc biệt m&agrave; du kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội nhận được l&agrave; 03 chiếc Nouvo cho 03 đợt bốc thăm c&ugrave;ng nhiều phần qu&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị kh&aacute;c, cũng đang diễn ra kh&aacute; s&ocirc;i động khi thời gian bốc thăm cho đợt 1 đ&atilde; cận kề. </div>
   28/06/2007 11:45
Chương Trình Khuyến Mãi: “MÙA HÈ VÔ TẬN – NIỀM VUI VÔ TẬN CÙNG VIETRAVEL” năm 2007

Chương Trình Khuyến Mãi: “MÙA HÈ VÔ TẬN – NIỀM VUI VÔ TẬN CÙNG VIETRAVEL” năm 2007

<p align="justify"><font face="Arial">C</font>hương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;<strong><font color="#ff0000"><a target="_blank" href="http://www.travel.com.vn/muahevotan/">M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận - niềm vui v&ocirc; tận, c&ugrave;ng Vietravel</a></font></strong>&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 05/06/2007 &ndash; 05/09/2007&nbsp;l&agrave; một hoạt động lớn, mang t&iacute;nh thường ni&ecirc;n của c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel. Khi qu&yacute; kh&aacute;ch đăng k&yacute; c&aacute;c tour du lịch trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i tại c&aacute;c Văn ph&ograve;ng, Chi nh&aacute;nh, Trung t&acirc;m, Đại l&yacute; trực thuộc c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel tại Tp. HCM trong thời gian diễn ra khuyến mại, sẽ được tận hưởng những niềm vui bất ngờ c&ugrave;ng cơ hội sở hữu những phần thưởng hấp dẫn c&ugrave;ng Vietravel trong m&ugrave;a h&egrave; năm nay:<br /> </p>
   08/06/2007 15:28
Đi Du Lịch Trúng Vé Máy Bay

Đi Du Lịch Trúng Vé Máy Bay

<div align="justify">Để tăng th&ecirc;m gi&aacute; trị tour du lịch cho du kh&aacute;ch trong suốt m&ugrave;a h&egrave; từ 20/04 đến 31/08/07, c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tổ chức chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;<strong><em>Đi du lịch tr&uacute;ng v&eacute; m&aacute;y bay</em></strong>&rdquo; v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. </div>
   06/06/2007 15:37
Cơ Hội Mua Tour Giảm Giá Từ 30% - 90%

Cơ Hội Mua Tour Giảm Giá Từ 30% - 90%

<p style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align="justify">Nhằm đ&aacute;p lại sử ủng hộ của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đối với trang web <a style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> - hệ thống tra cứu th&ocirc;ng tin v&agrave; đặt tour du lịch trực tuyến đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam, từ <strong>ng&agrave;y 01/04/2007 </strong>đến<strong> ng&agrave;y 30/09/2007</strong>, khi truy cập trang web <a style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> v&agrave; đặt c&aacute;c tour du lịch trong v&agrave; ng&ograve;ai nước, Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội được giảm gi&aacute; từ 30% đến 90% cho tour du lịch m&agrave; m&igrave;nh đang đặt, <strong><em>c&oacute; tất cả <font color="#ff0000">3.000 chỗ</font> được giảm gi&aacute; từ 30% đến 90%</em></strong>, <em><strong><font color="#ff0000">3.000 chỗ </font>n&agrave;y sẽ được hệ thống ph&acirc;n phối một c&aacute;ch ngẫu nhi&ecirc;n tr&ecirc;n trang web</strong></em> <a style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a>. C&aacute;ch thức tiến h&agrave;nh đặt chỗ v&agrave; nhận biết th&ocirc;ng tin nếu được giảm gi&aacute; như sau :</p>
   10/05/2007 10:31
Cơ Hội Du Lịch Hàn Quốc Miễn Phí Cùng VIETRAVEL

Cơ Hội Du Lịch Hàn Quốc Miễn Phí Cùng VIETRAVEL

M&ugrave;a du lịch h&egrave; đang bước v&agrave;o giai đọan khời động, cũng l&agrave; l&uacute;c Vietravel mang đến cho du kh&aacute;ch nhiều hơn những cơ hội du lịch giảm gi&aacute; bất ngờ v&agrave; đặc biệt, bạn c&oacute; thể l&agrave; du kh&aacute;ch may mắn du lịch H&agrave;n Quốc miễn ph&iacute; trong dịp n&agrave;y.<br />
   10/05/2007 10:21
Cơ Hội Mua Hàng Giảm Giá Cùng VIETRAVEL MEMBER CARD

Cơ Hội Mua Hàng Giảm Giá Cùng VIETRAVEL MEMBER CARD

<p>Vừa đi du lịch, vừa được hưỡng những ưu đ&atilde;i lớn từ c&aacute;c dịch vụ, mua sắm tại c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, cửa h&agrave;ng nổi tiếng khắp cả nước l&agrave; điều th&uacute; vị nhất m&agrave; du kh&aacute;ch sẽ t&igrave;m thấy sau c&aacute;c chuyến đi c&ugrave;ng Vietravel.&nbsp;</p>
   10/05/2007 09:43
VIETRAVEL - Sức Khỏe Vàng, Trọn Niềm Vui

VIETRAVEL - Sức Khỏe Vàng, Trọn Niềm Vui

<font face="Arial">V&agrave;o cuối năm, khi nhiều người chọn việc đi du lịch như l&agrave; một c&aacute;ch nghỉ ngơi mới thay cho c&aacute;ch nghỉ Tết truyền thống, Vietravel giới thiệu ngay đến c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh một chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n mới cả về nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khu vực TPHCM: &ldquo;Vietravel - Sức khỏe v&agrave;ng, Trọn niềm vui&rdquo;.<br /> </font>
   10/05/2007 09:30
"Cơ Hội Nhân Bốn” Với Chương Trình “Du Xuân CùngVIETRAVEL” Với Tổng Giá Trị Giải Thưởng Là 500 Triệu Đồng

"Cơ Hội Nhân Bốn” Với Chương Trình “Du Xuân CùngVIETRAVEL” Với Tổng Giá Trị Giải Thưởng Là 500 Triệu Đồng

<p align="justify"><font face="Arial">Diễn ra từ ng&agrave;y 5/1/2007 &ndash; 30/3/2007, chương tr&igrave;nh &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel&rdquo; sẽ mang lại cho qu&yacute; du kh&aacute;ch niềm vui với &ldquo;cơ hội nh&acirc;n bốn&rdquo;. Nhiều giải thưởng lớn v&agrave; những niềm vui bất ngờ sẽ đến với bạn trong năm mới.<br /> </font></p>
   10/05/2007 09:29
Cơ Hội Đi Tour Giảm Giá Dịp Tết Đinh Hợi - 2007

Cơ Hội Đi Tour Giảm Giá Dịp Tết Đinh Hợi - 2007

<p align="justify"><font face="Arial">Nh&acirc;n dịp tết Đinh Hợi 2007, trong khoảng thời gian từ ng&agrave;y 25 cho đến 29/12 &acirc;m lịch, Vietravel sẽ tiến h&agrave;nh một đợt giảm gi&aacute; đặc biệt d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch trong tất cả c&aacute;c chuyến tham quan đến hầu hết c&aacute;c nước do Vietravel tổ chức. </font></p>
   10/05/2007 09:28
Chương Trình “SẮC THU VÀNG”

Chương Trình “SẮC THU VÀNG”

<p align="justify"><font face="Arial">Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng&rdquo; được c&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức từ ng&agrave;y 30/09/2006 đến ng&agrave;y 30/11/2006 đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch du lịch tham gia. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n của Vietravel đối với sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của qu&yacute; kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước trong thời gian vừa qua. Lễ r&uacute;t thăm may mắn chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng&rdquo; đ&atilde; được tổ chức tại trụ sở C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel, số 190 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM v&agrave;o ng&agrave;y 14/12/2006. </font></p>
   15/03/2007 14:02
Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

<p align="justify"><font face="Arial">&ldquo;M&Ugrave;A H&Egrave; V&Ocirc; TẬN &ndash; NIỀM VUI V&Ocirc; TẬN&hellip; C&Ugrave;NG VIETRAVEL&rdquo;<br /> Hướng về m&ugrave;a Du lịch H&egrave; năm nay, c&ocirc;ng ty Vietravel ph&aacute;t động một chương tr&igrave;nh quy m&ocirc; chưa từng c&oacute; để đem đến cho du kh&aacute;ch kỳ nghỉ tuyệt vời, đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;M&ugrave;a H&egrave; v&ocirc; tận, niềm vui v&ocirc; tận&hellip; c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;.<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:17
HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

<p><font face="Arial">TIVI 34INCH M&Agrave;N H&Igrave;NH PHẲNG TUYỆT ĐẸP C&Ugrave;NG NHIỀU SẢN PHẨM CAO CẤP KH&Aacute;C CỦA SONY D&Agrave;NH CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG CỦA VIETRAVEL THAM GIA CHƯƠNG TR&Igrave;NH N&Agrave;Y<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:03